514 218 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

11 286 tis. Kč

Zisk za rok 2008

438 601 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

28.2.2012 - 1.10.2012 Jihlava - Hruškové Dvory 53, PSČ 58601
11.7.2008 - 28.2.2012 Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ 58601
1.5.1992 - 11.7.2008 Jihlava, Havlíčkova 30

46347518

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.10.2012

CZ46347518

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2012

Historické názvy

1.5.1992 - 1.10.2012

TESLA Jihlava, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 787

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.7.2009 - 1.10.2012

57 922 215 Kč

21.8.2007 - 17.7.2009

186 447 840 Kč

23.3.2005 - 21.8.2007

294 752 100 Kč

1.5.1992 - 23.3.2005

342 735 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Historické provozovny

10.7.2000 - 1.10.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hruškové Dvory 53, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 26) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2012 - 1. října 2012 : Společnost TESLA Jihlava, a.s., se sídlem v Jihlavě, Hruškové Dvory 53, PSČ 586 01, identifikační číslo 46347518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí... lu B, vložce 787, jako zanikající společnost byla zrušena bez likvidace a zanikla a její jmění přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením na nástupnickou společnost Boredo one s.r.o, se sídlem v Jihlavě, Hruškové Dvory 53, PSČ 586 01, identifikační číslo 24140635, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 73734, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 25.7.2012. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2009 - 1. října 2012 : Společnost TESLA Jihlava, a.s. se rozdělila odštěpením se založením nových nástupnických společností:TT Real, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ 586 01, IČ: 28351975,T... 19, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ 586 01, IČ: 28351983. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2007 - 1. října 2012 : Společnost se rozdlělila odštěpením se založením nových nástupnických společností:MODIA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 893TTH Investment, a.s.... , se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 907TT METEA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 915 zobrazit více skrýt více
 • 23. března 2005 - 1. října 2012 : Změna stanov v souladu s požadavky novel z.č. 513/1991 Sb. schválená valnou hromadou ze dne 29. června 2004 je součástí notářského zápisu NZ 187/2004 N 209/2004.
 • 2. listopadu 2004 - 1. října 2012 : Změna stanov v souladu s požadavky novel z.č. 513/1991 Sb. schválená valnou hromadou ze dne 29. června 2004 je součástí notářského zápisu NZ 187/2004 N 209/2004.
 • 29. listopadu 2003 - 1. října 2012 : a) Změna stanov v souladu s požadavky novel z.č. 513/1991 Sb. schválená valnou hromadou ze dne 27. června 2003 je součástí notářského zápisu NZ 321/2003, N 346/2003 ze dne 27. červ... na 2003. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2003 - 1. října 2012 : a) Změna stanov v souladu s požadavky novel z.č. 513/1991 Sb.schválená valnou hromadou ze dne 25. června 2002 je součástínotářského zápisu NZ 204/2002. N 226/2002 ze dne 25. června... 2002. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2001 - 1. října 2012 : Valná hromada konaná dne 19.6.2001 schválila změnu stanovspolečnosti v souladu s novelou z.č. 513/1991 Sb v platnémznění.
 • 26. září 2000 - 1. října 2012 : Valná hromada dne 13.6.2000 schválila změnu stanov společnostiv čl.15 odst.3 a čl.23 odst.3.
 • 1. května 1992 - 1. října 2012 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 1. října 2012 : Založení společnosti : Akciová společnost byla založení podle §172 Obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéh... onám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2009 - 21. května 2009 : Usnesením ze dne 27.března 2009 mimořádná valná hromada společnosti TESLA Jihlava, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve... vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, ze dne 27.3.2009, NZ 191/2009, N 159/2009.Obsah rozhodnutí valné hromady:I. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti TESLA Jihlava, a. s. je obchodní společnost WELLYEN a. s., se sídlem v Praze 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, IČ: 278 73 251, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 11677.II. Osvědčení společnosti WELLYEN, a. s. jakožto hlavního akcionářeZákladní kapitál společnosti TESLA Jihlava, a. s. je rozdělen na 342 735 nekótovaných kmenových akcií vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 544,- Kč, znějících na majitele. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář WELLYEN, a. s. je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 193 (tři sta třiceti sedmi tisíc sto devadesáti tří) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti TESLA Jihlava, a. s. vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 544,- Kč (pět set čtyřicet čtyři koruny české), znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,38% (devadesát osm celých třicet osm desetin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti TESLA Jihlava, a. s.III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionářeValná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekótované kmenové akcie společnosti TESLA Jihlava, a. s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 544,- Kč (pět set čtyřicet čtyři koruny české), znějící na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a. s.IV. Určení výše protiplněníValná hromada určuje, že výše protiplnění činí 415,- Kč (čtyři sta patnáct korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 544,- Kč (pět set čtyřicet čtyři koruny české), znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"). Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROFI-TEN a. s., se sídlem v Praze 1, Vodičkova 20/682, PSČ 110 00, IČ: 251 33 497; znalecký posudek má číslo 971/2009 a byl vypracován dne 24. února 2009 Ing. Jaromírem Daňkem a Ing. Vladimírou Zikovou. Znalecký posudek tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti CYRRUS, a. s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČ: 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, která na základě povolení České národní banky působí jako obchodník s cennými papíry.V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmVlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.VI. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS, a. s. se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČ: 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, a to každé pracovní pondělí a středu od 8.30 do 16.00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na adrese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538705789.V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.VII. Výplata protiplněníHlavní akcionář, společnost WELLYEN a. s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše specifikovaná společnost CYRRUS, a. s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich účastnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií.V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.VIII. Uložení notářského zápisuPředstavenstvo společnosti TESLA Jihlava, a. s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 27. 3. 2009 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti TESLA Jihlava, a. s. k nahlédnutí dle ustanovení § 1831 odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9:00 do 12:00 hodin.IX. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2004 - 23. března 2005 : Společnost zveřejňuje záměr snížení základního kapitálu společnosti takto:základní kapitál společnosti se z částky 342.735.000,- Kč snižuje na základní kapitál v hodnotě 294.752.10... 0,- Kč. Snížení základního jmění se provádí snížením jmenovité hodnoty akcií na majitele, přičemž původní jmenovitá hodnota jedné akcie 1.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu jedné akcie 860,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 1996 - 23. března 2005 : Základní jmění splaceno.
 • 1. května 1992 - 23. března 2005 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuTESLA Jihlava, s.p.. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. listopadu 1993 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 10 647 akcií namajitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty a na 332 088 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 30. listopadu 1993 : Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl... představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, anebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. listopadu 1993 : Dozorčí rada společnosti :- ing. Michal Ňachaj, Jihlava, U hřbitova 4- ing. Radim Hora, Praha 5, Radlická 112- Antonín Šlapal, Jihlava, Jiráskova 29
posunout dolů