Trendy

198 123 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 821 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

3 605 947 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.7.2013 U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Historické adresy

12.7.2011 - 22.7.2013 Kladno 4, U Vodojemu 3085, PSČ 27280
1.1.1994 - 12.7.2011 Kladno 4, U vodojemu 3085, PSČ 27280

46356991

DIČ

od 11.1.1994

CZ46356991

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

vp4gxsz

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2380

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.12.2017

3 014 584 000 Kč

Historické jmění

13.2.2017 - 12.12.2017

2 870 857 000 Kč

19.1.2015 - 13.2.2017

2 749 646 000 Kč

10.7.2014 - 19.1.2015

2 667 840 000 Kč

19.12.2013 - 10.7.2014

2 560 669 000 Kč

10.12.2013 - 19.12.2013

2 540 808 000 Kč

10.4.2013 - 10.12.2013

2 425 784 000 Kč

8.12.2010 - 10.4.2013

2 245 413 000 Kč

30.12.2009 - 8.12.2010

2 172 204 000 Kč

30.4.2008 - 30.12.2009

2 021 421 000 Kč

23.8.2006 - 30.4.2008

1 844 167 000 Kč

28.3.2006 - 23.8.2006

1 721 343 000 Kč

15.3.2004 - 28.3.2006

1 692 154 000 Kč

29.3.2003 - 15.3.2004

1 595 572 000 Kč

21.10.2002 - 29.3.2003

1 502 137 000 Kč

17.4.2002 - 21.10.2002

1 492 515 000 Kč

1.1.1994 - 17.4.2002

1 313 245 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 5449020207 / 0100

Historické provozovny

9.6.2004 - 29.11.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U vodojemu 3085, 272 01, Kladno

... více provozoven (celkem 37) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. května 2016 : Společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 463 56 991, jako nástupnická společnost, se sloučila se zanikající společno Společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 463 56 991, jako nástupnická společnost, se sloučila se zanikající společno...stí Water Networks, a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, identifikační číslo: 261 60 455. Na společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Water Networks, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2014 : Valná hromada společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., se sídlem U vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ 46 35 69 91, konaná dne 27.5.2014, pověřuje představenstvo společnosti, aby za Valná hromada společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., se sídlem U vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ 46 35 69 91, konaná dne 27.5.2014, pověřuje představenstvo společnosti, aby za... podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti (zejména čl. 9 stanov) rozhodlo v souladu s ust. § 511 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti až o 1/3 (jednu třetinu) dosavadní výše základního kapitálu, tedy o částku 853 556 333,- Kč (osm set padesát tři miliony pět set padesát šest tisíc tři sta třicet tři korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitými vklady, a to vodohospodářským majetkem, jež souvisí s majetkem společnosti, s nímž tvoří provozní celek.O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce vybraného představenstvem podle ust. § 251 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nebo znalců rozhodne představenstvo společnosti, a to v souladu se zásadami a pravidly stanovenými valnou hromadou společnosti pro zvyšování základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady.Akcie, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. na základě tohoto pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, jsou charakterizovány takto:Druh - kmenové akcie, podoba - hromadné listinné, forma - na jméno, jmenovitá hodnota - 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).Nově vydané akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu s článkem 13 stanov společnosti.Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena podle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů schválených valnou hromadou společnosti.Pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti se uděluje na dobu pěti let ode dne konání této valné hromady, tedy od 27.5.2014. V rámci tohoto pověření je představenstvo společnosti oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti i vícekrát, avšak celková část zvýšení základního kapitálu nesmí překročit částku 853 556 333,- Kč (osm set padesát tři miliony pět set padesát šest tisíc tři sta třicet tři korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. dubna 2006 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 16.9.2004 uzavřené mezi společností Vodárny Kladno - Mělník, a.s. jako prodávající a společností Středočeské vodárny, a.s. jako ku Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 16.9.2004 uzavřené mezi společností Vodárny Kladno - Mělník, a.s. jako prodávající a společností Středočeské vodárny, a.s. jako ku...pující byla prodána část podniku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. označená jako Provozní divize, která představuje samostatnou organizační složku podniku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, společnosti Středočeské vodárny, a.s., IČ 261 96 620, se sídlem U vodojemu 3085, 272 80 Kladno. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 1994 : Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hod-notě 1.000,-Kč je ve smyslu zák.č. 92/1991 Sb., o převodumajetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 92/1992 Sb.,zák.č.2 Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hod-notě 1.000,-Kč je ve smyslu zák.č. 92/1991 Sb., o převodumajetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 92/1992 Sb.,zák.č.2...64/1992 sb., zák.č.541/1992 Sb., zák.č.544/1992 Sb.,zák.č.210/1993 Sb. a zák.č. 306/1993 Sb. uvedena ve stano-vách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými svýkonem hlasovacího práva. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 : Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČRna základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů akanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.19 Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČRna základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů akanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.19...93č.j. 24/93. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. října 2017 - 12. prosince 2017 : Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., konané dne 21.09.2017:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 143.727.000,- Kč (slovy: sto čtyřice... t tři miliony sedm set dvacet sedm tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 143 727 (slovy: sto čtyřicet tři tisíce sedm set dvacet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - vybraná vodárenská infrastruktura v obci Lány a vybraná kanalizační infrastruktura v obci Lány tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 32.301.200,- Kč (slovy: třicet dva milionů tři sta jeden tisíc dvě stě korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 5053-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Lány, IČ: 00243981 vydáno 26 298 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě devadesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet haléřů), - vybraná kanalizační infrastruktura ve městě Veltrusy tak, jak je popsána a oceněna částkou 6.976.700,- Kč (slovy: šest milionů devět set sedmdesát šest tisíc sedm set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5054-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Veltrusy, IČ: 00237272 vydáno 5 680 (slovy: pět tisíc šest set osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet haléřů), - vybraná kanalizační infrastruktura ve městě Buštěhrad, čistírna odpadních vod Buštěhrad, včetně technologie, venkovních úprav a příslušenství, parcely č. parc. 2093 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez čp/če stavba technického vybavení, parcely č. parc. 2094 ostatní plocha a parcely č. parc. 2096 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez čp/če stavba technického vybavení, vše katastrální území a obec Buštěhrad, tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 99.167.900,- Kč (slovy: devadesát devět milionů sto šedesát sedm tisíc devět set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 5130-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Buštěhrad, IČ: 00234214 vydáno 80 737 (slovy: osmdesát tisíc sedm set třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet haléřů), - vybraná vodárenská infrastruktura v obci Měšice tak, jak je popsána a oceněna částkou 34.919.100,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů devět set devatenáct tisíc sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 5132-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Měšice, IČ: 00240451 vydáno 28 429 (slovy: dvacet osm tisíc čtyři sta dvacet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet haléřů),- vybraná vodárenská infrastruktura v obci Mratín tak, jak je popsána a oceněna částkou 3.173.000,- Kč (slovy: tři miliony sto sedmdesát tři tisíce korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5134-12-2017, s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Mratín, IČ: 00240494 vydáno 2 583 (slovy: dva tisíce pět set osmdesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm korun českých čtyřicet haléřů), při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 14.06.2000 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce); způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány ve lhůtě určené pro upisování akcií a nepeněžité vklady vneseny ve lhůtě určené pro vnesení nepeněžitých vkladů tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané akcie a akcie, u nichž upisovatelé nesplnili vkladovou povinnost vnést nepeněžitý vklad. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných akcií, u nichž upisovatelé splnili vkladovou povinnost vnesením nepeněžitých vkladů. zobrazit více skrýt více
 • 25. října 2016 - 13. února 2017 : Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., konané dne 20.10.2016:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 163.539.000,-Kč (slovy: sto šedesát ... tři miliony pět set třicet devět tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 163.539 (slovy: sto šedesát tři tisíc pět set třicet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - kanalizační síť v obci Obříství včetně napojení na ČOV Obříství tak, jak je popsána a oceněna částkou 16.234.700,- Kč (slovy: šestnáct milionů dvě stě třicet čtyři tisíc sedm set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4975-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Chlumín, IČ: 00236853 vydáno 13.234 (slovy: třináct tisíc dvě stě třicet čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,70 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých sedmdesát haléřů), - kanalizační sítě v obci Dolní Beřkovice a Vliněves, včetně stavební parcely č. parc. 652 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dolní Beřkovice, jejíž součástí je objekt podtlakové stanice (PTS), tj. stavba bez čp/če, způsob využití stavba technického vybavení, která vznikla rozdělením pozemkové parcely č. parc. 194/2 ovocný sad, dle geometrického plánu č. 786-2164a/2016, vyhotoveného spol. GEODÉZIE MĚLNÍK s.r.o. a ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiří Pastyříkem dne 8.8.2016, č. 1095/2016, technologie objektu podtlakové stanice a pozemkové parcely č. parc. 194/42 o výměře 128 m2, k.ú. Dolní Beřkovice, která vznikla rozdělením pozemkové parcely č. parc. 194/2 ovocný sad, dle geometrického plánu č. 786-2164a/2016, vyhotoveného spol. GEODÉZIE MĚLNÍK s.r.o. a ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiří Pastyříkem dne 8.8.2016, č. 1095/2016, tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 51.923.600,- Kč (slovy: padesát jedna milionů devět set dvacet tři tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4976-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Dolní Beřkovice, IČ: 00236799 vydáno 42.328 (slovy: čtyřicet dva tisíc tři sta dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých šedesát haléřů), - vybraná kanalizační síť v obci Malé Kyšice včetně objektů PSOV 1 a PSOV 2 a jejich technologie, stavební parcely č. parc. 635 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Malé Kyšice, jejíž součástí je stavba ČOV Malé Kyšice, tj. stavba bez čp/če, způsob využití stavba občanského vybavení, k.ú. Malé Kyšice, technologie stavby ČOV Malé Kyšice a pozemkové parcely č. parc. 461/162 ostatní plocha, k.ú. Malé Kyšice, tak jak jsou popsány a oceněny částkou 18.298.600,- Kč (slovy: osmnáct milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4977-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Malé Kyšice, IČ: 00640557 vydáno 14.917 (slovy: čtrnáct tisíc devět set sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých šedesát haléřů), - vybraná kanalizační síť v obci Obříství včetně stavební parcely č. parc. 710 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Obříství, jejíž součástí je stavba ČOV Obříství, tj. stavba bez čp/če, způsob využití stavba technického vybavení, k.ú. Obříství, technologie stavby ČOV Obříství, pozemkové parcely č. parc. 926/2 trvalý travní porost a pozemkové parcely č. parc. 1300/10 lesní pozemek, obojí k.ú. Obříství, tak jak jsou popsány a oceněny částkou 41.601.600,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů šest set jedna tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4978-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Obříství, IČ: 00237141 vydáno 33.914 (slovy: třicet tři tisíc devět set čtrnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých šedesát haléřů),- vybraná kanalizační síť v obci Lidice včetně objektu PSOV Lidice a její technologie, spoluvlastnických podílů ve výši na pozemcích č. parc. 754/1 orná půda, č. parc. 754/2 ostatní plocha, č. parc. 754/3 zastavěná plocha a nádvoří a č. parc. 754/4 zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Lidice, vybraná kanalizační síť v obci Hřebeč Netřeby včetně objektu PSOV Netřeby a její technologie tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 7.735.300,- Kč (slovy: sedm milionů sedm set třicet pět tisíc tři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4979-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Lidice, IČ: 00234648 vydáno 6.305 (slovy: šest tisíc tři sta pět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,80 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých osmdesát haléřů), - vybraná kanalizační síť v obci Hřebeč včetně spoluvlastnických podílů ve výši (slovy: tři čtvrtiny) na pozemcích č. parc. 754/1 orná půda, č. parc. 754/2 ostatní plocha, č. parc. 754/3 zastavěná plocha a nádvoří a č. parc. 754/4 zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Lidice, stavby ČOV Lidice vč. stavby bez čp/če, způsob využití stavba technické vybavenosti, postavené na pozemku č. parc. 754/3, k.ú. Lidice a stavby bez čp/če, způsob využití stavba technické vybavenosti, postavené na pozemku č. parc. 754/4, k.ú. Lidice, spoluvlastnického podílu ve výši 85 % (slovy: osmdesát pět procent) na technologii ČOV Lidice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 56.767.900,- Kč (slovy: padesát šest milionů sedm set šedesát sedm tisíc devět set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4980-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Hřebeč, IČ: 00234427 vydáno 46.277 (slovy: čtyřicet šest tisíc dvě stě sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých šedesát haléřů),- vybraná vodovodní síť v obci Velká Dobrá tak, jak je popsána a oceněna částkou 8.052.200,- Kč (slovy: osm milionů padesát dva tisíc dvě stě korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4981-12-2016 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Velká Dobrá, IČ: 00235083 vydáno 6.564 (slovy: šest tisíc pět set šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.226,70 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet šest korun českých sedmdesát haléřů), při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 14.06.2000 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce); způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2014 - 28. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 23. června 2014 - 28. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 8. října 2014 - 19. ledna 2015 : Představenstvo společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. konané dne 25.9.2014: a)rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 81.806.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna ... milionů osm set šest tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 81.806 (slovy: osmdesát jedna tisíc osm set šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b)rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c)určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d)určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e)schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: -kanalizační síť ve městě Libušín včetně PSOV v ulici Smečenská, čistírna odpadních vod včetně její technologie a pozemků: -parcely č. parc. 2118/2 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2118/3 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2120/7 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2120/10 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2120/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na parcele č. parc. 2120/11 zastavěná plocha a nádvoří, -parcely č. parc. 2120/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na parcele č. parc. 2120/12 zastavěná plocha a nádvoří, -parcely č. parc. 2122/1 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2122/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na parcele č. parc. 2122/2 zastavěná plocha a nádvoří, -parcely č. parc. 2122/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na parcele č. parc. 2122/3 zastavěná plocha a nádvoří, -parcely č. parc. 2122/4 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2122/9 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2122/14 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2123/4 ostatní plocha, -parcely č. parc. 2123/6 ostatní plocha, vše katastrální území a obec Libušín, vše ve městě Libušín tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4615-12-2014 částkou 67.024.100,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů dvacet čtyři tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Libušín, IČ: 002 34 630 vydáno 53.810 (slovy: padesát tři tisíc osm set deset) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.245,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých padesát haléřů), -kanalizační síť ve městě Mšeno, čistírna odpadních vod včetně její technologie a pozemků: -stavební parcely č. parc. 878 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 878 zastavěná plocha a nádvoří, -stavební parcely č. parc. 879 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 879 zastavěná plocha a nádvoří, -stavební parcely č. parc. 880 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 880 zastavěná plocha a nádvoří, -stavební parcely č. parc. 881 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 881 zastavěná plocha a nádvoří, -pozemkové parcely č. parc. 380/6 ostatní plocha, -pozemkové parcely č. parc. 3287/6 ostatní plocha, -pozemkové parcely č. parc. 3287/7 trvalý travní porost, -pozemkové parcely č. parc. 3346/4 ostatní plocha, -pozemkové parcely č. parc. 3346/5 ostatní plocha, vše katastrální území a obec Mšeno, vše ve městě Mšeno tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4616-12-2014 částkou 34.871.600,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů osm set sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Mšeno, IČ: 002 37 078 - vydáno 27.996 (slovy: dvacet sedm tisíc devět set devadesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.245,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých padesát haléřů). Při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce). Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f)nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány ve lhůtě určené pro upisování akcií a nepeněžité vklady vneseny ve lhůtě určené pro vnesení nepeněžitých vkladů tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané akcie a akcie, u nichž upisovatelé nesplnili vkladovou povinnost vnést nepeněžitý vklad. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných akcií, u nichž upisovatelé splnili vkladovou povinnost vnesením nepeněžitých vkladů. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2014 - 19. ledna 2015 : Představenstvo společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. konané dne 25.9.2014: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 81.806.000,- Kč (slovy osmdesát jedna m... ilionů osm set šest tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 81.806 (slovy osmdesát jedna tisíc osm set šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2014 - 10. července 2014 : Představenstvo společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. konané dne 21.5.2014: a)rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 107.171.000,- Kč (slovy: sto sedm milio... nů sto sedmdesát jedna tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 107.171 (slovy: sto sedm tisíc sto sedmdesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b)rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c)určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s., obsahujícího zapsané rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d)určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e)schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: -vybrané části kanalizace označené jako SO-0-1, SO-1-01, SO-2-01, SO-3-1, SO-4-1, Centrum 3/1, vybrané části vodovodních řadu označené jako SO-0-1, SO-1-06, SO-2-06, SO-3-06, SO-4-06, vodovodní řad nám. Starosty Pavla, vodovodní řady označené jako V2, V3 a V4 v lokalitě Kladno - Švermov, V Obloucích, vodovodní řad v ulicích Smečenská a Lesík, vše ve městě Kladně, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4569-12-2014 částkou 38.024.800,- Kč (slovy: třicet osm milionů dvacet čtyři tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli statutárnímu městu Kladno, IČO 00234516 vydáno 30.528 (slovy: třicet tisíc pět set dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.245,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých padesát haléřů), -kanalizace v obci Líbeznice včetně objektů přečerpávacích stanic odpadních vod PSOV č. 1, PSOV č. 2, PSOV č. 3, PSOV č. 5, PSOV č. 6 a PSOV č. 7, jejich technologií a elektropřípojek, areál čistírny odpadních vod a veškeré její technologie včetně stavební parcely č. parc. 645 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 423 stavba technického vybavení, stavební parcely č. parc. 1048 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez čp/če stavba technického vybavení a pozemkové parcely č. parc. 589/38 ostatní plocha, vše katastrální území a obec Líbeznice, vodovodní řady v ulicích U Cihelny, Antonína Dvořáka, Spojovací, Jižní, Ďáblická, vše v obci Líbeznice, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4570-12-2014 částkou 95.463.900,- Kč (slovy: devadesát pět milionů čtyři sta šedesát tři tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Líbeznice, IČO 002 40 427 - vydáno 76.643 (slovy: sedmdesát šest tisíc šest set čtyřicet tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.245,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých padesát haléřů), Při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.06.2000 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce). Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f)nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány ve lhůtě určené pro upisování akcií a nepeněžité vklady vneseny ve lhůtě určené pro vnesení nepeněžitých vkladů tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané akcie a akcie, u nichž upisovatelé nesplnili vkladovou povinnost vnést nepeněžitý vklad. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných akcií, u nichž upisovatelé splnili vkladovou povinnost vnesením nepeněžitých vkladů. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2013 - 19. prosince 2013 : Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. rozhodlo dne 24.10.2013 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 19.861.000,- Kč (slovy: deva... tenáct milionů osm set šedesát jedna tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 19.861 (slovy: devatenáct tisíc osm set šedesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majitelem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovateli uvedenému pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopievýpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - kanalizace ve městě Odolena Voda vč. technologie, výtlačného řadu, přečerpávací stanice odpadních vod v ulici Úžická, její technologie a elektrické přípojky, vodovodní řady v ulicích Pod Tvrzí, Nad Štolami, K šálku, Nad Úvozem včetně automatické tlakové stanice AGE CE 80, její technologie a elektropřípojky, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4374-12-2013 částkou 24.759.800,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set padesát devět tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Odolena Voda, IČ: 00240559 – vydáno 19.861 (slovy: devatenáct tisíc osm set šedesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých šedesát haléřů).Při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2013 - 10. prosince 2013 : Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. rozhodlo dne 24.10.2013 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 115.024.000,- Kč (slovy: sto... patnáct milionů dvacet čtyři tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 115.024 (slovy: sto patnáct tisíc dvacet čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopievýpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - kanalizace v lokalitě Chloumek, kanalizace v lokalitě Neuberg, kanalizace v ulicích Akátová, Josefská, Topolová, Javorová, kanalizace v historickém centru Mělníka – ulice Na vyhlídce, Podhradí, Česká, 17. listopadu, J. Seiferta, Palackého, Na Podhradí, Vinohrady Karla IV., Kněžny Emmy, 5. května, Svatováclavská, nám. Míru, Husova, Legionářů, Tyršova, Erbenova, Zámecká, kanalizace „Cukrovarská“ v ulicích Lužická, Labská, kanalizace „Hraniční“ v ulicích Hraniční, Krátká, Mladoboleslavská, Na Stráni a Rožkovo údolí, kanalizace v Chloumecké ulici, kanalizace části obce Perunov, vše ve městě Mělník, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4371-12-2013, částkou 76.825.600,- Kč, (slovy: sedmdesát šest milionů osm set dvacet pět tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Mělník, IČ: 00237051 – vydáno 61.627 (slovy: šedesát jedna tisíc šest set dvacet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých šedesát haléřů), - kanalizace v obci Hostín u Vojkovic vč. technologie, výtlačných řadů, přípojek NN a objektů přečerpávací stanice odpadních vod PSOV 1 a PSOV 2, provozní čistírna odpadních vod postavená na pozemkové parcele č. parc. 396/55 – orná půda, k.ú. Hostín u Vojkovic včetně její technologie, studny, přípojky NN, pozemková parcela č. parc. 396/55 – orná půda, k.ú. Hostín u Vojkovic, vše v obci Hostín u Vojkovic, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4372-12-2013 částkou 23.786.700,- Kč (slovy: dvacet tři milionů sedm set osmdesát šest tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Hostín u Vojkovic, IČ: 00662291 – vydáno 19.080 (slovy: devatenáct tisíc osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých šedesát haléřů), - kanalizace v části obce Zeměchy, pozemková parcela č. parc. 490/25 – orná půda, pozemková parcela č. parc. 490/31 – orná půda, pozemková parcela č. parc. 490/32 – orná půda, stavební parcela č. parc. 335 – zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcela č. parc. 334 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, vše ve městě Kralupy nad Vltavou, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4373-12-2013 částkou 8.109.000,- Kč (slovy: osm milionů sto devět tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977 – vydáno 6.504 (slovy: šest tisíc pět set čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,70 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých sedmdesát haléřů), - kanalizace v ulici Divadelní, kanalizace v průmyslové zóně Jih- Showa, kanalizace v části obce Ostrovec – bytová výstavba 194 bytových jednotek, kanalizace v ulicích Železničářů, U Stadionu a Jateční, kanalizace v ulici Petrohradská, kanalizace v části obce Rozdělov, lokalitě Strnadovna, kanalizace v ulici Pod Ostrovcem, kanalizace v ulici Vašíčkova včetně výtlaku, přečerpávací stanice odpadních vod, její technologie, elektrické přípojky, kanalizace v ulici Na Vyhaslém, kanalizace v lokalitě U pivovaru, vodovod v ulici Na Obloucích, vodovodní řad A, B, C v části obce Rozdělov, vodovod v ulici Pod Ostrovcem, vodovodní řad A a C v části obce Rozdělov, lokalitě Strnadovna, vodovod v ulici Na Vyhaslém, vodovod v ulici Na Borku, vodovod sídliště „U Pivovaru“, vše ve městě Kladně, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4375-12-2013 částkou 33.898.200,- Kč (slovy: třicet tři miliony osm set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – statutárnímu městu Kladno, IČ: 00234516 – vydáno 27.192 (slovy: dvacet sedm tisíc sto devadesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.246,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých šedesát haléřů), - vodovodní přivaděč do obce Medonosy o délce 227,96 m v obci Medonosy tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4376-12-2013 částkou 775.300,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Medonosy, IČ: 00498513 – vydáno 621 (slovy: šest set dvacet jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.248,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých čtyřicet haléřů). Při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2013 - 10. dubna 2013 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 31.1.2013 takto:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 183.181.000,- Kč (slovy: sto osmdesát tři milionů sto osmdes... át jeden tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 183.181 (slovy: sto osmdesát tři tisíce sto osmdesát jeden) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem: - rozvody vodovodní sítě v obci Bratronice, část obce Bratronice, včetně pozemkové parcely č. parc. 1420 – ostatní plocha, katastrální území Bratronice u Kladna, obec Bratronice, a rozvody vodovodní sítě v obci Bratronice, část obce Dolní Bezděkov, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4219-12-2012 částkou 29.741.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Bratronice, IČ: 00234192 – vydáno 24.019 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - spoluvlastnický podíl ve výši 38,07% na přívodním vodovodním řadu do obce Červený Újezd tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4220-12-2012 částkou 6.862.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Úhonice, IČ: 00235059 – vydáno 5.542 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Červený Újezd a spoluvlastnický podíl ve výši 36,2% na přívodním vodovodním řadu do obce Červený Újezd tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4221-12-2012 částkou 29.614.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Červený Újezd, IČ: 00234265 – vydáno 23.916 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč, - rozvody vodovodní sítě v obci Dolany tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4222-12-2012 částkou 15.858.300,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Dolany, IČ: 00241199 – vydáno 12.807 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč,- rozvody vodovodní sítě v obci Horní Počaply tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4223-12-2012 částkou 1.518.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Horní Počaply, IČ: 00236829 – vydáno 1.225 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.239,10 Kč, - vodovodní řad v obci Malíkovice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4224-12-2012 částkou 3.468.200,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Malíkovice, IČ: 00234711 – vydáno 2.800 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,60 Kč,- vodovodní řad v ulici Školní, vodovodní řad v ulici Nádražní, rozvody vodovodní sítě v lokalitě Lešany včetně automatické tlakové stanice, její technologie a elektropřípojky, vše v obci Nelahozeves tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4225-12-2012 částkou 8.701.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Nelahozeves, IČ: 00237094 – vydáno 7.027 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,30 Kč,- rozvody vodovodní sítě a vybraná část přívodního vodovodního řadu v obci Neuměřice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4226-12-2012 částkou 28.819.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Neuměřice, IČ: 00234729 – vydáno 23.274 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč,- rozvody vodovodní sítě ve městě Odolena Voda včetně automatické tlakové stanice AGE CE 80, její technologie a elektropřípojky tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4227-12-2012 částkou 3.479.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Odolena Voda, IČ: 00240559 – vydáno 2.810 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč,- rozvody vodovodní sítě a vybraná část přívodního vodovodního řadu v obci Olovnice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4228-12-2012 částkou 22.380.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Olovnice, IČ: 00234737 – vydáno 18.074 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč,- rozvody vodovodní sítě a vybraná část přívodního vodovodního řadu v obci Předboj tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4229-12-2012 částkou 5.970.500,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Předboj, IČ: 00240630 – vydáno 4.821 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,40 Kč,- rozvody vodovodní sítě v obci Ptice, vybraná část přívodního vodovodního řadu z obce Červený Újezd a spoluvlastnický podíl ve výši 16,3% na přívodním vodovodním řadu do obce Červený Újezd tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4230-12-2012 částkou 26.686.200,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Ptice, IČ: 00234842 – vydáno 21.551 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč,- rozvody vodovodní sítě v obci Slatina, včetně vybrané části přívodního vodovodního řadu, automatické tlakové stanice č. 1, její technologie a přípojky NN a automatické tlakové stanice č. 2, její technologie a přípojky NN tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4231-12-2012 částkou 21.184.700,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Slatina, IČ: 00234885 – vydáno 17.108 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč,- prodloužení vodovodního řadu v obci Střemy tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4232-12-2012 částkou 966.700,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Střemy, IČ: 00237213 – vydáno 780 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.239,30 Kč,- rozvody vodovodní sítě v obci Svárov a spoluvlastnický podíl ve výši 9,43% na přívodním vodovodním řadu do obce Červený Újezd tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4233-12-2012 částkou 19.493.200,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Svárov, IČ: 00875481 – vydáno 15.742 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,20 Kč,- rozvody vodovodní sítě v obci Zlosyň tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4234-12-2012 částkou 2.087.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Zlosyň, IČ: 00237388 – vydáno 1.685 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.238,90 Kč.při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2010 - 8. prosince 2010 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 24. srpna 2010 takto:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 87.828.000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů osm set d... vacet osm tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 87.828 (slovy: osmdesát sedm tisíc osm set dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem:- přívodní řad a rozvody vodovodní sítě v obci Blevice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 496-12-2010 částkou 10.876.700,- Kč (slovy: deset milionů osm set sedmdesát šest tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Blevice, IČ: 00234150 - vydáno 8.842 (slovy: osm tisíc osm set čtyřicet dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,10 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých deset haléřů),- přívodní vodovodní řad a rozvody vodovodní sítě v obci Hořín tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 497-12-2010 částkou 12.979.700,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set sedmdesát devět tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Hořín, IČ: 00236837 - vydáno 210.552 (slovy: deset tisíc pět set padesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých),- prodloužení vodovodní sítě města Klecany tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 498-12-2010 částkou 12.693.200,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set devadesát tři tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Klecany, IČ: 00240290 - vydáno 10.319 (slovy: deset tisíc tři sta devatenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých),- přívodní řad a rozvody vodovodní sítě v obci Malíkovice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 499-12-2010 částkou 13.283.300,- Kč (slovy: třináct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Malíkovice, IČ: 00234711 - vydáno 10.799 (slovy: deset tisíc sedm set devadesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých),- prodloužení vodovodní sítě v obci Malý Újezd tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3 500-12-2010 částkou 2.268.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát osm tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Malý Újezd, IČ: 00237043 - vydáno 1.843 (slovy: jeden tisíc osm set čtyřicet tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých šedesát haléřů),- prodloužení vodovodní sítě v obci Nedomice tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3 501-12-2010 částkou 3.201.400,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě jedna tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Nedomice, IČ: 00662259 - vydáno 2.602 (slovy: dva tisíce šest set dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých třicet haléřů),- přívodní vodovodní řad a rozvody vodovodní sítě v obci Nová Ves tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3 502-12-2010 částkou 2.563.600,- Kč (slovy: dva miliony pět set šedesát tři tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Nová Ves, IČ: 00237132 - vydáno 2.084 (slovy: dva tisíce osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,10 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých deset haléřů),- objekt zemního vodojemu postavený na stavební parcele č. parc. 1994 - zastavěná plocha a nádvoří, tj. budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení, včetně součástí a příslušenství, postavená na stavební parcele č. parc. 1994 - zastavěná plocha a nádvoří, objekt automatické tlakové stanice postavený na stavební parcele č. parc. 1947 - zastavěná plocha a nádvoří, tj. budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení, včetně součástí a příslušenství, postavená na stavební parcele č. parc. 1947 - zastavěná plocha a nádvoří, objekt vodojemu postavený na stavební parcele č. parc. 1946 - zastavěná plocha a nádvoří, ul. Křivoklátská, tj. budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení, včetně součástí a příslušenství, postavená na stavební parcele č. parc. 1946 - zastavěná plocha a nádvoří, vše katastrální území Nové Strašecí, obec Nové Strašecí tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 503-12-2010 částkou 17.981.900,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set osmdesát jedna tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Nové Strašecí, IČ: 00244155 - vydáno 14.619 (slovy: čtrnáct tisíc šest set devatenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých),- rozvody vodovodní sítě v obci Uhy tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 505-12-2010 částkou 10.963.300,- Kč (slovy: deset milionů devět set šedesát tři tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Uhy, IČ: 00235067 - vydáno 8.913 (slovy: osm tisíc devět set třináct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých),- prodloužení vodovodní sítě ve městě Veltrusy tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3 506-12-2010 částkou 4.544.400,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Veltrusy, IČ: 00237272 - vydáno 3.694 (slovy: tři tisíce šest set devadesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých dvacet haléřů),- prodloužení vodovodní sítě ve městě Velvary tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 507-12-2010 částkou 16.680.200,- Kč (slovy: šestnáct milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Velvary, IČ: 00235105 - vydáno 13.561 (slovy: třináct tisíc pět set šedesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.230,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých),při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2009 - 30. prosince 2009 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 7. září 2009 takto:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 150.783.000,-Kč (slovy: sto padesát milionů sedm set osmd... esát tři tisíce korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 150.783 (slovy: sto padesát tisíc sedm set osmdesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno ? Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem:- vodovodní síť obce Dolany tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3151-12-2009 částkou 5.391.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Dolany, IČ: 00663981 - vydáno 4.388 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,70 Kč,- prodloužení vodovodní sítě obce Drnek tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3152-12-2009 částkou 2.852.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Drnek, IČ: 00663972 - vydáno 2.321 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.229,10 Kč,- vodovodní síť obce Horní Bezděkov tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3153-12-2009 částkou 23.122.100,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Horní Bezděkov, IČ: 00234362 - vydáno 18.819 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč,- prodloužení vodovodní sítě obce Kanina tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3154-12-2009 částkou 21.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kanina, IČ: 00662232 - vydáno 17 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.288,20 Kč,- prodloužení vodovodní sítě Kladno - Strnadovna, Kladno - Ostrovec a Kladno - Letná tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3155-12-2009 částkou 5.410.400,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - Statutárnímu městu Kladnu, IČ: 00234516 - vydáno 4.403 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,70 Kč,- vodovodní síť obce Kly, místní část Záboří a místní část Kelské Vinice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3156-12-2009 částkou 16.986.500,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kly, IČ: 00236918 - vydáno 13.825 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč,- prodloužení vodovodní sítě obce Kozomín tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3157-12-2009 částkou 1.704.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kozomín, IČ: 00662283 - vydáno 1.387 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.229,10 Kč,- prodloužení vodovodní sítě města Libčice nad Vltavou tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3158-12-2009 částkou 7.081.600,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Libčice nad Vltavou, IČ: 00241407 - vydáno 5.763 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,80 Kč,- vodovodní síť obce Ovčáry tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3159-12-2009 částkou 17.828.100,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Ovčáry, IČ: 00237159 - vydáno 14.510 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč,- vodovodní síť obce Pletený Újezd tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3160-12-2009 částkou 7.753.200,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Pletený Újezd, IČ: 00234796 - vydáno 6.310 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,70 Kč,- vodovodní síť obce Předboj tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3161-12-2009 částkou 23.021.800,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Předboj, IČ: 00240630 - vydáno 18.737 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč,- vodovodní síť obce Tuhaň, místní část Tuhaňské Větrušice a místní část Červená Píska tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3162-12-2009 částkou 18.468.800,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Tuhaň, IČ: 00662178 - vydáno 15.031 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,70 Kč,- vodovodní síť obce Větrušice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3163-12-2009 částkou 12.464.900,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Větrušice, IČ: 00240974 - vydáno 10.145 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč,- prodloužení vodovodní sítě obce Vinařice tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 3164-12-2009 částkou 746.400,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Vinařice, IČ: 00235113 - vydáno 607 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.229,60 Kč,- kanalizační síť obce Braškov, kanalizační síť Braškov - Valdek, kanalizační síť Braškov - Toskánka a čistírna odpadních vod Braškov včetně její technologie postavená na pozemkové parcele č. parc. 61/40, pozemkové parcely č. parc. 61/40, budovy bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení (provozní objekt ČOV) postavené na stavební parcele č. parc. 388 a stavební parcely č. parc. 388, vše k.ú. Braškov, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3165-12-2009 částkou 42.413.500,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Braškov, IČ: 00234176 - vydáno 34.520 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.228,60 Kč,při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 2008 - 30. dubna 2008 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 29. listopadu 2007 takto:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 198.824.000,-Kč (slovy: sto devadesát osm milionů o... sm set dvacet čtyři tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 198.824 (slovy: sto devadesát osm tisíc osm set dvacet čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno ? Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem:- vodovodní síť města Mělník, část obce Mělník tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2590-12-2007 částkou 15.969.500,- Kč (slovy: patnáct milionů devět set šedesát devět tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? městu Mělník, IČ: 237051 ? vydáno 13.149 (slovy: třináct tisíc sto čtyřicet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť města Stochov, část obce Čelechovice a Stochov tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2591-12-2007 částkou 8.220.800,- Kč (slovy: osm milionů dvě stě dvacet tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? městu Stochov, IČ: 234923 ? vydáno 6.769 (slovy: šest tisíc sedm set šedesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť města Unhošť, část obce Fialka, Hřebenka a Nouzov tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2592-12-2007 částkou 20.036.600,- Kč (slovy: dvacet milionů třicet šest tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? městu Unhošť, IČ: 235075 ? vydáno 16.498 (slovy: šestnáct tisíc čtyři sta devadesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých čtyřicet haléřů),- vodovodní síť města Velvary, část obce Nové Uhy tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2593-12-2007 částkou 3.878.200,- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? městu Velvary, IČ: 235105 ? vydáno 3.193 (slovy: tři tisíce sto devadesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Bratronice, část obce Bratronice včetně automatické tlakové stanice a vodojemu Bratronice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2594-12-2007 částkou 4.880.300,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set osmdesát tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Bratronice, IČ: 234192 ? vydáno 4.018 (slovy: čtyři tisíce osmnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých šedesát haléřů),- vodovodní síť obce Byšice, část obce Byšice včetně automatické tlakové stanice Byšice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2595-12-2007 částkou 1.237.400,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Byšice, IČ: 236756 ? vydáno 1.018 (slovy: jeden tisíc osmnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.215,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Čečelice, část obce Čečelice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2596-12-2007 částkou 11.026.900,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvacet šest tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Čečelice, IČ: 236772 ? vydáno 9.079 (slovy: devět tisíc sedmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Černuc, část obce Bratkovice, Černuc, Miletice a Nabdín tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2597-12-2007 částkou 19.532.100,- Kč (slovy: devatenáct milionů pět set třicet dva tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Černuc, IČ: 234257 ? vydáno 16.082 (slovy: šestnáct tisíc osmdesát dva)kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Dřetovice, část obce Dřetovice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2598-12-2007 částkou 7.180.800,- Kč (slovy: sedm milionů sto osmdesát tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Dřetovice, IČ: 234338 ? vydáno 5.912 (slovy: pět tisíc devět set dvanáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých šedesát haléřů),- vodovodní síť obce Dřínov, část obce Dřínov tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2599-12-2007 částkou 8.453.200,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tři tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Dřínov, IČ: 236802 ? vydáno 6.960 (slovy: šest tisíc devět set šedesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Horní Počaply, část obce Horní Počaply a Křivenice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2600-12-2007 částkou 8.947.400,- Kč (slovy: osm milionů devět set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Horní Počaply, IČ: 236829 ? vydáno 7.367 (slovy: sedm tisíc tři sta šedesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Hořín, část obce Hořín tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2601-12-2007 částkou 2.453.200,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát tři tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hořín, IČ: 236837 ? vydáno 2.019 (slovy: dva tisíce devatenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.215,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct korun českých),- vodovodní síť obce Hostín u Vojkovic, část obce Hostín u Vojkovic tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2602-12-2007 částkou 6.002.400 Kč (slovy: šest milionů dva tisíce čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hostín u Vojkovic, IČ: 662291 ? vydáno 4.942 (slovy: čtyři tisíce devět set čtyřicet dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Hostouň, část obce Hostouň tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2603-12-2007 částkou 5.339.500,- Kč (slovy: pět milionů tři sta třicet devět tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hostouň, IČ: 234397 ? vydáno 4.396 (slovy: čtyři tisíce tři sta devadesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,60 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých šedesát haléřů),- vodovodní síť obce Hrdlív, část obce Hrdlív tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2604-12-2007 částkou 5.852.600,- Kč (slovy: pět milionů osm set padesát dva tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hrdlív, IČ: 234419 ? vydáno 4.819 (slovy: čtyři tisíce osm set devatenáct)kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých čtyřicet haléřů),- vodovodní síť obce Hřebeč, část obce Hřebeč tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2605-12-2007 částkou 7.312.900,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta dvanáct tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Hřebeč, IČ: 234427 ? vydáno 6.021 (slovy: šest tisíc dvacet jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Kmetiněves, část obce Kmetiněves tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2606-12-2007 částkou 1.747.800,- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet sedm tisíc osm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Kmetiněves, IČ: 234532 ? vydáno 1.439 (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Lány, část obce Lány tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2607-12-2007 částkou 742.300,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet dva tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Lány, IČ: 243981 ? vydáno 611 (slovy: šest set jedenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,80 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých osmdesát haléřů),- vodovodní síť obce Ledčice, část obce Ledčice včetně čerpací stanice a vodojemu Ledčice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2608-12-2007 částkou 26.197.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů sto devadesát sedm tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Ledčice, IČ: 236993 ? vydáno 21.570 (slovy: dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Libiš, část obce Libiš tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2609-12-2007 částkou 6.328.900,- Kč (slovy: šest milionů tři sta dvacet osm tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Libiš, IČ: 662241 ? vydáno 5.211 (slovy: pět tisíc dvě stě jedenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Lužec nad Vltavou, část obce Lužec nad Vltavou tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2610-12-2007 částkou 22.322.700,- Kč (slovy: dvacet dva milionů tři sta dvacet dva tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Lužec nad Vltavou, IČ: 237035 ? vydáno 18.380 (slovy: osmnáct tisíc tři sta osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Makotřasy, část obce Makotřasy tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2611-12-2007 částkou 5.187.400,- Kč (slovy: pět milionů sto osmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Makotřasy, IČ: 234681 ? vydáno 4.271 (slovy: čtyři tisíce dvě stě sedmdesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Malé Přítočno, část obce Malé Přítočno tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2612-12-2007 částkou 3.448.200,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Malé Přítočno, IČ: 663999 ? vydáno 2.839 (slovy: dva tisíce osm set třicet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Nelahozeves, část obce Lešany tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2613-12-2007 částkou 6.408.100,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta osm tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Nelahozeves, IČ: 237094 ? vydáno 5.276 (slovy: pět tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Otvovice, část obce Otvovice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2614-12-2007 částkou 703.600,- Kč (slovy: sedm set tři tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Otvovice, IČ: 234745 ? vydáno 579 (slovy: pět set sedmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.215,10 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct korun českých deset haléřů),- vodovodní síť obce Poštovice, část obce Poštovice tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2615-12-2007 částkou 5.350.100,- Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Poštovice, IČ: 640484 ? vydáno 4.405 (slovy: čtyři tisíce čtyři sta pět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Řepín, část obce Řepín tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2616-12-2007 částkou 864.100,- Kč (slovy: osm set šedesát čtyři tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Řepín, IČ: 237175 ? vydáno 711 (slovy: sedm set jedenáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.215,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Tišice, část obce Chrást a Kozly tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2617-12-2007 částkou 6.632.100,- Kč (slovy: šest milionů šest set třicet dva tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Tišice, IČ: 237221 ? vydáno 5.460 (slovy: pět tisíc čtyři sta šedesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Tursko, část obce Tursko tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2618-12-2007 částkou 8.169.300,- Kč (slovy: osm milionů sto šedesát devět tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Tursko, IČ: 241768 ? vydáno 6.726 (slovy: šest tisíc sedm set dvacet šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Újezdec, část obce Újezdec tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2619-12-2007 částkou 4.772.700,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát dva tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Újezdec, IČ: 875830 ? vydáno 3.929 (slovy: tři tisíce devět set dvacet devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Úžice, část obce Úžice a Kopeč tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2620-12-2007 částkou 4.813.700,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set třináct tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Úžice, IČ: 237256 ? vydáno 3.963 (slovy: tři tisíce devět set šedesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),s emisním kursem 1.214,50 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtrnáct korun českých padesát haléřů),- vodovodní síť obce Velké Přítočno, část obce Velké Přítočno tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2621-12-2007 částkou 1.472.600,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát dva tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli ? obci Velké Přítočno, IČ: 235091 ? vydáno 1.212 (slovy: jeden tisíc dvě stě dvanáct)kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),s emisním kursem 1.215,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě patnáct korun českých),při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2006 - 23. srpna 2006 : Představenstvo dne 27. dubna 2006 rozhodlo takto:Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s.:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 147.626.00... 0,- Kč (slovy: sto čtyřicet sedm milionů šest set dvacet šest tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 147.626 (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc šest set dvacet šest) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a znalcem Ing. Vladimírem Horákem:- vodovod ve městě Kralupy nad Vltavou, části obce Zeměchy tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2050-12-2006, částkou 8.510.100,- Kč (slovy: osm milionů pět set deset tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Kralupy nad Vltavou, IČ: 236977 - vydáno 7.072 (slovy: sedm tisíc sedmdesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů),- vodovod ve městě Unhošť, částech obce Nouzov, Hřebenka a Fialka tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2051-12-2006, částkou 19.030.700,- Kč (slovy: devatenáct milionů třicet tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Unhošť, IČ: 235075 - vydáno 15.816 (slovy: patnáct tisíc osm set šestnáct) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů),- vodovod v obci Býkev, částech obce Býkev a Jenišovice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2052-12-2006, částkou 6.898.100,- Kč (slovy: šest milionů osm set devadesát osm tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Býkev, IČ: 236748 - vydáno 5.733 (slovy: pět tisíc sedm set třicet tři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů),- vodovod v obci Dolní Beřkovice, částech obce Dolní Beřkovice a Vliněves tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2053-12-2006, částkou 17.987.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Dolní Beřkovice, IČ: 236799 - vydáno 14.948 (slovy: čtrnáct tisíc devět set čtyřicet osm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů),- vodovod v obci Hostouň, částech obce Hostoň tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2054-12-2006, částkou 9.126.700,- Kč (slovy: devět milionů sto dvacet šest tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Hostouň, IČ: 234397 - vydáno 7.585 (slovy: sedm tisíc pět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů),- vodovod v obci Husinec, částech obce Řež a Husinec tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2055-12-2006, částkou 14.286.600,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Husinec, IČ: 240231 - vydáno 11.873 (slovy: jedenát tisíc osm set sedmdesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých dvacet haléřů),- vodovod v obci Kozomín, částech obce Kozomín tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2056-12-2006, částkou 4.459.700,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista padesát devět tisíc sedm set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kozomín, IČ: 662283 - vydáno 3.706 (slovy: tři tisíce sedm set šest) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů),- vodovod v obci Kyšice, části obce Kyšice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2057-12-2006, částkou 7.071.300,- Kč (slovy: sedm milionů sedmdesát jedna tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kyšice, IČ: 234583 - vydáno 5.876 (slovy: pět tisíc osm set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých čtyřicet haléřů),- vodovod v obci Malé Kyšice, části obce Malé Kyšice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2058-12-2006, částkou 9.196.500,- Kč (slovy: devět milionů sto devadesát šest tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Malé Kyšice, IČ: 640557 - vydáno 7.643 (slovy: sedm tisíc šest set čtyřicet tři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů),- vodovod v obci Třebichovice, části obce Třebichovice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2059-12-2006, částkou 7.625.300,- Kč (slovy: sedm milionů šest set dvacet pět tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Třebichovice, IČ: 235016 - vydáno 6.337 (slovy: šest tisíc tři sta třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů),- vodovod v obci Všetaty, části obce Přívory tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2060-12-2006, částkou 11.600.500,- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Všetaty, IČ: 237329 - vydáno 9.641 (slovy: devět tisíc šest set čtyřicet jedna) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů),- vodovod v obci Vysoká, části obce Strážnice, prodloužení vodovodního řádu v části obce Střednice o délce 490 m a prodloužení vodovodního řádu v části obce Vysoká o délce 95 m tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2061-12-2006, částkou 4.271.500,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát jedna tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Vysoká, IČ: 237337 - vydáno 3.550 (slovy: tři tisíce pět set padesát) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů),- vodovod v obci Zálezlice, části obce Zálezlice a Kozárovice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 2062-12-2006, částkou 11.687.990,- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set osmdesát sedm tisíc devět set devadesát korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Zálezlice, IČ: 237353 - vydáno 9.713 (slovy: devět tisíc sedm set třináct) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisní kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů),- obecní vodovod v obci Braškov, částech obce Braškov, Valdek a Toskánka tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2080-12-2006, částkou 11.869.200,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set šedesát devět tisíc dvě stě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Braškov, IČ: 234176 - vydáno 9.864 (slovy: devět tisíc osm set šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů),- obecní vodovod v obci Černuc, částech obce Černuc a Miletice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2081-12-2006, částkou 10.812.900,- Kč (slovy: deset milionů osm set dvanáct tisíc devět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Černuc, IČ: 234257 - vydáno 8.986 (slovy: osm tisíc devět set osmdesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů),- obecní vodovod v obci Ledce tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2082-12-2006, částkou 10.590.300,- Kč (slovy: deset milionů pět set devadesát tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Ledce, IČ: 234591 - vydáno 8.801 (slovy: osm tisíc osm set jedna) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,30 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých třicet haléřů),- obecní vodovod v obci Nová Ves, částech obce Nová Ves, Vepřek a Staré Ouholice tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 2083-12-2006, částkou 12.612.300,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set dvanáct tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Nová Ves, IČ: 237132 - vydáno 10.482 (slovy: deset tisíc čtyři sta osmdesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.203,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů);při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2006 - 28. března 2006 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 24.11.2005 takto:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 29.189.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů sto osmdesát d... evět tisíc korun českých)s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 29.189 (slovy: dvcet devět tisíc sto osmdesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohoto rozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě do šedesáti dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluji upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s.:obecní vodovod v obci Hořín, částech obce Hořín a Brozánky, tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 1932-2005 částkou 8.928.400,- Kč (slovy: osm milionů devět set dvacet osm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Hořín, IČ: 236837 - vydáno 7.545 (slovy: sedm tisíc pět set čtyřicet pět) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,30 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých třicet haléřů),- obecní vodovod v obci Chržín, částech obce Chržín, Budihostice a Dolní Kamenice, tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 1934-12-2005 částkou 8.866.300,- Kč (slovy: osm milionů osm set šedesát šest tisíc tři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Chržín, IČ: 234443 - vydáno 7.492 (slovy: sedm tisíc čtyři sta devadesát dva kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějicích na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,40 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů),- obecní vodovod v obci Hospozín tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká zanlecká, a.s., číslo posudku 1933-12-2005 částkou 3.182.100,- Kč (slovy: tři miliony sto osmdesát dva tisíc sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vkald bude upisovateli - obci Hospozín, Ič: 234389 - vydáno 2.689 (slovy: dva tisíce šest set osmdesát devět) kusů kmenových akcií splečnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,30 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých třicet haléřů),- budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení (železobetonový větový vodojem 300 m3) včetně vnitřní technologie, postavená na stavební parcele č. parc. 398 - zastavěná placha a nádvoří, vše katastrální )zemí Řepín, obec Řepín tak, jak jsou popsány oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., čísloposudku 1937-12-2005 částkou 4.683.50,- Kč (slovy: čtyři miliony šsest set osmdesát tři tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Řepín, IČ: 237175 - vydáno 3.958 (slovy: tři tisíce devet set podesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,20 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých dvacet haléřů), obecní vodovod v obci Sazená tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společeností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 1938-12-2005 částkou 6.853.600,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát tři tisíc šest set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Sazená, IČ: 234869 - vydáno 5.791 (slovy: pět tisíc sedm set devadestát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, zn jících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,40 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů),- ideální spoluvlastnický podíl ve výši 9/10 (slovy: devět desetin) na stavbě ocelového věžového vodojemu (tyyp Aquaglobus) včetně jeho vnitřní technologie, postavené na pozemku parc. č. 1324/3, katastrální území Smeno, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 9/10 (slovy: devět desetin) na pozemcích parc. č. 1324/3 a parc. č. 1322/3, vše v katastrálním území Smečno, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znbalecká, a.s., číslo posudku 1939-12-2005 částkou 2.028.400, Kč (slovy: dva miliony dvacet osm tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - městu Smečno, IČ: 234893 - vydáno 1.714 (slovy: jeden tisíc sedm set čtrnáct) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.183,40 Kč (slovy: jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů);při určení výše emisního kursu pro jednostlivé upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžité vklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování akcií tímto rozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základního kapitálu spolenosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o čásku skuteně upsaných a nepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2004 - 15. března 2004 : Valná hromada, konaná dne 25. června 2002, pověřila představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (zejména článkem 9 stanov) r... ozhodla v souladu s ust. § 210 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti až o 1/3 (slovy: jedna třetina) dosavadní výše základního kapitálu, tedy o částku 497,505.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát sedm milionů pět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitými vklady, a to vodohospodářským majetkem, jež souvisí s majetkem společnosti, s nímž tvoří provozní celek a je již využíván pro hlavní předmět podnikání společnosti.Představenstvo společnosti rozhodlo dne 25. listopadu 2003 takto:Představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s.:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 96,582.000,-- Kč (slovy: devadesát šest milionů pět set osmdesát dva tisíce korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 96 582 (devadesát šest tisíc pět set osmdesát dva) kusy kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majitelem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovateli uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie pravomocného usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti na adrese Kladno, U vodojemu 3085, ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými Českou znaleckou, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem:- vybrané společnosti vodovodní a kanalizační sítě, včetně stavební části čistírny odpadních vod Tuchlovice- vodovodní a kanalizační sítě, včetně čistírny odpadních vod Srby u Tuchlovic- čistírny odpadních vod Tuchlovice - Dřevěnkovtak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1348-05-2003 částkou 120,849.500,-- Kč (slovy. sto dvacet milionů osmsetčtyřicet devět tisíc pět set korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Water networks, a.s., IČ: 26160455, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47 - vydáno 96 582 (slovy: devadesát šest tisíc pět set osmdesát dva) kusy kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.251,20 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát jedna koruna česká a dvacet haléřů).Při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitého vkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000. Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomiky provozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétní vodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2002 - 29. března 2003 : Představenstvo společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. dne27.8.2002:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku180.104.000,-Kč(slovy: stoosmdesátmilionůstočtyři... tisíc korunčeských) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 180 104(slovy: stoosmdesáttisícstočtyři) kusů kmenových akciíspolečnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, s omezenoupřevoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotějedné akcie 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých),b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsánymajiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem e) tohotorozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě došedesáti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského souduv Praze o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům uvedenýmpod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu tétolhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie pravo-mocného usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti ve lhůtěšedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněný-mi Českou znaleckou, a.s. a znalcem Ing. Vladimírem Horákem:- část vodovodní sítě, kanalizační sítě a čistírny odpadních vodv obci Tuchlovice, včetně částí obce-Srby, Dřevěnkov-tak, jakjsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 539-03-2002částkou 122.418.200,-Kč(slovy: stodvacetdvamilionů čtyřista-osmnácttisíc dvěstě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitývklad bude upisovateli - obci Tuchlovice- vydáno 60 649(slovy:šedesáttisícšestsetčtyřicetdevět) kusů kmenových akciíspolečnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovi-té hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč(slovy:jedentisíc korun českých)s emisním kursem jedné akcie 2018,40 Kč (slovy: dvatisíceosmnáctkorun českých čtyřicet haléřů),- vodovodní a kanalizační síť a čistírna odpadních vod v obciKačice - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č.612-03-2002 částkou 14.525.100,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětset-dvacetpěttisícsto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitývklad bude upisovateli - obci Kačice - vydáno 6 902 (slovy:šesttisícdevětsetdva) kusů kmenových akcií společnosti vzaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),s emisním kursem 2 104,40 Kč (slovy: dvatisícestočtyři korunčeských čtyřicet haléřů),-zemní vodojem a automatická tlaková stanice Křivoklátská ul.,část vodovodní a kanalizační sítě v obci Nové Strašecí - tak,jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 614-03-2002částkou 19.225.700,- Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstědvacet-pěttisícsedmset korun českých) s tím že za tento nepeněžitývklad bude upisovateli - obci Nové Strašecí - vydáno 15 303(slovy: patnácttisíctřistatři) kusů kmenových akcií společnostiv zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),s misním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšestkorun českých třicet haléřů),- část vodovodní a kanalizační sítě v obci Odolena Voda - tak,jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č.616-03-2002částkou 16.153.100,- Kč(slovy: šestnáctmilionůstopadesáttřitisíc-sto korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad budeupisovateli - obci Odolena Voda - vydáno 12 857 (slovy: dvanáct-tisícosmsetpadesátsedm) kusů kmenových akcií společnosti vzaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých),s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšestkorun českých třicet haléřů),- kanalizační siť a čistírna odpadních vod v obci KamennéŽehrovice - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudkuč. 642-03-2002 částkou 28.646.200,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů-šestsetčtyřicetšesttisícdvěstě korun českých) s tím, že za tentonepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Kamenné Žehrovice -vydáno 10 717 (slovy: desettisícsedmsetsedmnáct) kusů kmenovýchakcií společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých), s emisním kursem 2 672,90 Kč (slovy:dvatisícešestsetsedmdesátdva korun českých devadesát haléřů),- vodovodní síť v obci Líbeznice - tak, jak je popsána a oceněnave znaleckém posudku č. 656-03-2002 částkou 9.524.900,- Kč(slovy: devětmilionůpětsetdvacetčtyřitisícdevětset korunčeských) s tím,že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 7 581(slovy: sedmtisícpětsetosmdesátjedna) kusů kmenových akciíspolečnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč(slovy: jedentisíc korunčeských), s emisním kursem 1 256,40 Kč (slovy:jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých čtyřicet haléřů),- vodovodní síť včetně přívodních řadů v obci Smečno - tak, jakjsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 658-03-2002částkou 17.191.300,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůstodevadesát-jednatisíctřista korun českých) s tím, že za tento nepeněžitývklad bude vydáno 13 684 (slovy: třinácttisícšestsetosmdesát-čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě,znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč(slovy: jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,30 Kč(slovy: jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů),- vodovodní síť včetně přívodních řadů v obci Hradečno - tak,jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 654-03-2002částkou 10.218.900,- Kč (slovy: desetmilionůdvěstěosmnácttisíc-devětset korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vkladvklad bude vydáno 8 134 (slovy: osmtisícstotřicetčtyři) kusůkmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících najméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy:jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy:jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů),- vodovodní síť včetně přívodního řadu v obci Tišice - tak, jakjsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 646-03-2002částkou 19.121.200,- Kč (slovy: devatenáctmilionůstodvacetjedna-tisícdvěstě korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vkladbude vydáno 15 220 (slovy: patnácttisícdvěstědvacet) kusůkmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících najméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy:jedentisíc korun českých) s emisním kursem 1 256,30 Kč (slovy:jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých třicet haléřů),- vodovodní síť včetně přívodního řadu v obci Vodochody - tak,jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 648-03-2002částkou 11.546.400,- Kč (slovy: jedenáctmilionůpětsetčtyřicet-šesttisíc čtyřista korun českých) s tím, že za tento nepeněžitývklad bude vydáno 9 190 (slovy: devěttisícstodevadesát) kusůkmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících najméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy:jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 256,40 Kč (slovy:jedentisícdvěstěpadesátšest korun českých čtyřicet haléřů),- vodovodní síť v obci Koleč - tak, jak je popsána a oceněna veznaleckém posudku č. 644-03-2002 částkou 7.622.000,- Kč (slovy:sedmmilionůšestsetdvacetdvatisíc korun českých) s tím, že zatento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 067 (slovy:šesttisícšedesátsedm) kusů kmenových akcií společnosti vzaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), semisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšestkorun českých třicet haléřů),- vodovodní síť v obci Zákolany - tak, jak je popsána a oceněnave znaleckém posudku č. 652-03-2002 částkou 10.618.500,- Kč(slovy: desetmilionůšestsetosmnácttisícpětset korun českých) stím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8 452 (slovy:osmtisícčtyřistapadesátdva) kusů kmenových akcií společnosti vzaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), semisním kursem 1 256,30 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšestkorun českých třicet haléřů),- část vodovodní sítě v obci Obříství - tak, jak je popsána aoceněna ve znaleckém posudku č. 650-03-2002 částkou 3.288.200,-Kč (slovy: třimilionydvěstěosmdesátosmtisícdvěstě korun českých)s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 617 (slovy:dvatisícešestsetsedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti vzaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), semisním kursem 1 256,40 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšestkorun českých čtyřicet haléřů),- vodovodní síť v obci Chlumín - tak, jak je popsána a oceněnave znaleckém posudku č. 660-03-2002 částkou 3.352.900,- Kč(slovy: třimilionytřistapadesátdvatisícdevětset korun českých) stím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 668 (slovy:dvatisícešestsetšedesátosm) kusů kmenových akcií společnosti vzaknihované podobě, zěnjících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), semisním kursem 1 256,70 Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátšestkorun českých sedmdesát haléřů),- pozemky v katastrálním území Veltrusy v areálu ČOVKralupy-Veltrusy - tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckémposudku č. 618-03-2002 částkou 79.600,- Kč (slovy:sedmdesátdevěttisícšestset korun českých) s tím, že za tentonepeněžitý vklad bude vydáno 63 (slovy: šedesáttři) kusůkmenových akcií společnosti v zaknihované podobě, znějících najméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy:jedentisíc korun českých), s emisním kursem 1 263,40 Kč (slovy:jedentisícdvěstěšedesáttři korun českých čtyřicet haléřů),při určení výše emisního kursu pro jednotlivé upisovatele sepostupovalo v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitéhovkladu schválenými valnou hromadou společnosti dne 14.6.2000.Způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný apři jeho stanovení je zohledněna objektivizace ekonomikyprovozu, tedy provozní náklady připadající na konkrétnívodohospodářský majetek, a objektivizace poměrem základního avlastního kapitálu, čímž jsou chráněny zájmy stávajícíchakcionářů společnosti.f) nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžitévklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování akcií tímtorozhodnutím představenstva o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základníhokapitálu společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie.Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšenízákladního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných anepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2002 - 21. října 2002 : 5. Lhůta pro upisování a splacení nově emitovaných akcií činí 30dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady ozvýš... ení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem proupisování akcií je sídlo společnosti. Výše emisního kursu nověemitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí1.000,-Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2002 - 21. října 2002 : 4.Bude vydáno celkem 9 622 ks kmenových akcií na jméno vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii.Nově vydané akcie budou veřejně obchodovatelné s omezenoupře... voditelností dle stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2002 - 21. října 2002 : 3.Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií kezvýšení základního jmění je ze zákona vyloučeno. Upisovatelemnově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu § 203 odst. 2... d)obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektu číslo50420 schváleného rozhodnutím Ministerstva financí Českérepubliky č.j. 41/6693/97 ze dne 13.3.1997 Fond národníhomajetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČO41692918. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2002 - 21. října 2002 : 6.K splacení nepeněžitého vkladu doje předáním infrastrukturníhomajetku popsaného v privatizačním projektu č. 50420 a 25835, ato formou písemného "prohlášení o vkladu nemovitostí" ... a "zápisemo předání a převzetí nemovitostí". zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2002 - 21. října 2002 : 1.Základní jmění akciové společnosti Vodárny Kladno - Mělník, sesídlem U Vodojemu 3085, Kladno, IČO 46356991 bude zvýšeno o9,622.000,-Kč (slovy: devětmilionůšestsetdvacetdvatisícko... runčeských), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisníhokursu nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2002 - 21. října 2002 : 7.Předmětem vkladu je část majetku státního podniku Středočeskévodovody a kanalizace, se sídlme Praha 5, Křížová 47, IČO00068454 převedená do vlastnictví Fondu národního majetku ČR... rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR číslo 4965/1997 vydanýmdne 22.9.1997 pod č.j. 2867/97-2010 podle § 11 zák. č. 92/1991Sb. ve znění zák. č. 92/1992 Sb.Nepeněžitým vkladem jsou pozemky a vodovod Odolena Voda -Klíčany uvedené v privatizačním projektu č. 50420 schválenémrozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 41/6693/97 ze dne13.3.1997 o schválení privatizačního projektu. Příloha spředmětem vkladu je nedínou součástí tohoto usnesení. Předmětvkladu byl oceněn privatizačním projektem na částku9,622.000,-Kč. Toto ocenění nahrazuje podle § 44 zák. č. 92/1991Sb. ocenění požadované obchodním zákoníkem. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2002 - 21. října 2002 : 2.Důvodem zvýšení základního jmění je privatizace majetku státu,která vyplývá z rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j.41/6693/97 ze dne 13.3.1997 o schválení privatizačního projek... tu.Tato privatizacebude provedena zvýšením základního jměníspolečnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. se sídlem v Kladně, sjejímž infrastrukturním majetkem privatizovaný majetek státusouvisí. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 2000 - 17. dubna 2002 : 1. Zvýšení základního jmění akciové společnosti VodárnyKladno-Mělník, a.s. se sídlem U vodojemu 3085, Kladno 4, IČO46356991 z důvodu kapitálového posílení společnosti o částku191.9... 11.000,- Kč (slovyjednostodevadesátjedenmiliondevětsetjedenácttisíc korun českých).Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitými vklady.Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního jmění senepřipouští.2. Navrhované zvýšení základního jmění společnosti budeprovedeno úpisem 191.911 kusů(jednostodevadesátjedentisícdevětsetjedenáct kusů) nových akcií.Všechny upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou vydány v podobězaknihovaných cenných papírů a budou veřejně obchodovatelné somezenou převoditelností v souladu se stanovami.3. Akcie budou upsány předem určitými zájemci, a to městemKladno, městem Velvary, Spolanou a.s. Neratovice a Ústavemjaderného výzkumu Řež a.s. Město Kladno upíše a splatí 164.222kusů akcií, město Velvary upíše a splatí 13.391 kusů akcií,Spolana a.s. Neratovice upíše a splatí 12.641 kusů akcií a Ústavjaderného výzkumu Řež upíše a splatí 1.657 kusů akcií.4. Upsané akcie ke zvýšení základního jmění budou splaceny vsouladu s tímto rozhodnutím nepeněžitými vklady bez využitípřednostního práva dosavadních akcionářů k úpisu nových akcií nazvýšení základního jmění společnosti.Upisování nových akcií a jejich splacení proběhne ve lhůtě 15pracovních dnů ode dne zápisu usnesení představenstva o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Upisovacím místem jesídlo společnosti, malá zasedací místnost v době od 8,00 - 12,00hodin.Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě akcií.5. a) Nepeněžitý vklad města Kladna bude tvořit nemovitý amovitý majetek tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckýchposudcích vypracovaných znalci Eduardem Gomolou dne 25. 3. 1998pod číslem 055-1642-98 a dne 19. 3. 1998 pod číslem055-1642-98A, Antonínem Kolouchem dne 19. 3. 1998 pod číslem1140-50/98 a 1140-50A/98, Danuší Šiškanincovou dne 30. 4. 1998pod číslem 10/98 a Ing. Lubošem Vrtilkou dne 1. 5. 1998 podčíslem 14/98.Schválená hodnota nepeněžitého vkladu města Kladna je164.222.000,- Kč.b) Nepeněžitý vklad města Velvary bude tvořit nemovitý majetekpopsaný o oceněný ve znaleckých posudcích vypracovaných znalciEduardem Gomolou dne 27. 8. 1998 pod číslem 177-1764-98 aAntoním Kolouchem dne 27. 8. 1998 pod číslem 1205-115/98.Schválená hodnota nepeněžitého vkladu města Velvary je13.391.000,- Kč.c) Nepeněžitý vklad Spolany a.s. Neratovice bude tvořit nemovitýa movitý majetek popsaný a oceněný ve znaleckých posudcíchvypracovaných znalci Jaroslavem Vondráčkem dne 6. 10. 1998 podčíslem 712-55/98, Ing. Janem Stiborem dne 3. 9. 1998 pod číslem2412-342/98, Ing. Janem Novákem dne 8. 10. 1998 pod číslem2937/27/98 a Ing. Vlastimilem Srbou dne 8. 10. 1998 pod číslem31-10/98.Schválená hodnota nepeněžitého vkladu Spolany a.s. Neratovice je12.641.000,- Kč.d) Nepeněžitý vklad Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s. budetvořit nemovitý a movitý majetek popsaný a oceněný ve znaleckýchposudcích vypracovaných znalci Ing. Jiřím Janovským dne 10. 7.1998 pod číslem 151-1808 a Ing. Milanem Pavlovským dne 31. 7.1998 pod číslem 1459/79/98, Ing. Vítězslavem Rázkem, CSc. dne28. 7. 1998 pod číslem 82-12/98 a Ing. Romanem Starkem, CSc. dne29. 7. 1998 pod číslem 224/2/98.Schválená hodnota nepeněžitého vkladu Ústavu jaderného výzkumuŘež, a.s. je 1.657.000,- Kč.6. Nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a nepeněžitévklady splaceny ve lhůtě určené pro upisování akcií tímtousnesením představenstva společnosti o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku, bude zvýšení základníhojmění společnosti sníženo o neupsané a nesplacené akcie.Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšenízákladního jmění společnosti o částku skutečně upsaných anepeněžitými vklady splacených akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů