Trendy

251 407 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 652 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

168 361 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.3.2016 Moravské náměstí 629/4, Brno-město, 602 00 Brno

Historické adresy

23.3.2004 - 7.3.2016 Brno, Moravské náměstí 4, PSČ 60200
30.4.1992 - 23.3.2004 Znojmo, Družstevní 3

46347691

DIČ

od 1.1.1993

CZ46347691

Datová schránka

3bggp7m

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 803

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.5.2013

100 000 000 Kč

Historické jmění

2.3.1998 - 16.5.2013

99 738 000 Kč

6.11.1992 - 2.3.1998

99 738 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 28.5.2013

CZ6701000000197653920287

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 6.11.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Družstevní 2825/3, 669 02, Znojmo

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. listopadu 1997 : Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím valné hromadykonané dne 23.6.1997.
 • 30. dubna 1992 : Způsob založení: a.s. vznikla rozdělením a.s. TOS Kuřim se sídlemv Kuřimi podle par. 69 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb.a podle delimitačního protokolu ze dne 21.4.1992

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. března 2013 - 16. května 2013 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnosti takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je ... snížení počtu nové emise akcií na jméno při současném zvýšení nominální hodnoty každé jedné akcie.1) Částka, o níž má být zvýšen základní kapitál Základní kapitál společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, v dosavadní výši 99.738,- Kč (slovy: devadesát tisíc sedmset třicet osm korun českých), se zvyšuje o částku 262.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva tisíc korun českých), na novou výši, jež bude po tomto zvýšení činit 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 262 (slovy: dvě stě šedesát dva) kusů kmenových akcií v listinné podobě, jež budou znít všechny na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) – dále jen Akcie 3) Přednostní právo na úpis Akcií Jediný akcionář, který je jediným akcionářem společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, má přednostní právo na úpis Akcií.4) Způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného akcionáře.5) Emisní kurs Akcií Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 262.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva tisíc korun českých), odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot upisovaných akcií a bude splacen tímto jediným akcionářem – upisovatelem a to bezhotovostním převodem na účet akciové společnosti TOS ZNOJMO, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 107-4529740277/0100. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech Akcií v penězích, bezhotovostním převodem na účet akciové společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 107-4529740277/0100, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs v celém rozsahu v penězích. Na splacení emisního kursu se stanová lhůta 60-ti (slovy: šedesáti) dnů, ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Smlouva o upsání akcií Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen Smlouva o upsání akcií).7) Lhůta a místo pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování Akcií, to je lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanovíA na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, to je místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 17. listopadu 1993 : Dozorčí rada:- Josef B e z e g , Brno, Staňkova 5- Ing. Josef L i ď á k , Znojmo, Vinohrady 2- Mgr. Ladislav T u č e k , Chvalovice 93
 • 30. dubna 1992 - 17. listopadu 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 6. listopadu 1992 - 6. listopadu 1992 : Základní jmění společnosti činí 99.738.000,-Kčs a je rozděleno do99.738 akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jednéakcie 1.000Kčs
 • 28. srpna 1992 - 6. listopadu 1992 : Základní jmění společnosti činí 99 738 000,- Kčs a je obsaženo vjedné akcii na majitele se jmenovitou hodnotou 99 738 000,- Kčs.
 • 30. dubna 1992 - 28. srpna 1992 : Základní jmění: 99,356.000,-- Kčs
 • 30. dubna 1992 - 28. srpna 1992 : je rozděleno na: 1 akcii v nominální hodnotě 99,356.000,-- Kčs namajitele
 • 30. dubna 1992 - 30. dubna 1992 : Jednání za společnost:Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně dvačlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem ... písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společnědva členové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,připojí svůj podpis k napsanému názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů