Trendy

17 250 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

43 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

46 567 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.7.2009 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Blahoslavova 184, PSČ 29301

Historické adresy

19.11.1998 - 23.7.2009 Mladá Boleslav, Blahoslavova 184/II
1.11.1992 - 19.11.1998 Mladá Boleslav, Staré Město 86, PSČ 29318

46355979

DIČ

od 1.1.1993

CZ46355979

Datum vzniku

1. listopadu 1992

Datová schránka

9vmq3s3

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1745

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.7.2014

20 534 000 Kč

Historické jmění

16.5.1994 - 4.7.2014

20 534 000 Kč

1.11.1992 - 16.5.1994

23 839 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mladá Boleslav

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

806183053 / 0300

Provozovny

od 10.5.1993

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 294 01, Bakov nad Jizerou - Malý Rečkov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. listopadu 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 1992 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je...obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStředočeské státní lesy, Benešov. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 - 15. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 18. července 2014 - 15. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 11. července 2008 - 23. července 2009 : Valná hromada společnosti Lesy Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Blahoslavova 184/II, IČ 463 55 979, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od... díl B, vložka 1745 přijala dne 30.6.2008 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem společnosti je pan Ing. Josef Viktorin, trvale bytem Lysá nad Labem, Dvorce 72, PSČ 289 22, rodné číslo: 561106/0202 (dále jen "hlavní akcionář" či "Ing. Josef Viktorin"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 20.068 ks listinných akcií emitovaných společností Lesy Mladá Boleslav, a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako:- 25 ks jednotlivých akcií pořadové částka 000342-000345, 001504-001518, 001570-001575,- 7 ks hromadných listin číslo H-1 až H-7 nahrazujících akcií, pořadová čísla nahrazených akcií: 000001-000152, 000160-000179, 000189-000198, 00261-000361, 000368-000382, 000395-000400, 000411-000424, 000439-000453, 000457-000466, 000487-000495, 000524-000526, 000554-000562, 000581-000660, 000669-000740, 000777-000782, 000813-000841, 000854-000905, 000912-000946, 000959-000994, 0004004-001084, 001115-001175, 001192-001314, 001320-001395, 001400-001503, 001531-001533, 001584-001613, 001614-002213, 002214-002963, 002964-006583, 006584-010203, 010204-020534.Z uvedeného vyplývá, že Ing. Josef Viktorin je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 20.068.000,- Kč, což představuje podíl 97,73 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujích zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře:Valná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Ing. Josefa Viktorina, trvale bytem Lysá nad Labem, Dvorce 72, PSČ 289 22, rodné číslo: 561106/0202. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku:Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společností za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.006,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností Lesy Mladá Boleslav, a.s.. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 080507 ze dne 7. května 2008 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda účetní hodnoty, metoda likvidační hodnoty), přičemž výslednou hodnotu určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 obchodního zákoníku, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění:Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodního s cennými papíry GAUDEDA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým cennými papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář.Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od data přechodu, resp. od splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře, má-li v držení listinné akcie.Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo před přechodem vlastnického práva). zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 1992 - 28. prosince 2001 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 21.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů