Trendy

450 912 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

28 909 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

670 509 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.5.2012 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, Nádražní 1436, PSČ 29301

Historické adresy

19.8.1992 - 8.5.2012 Mladá Boleslav, Nádražní 84

46352562

DIČ

od 1.1.1993

CZ46352562

Datum vzniku

19. srpna 1992

Datová schránka

pgqtzjp

Historické názvy

19.8.1992 - 18.9.2012

AKUMA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1679

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.9.2015

150 000 000 Kč

Historické jmění

10.6.2013 - 24.9.2015

350 000 000 Kč

23.11.2004 - 10.6.2013

750 000 000 Kč

27.2.2003 - 23.11.2004

500 000 000 Kč

21.7.1999 - 27.2.2003

300 000 000 Kč

19.8.1992 - 21.7.1999

133 670 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mladá Boleslav

Bankovní účty

zvěřejněno 16.4.2015

CZ1027000000002110474011

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 9.9.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 1436, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. prosince 2011 : Na základě fúze sloučením přešlo na společnost AKUMA, a.s., IČ: 46352562, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, jako na nástupnickou společnost, jmění zanikajících s Na základě fúze sloučením přešlo na společnost AKUMA, a.s., IČ: 46352562, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, jako na nástupnickou společnost, jmění zanikajících s...polečností AKUMA-průmyslové baterie s.r.o., IČ: 251 25 419, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, a FIAMM Industrial Batteries s.r.o., IČ: 264 63 113, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnosti AKUMA-průmyslové baterie s.r.o. a FIAMM Industrial Batteries s.r.o. zanikly bez likvidace. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. února 2015 - 24. září 2015 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 22.1.2015 o snížení základního kapitálu. Společnost Fiamm Componenti Accessori F.C.A. S.p.A. r... ozhodla dne 22.1.2015, jako jediný akcionář společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s., takto:Snižuji základní kapitál obchodní společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. takto:a) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je jeho snížení na odpovídající úroveň rozsahu obchodních aktivit obchodní společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s.b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného sníženíDosavadní výše základního kapitálu 350,000.000 Kč slovy tři sta padesát milionů korun českých se snižuje o částku ve výši 200,000.000 Kč slovy dvě stě milionů korun českých na novou výši základního kapitálu 150,000.000 Kč slovy jedno sto padesát milionů korun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 35,000.000 Kč, slovy třicet pět milionů korun českých, se snižuje o 20,000.000 Kč, slovy dvacet milionů korun českých, na jmenovitou hodnotu 15,000.000 Kč, slovy patnáct milionů korun českých. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva.c) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající sníženíČástka ve výši 200,000.000 Kč slovy dvě stě milionů korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu, bude- v rozsahu částky ve výši 2,853.825,20, EUR slovy dva miliony osm set padesát tři tisíce osm set dvacet pět euro a dvacet centů vyplacena jedinému akcionáři na účet jediného akcionáře.- a ve zbývajícím rozsahu bude převedena na účet - Ostatní kapitálové fondy společnosti.d) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty činí 30 slovy třicet dnů od uveřejnění oznámení společnosti akcionářům o místě, termínu a způsobu předložení akcií, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Oznámení bude uveřejněno způsobem, stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2012 - 10. června 2013 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 5.11.2012 o snížení základního kapitálu. Společnost FIAMM S. P. A. rozhodla dne 5. 11. 2012, ja... ko jediný akcionář společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. se sídlem Mladá Boleslav – Mladá Boleslav III, Nádražní 1436, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 52 562, takto: a) Schvaluje se snížení základního kapitálu akciové společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. o částku 400.000.000,--Kč, slovy: čtyři sta milionů korun českých. b) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jeho snížení na odpovídající úroveň rozsahu obchodních aktivit společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s.. S částkou ve výši 400.000.000,-- Kč, slovy: čtyři sta milionů korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část této částky ve výši 72.508.822,74 Kč, slovy: sedmdesát dva miliony pět set osm tisíc osm set dvacet dvě koruny české sedmdesát čtyři haléře, bude použita na úhradu kumulované ztráty minulých let, - část této částky ve výši 327.491.177,26 Kč, slovy: tři sta dvacet sedm milionů čtyři sta devadesát jeden tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých dvacet šest haléřů, bude vyplacena jedinému akcionáři. c) Rozsah snížení základního kapitálu: Rozsah snížení základního kapitálu je určen pevnou částkou, která činí 400.000.000,--Kč, slovy: čtyři sta milionů korun českých, to znamená, že základní kapitál se snižuje z částky 750.000.000,-Kč, slovy: sedm set padesát milionů korun českých, na částku 350.000.000,-Kč, slovy: tři sta padesát milionů korun českých. d) Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 75.000.000,-- Kč, slovy: sedmdesát pět milionů korun českých, se snižuje o 40.000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, na jmenovitou hodnotu 35.000.000,-- Kč, slovy: třicet pět milionů korun českých. e) Lhůta pro předložení akcií společnosti činí třicet (30) dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2004 - 29. září 2008 : Jediný akcionář rozhodl dne 6. ledna 2004 při výkonu působnosti valné hromady takto:1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát mi... lionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním dvaceti pěti tisíc kusů nových akcií. Důvodem je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti. Dosavadní základní kapitál ve výši 500,000.000,-- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) je zcela splacen a navyšuje se na celkovou výši základního kapitálu 750,000.000,-- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých).2) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to v počtu dvacet pět tisíc kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, které jsou kmenové, znějící na jméno a jsou v zaknihované podobě.Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví tyto další podmínky:a) Emisní kurz každé nové akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).b) Všechny nově emitované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se vzdal tohoto práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE, a to v počtu dvaceti pěti tisíc kusů akcií.c) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.d) Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslení den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.e) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli - předem určenému zájemci představenstvem společnosti oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62.g) Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE vůči společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.10.2003 mezi postupitelem společnosti Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.A., se sídlem v Italii, Montecchio Maggiore, I-36075(VI), Viale Europa, 63, a postupníkem společností FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE, proti pohledávce společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, na splácení emisního kursu všech nově emitovaných akcií ve výši 250,000.000,-- Kč. Dohodou o započtení bude výše uvedeným upisovatelem - předem určeným zájemcem splacen celý emisní kurz jím upsan ých akcií.h) Upisovatel - předem určený zájemce je povinnen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, a to nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce upisovatele - předem určeného zájemce. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu tak, jak je uved eno v písmenu e). zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2002 - 27. února 2003 : Valná hromada společnosti AKUMA, a. s., konaná ne 27.6.2001rozhodla:a) o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti o částku vevýši 200,000.000,-- Kč slovy dvěstěmilionů korun če... skýchupsáním nových akcií z dosavadní výše 300,000.000,-- Kč slovytřistamilionů korun českých na základní kapitál ve výši500.000.000,- Kč slovy pětset milionů korun českých, kterýbude splacen peněžitými vkladyUpisování akcií nad částku navhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.b) o tom, že společnost vydá 20.000 slovy dvacettisíc kusůnových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, vejmenovité hodnotě 10.000,-- Kč slovy desettisíc korun českýchna jednu akcii;c) o tom, že- každý akcionář má přednostní právo upsat část novýchakcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhokapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitáluspolečnosti.- místem pro vykonání přednostního práva je kancelářsdružení advokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1,Křižovnické náměstí 2, v pracovní dny v době od 9 hodindo 15 hodin- lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 slovydvacet dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku uMěstského soudu v Praze, přičemž upisování akcií jevázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku- počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budeakcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valnéhromady, a to tak, že jim společnost zašle oznámení opočátku běhu lhůty na adresu sídla nebo bydlištěuvedenou v seznamu akcionářů nejpozději prvnínásledující pracovní den po podání návrhu na zápisusnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku u Městského soudu v Praze. Toto oznámení budenavíc zasláno faxem nebo elektronickou poštou.- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč slovy desettisíc korun českých připadá podíl dvětřetiny na jedné nové akcii s tím, že lze upisovatpouze celé akcie- emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva činí 10.000,--Kč slovy desettisíc korun českýchna jednu akcii a upisované akcie budou akciemikmenovými, na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kčslovy desettisíc korun českých na jednu akcii. Akciebudou v zaknihované podobě- rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den,kdy lze toto právo poprvé vykonat, tj. první pracovníden po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku u Městskéhosoudu v PrazePřednostní právo je spojené s akciemi je samostatněpřevoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříkuzapsáno usnesení valné hromady podle § 203 odst. 4obchodního zákoníku. Podle stanov společnosti jepřevoditelnost akcií vázána na souhlas valné hromady.Stejné omezení platí i pro převod přednostního práva.Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené projeho vykonání.d) o tom, že zbývající část akcií, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou nabídnuty těm akcionářům(nebo tomu akcionáři), kteří skutečně upsali (skutečněupsal) akcie s využitím přednostního práva, a to (pokud budouvíce než jeden)v poměru, ve kterém tito akcionáři skutečněupsali akcie s využitím přednostního právae) o tom že- místem pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva je kancelář sdružení advokátů Clifford ChancePünder, Praha 1, Křižovnické náměstí 2, v pracovní dny vdobě od 9 hodin do 15 hodin- lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva činí čtrnáct dnů a počne běžet následující denode dne skončení upisování akcií s využitímpřednostního práva, přičemž upisování akcií je vázánona rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využitípřednostního práva bude akcionářům oznámen způsobemurčeným pro svolání valné hromady, a to tak, že jimspolečnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty naadresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamuakcionářů, nejpozději první následující pracovní den pouplynutí lhůty pro upisování akcií s využitímpřednostního práva. Toto oznámení bude navíc zaslánofaxem nebo elektronickou poštou.- emisní kurs takto upisovaných akcií činí 10.000 ,--Kčslovy desettisíc korun českých na jednu akcii aupisované akcie budou akciemi kmenovými na jméno vejmenovité hodnotě 10.000,--Kč slovy desettisíc korunčeských na jednu akcii. Akcie budou v zaknihovanépodobě.f) o tom, že upisovatel, který nebude splácet základní kapitálformou započtení, bude splácet své upsané akcie na zvláštníúčet společnosti pro zvýšení základního kapitálu uČeskoslovenské obchodní banky, a. s. pobočky Mladá Boleslav,č.ú. 305 284/0300; lhůta, v níž je upisovatel povinen splatitemisní kurs upsaných akcií, činí deset dnů ode den upsáníakcií, jinak je upsání neúčinné.g) o tom, že připouští možnost započtení peněžité pohledávkyakcionáře vůči společnosti z důvodu půjčky poskytnutéakcionářem na základě smlouvy o půjčce společnosti a topohledávka akcionáře FIAM INTERNATIONAL, S.A. ve výši200.000.000,--Kč slovy dvěstěmilionů korun českých, a toproti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splaceníemisního kursu.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku apřed podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedyke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacenícelého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu.Má-li akcionář využít možnosti shora uvedených pohledávekmusí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení dopatnácti dnů ode dne upsání akcií.Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikacipohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu aemisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten protipohledávce akcionáře. Podpisy na smlouvě musí být úředněověřeny.Nevyužije-li akcionář této připuštěné možnosti započteníshora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůčispolečnosti takovou pohledávku, nebo započítávaná pohledávkaje nižší než výše emisního kursu, je povinen takovýupisovatel splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadějeho část do panácti dnů od upsání akcií na zvláštní účetspolečnosti pro zvýšení základního kapitálu u Československéobchodní banky, a.s. pobočky Mladá Boleslav, č.ú.305 284/0300. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1999 - 21. července 1999 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 20.1.1999o záměru zvýšit základní jmění:- Základní jmění společnosti bude zvýšeno ze současných133.670.000 Kč na konečnou výši... 300.000.000 Kč, a to upisovánímnových akcií nepeněžitým vkladem, přičemž upisování nad tutočástku se nepřipouší.- Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním 16.633zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě10.000 Kč. Emisní kurs akcií bude stejný jako jmenovitá hodnotaakcií.- Nepeněžitým vkladem bude pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne20.12.1996, kterou má vůči společnosti FIAMM INTERNATIONAL S.A.,se sídlem 19-21 boulevard du Prince Henri, L - 1724 Lucembursko,jejíž výše ke dni 31.12.1998 činí5.437.500 USD s úrokem 8,75%ročně od tohoto data, přepočítaná ke dni účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky podle devizového kursu České národní bankyna české koruny.- Pokud ke dni účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávkybude hodnota pohledávky přepočítaná devizovým kursem Českénárodní banky CZK/USD vyšší než částka, o kterou se zvyšujezákladní jmění, bude jako nepeněžitý vklad vložena pouze částtéto pohledávky ve výši odpovídající zvýšení základního jmění,tj. ve výši 166.330.000 Kč.- Pokud ke dni účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávkybude hodnota pohledávky přepočítaná devizovým kursem Českénárodní banky CZK/USD nižší než částka zvýšení základního jmění,bude rozdíl doplacen upisovatelem v penězích na účet společnostič. 263 935/4000 vedený u BNP-Dresner Bank (ČR) a.s., Vítězná 1,Praha 5, IČO:44851286, ve lhůtě 5 dnů od uzavření smlouvy opostoupení pohledávky.- Akcie mohou být upsány v kanceláři Cliffird Chance,Křížovnické nám.2, Praha 1, ve lhůtě 20 dnů od zveřejněníusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodnímvěstníku.- Nepeněžitý vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky, která bude uzavřena a nabude účinnosti vden upsání akcií. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřenav kanceláři Clifford Chance, Křížovnické nám. 2, Praha 1. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1992 - 5. května 1999 : Správce vkladu:Správce vkladu je v souladu s ustanovením § 60 O.Z.zakladatel a.s. Caminor Holding S.A. zastoupeny jejímprezidentem p. dr. Milanem Sládkem
 • 19. srpna 1992 - 5. května 1999 : Akciová společnost se zakládá na dobu neurčitou
 • 19. srpna 1992 - 5. května 1999 : Zakladatelem akciové společnosti je firma CAMINOR HOLDING, a.s.se sídlem v Rue des Eaux Vives, 1207 Geneve, Švýcarsko.
 • 19. srpna 1992 - 5. května 1999 : Jedná se o jednorázové založení akciové společnosti notářskýmzápisem ze dne 31.3.1992.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů