Trendy

867 101 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

2 375 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

135 566 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 18.4.1996 Benešov, Tyršova 196

Historické adresy

26.2.1993 - 18.4.1996 ., Poříčí nad Sázavou čp. 297, PSČ 25721

46356223

DIČ

od 26.2.1993

CZ46356223

Datum vzniku

26. února 1993

Datová schránka

aziqb4z

Historické názvy

26.2.1993 - 27.4.1999

HEEL, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1915

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.4.2010

16 000 000 Kč

Historické jmění

17.8.1999 - 29.4.2010

2 600 000 Kč

26.2.1993 - 17.8.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Benešov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

476830237 / 0100

Provozovny

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tyršova 196, 256 01, Benešov

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. srpna 1994 : Zakladatelé splatili základní jmění spolčnosti rovným dí-lem, každý 500.000,-- Kč.
  • 26. února 1993 : Akciová společnost byla založena jednorázově, zakladatelskousmlouvou ve formě notářského zápisu ze dne 3.2.1993.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. února 2010 - 29. dubna 2010 : Miloš Marek, r.č. 510103/103, bydlištěm Poříčí nad Sázavou, Bálkovická 297, PSČ 257 21, při výkonu působnosti valné hromady HEEL a.s., se sídlem Benešov, Tyršova 196, PSČ 256 01, i... dentifikační číslo 46356223, v působnosti její valné hromady rozhoduje, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 2.600.000,- Kč (slovy: dvamiliónyšestsettisíc korun českých) peněžitým vkladem s tím, žea) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti činí 13.400.000,- Kč (slovy: třináctmiliónůčtyřistatisíc korun českých),b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upisováním 12 (dvanácti) akcií kmenových, znějících na majitele, v lisinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) a 14 (čtrnácti) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých),c) emisní kurs každé z 12 (dvanácti) takto upsaných akcií je 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) a emisní kurs každé z 14 (čtrnácti) takto upsaných akcií je 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých),d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,e) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání zájemci, a to současnému jedinému akcionáři společnosti - Miloši Markovi, r.č. 510103/106, bydlištěm Poříčí nad Sázavou, Balkovická 297, PSČ 257 21,f) místem pro upisování akcií smlovou mezi společností a shora určeným zájemce je Benešov, Tyršova 2070,g) lhůta pro upsání akcií shora určeným zájemcem smlovou je 14 (čtrnáct) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno stanovit tak, aby běh této lhůty začínal nejpozději 7 (sedm) dnů po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, představenstvo je povinno oznámit tomuto zájmeci počátek běhu této lhůty jemu adresovaným dopisem, který je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií tak, aby se tento zájemce dozvěděl počátek běhu lhůty před zahájením jejího běhu,h) na pohledávku společnosti vůči určenému zájemci - shora uvedenému jedinému akcionáři společnosti ve výši 13.400.000,- Kč (slovy: třináctmiliónůčtyřistatisíc korun českých) na splacení celého emisního kursu, která společnosti vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše nové akcie výše uvedenou smlovou o upsání akcií, připoští započtení peněžité pohledávky tohoto určeního zájemce - shora uvedeného jediného akcionáře společnosti vůči společnosti, a to-pohledávky ve výši 16.837.438,- Kč (slovy: šestnáctmiliónůosmsettřicetsedmtisíc-čtyřistatřicetosm korun českých), vzniklé v důsledku poskytnutí peněžitých prostředků z titulu smlouvy o půjčce, uzavřené mezi shora uvedenou HEEL a.s., jako dlužníkem a shora uvedeným jediným akcionářem této společnosti Milošem Markem, jako věřitelem této pohledávky,i) stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením shora uvedené pohledávky a dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a akcionářem do 20 (dvaceti) dnů od upsání akcií akcionářem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě, nebudou-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsaženy v jedné listině, určený zájemce - jediný akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 (pěti) dnů, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. zobrazit více skrýt více
  • 27. dubna 1999 - 17. srpna 1999 : Miloš Marek jako jediný akcionář HEEL,a.s. se sídlem Benešov,Tyršova 196, IČ 46356223, zapsané ve vložce 1915, oddílu Bobchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praz... epři výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhoduje že:zvyšuje základní jmění HEEL,a.s. ve výši 1 000 000,- Kč (slovy:jedenmilión korun českých) o 1 600 000,- Kč (slovy:jedenmiliónšestsettisíc korun českých) na 2 600 000,- Kč (slovy:dva miliónyšestsettisíc korun českých) upsáním nových akcií a to32 (třiceti dvou) akcií na majitele, kmenových, v listinnépodobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 50 000,- Kč (slovy:padesáttisíc korun českých) peněžitými vklady s tím, žea) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění,b) každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jímupsaných akcií do 5 (pěti) dnů ode dne upsání těchto akcií naúčet č. 476830237/0100 vedený u Komerční banky a.s. pobočkaBenešov u Prahy,b) přednostní právo akcionáře upsat nové akcie společnostiupisované ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladní jmění společnosti lze vykonat v sídle společnosti vBenešově, Tyršova 196, do 2 (dvou) týdnů ode dne zápisu tohotorozhodnutí o zvýšení základního jmění do příslušného obchodníhorejstříku, přičemž lze upsat na 1 (jednu) dosavadní akciispolečnosti ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých) až 3,2 nové akcie a na 1 (jednu)dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč(slovy: padesáttisíc korun českých) až 1,6 nových akcií s tím,že dosavadní jediný akcionář má přednostní právo upsat celoučástku, o kterou se základní jmění zvyšuje upsáním 32 (třicetidvou) nových akcií, bude-li jediným akcionářem v době úpisutěchto akcií a toto právo není předchozím ustanovením dotčeno;upisované akcie jsou akcie kmenové, na majitele, v listinnépodobě, každá ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč ( slovy:padesáttisíc korun českých), každá s emisním kursemodpovídajícím jmenovité hodnotě akcie, tedy s emisním kursem50 000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých)c) nebude-li využito přednostní právo akcionáře, nebo jestližebude využito jen částečně, lze upsat výše uvedené nové akcie vsídle společnosti v Benešově, Tyršova 196 do 2 (dvou) týdnů odedne skončení běhu lhůty pro výkon přednostního práva a to semisním kursem takto upisované každé akcie 50 000,- Kč (slovy:padesáttisíc korun českých), zobrazit více skrýt více
  • 26. února 1993 - 16. srpna 1994 : Zakladatelé se zavazují před vznikem společnosti zaplatit každý150.000,-Kč, slovy: stopadesáttisíc Kč, zbývající částku700.000,-Kč se zakladatelé zavázali splatit, každý částkou350... .000,-Kč do 31.12.1993. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů