Trendy

85 025 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-32 695 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

199 715 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

15.10.2013 - 25.6.2015 Staré náměstí 225/27a, Přízřenice, 619 00 Brno
23.5.2012 - 15.10.2013 Brno - Přízřenice, Staré náměstí 225/27a, PSČ 61900
31.7.2009 - 23.5.2012 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200
30.4.1992 - 31.7.2009 Brno, Rooseveltova 9

46347461

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 8.11.2012

CZ46347461

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. června 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. června 2015

Datová schránka

8untefa

Historické názvy

15.10.2013 - 25.6.2015

Légume Investment, a.s. v likvidaci

13.8.2009 - 15.10.2013

Légume Investment, a.s.

30.4.1992 - 13.8.2009

ZELENINA Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 793

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.1.1996 - 25.6.2015

204 228 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

27.11.1996 - 15.10.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Řípská 960/9a, 627 00, Brno - Slatina

... více provozoven (celkem 31) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 25. června 2015 - 25. června 2015 : Obchodní společnost se vymazává z obchodního rejstříku z důvodu ukončení likvidace ke dni22.6.2015.
 • 15. října 2013 - 25. června 2015 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady ze dne 30.9.2013 byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor společnosti.
 • 11. června 2013 - 25. června 2015 : „Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Légume Investment, a.s., IČ: 46347461, se sídlem Brno - Přízřenice, Staré náměstí 225/27a, PSČ 619 00, zapsané v ... obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 793, (dále jen „společnost“), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obch. zák.“) je obchodní společnost Sofiarino, s.r.o., IČ: 293 18 661, se sídlem Merhautova 1024/155, Černá Pole, 613 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77492 (dále jen „hlavní akcionář“), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 150 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 1 000 000 Kč, 3 358 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 10 000 Kč, 1 052 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 5 000 Kč, 1 502 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 2 000 Kč a 763 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 1 000 Kč, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve společnosti. Souhrnná jmenovitá hodnota účastnických cenných papírů ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 192 607 000 Kč, což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 94,31% na základním kapitálu společnosti. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, prokázal hlavní akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti.Dle prezenční listiny dnešní mimořádné valné hromady je hlavní akcionář ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,31 % základního kapitálu společnosti.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které činí za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč částku 689 000 Kč, za 1 akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč částku 6 890 Kč, za 1 akcii o jmenovité hodnotě 5 000 Kč částku 3 445 Kč, za 1 akcii o jmenovité hodnotě 2 000 Kč částku 1 378 Kč a za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč částku 689 Kč.Přiměřenost výše protiplnění určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 624-12/13 vypracovaný dne 29. dubna 2013 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s., IČ: 277 58 419, se sídlem: Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, zapsaného v OR u KS v Brně, vložka B 5249 (dále jen „obchodník s cennými papíry“), o tom, že předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák.“ zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 25. června 2015 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 30. dubna 1992 - 25. června 2015 : Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle §172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého... nám. 32, nakterý přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 25. června 2015 : Základní jmění společnosti činí 204,228.000,-Kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které je představovánocenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v... zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podniku ZELENINA Brno. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2000 - 18. října 2002 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnouhromadou konanou dne 29.8.2000.
 • 10. srpna 1999 - 17. října 2000 : Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 21.5.1999.
 • 30. dubna 1992 - 17. října 2000 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 204.228 akcií namajitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 5. ledna 1998 - 10. srpna 1999 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 29.8.1997.
 • 24. října 1996 - 10. srpna 1999 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 11.9.1996.
 • 30. dubna 1992 - 22. října 1993 : Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu by... lpředstavenstvem písemně pověřen Podepisování za společnost seuskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva,nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden členpředstavenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpisk názvu společnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 22. října 1993 : Právní forma společnosti : akciová společnost
 • 30. dubna 1992 - 22. října 1993 : Dozorčí rada společnosti :- ing. Rudolf Polách, CSc., Brno, Loosova 13- Jan Nosek, Znojmo, Pražská 425- Dobromila Koldová, Brno, Blodkova 11Do
posunout dolů