167 936 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-32 049 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

84 089 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

21.12.2010 - 1.7.2011 Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 29301
27.9.2003 - 21.12.2010 Úžice, Červená Lhota 1, PSČ 27745
15.6.1993 - 27.9.2003 Mělník, Pod Vrchem 676, PSČ 27601

46356479

DIČ

Není plátce DPH

15.6.1993 - 1.7.2011

CZ46356479

Datum vzniku

15. června 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2011

Historické názvy

15.6.1993 - 1.7.2011

Velkovýkrmny Mělník a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2025

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.7.2010 - 1.7.2011

4 566 368 Kč

12.7.2010 - 29.7.2010

2 314 368 Kč

8.10.2008 - 12.7.2010

78 712 620 Kč

6.8.2008 - 8.10.2008

52 037 570 Kč

15.6.1993 - 6.8.2008

79 690 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2011 - 1. července 2011 : Obchodní společnost Velkovýkrmny Mělník a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 56 479 zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou spo... lečností LIPRA PORK, a.s. (dříve VĚMA Štěpánovice a.s.) se sídlem Rovensko pod Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 512 63, identifikační číslo 463 56 118 a vymazává se ke dni 1. 7. 2011 z oddílu B vložky číslo 2025 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. zobrazit více skrýt více
  • 19. dubna 2011 - 1. července 2011 : Dne 29.ledna 2011 přešlo vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s..
  • 15. června 1993 - 1. července 2011 : Akciová společnost vznikla na základě zrušení společnéhodružstevního podniku Družstevní velkovýkrmny Mělníkse sídlem Mělník,Pod vrchem 676 bez likvidace ,ke dni15.června 1993,a je... ho přeměny na a.s.. zobrazit více skrýt více
  • 21. prosince 2010 - 19. dubna 2011 : Ostatní skutečnosti B 2025Valná hromada emitenta společnosti Velkovýkrmny Mělník, a.s., IČ 46356479, se sídlem Úžice, Červená Lhota 1, PSČ 277 45, zapsané v obchodním rejstříku ved... eném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2025, přijala dne 7. 12. 2010 v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ, následující rozhodnutí:1. k o n s t a t u j e na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis 9.758 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 192,- Kč, 1 ks listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.252.000,- Kč, ve prospěch vlastníka, společnosti PROMA Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 463 49 529, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141. Obchodní společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 463 49 529, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 4.125.536,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Velkovýkrmny Mělník a.s. ve výši 90,346 %.2. u r č u j e, že obchodní společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 463 49 529, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Velkovýkrmny Mělník a.s., se sídlem Úžice, Červená Lhota 1, PSČ 277 45, IČ: 463 56 479, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2025.Společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.3. k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 463 49 529, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 463 49 529, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249.5. s ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 463 49 529, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.6. u r č u j e, že výše protiplnění za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 192,- Kč činí 105,- Kč. Výše protiplnění za akcii v nominální hodnotě 2.252.000,- Kč nebyla stanovena, protože ta je ve výlučném vlastnictví společnosti PROMA Mladá Boleslav, a.s. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1003/10 zpracovaným ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost, obchodní společností PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 5, Slivenec, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, IČ: 493 56 381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831.7. u r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne, kdy splní podmínky stanovené § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. zobrazit více skrýt více
  • 15. července 2010 - 29. července 2010 : Ostatní skutečnosti B 2025Řádná valná hromada společnosti konaná dne 17. 6. 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:zvyšuje základní kapitál společnosti s úči... nností ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, v souladu s § 216b ObchZ o částku 2,252.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát dva tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4,566.368,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set šedesát šest tisíc tři sta šedesát osm korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsána jedna nová kmenová listinná akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 2,252.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát dva tisíc korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie nebude kótována k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcie není omezen. Emisní kurs akcie činí 2,252.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát dva tisíc korun českých).1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení pohledávek je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli.2. Částka, o niž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 2,252.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát dva tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4,566.368,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set šedesát šest tisíc tři sta šedesát osm korun českých) upsáním nové kmenové akcie bez zvláštních práv ve formě na jméno v listinné podobě v počtu 1 ks o jmenovité hodnotě akcie 2,252.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nové akcie peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisované akcie:počet: 1jmenovitá hodnota: 2,252.000,- Kčdruh: kmenováforma: na jménopodoba: listinnáNová emitovaná akcie nebude kótovaná a bude upsána s emisním kursem, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 2,252.000,- Kč bude činit 2,252.000,- Kč. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcie:Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 7 dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám. Místem pro úpis nové akcie je sídlo společnosti. Doba v pracovní dny od. 8.00 hod. do 15.00 hod.Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií:Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a ObchZ, bude upsána bez veřejné nabídky postupem dle 204 odst. 5 ObchZ. Valná hromada v souladu se zprávou představenstva o způsobu vypořádání dosažené ztráty vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo akcionářů k upsání nové akcie společnosti vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upisování akcií s tím, že nově emitovaná akcie bude nabídnuta předem určenému ? určitému zájemci, jímž je věřitel společnosti, a to společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Bělská 151, PSČ 293 01, IČ: 46349529, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je započtení části pohledávky společnosti PROMA Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Bělská 151, PSČ 293 01, IČ: 46349529, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141. Navrhuje se započtení následující pohledávky společnosti PROMA Mladá Boleslav, a.s. v celkové výši 2,252.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát dva tisíc korun českých) z titulu nezaplacené kupní ceny za dodávky na základě kupní smlouvy č. SKS-OÚ-08/10219/61 o prodeji agrochemikálií, hnojiv, osiv a nafty pro rok 2009, jež byla vyúčtována:- fakturou č. 60009FA-00338 na částku 112.353,90 Kč,- fakturou č. 60009FA-00347 na částku 8.925,- Kč,- fakturou č. 60009FA-00366 na částku 75.719,70 Kč,- fakturou č. 60009FA-00375 na částku 11.394,30 Kč,- fakturou č. 60009FA-00401 na částku 28.262,50 Kč,- fakturou č. 60009FA-00409 na částku 4.760,- Kč,- fakturou č. 60009FA-00417 na částku 3.760,50 Kč,- fakturou č. 60009FA-00424 na částku 180.880,-- Kč,- fakturou č. 63009FA-00146 na částku 48.960,70 Kč,- fakturou č. 63009FA-00216 na částku 3.272,50 Kč,- fakturou č. 63009FA-00237 na částku 5.236,-- Kč,- fakturou č. 63009FA-00305 na částku 6.545,-- Kč,- fakturou č. 63009FA-00330 na částku 92.257,-- Kč,- fakturou č. 64009FA-00034 na částku 58.668,70 Kč,- fakturou č. 64009FA-00071 na částku 49.031,80 Kč,- fakturou č. 64009FA-00084 na částku 37.177,20 Kč,- fakturou č. 64009FA-00097 na částku 430.846,60 Kč- fakturou č. 64009FA-00104 na částku 29.011,20 Kč,- fakturou č. 64009FA-00114 na částku 44.006,70 Kč,- fakturou č. 64009FA-00115 na částku 31.336,70 Kč,- fakturou č. 64009FA-00133 na částku 364.832,90 Kč,- fakturou č. 64009FA-00142 na částku 8.972,40 Kč,- fakturou č. 64009FA-00146 na částku 1.455,90 Kč,- fakturou č. 64009FA-00168 na částku 1.168,10 Kč,- fakturou č. 64009FA-00169 na částku 34.639,10 Kč,- fakturou č. 64009FA-00171 na částku 3.927,-- Kč,- fakturou č. 64009FA-00182 na částku 18.459,70 Kč,- fakturou č. 64009FA-00185 na částku 156.327,50 Kč,- fakturou č. 64009FA-00186 na částku 7.147,-- Kč,- fakturou č. 64009FA-00188 na částku 45.043,50 Kč,- fakturou č. 64009FA-00189 na částku 739,40 Kč,- fakturou č. 64009FA-00201 na částku 1.459,10 Kč,- fakturou č. 64009FA-00202 na částku 63.740,40 Kč,- fakturou č. 64009FA-00205 na částku 37.488,50 Kč,- fakturou č. 64009FA-00206 na částku 170.414,40 Kč,- fakturou č. 64009FA-00212 na částku 83.337,90 Kč,- fakturou č. 64009FA-00224 na částku 9.821,70 Kč,- fakturou č. 64009FA-00226 na částku 27.786,50 Kč,- fakturou č. 64009FA-00242 na částku 10.669,10 Kč,- fakturou č. 64009FA-00251 na částku 43.257,80 Kč,proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu upsané akcie ve výši 2,252.000,- Kč. Uvedené pohledávky za společností Velkovýkrmny Mělník a.s. přešly na současného věřitele společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s. z původního věřitele společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ276 01, IČ 45274061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1543 jak dále uvedeno. Společnost má vůči společnosti PROMA Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Bělská 151, PSČ 293 01, IČ: 463 49 529, zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16141, nesplacený dluh z dodávek zboží v celkové výši 2.252.017,92 Kč. Uvedená pohledávka přešla na společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s. formou Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 7.5.2010 ze společnosti ZENA - zemědělský nákup, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, na kterou tato pohledávka přešla jako součást odštěpovaného jmění na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 15.3.2010 ze společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská 2981, PSČ 276 01, IČ: 452 74 061, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1543, jako na nástupnickou společnost.Započtení pohledávek se navrhuje z důvodu, že společnost Velkovýkrmny Mělník a.s. není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů a dojde tedy ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli.Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu:Připouští se možnost, aby zájemce společnost PROMA Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Bělská 151, PSČ 293 01, IČ: 46349529, vůči společnosti Velkovýkrmny Mělník a.s., se sídlem Úžice, Červená Lhota 1, PSČ 277 45, identifikační číslo 46356479 (dále též jen ?zájemce?), započetl své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemcem upsané akcie. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 2,252.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno zaslat určenému zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcie a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy určitému zájemci. Poukázky na akcie nebudou vydány. Zájemce upíše akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcie musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 7. července 2010 - 12. července 2010 : Ostatní skutečnosti B 2025Řádná valná hromada společnosti konaná dne 17. 6. 2010 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:důvod:úhrada části dosažené ztráty minulýc... h let ve výši 32.037.969,83 Kč a části ztráty za rok 2009 ve výši 44.360.282,17 Kč, celkem se snížením základního kapitálu hradí ztráta ve výši 76.398.252,- Kč.rozsah:základní kapitál se snižuje o částku 76.398.252,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů tři sta devadesát osm tisíc dvě stě padesát dva korun českých), tedy z výše 78.712.620,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů sedm set dvanáct tisíc šest set dvacet korun českých) na novou výslednou výši základního kapitálu 2.314.368,- Kč (slovy: dva miliony tři sta čtrnáct tisíc tři sta šedesát osm korun českých).způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 76.398.252,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií a vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 76.398.252,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti.způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 653:19,2, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 6.530,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 192,- Kč, v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno vyznačením snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích.lhůta k předložení listinných akcií k výměně:lhůta činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) od odeslání výzvy představenstva společnosti všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 15.00 hod. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady, akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne odeslání výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 21. srpna 2008 - 7. července 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 17.6.2008 rozhodla s účinností ode dne zápisu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 216b obch. zákoníku o zvýšení základního kapitá... lu společnosti takto:Zcela splacený základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 52.037.570,-Kč o částku 26.675.050,- Kč na výslednou částku 78.712.620,- Kč, a to peněžitým vkladem ve výši 26.675.050,-Kč. Upisování akcí nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Na peněžitý vklad ve výši 26.675.050,-Kč budou upsány následující akcie:4.085 ks nových kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 6.530,-Kč.Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kurzem jednotlivé akcie, který se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.1.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a k částečnému vypořádání současných závazků společnosti vůči největšímu věřiteli společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061 se sídlem Mělník, Kokořínská 2981, PSČ 27601.2.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 26.675.050,- Kč, tedy z částky 52.037.570,- Kč na výslednou částku 78.712.620,- Kč peněžitým vkladem ve výši 26.675.050,- Kč upsáním 4.085 kusů nových kmenových akcií bez zvláštních práv ve formě na jméno listinné podobě o jmenovité hodnotě 6.530,- Kč na jednu akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcii nepeněžitými vklady.3.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:počet: 4.085 kusůjmenovitá hodnota: 6.530-druh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinnéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě.4.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Lhůta pro upsání nových akcií činí 2 (slovy: dva) měsíce od nabytí účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu jedné akcie je rovna její jmenovité hodnotě a emisní kurs bude splacen v peněžité formě započtením pohledávky vůči společnosti ve výši 26.675.050,- Kč. Místo: sídlo společnosti na adrese Úžice, Červená Lhota 1. Doba v pracovní dny od. 6.00 hod. do 14.00 hod.5.Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií:Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upisování akcií s tím, že všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému určitému zájemci, jímž je největší věřitel společnosti, společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061, se sídlem Mělník, Kokořínská 2981, PSČ 276 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1543, který bude akcie upisovat bez veřejné nabídky postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku.Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je částečné snížení závazků společnosti, které společnost není schopna vyrovnat z vlastních zdrojů a to započtením části pohledávek věřitele společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s. vůči společnosti Velkovýkrmny Mělník a.s. proti pohledávce společnosti Velkovýkrmny Mělník a.s. na splacení 100% emisního kurzu nově upsaných akcií.6.Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu:Připouští se možnost započtení pohledávek předem určeného zájemce společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s. vůči společnosti Velkovýkrmny Mělník a.s. v celkové výši 26.675.050,-Kč, a to pohledávek:a) v celkové výši 11.537.640,-Kč za nezaplacenou kupní cenu odebraných krmných směsí od společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061 na základě kupní smlouvy č. 10219/2007 ze dne 21.11.2006 za období ode dne 12.11.2007 do dne 31.12.2007 specifikované v následujících fakturách ? daňových dokladech č. 56007FA-01428, 56007FA-01432, 56007FA-01435, 56007FA-01447, 56007FA-01448, 56007FA-01449, 56007FA-01453, 56007FA-01457, 56007FA-01458, 56007FA-01460, 56007FA-01468, 56007FA-01472, 56007FA-01476, 56007FA-01482, 56007FA-01484, 56007FA-01485, 56007FA-01489, 56007FA-01493, 56007FA-01498, 56007FA-01500, 56007FA-01502, 56007FA-01503, 56007FA-01508, 56007FA-01511, 56007FA-01515, 56007FA-01519, 56007FA-01520, 56007FA-01521, 56007FA-01528, 56007FA-01530, 56007FA-01539, 56007FA-01540, 56007FA-01543, 56007FA-01549, 56007FA-01550, 56007FA-01551, 56007FA-01555, 56007FA-01559, 56007FA-01564, 56007FA-01567, 56007FA-01569, 56007FA-01572, 56007FA-01576, 56007FA-01577, 56007FA-01580, 56007FA-01584, 56007FA-01585, 56007FA-01591, 56007FA-01593, 56007FA-01596, 56007FA-01599, 56007FA-01603, 56007FA-01606, 56007FA-01609, 56007FA-01611, 56007FA-01620, 56007FA-01621, 56007FA-01627, 56007FA-01632, 56007FA-01636, 56007FA-01637, 56007FA-01642b) v celkové výši 15.137.410,-Kč za nezaplacenou kupní cenu odebraných krmných směsí od společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061 na základě kupní smlouvy č. 10219/2008 ze dne 23.11.2007 za období ode dne 3.1.2008 do dne 21.3.2008, specifikované v následujících fakturách ? daňových dokladech 56008FA-00007, 56008FA-00008, 56008FA-00018, 56008FA-00019, 56008FA-00024, 56008FA-00027, 56008FA-00029, 56008FA-00030, 56008FA-00038, 56008FA-00039, 56008FA-00045, 56008FA-00047, 56008FA-00054, 56008FA-00059, 56008FA-00066, 56008FA-00067, 56008FA-00071, 56008FA-00074, 56008FA-00078, 56008FA-00079, 56008FA-00081, 56008FA-00083, 56008FA-00093, 56008FA-00096, 56008FA-00097, 56008FA-00105, , 56008FA-00106, 56008FA-00109, 56008FA-00118, 56008FA-00121, 56008FA-00124, 56008FA-00128, 56008FA-00131, 56008FA-00137, 56008FA-00138, 56008FA-00144, 56008FA-00150, 56008FA-00151, 56008FA-00152, 56008FA-00169, 56008FA-00170, 56008FA-00173, 56008FA-00174, 56008FA-00177, 56008FA-00181, 56008FA-00189, 56008FA-00190, 56008FA-00194, 56008FA-00195, 56008FA-00197, 56008FA-00205, 56008FA-00207, 56008FA-00214, 56008FA-00217, 56008FA-00219, 56008FA-00220, 56008FA-00226, 56008FA-00228, 56008FA-00237, 56008FA-00242, 56008FA-00247, 56008FA-00248, 56008FA-00251, 56008FA-00253, 56008FA-00258, 56008FA-00259, 56008FA-00261, 56008FA-00268, 56008FA-00269, 56008FA-00278, 56008FA-00282proti pohledávce společnosti Velkovýkrmny Mělník a.s. na splacení 100% emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 26.675.050,-Kč předem určeným určitým zájemcem společností Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s.Předem určený určitý zájemce společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s. upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Představenstvo je povinno odeslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému určitému zájemci do 30 dnů ode dne zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodného rejstříku. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému určitému zájemci společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti.Představenstvo uzavře smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 26.675.050,- Kč oproti závazkům společnosti vůči společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s. specifikovaným v tomto usnesení v termínu do 14 dnů ode dne úpisu akcií předem určeným určitým zájemcem. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 3. července 2008 - 6. srpna 2008 : Valná hromada společnosti konaná dne 17.6.2008 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto :Snižuje se základní kapitál společnosti z částky 79.690.000,- Kč o částku ... 27.652.430,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 52.037.570,- Kč snížením jmenovité hodnoty každé akcie v poměru 1.000 : 653, tj. jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 6.530,- Kč.a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Důvodem návrhu na snížení základního kapitálu společnosti je úhrada dosažené ztráty v roce 2007 a v předchozích obchodních rocích, jejíž celková výše ke dni 31.12.2007 činí 27.665.410,75,-Kč ( Zbývající část ztráty ve výši 12.980,75 Kč bude uhrazena z rezervního fondu). Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena a to ani z části a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti a to zejména v rozvaze pasivech na řádcích A I - Základní kapitál, A III. - rezervní fondy a A IV. - výsledek hospodaření minulých let.b) Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se navrhuje snížit z výše 79.690.000,- Kč o částku 27.652.430,- Kč na novou výši základního kapitálu 52.037.570,- Kč.c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií a to poměrně u všech akcií společnosti tak, že stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 6.530,- Kč za jednu akcii v souladu s ust. § 213 odst. 3 obch. zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou listinných akcií tak, že 7.969 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude vyměněno za 7.969 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 6.530,- Kč.d) Lhůta pro předložení akcií k výměně:Představenstvo je povinno ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvat akcionáře k předložení akcií k výměně. Lhůta pro předložení akcií se stanovuje do 30 dnů od doručení výzvy představenstva společnosti akcionáři. Výzva bude upozorňovat na důsledky uvedené v § 214 obch. zákoníku pro případ prodlení s předložením akcií k výměně. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 6.00 hod. do 14.00 hod. zobrazit více skrýt více
posunout dolů