Trendy

1 024 748 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

110 594 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 311 538 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 7.8.2014Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice

Historické adresy

25.9.2002 - 7.8.2014Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 76326
30.4.1992 - 25.9.2002Luhačovice, Lázeňské náměstí 436

Adresa z obchodního rejstříku

od 6.4.2010Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice

46347828

DIČ

od 1.2.1993

CZ46347828

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

g42ewtq

Historické názvy

30.4.1992 - 18.9.1997

Lázně Luhačovice a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 809

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.4.1993

100 165 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Luhačovice

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

CZ3901000000270770590297

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 16.6.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Betty Smetanové 244, 763 26, Luhačovice

... více provozoven (celkem 49) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. října 2007 - 28. června 2011 : Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím jediného akcionáře přijatém při výkonu působnosti valné hromady dne 05.10.2007 a byly vydány v úplném znění.
 • 27. září 2006 - 28. června 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti svoláná na základě žádosti hlavního akcionáře, pana Martina Burdy, která se konala dne 21.srpna 2006 ve Společenském domě, Luhačovice, Lázeňské ... náměstí 127, přijala v rámci projednávání bodu č.3 programu usnesení následujícího znění:"Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Luhačovice, a.s., IČ: 463 47 828, se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 809, je pan Martin Burda, r.č.: 740118/4934, bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to 95.874 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že pan Martin Burda je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady smlouvou, na jejímž základě pan Martin Burda nabyl akcie společnosti, a dále originály akcií společnosti předloženými téhož dne. Dle prezenční listiny je pan Martin Burda vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., i ke dni konání této mimorádné valné hromady.Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na pana Martina Burdu, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Lázně Luhačovice, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.625,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, panem Martinem Burdou, je doložena znaleckým posudkem č. 291-34/06 ze dne 3.července 2006 vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na hlavního akcionáře, pana Martina Burdu, za cenu 1.625,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 10. července 2006, č.j. 45/N/79/2006/3 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 11.července 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, pan Martin Burda, předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, o tom, že pan Martin Burda předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této valné hromady.Hlavní akcionář, pan Martin Burda, poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Lázně Luhačovice, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne uveřejnění výzvy akcionářům k předání akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku.Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře." zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2005 - 28. června 2011 : Stanovy společnosti byly změněny usnesením valné hromady konané dne 6.5.2005 a byly vydány v úplném znění.
 • 25. září 2002 - 28. června 2011 : Byly předloženy stanovy společnosti v úplnémznění přijaté valnou hromadou konanou dne 30.4.2002.
 • 10. července 2001 - 28. června 2011 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 25.4.2001.
 • 18. září 1997 - 28. června 2011 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 30.4.1997.
 • 7. dubna 1993 - 28. června 2011 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje o... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhoStátní léčebné lázně Luhačovice, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 28. června 2011 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1995 - 25. září 2002 : Akcie:100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč,veřejně obchodovatelnél ks akcie na jméno Fondu národního majteku ČR(zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000 Kč.
 • 21. června 1995 - 21. července 1995 : Akcie:100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč,veřejně obchodovatelné1 ks akcie na majitele Fondu národního majetku ČR(zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000,- Kč
 • 28. ledna 1994 - 21. června 1995 : Rozdělení základního jmění:100 165 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, z toho:- 85 122 akcií na majitele, veřejně obchodovatelných,- 10 000 akcií zaměstnaneckých s omezenou převodi... telnostína jméno,- 2 003 akcií na jméno Fondu národního majetku ČR s omezenoupřevoditelností (zlatá akcie),- 3 040 akcií na jméno Město Luhačovice s omezenoupřevoditelností. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1993 - 28. ledna 1994 : Rozdělení základního jmění:-85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na majitele-10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, zaměstnaneckých-3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-... Kč, na jméno Město Luhačovice-2.003 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Fondu národního majetku České republiky (Zlatá akcie). zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 28. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti:Jitka Vebrová, Školská 536, LuhačoviceJaroslav Pančocha, Luhačovice 608Marie Obrtelová, Luhačovice 913
 • 7. dubna 1993 - 30. července 1993 : Rozdělení základního jmění:85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč zaměstnaneckých3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na... jméno MěstoLuhačovice2.003 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno Fondunárodního majetku České republiky (Zlatá akcie). zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 30. července 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 7. dubna 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 30. dubna 1992 - 7. dubna 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 92.000 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty, na 29 akcií na jméno po100.000,-- Kčs jmenovité hodnoty az na jednu akcii na jm... éno ojmenovité hodnotě 1,929.000,-- Kčs, ke které se váží zvláštnípráva a povinnosti, uvedené ve stanovách. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 7. dubna 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 96,829.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuved... eného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStátní léčebné lázně Luhačovice, s.p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů