Trendy

279 020 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

26 036 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

370 757 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.7.2001 Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy

Historické adresy

19.5.1997 - 10.7.2001 Úholičky 215, pošta Velké Přílepy
4.6.1993 - 19.5.1997 Roztoky, Roztoky, Jungmannova 27

46356487

DIČ

od 1.9.1994

CZ46356487

Datum vzniku

4. června 1993

Datová schránka

nigvri2

Historické názvy

4.6.1993 - 1.2.2016

REGIOS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2029

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.2.2002

97 881 000 Kč

Historické jmění

29.7.1999 - 27.2.2002

36 400 000 Kč

31.10.1994 - 29.7.1999

35 400 000 Kč

4.6.1993 - 31.10.1994

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

17495193 / 0300

Provozovny

od 1.6.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Černín 89, 267 51, Zdice

... více provozoven (celkem 17) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 16. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 16. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 29. července 1999 : rozsah splacení základního jmění: splaceno v plném rozsahu

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. prosince 2001 - 27. února 2002 : Usnesení valné hromady spoelčnosti REGIOS a.s. konané dne28.8.2001 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitáluspolečnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o61.481.000,- K... č, tj. z 36.400.000,- Kč na 97.881.000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu spoelčnosti se provede upsánímnových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií sesplácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Početnově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány vsouvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí61.481 kusů. Jmenovitá hodnota každí z nově vydávaných akcií je1.000,- Kč. Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemina jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé z nově vydanýchakcií je roven její jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč. Jelikožse všichni akcionáři, jmenovitě Obec Tursko, Obec Úholičky aA.S.A International Holding GmbH vzdali svého přednostního právana upisování akcií, budou veškeré akcie upsány na základě dohodyakcionářů podle § 205 obchod.zák. Místo pro upisování akcií bezvyužití přednostního práva je budova sídla společnosti Úholičky215, PSČ 252 64 Velké Přílepy. Lhůta pro upisování akcií činí 1měsíc ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze ozápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářůmoznámen dopisem představenstva. Každý upisovatel je povinensplatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií na účetspolečnosti č.49343012/2700, a to ve lhůtě 14 dnů ode dneuzavření dohody akcionářů podle § 205 obchod.zák. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 10. července 2001 : Usnesením valné hromady společnosti REGIOS a.s. konané dne 27.května 1999 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jměníspolečnosti.Valná hromada rozhodla všemi hlasy přítomných akcion... ářů onavýšení základního jmění společnosti o částku 52.853.000,-Kč(slovy: padesát dva miliónů osm set padsát tři tisíc korunčeských) a to upsáním 52853 ks veřejně neobchodovatelnýchkmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, každá ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Valná hromada rozhodla, že sepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to až do výše 67.853.000,-Kč. Valná hromadapověřila představenstvo, aby rozhodlo o konečné částce zvýšenízákladního jmění.Emisní kurs všech k nově upisovaných akcií bude odpovídatjmenovité hodnotě, tedy 1.000,-Kč.Akcionáři se dohodli,, že veškeré akcie upíše dosavadníakcionář, společnost DANWASTE A/S, a to následovně: 27853 ksakcií, jejich jmenovitá hodnota dosahuje celkové výše27.853.000,-Kč upíše tak, že postoupí společnosti REGIOS a.s.,pohledávku ve výši 27.853.000,-Kč, kterou má tento akcionář vůčispolečnosti REGIOS, a.s., na základě smlouvy o půjčce. Smlouvu opostoupení pohledávky je DANWASTE A/S povinna se společnostíREGIOS, a.s., uzavřít ve lhůtě tří týdnů od právní moci usnesenío zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Zbytek do navrhované částky zvýšení základního jmění, tedy 25000ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 25.000.000,-Kč, stejně jakovšechny akcie upsané nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění, upíše akcionář DANWASTE A/S v budově sídla společnosti vÚholičkách 215, ve lhůtě tří týdnů od právní moci usnesení ozápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kursu zakcií upisovaných peněžitým vkladem na účet Komerční banky a.s.č.ú. 31808-061/0100, a to nejpozději do týdne po upsání akcií,přičemž celý emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději došesti měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zapsáníusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Valná hromada dále rozhodla všemi hlasy svých akcionářů, žeorgánem, který rozhodne o konečné výši základního jměníspolečnosti bude představenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 17. března 1999 - 29. července 1999 : Usnesením valné hromady společnosti REGIOS a.s. konané dne 16.července 1998 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jměníspolečnosi.Základní jmění bude zvýšeno o částku 1.OOO.OOO,-Kč ... (slovyjedenmilión korun českých) upsáním 1OOOks veřejněneobchodovatelných kmenových akcií na jméno vydaných v listinnépodobě, každá o jmenovité hodnotě 1.OOO,-kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude odpovídatjmenovité hodnotě akcií, tedy 1.OOO,-kč.Každý ze stávajících akcionářů je oprávněn využít přednostníhopráva, za následujícíh podmínek: Místo uplatnění přednostníhopráva k upsání akcií je budova sídla společnosti v Úholičkách215. Lhůta k uplatnění přednostního práva k upsání akcií činítři týdny ode dne právní moci usnesení o zápisu usnesení valnéhromady do obchodního rejstříku. Na každou dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 1.OOO,- lze upsat novou akcii o jmenovitéhodnotě 1.OOO,-Kč. S využitím přednostního práva lze upsatveškeré nově upisované akcie.Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnostiDANWASTE A/S.Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je budovasídla společnosti v Úholičkách 215.Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude 14dnů od uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva k upsáníakcií.Jakýkoli upisovatel, bez ohledu na to, zda využítá přednostníhopráva či nikoliv, je povinen splatit nejméně 3O% emisního kursuvšech jím upsaných akcií na účet Komerční banky a.s. č.ú.31808-061/0100, a to nejpozději nejbližší pracovní denbezprostředně následující po upsání akcií, přičemž celý emisníkurs musí být splacen nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytíprávní moci usnesení soudu o zapsání usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1993 - 29. července 1999 : Rozsah splacení : ke dni zápisu do obchodního rejstříkubylo na základní jmění ze 100% splaceno30% peněžitých vkladů
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů