Trendy

81 979 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 003 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

67 940 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.11.2013 Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

Historické adresy

31.1.2011 - 25.11.2013 Brno, Kounicova 271/13, PSČ 60200
18.6.2002 - 31.1.2011 Brno, Kounicova 13, č.p. 271, PSČ 65830
1.5.1992 - 18.6.2002 Brno, Kounicova 13

Adresa z obchodního rejstříku

od 26.1.1998 Brno, Kounicova 13, okres Brno-město

46347488

DIČ

od 1.1.1993

CZ46347488

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

4xbdrqj

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 785

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.5.1992

24 575 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 1166980277 / 0100

Provozovny

od 25.11.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kounicova 271/13, 602 00, Brno - Veveří

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 24. června 2013 : Dne 7.5.2013 přijala valná hromada společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. na svém jednání následující rozhodnutí:1. Akcie vydané obchodní společností Dopravoprojekt Brno a.s. č. A 0 Dne 7.5.2013 přijala valná hromada společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. na svém jednání následující rozhodnutí:1. Akcie vydané obchodní společností Dopravoprojekt Brno a.s. č. A 0...00001 až A 000025 a A 024561 až A 024575 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost SUDOP GROUP a.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 1a, 130 80, IČ 45310009. K přechodu vlastnického práva k uvedeným akciím dochází v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku.2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen „menšinoví akcionáři“) činí 3.500,- Kč na 1ks kmenové akcie na jméno o jmenovité honotě 1.000,- Kč. Stanovená výše protiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 5, K Lochkovu 661/39, 154 00, IČ 49356381. Znalecký ústav při stanovení hodnoty akcií Dopravoprojekt Brno a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 3.052,- Kč. 3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akcie obchodní společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. na adrese jejího sídla zapsaného v obchodním rejstříku, místnost č. 211 v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k přechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod. do 15,00 hod., případně v jiné předem dohodnuté denní době. Při předání akcií menšinový akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti a v případě menšinového akcionáře, který je právnickou osobou, předloží fyzická osoba jednající za tohoto menšinového akcionáře průkaz totožnosti nebo plnou opravňující k jednání za menšinového akcionáře fyzickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akcií společnosti Dopravoprojekt Brno a.s.4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 183l odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů činí 15 dnů ode dne, ve kterém uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po marném uplynutí dodatečné lhůty bude společnost Dopravoprojekt Brno a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.5. Ve lhůtě uvedené v § 183m odst. 3 zákona č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů vyplatí menšinovým akcionářům protiplnění podle bodu 2. tohoto usnesení Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, a to spolu s úrokem ve výši 1 M PRIBOR + 2,35 % p.a. ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Protiplnění může akcionář převzít na kterémkoliv obchodním místě Komerční banky, a.s. v České republice. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2008 : Valná hromada společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. konaná dne 20.6.2008 rozhodla o rozdělení společnosti odštěpením a o vzniku nové obchodní firmy DOPB, a.s., se sídlem Brno, Kouni Valná hromada společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. konaná dne 20.6.2008 rozhodla o rozdělení společnosti odštěpením a o vzniku nové obchodní firmy DOPB, a.s., se sídlem Brno, Kouni...cova 271/13, PSČ 658 30, IČ 282 97 377. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 23.6.2000.
 • 10. července 1998 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 13.6.1998.
 • 21. ledna 1997 : Základní jmění splaceno.
 • 21. ledna 1997 : Akcie jsou převoditelné po schválení představenstvem.
 • 1. května 1992 : Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorké Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorké...ho náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j...eobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuDopravoprojekt Brno, s.p. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 - 19. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 6. října 1992 - 24. ledna 1996 : Způsob zastupování : Společnost zastupuje vůči třetím osobám,před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, ato buď společně všichni členové představenstva, anebo ... samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu pověřenívydaném představenstvem společnosti.Za společnost podepisují buď společně všichni členové předst.,nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předst.,anebo samostatně jeden člen předst., který k tomu byl předst.písemně pověřen nebo ředitel spol. v rozsahu pověření vydanémpředst. společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k obchod.jménuspol. či otisku razítka spol. připojí svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. listopadu 1994 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 737 akcií namajitele po 1.000 kčs jmenovité hodnoty a na 23.838 akcií najméno po 1.000 kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 24. srpna 1993 : Dozorčí rada společnosti:1/ Ing. Luboš Buršík, Brno, Luční 322/ Ing. Martin Sirotek, Brno, Sirotkova 583/ Zuzana Šoltézová, Praha 10, Sámova 16
 • 1. května 1992 - 6. října 1992 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů