Trendy

1 797 932 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

119 433 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

787 434 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 13.7.2015 Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

Historické adresy

25.7.2006 - 13.7.2015 Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 62100
1.5.1992 - 25.7.2006 Brno, Maříkova 1

46347542

DIČ

od 1.1.1993

CZ46347542

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

mxke9ty

Historické názvy

1.5.1992 - 24.7.2000

MORAVOSTAV Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 790

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.11.2016

72 261 000 Kč

Historické jmění

1.5.1992 - 15.11.2016

72 261 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 22.2.2017

4200513861 / 6800

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Historické provozovny

5.4.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brněnská 455/39, 682 01, Vyškov - Vyškov-Město

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. ledna 2018 : Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
 • 19. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 1. října 2012 : Společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti PORTA SPES, a.s., IČ: 293 69 886, se sídlem Brno, Maříkova 1899/1, PSČ Společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti PORTA SPES, a.s., IČ: 293 69 886, se sídlem Brno, Maříkova 1899/1, PSČ ...621 00, na kterou přešlo jmění, jež je uvedeno v projektu rozdělení, který byl schválen valnou hromadou dne 14.08.2012. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2011 : Na MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ 463 47 542, se sídlem 621 00 Brno, Maříkova 1899/1 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikají Na MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ 463 47 542, se sídlem 621 00 Brno, Maříkova 1899/1 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikají...cí společnosti STAPO MORAVA, a.s., IČ 255 03 430, se sídlem 628 00 Brno, Holzova 1660/52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka č. 2448. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. května 2014 - 15. listopadu 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 23. ledna 1997 - 15. listopadu 2016 : Základní jmění je splaceno v plné výši.
 • 19. května 2014 - 11. listopadu 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 25. července 2006 - 19. května 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno.Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.Akcionáři společnosti mají k akciím společnosti předkupní právo.
 • 20. září 1999 - 25. července 2006 : Společnost předložila úplné znění stanov schválené řádnou valnouhromadou 16.6.1999.
 • 21. září 2005 - 5. prosince 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady konané 5.9.20051. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je pan Ing. Miroslav Kvapil, r.č. 571203/0192, bytem Vranov 154 (dále jen... "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je ke dni konání této vlané hromady vlastníkem celkem 64, slovy: šedesáti čtyř kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých a 4633, slovy: čtyřech tisíců šesti set třiceti tří kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 68,633.000,- Kč, slovy: šedesát osm milionů šest set třicet tři tisíc korun českých, což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ve výši 94,98%.Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno z kontroly předložených listinných akcií společnosti, z předloženého čestného prohlášení hlavního akcionáře, z předloženého notářského zápisu sepsaného notářkou v Brně Liběnou Pernicovou, dne 27.7.2005 pod N 706/2005, NZ 656/2005, kterým bylo osvědčeno nabytí akcií společnosti hlavním akcionářem. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90%, slovy: devadesáti procent, podílu na základním kapitálu společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 3.628, slovy: tří tisíc šesti set dvaceti osmi kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3,628.000,- Kč, slovy: tři miliony šest set dvacet osm tisíc korun českých (dále také jen "ostatní akcionáři").2. Přechod všech akcií společnosti na hlavního akcionářeValná hromada společnosti schvaluje podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den přechodu vlastnického práva") v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.3. Výše protiplněníValná hromada určila, že hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.324,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých, za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých (dále "akcie"). Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 229-44/05 ze dne 30.6.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků (dále jen "znalec"). Závěrečným výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 1.324,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých za jednu akcii společnosti. Pro zjištění přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová metoda DCFF.4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírůLhůta pro předložení (předání) listinných akcií je dle ustanovení § 183l odst. 5 obchodního zákoníku 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do jednoho měsíce, případně v dodatečné lhůtě, která je dle ustanovení § 183l odst. 6 obchodního zákoníku stanovena na 14 dnů, postupuje společnost podle ustanovení § 214 odstavec 1 až 3 obchodního zákoníku. Hlavní akcionář v souladu s ustanovením § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám ve lhůtě dvou měsíců ode dne předání listinných akcií vydaných společností. Forma a způsob poskytnutí protiplnění budou hlavním akcionářem oznámeny způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).5. Notářský zápis o rozhodnutí valné hromadyO rozhodnutí přijatém mimořádnou valnou hromadou byl pořízen notářský zápis vyhotovený notářkou v Brně Liběnou Pernicovou, Brno, Jezuitská 14/13. Tento notářský zápis je uložen a je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 1998 - 20. září 1999 : Společnost předložila úplné nové znění stanov schválené řadnouvalnou hromadou 17.6.1998.
 • 1. května 1992 - 27. října 1993 : Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle §172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého... nám. 32, nakterý přešel majetek státního podniku MORAVOSTAV Brno ve smyslu§ 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 27. října 1993 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 7. října 1993 : Dozorčí rada společnosti :- ing. Josef Štěpán, Brno, Hraničky 1- Jiřina Sadecká, Brno, Zeyerova 3- ing. arch. Zdeněk Sklepek, CSc., Brno, Hrozňatova 13
 • 1. května 1992 - 7. října 1993 : Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představesntva, který k tomu byl... představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1992 - 10. května 1993 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 24.9.1992o snížení základního jmění ze 72,261.000 Kčs na65,868.000 Kčs.
 • 22. prosince 1992 - 10. května 1993 : Základní jmění: 65,868.000,-- Kčsa je rozděleno na: 65.868 akcií na majitele po 1.000,-- Kčsjmenovité hodnoty
 • 1. května 1992 - 22. prosince 1992 : toto základní jmění je rozděleno na 72.261 akcií na majitele po1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 22. prosince 1992 : Základní jmění společnosti činí 72.261.000,-Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v z... akladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMORAVOSTAV Brno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů