Trendy

490 222 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

56 640 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

391 648 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.9.2015 Poříčí 185/3a, Staré Brno, 639 00 Brno

Historické adresy

16.1.2012 - 21.9.2015 Brno, Poříčí /3a, PSČ 63900
30.4.1992 - 16.1.2012 Brno, Poříčí 3A

46347909

DIČ

od 1.1.1993

CZ46347909

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

fputkyx

Historické názvy

30.4.1992 - 22.11.1999

ELPLAST, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 811

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.6.2004

119 234 500 Kč

Historické jmění

2.10.2002 - 11.6.2004

85 167 500 Kč

20.4.2000 - 2.10.2002

170 335 000 Kč

5.4.1993 - 20.4.2000

110 335 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 4.12.2013

CZ8127000000002109661231

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Historické provozovny

14.12.1994 - 29.1.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Poříčí 185/3a, 659 08, Brno - Staré Brno

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. srpna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. dubna 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne23.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. října 2009 - 12. listopadu 2015 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 22.9.2009.
 • 14. února 2014 - 17. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 14. února 2014 - 17. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. prosince 2003 - 20. října 2009 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 16.04.2003.
 • 22. září 2005 - 10. srpna 2009 : 1. Hlavním akcionářem Společnosti je BEGHELLI S.p.A. se sídlem Via Mozzeghine 13/15, 400 50 Monteveglio (BO), Italská republika, (dále jen hlavní akcionář), který je vlastníkem akc... ií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,46%, slovy: devadesát osm celých čtyřicet šest setin procenty, základního kapitálu Společnosti.Hlavní akcionář je vlastníkem následujících akcií Společnosti, jak vyplývá z výpisu z účtu emitenta cenných papírů, který byl vyhotoven Střediskem cenných papírů, registrační číslo 2008335 k rozhodnému dni, tj. ke dni 3.8.2005, a to:210, slovy: dvě stě deset, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000036,55, slovy: padesát pět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000044,170335, slovy: sto sedmdesát tisíc tři sta třicet pět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč, slovy: dvě stě korun českých, za jednu akcii, ISIN CZ0009104600,90669, slovy: devadesát tisíc šest set šedesát devět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000051.2. Schvaluje se přechod všech ostatních akcií Společnosti, a to 3666, slovy: tři tisíce šest set šedesát šest, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000051, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.833.000 Kč, slovy: jeden milion osm set třicet tři tisíc korun českých, tj. 1,54%, slovy: jedna celá padesát čtyři setin procenta, základního kapitálu Společnosti, které jsou ve vlastnictví minoritních akcionářů Společnosti, na hlavního akcionáře Společnosti.Vlastnické právo k uvedeným akciím přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář poskytne všem oprávněným osobám, činí 870 Kč, slovy: osm set sedmdesát korun českých, za 1 akcii vydanou na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, ISIN 770030000051. Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 228-43/05 ze dne 22.7.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc.Hlavní akcionář poskytne protiplnění všem oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30, slovy: třiceti, dní, po provedení zápisu změny vlastníků akcií Společnosti na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů u Střediska cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 2003 - 11. června 2004 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 16.04.2003 o záměru zvýšit základní kapitál.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 85.167.500,- Kč, slovy: osmdesáti pěti milionů ... sto šedesátisedmi tisíc pětiset korun českých, o částku 34.067.000,- Kč, slovy třicet čtyři milionů šedesát sedm korun českých, na výslednou výši základního kapitálu 119.234.500,- Kč, slovy: sto devatenáct milionů dvěstě třicet čtyři tisíc pět set korun českých, z důvodu změny struktury pasiv a snížení zadlužení společnosti upsáním nových zaknihovaných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč, slovy: dvě stě korun českých, na jednu akcii v počtu 170.335 kusů akcií peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku 34.067.000,- Kč, slovy: třicet čtyři milionů šedesát sedm tisíc korun českých. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ve lhůtě jednoho měsíce, přičemž počátek běhu lhůty oznámí akcionářům představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, lze upsat 1000 kusů nových akcií, na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, lze upsat 1 kus nových akcií. S využitím přednostního práva se upisují nové zaknihované kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč, slovy: dvě stě korun českých, na jednu akcii, přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě.Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na účet č. 37078143/2700 ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy upisovatel upsat akcie.2. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,15 400 50 Monteveglio, Itálie. Upsání akcií bez využití přednostního práva bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci.Uděluje se souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,50 400 50 Monteveglio, Itálie, v celkové výši 202.344.515,02 Kč, která vznikla z důvodu smlouvy o půjčce z 15.03.1999 ve znění dodatků z 28.04.1999, 08.07.1999, 06.08.1999, 22.09.1999, 03.01.2000, 15.03.2000, 01.03.2001, 01.05.2001, 25.05.2001 a 02.01.2002, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, přičemž dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě do deseti dnů ode dne skončení lhůty pro upsání akcií a započtení bude provedeno ohledně celé pohledávky společnosti představující součet hodnot emisního kurzu všech akcií upsaných upisovatelem BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,15 400 50 Monteveglio, Itálie, s využitím přednostního práva nebo bez využití přednostního práva do celkové výše 34.067.000,- Kč, slovy: třicet čtyři milionů šedesát sedm tisíc korun českých. Důvodem pro nav rhované započtení je změna struktury pasiv a snížení zadluženosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 30. prosince 2003 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 9.4.2002.
 • 22. listopadu 1999 - 30. prosince 2003 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 15.7.1999.
 • 19. června 2002 - 2. října 2002 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 9.4.2002 o záměrusnížit základní kapitál. Základní kapitál společnosti se snižujez 170.335.000,- Kč o částku 85.167.500,- Kč (slovy osmd... esát pětmilionů jedno sto šedesát semd tisíc pět set korun českých) zdůvodu úhrady části ztráty společnosti na výslednou výšizákladního kapitálu 85.167.500,- Kč. Částka odpovídající sníženízákladního kapitálu bude použita výhradně na úhradu části ztrátyspolečnosti. Snížení základního kapitálu bude realizovánosnížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to:jmenovitá hodnota 55 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč na jednu akcii se snižuje na 500.000,- Kč na jednu akcii,jmenovitá hodnota 210 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč na jednu akcii se snižuje na 50.000,- Kč na jednu akcii,jmenovitá hodnota 94 335 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč na jednu akcii se snižuje na 500,- Kč na jednu akcii.Listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadníakcie akcionáři předloží ve lhůtě dva měsíce ode dne zápisusnížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemžakcionáři budou způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolánívalné hromady představenstvem vyzváni k předložení svých akcií kvyznačení nižší jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 2000 - 2. října 2002 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 15.7.2000.
 • 22. listopadu 1999 - 20. dubna 2000 : Základní jmění bude zvýšeno upisováním nových akcií s tím, že vprvním kole budou mít stávající akcionáři přednostní právoupisování a v druhém kole všechny akcie, ohledně kterýchstá... vající akcionáři neuplatnili své přednostní právo, budounabídnuty k upisování společnosti BEGHELLI S.p.A. Základní jměníbude zvýšeno ze stávajících 110,335.000,-Kč, na 170,335.000,-Kčt.j. o částku 60,000.000,-Kč. Upisování akcií nad uvedenoučástku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 20. dubna 2000 : Důvodem zamýšleného zvýšení základního jmění je: úhrada ztrátyspolečnosti za rok 1998, pokračující modernizace společnosti,nutnost zvýšení vlastních finančních zdrojů společnostine... zbytných k financování této modernizace, soběstačnostspolečnosti co do jejich kapitálových zdrojů, nezbytnost sníženífinancování prostřednictvím úvěrů a tím snížení nákladůspojených s tímto financováním. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 20. dubna 2000 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 15.7.1999 o záměruzvýšit základní jmění.
 • 22. listopadu 1999 - 20. dubna 2000 : Zvýšení základního jmění se uskuteční ve dvou kolech: v prvnímkole uplatní existující akcionáři své přednostní právo upsatnové akcie podle § 204a obchodního zákoníku, t.j. v rozsah... usvých podílů na základním jmění společnosti. Lhůta pro upisovánív prvním kole začíná sedm (7) dnů po uveřejnění výzvy kupisování akcií a trvá dva (2) týdny. Místem vykonánípřednostního práva je sídlo společnosti. Na jednu dosavadníakcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu novou akciio jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat 100 nových akcií ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč lze upsat 1.000 nových akcií ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurs všech výše uvedenýchnových akcií je 1.000,-Kč. Všechny výše uvedené nově vydávanéakcie budou kmenovými listinnými akciemi na jméno. Akcie nebudouveřejně obchodovatelné. Prvnímu majiteli akcií může být vydánahromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Majitel hromadnélistiny bude mít právo získat na požádání od společnostijednotlivé akcie výměnou za svou hromadnou listinu, která tytojednotlivé akcie představuje. Akcionáři splatí upsané akciepeněžitým vkladem, který splatí v plné výši na účet společnostič.37078004/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt, pobočkaBrno, Lidická ul., a to nejpozději do 35 dnů ode dne upsáníakcií.Výzva k upisování bude zveřejněna představenstvem způsobem aběhem lhůt stanovených zákonem. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 20. dubna 2000 : Všechny nové akcie vydané v souladu s usnesením valné hromady ozvýšení základního jmění, ohledně kterých stávající akcionářineuplatnili své přednostní právo v prvním kole upisování... budouupsány v druhém kole. Ve druhém kole budou všechny neupsanéakcie nabídnuty k upisování společnosti BEGHELLI S.p.A., sesídlem ve Via Mozzeghine 13, 15-40050 Monteveglio (BO), Itálie.Lhůta pro upisování akcií v druhém kole začíná následující denpo posledním dni lhůty pro upisování v prvním kole a trvá dva(2) týdny.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurskaždé nové akcie je 1.000,-Kč. Všechny výše uvedené nověvydávané akcie budou kmenovými listinnými akciemi na jméno.Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Prvnímu majiteli akciímůže být vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie.Majitel hromadné listiny bude mít právo získat na požádání odspolečnosti jednotlivé akcie výměnou za svou hromadnou listinu,která tyto jednotlivé akcie představuje. BEGHELLI S.p.A. upíšeakcie peněžitým vkladem, který splatí v plné výši na účetspolečnosti č.37078004/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt,pobočka Brno, Lidická ulice, a to nejpozději do 35 dnů ode dneupsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 22. listopadu 1999 : Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 23.5.1997.
 • 25. května 1994 - 16. února 1995 : Ing. Rudolf Klika, Brno, U Velké ceny 6
 • 4. srpna 1993 - 25. května 1994 : Ing. Pavel Holek, Náměšť nad Oslavou, Husova 769
 • 4. srpna 1993 - 25. května 1994 : Ing. Jiří Vaněk, Brno, Laštůvkova 31
 • 30. dubna 1992 - 22. září 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Jiří Kment, Brno, Černého 38Ing. Miroslav Pakosta, Praha 9, Krausova 606Ing. Miroslav Zanáška, Brno, Myslivní 37
 • 30. dubna 1992 - 4. srpna 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 4. srpna 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 30. dubna 1992 - 5. dubna 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 104 451 akciína jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 30. dubna 1992 - 5. dubna 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 104.451.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuve... deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuELPLAST, s.p., Poříčí 3a, Brno zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů