Trendy

85 107 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 111 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

218 128 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 27.8.2002Jílové u Prahy, Čs. armády čp. 547, okres Praha-západ, PSČ 25401

Historické adresy

20.9.1993 - 27.8.2002Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, PSČ 25401

Adresa z obchodního rejstříku

od 28.5.2014Čs. armády čp. 547, 254 01 Jílové u Prahy

46356584

DIČ

od 1.11.1993

CZ46356584

Datum vzniku

20. září 1993

Datová schránka

587fvi8

Historické názvy

15.5.1997 - 17.12.1999

První jílovská akciová společnost

20.9.1993 - 15.5.1997

První jílovská akciová společnost, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2131

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.10.2014

100 190 000 Kč

Historické jmění

8.6.2004 - 6.10.2014

100 190 000 Kč

20.9.1993 - 8.6.2004

94 883 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

150207111 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 254 01, Jílové u Prahy

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. října 2014 : Převoditelnost akcií na jméno je omezena pouze na stávající akcionáře a osoby jim blízké, a to se souhlasem představenstva společnosti (ve smyslu ust. § 271 odst. 1 zákona č. 90/20 Převoditelnost akcií na jméno je omezena pouze na stávající akcionáře a osoby jim blízké, a to se souhlasem představenstva společnosti (ve smyslu ust. § 271 odst. 1 zákona č. 90/20...12 Sb., o obchodních společnostech a družstvech). zobrazit více skrýt více
  • 20. září 1993 : Obchodní společnost vznikla transformací Zemědělského družstvaJílové u Prahy se sídlem Jílové u Prahy, PSČ 254 80, je právnímnástupcem družstva. Na ustavující valné hromadě dne l7. Obchodní společnost vznikla transformací Zemědělského družstvaJílové u Prahy se sídlem Jílové u Prahy, PSČ 254 80, je právnímnástupcem družstva. Na ustavující valné hromadě dne l7....l2.1992byla schválena zakladatelská smlouva, stanovy a zvoleni členovépředstavenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. srpna 2003 - 8. června 2004 : Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu ve výši 94,883.000,- Kč, peněžitými vklady takto:a) základní kapit... ál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs musí být splacen peněžitými vklady,b) určuje, že částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje činí 2,000.000,- Kč ( slovy: dvamilióny korun českých ) ,c) připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s tímto omezením: upisovat akcie lze nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do dosažení částky 7,000.000,- Kč ( slovy: sedmmiliónů korun českých ) ; o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti ;d) upisovat lze akcie kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, každou ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ) v počtu 2000 ( dva tisíce) kusů těchto akcií s tím, že budou-li upisovány akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s výše uvedeným omezením, lze upisovat akcie až do počtu 7000 ( sedm tisíc ) kusů těchto akcií.e) vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upisování akcií, neboť v důležitém zájmu společnosti je, aby akcie byly upsány osobami, které nejsou akcionáři a mají vůči společnosti pohledávky vzniklé na základě příslušných ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejichž úhrada by vedla k likvidaci společnosti,f) akcie budou nabídnuty k upsání zájemcům z řad osob, které nejsou akcionáři a mají vůči společnosti pohledávky vzniklé na základě příslušných ustanovení zákonů č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,g) místem pro upisování akcií upisovateli je Jílové u Prahy, Čs. armády č.p. 547,h) upisovatelé mohou upisovat akcie ve lhůtě 3 (tří) měsíců s tím, že počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovatelům zveřejněním v celostátně distribuovaném deníku do 3 (tří) týdnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku,i) emisní kurs každé upisované akcie je 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ) ,j) připouští se započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti vzniklých na základě příslušných ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proti pohledávkám společnosti vůči těmto upisovatelům na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs může být splacen výhradně započtením těchto pohledávek s tím, že se stanoví tato pravidla pro uzavření smluv o započtení:každá smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a upisovatelem, který upsal akcie, do 20 ( dvaceti ) dnů od upsání akcií akcionářem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě každé této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsaženy v jedné listině, akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 ( patnácti ) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 ( pěti ) dnů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů