Trendy

438 982 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

43 162 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

836 252 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.8.2014 Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice

Historické adresy

25.9.2002 - 7.8.2014 Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 76326
30.4.1992 - 25.9.2002 Luhačovice, Lázeňské náměstí 436

Adresa z obchodního rejstříku

od 16.7.2007 Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, PSČ 76326

46347828

DIČ

od 1.2.1993

CZ46347828

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

g42ewtq

Historické názvy

30.4.1992 - 18.9.1997

Lázně Luhačovice a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 809

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.4.1993

100 165 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Luhačovice

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

CZ3901000000270770590297

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 16.6.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Betty Smetanové 244, 763 26, Luhačovice

... více provozoven (celkem 49) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. října 2007 - 28. června 2011 : Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím jediného akcionáře přijatém při výkonu působnosti valné hromady dne 05.10.2007 a byly vydány v úplném znění.
 • 27. září 2006 - 28. června 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti svoláná na základě žádosti hlavního akcionáře, pana Martina Burdy, která se konala dne 21.srpna 2006 ve Společenském domě, Luhačovice, Lázeňské ... náměstí 127, přijala v rámci projednávání bodu č.3 programu usnesení následujícího znění:"Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Luhačovice, a.s., IČ: 463 47 828, se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 809, je pan Martin Burda, r.č.: 740118/4934, bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to 95.874 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že pan Martin Burda je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady smlouvou, na jejímž základě pan Martin Burda nabyl akcie společnosti, a dále originály akcií společnosti předloženými téhož dne. Dle prezenční listiny je pan Martin Burda vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., i ke dni konání této mimorádné valné hromady.Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na pana Martina Burdu, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Lázně Luhačovice, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.625,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, panem Martinem Burdou, je doložena znaleckým posudkem č. 291-34/06 ze dne 3.července 2006 vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na hlavního akcionáře, pana Martina Burdu, za cenu 1.625,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 10. července 2006, č.j. 45/N/79/2006/3 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 11.července 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, pan Martin Burda, předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, o tom, že pan Martin Burda předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této valné hromady.Hlavní akcionář, pan Martin Burda, poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Lázně Luhačovice, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne uveřejnění výzvy akcionářům k předání akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku.Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře." zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2005 - 28. června 2011 : Stanovy společnosti byly změněny usnesením valné hromady konané dne 6.5.2005 a byly vydány v úplném znění.
 • 25. září 2002 - 28. června 2011 : Byly předloženy stanovy společnosti v úplnémznění přijaté valnou hromadou konanou dne 30.4.2002.
 • 10. července 2001 - 28. června 2011 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 25.4.2001.
 • 18. září 1997 - 28. června 2011 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 30.4.1997.
 • 7. dubna 1993 - 28. června 2011 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje o... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhoStátní léčebné lázně Luhačovice, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 28. června 2011 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1995 - 25. září 2002 : Akcie:100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč,veřejně obchodovatelnél ks akcie na jméno Fondu národního majteku ČR(zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000 Kč.
 • 21. června 1995 - 21. července 1995 : Akcie:100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč,veřejně obchodovatelné1 ks akcie na majitele Fondu národního majetku ČR(zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000,- Kč
 • 28. ledna 1994 - 21. června 1995 : Rozdělení základního jmění:100 165 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, z toho:- 85 122 akcií na majitele, veřejně obchodovatelných,- 10 000 akcií zaměstnaneckých s omezenou převodi... telnostína jméno,- 2 003 akcií na jméno Fondu národního majetku ČR s omezenoupřevoditelností (zlatá akcie),- 3 040 akcií na jméno Město Luhačovice s omezenoupřevoditelností. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1993 - 28. ledna 1994 : Rozdělení základního jmění:-85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na majitele-10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, zaměstnaneckých-3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-... Kč, na jméno Město Luhačovice-2.003 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Fondu národního majetku České republiky (Zlatá akcie). zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 28. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti:Jitka Vebrová, Školská 536, LuhačoviceJaroslav Pančocha, Luhačovice 608Marie Obrtelová, Luhačovice 913
 • 7. dubna 1993 - 30. července 1993 : Rozdělení základního jmění:85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč zaměstnaneckých3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na... jméno MěstoLuhačovice2.003 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno Fondunárodního majetku České republiky (Zlatá akcie). zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 30. července 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 7. dubna 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 30. dubna 1992 - 7. dubna 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 92.000 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty, na 29 akcií na jméno po100.000,-- Kčs jmenovité hodnoty az na jednu akcii na jm... éno ojmenovité hodnotě 1,929.000,-- Kčs, ke které se váží zvláštnípráva a povinnosti, uvedené ve stanovách. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 7. dubna 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 96,829.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuved... eného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStátní léčebné lázně Luhačovice, s.p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů