Trendy

237 943 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

4 295 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 148 729 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.8.2016 Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

Historické adresy

13.6.2016 - 2.8.2016 Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk
1.1.1994 - 13.6.2016 Nymburk, Bobnická 712, PSČ 28821

46357009

DIČ

od 1.1.1994

CZ46357009

Datová schránka

ny4gx33

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2381

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.6.2017

765 816 000 Kč

Historické jmění

2.8.2016 - 28.6.2017

749 970 000 Kč

1.1.2016 - 2.8.2016

732 151 000 Kč

31.7.2013 - 1.1.2016

710 738 000 Kč

27.7.2012 - 31.7.2013

708 782 000 Kč

30.8.2011 - 27.7.2012

697 351 000 Kč

18.6.2009 - 30.8.2011

680 423 000 Kč

22.6.2007 - 18.6.2009

634 430 000 Kč

29.11.2006 - 22.6.2007

610 519 000 Kč

7.3.2001 - 29.11.2006

528 560 000 Kč

29.11.2000 - 7.3.2001

458 405 000 Kč

17.8.2000 - 29.11.2000

397 007 000 Kč

1.1.1994 - 17.8.2000

356 590 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nymburk

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1904191 / 0100

Provozovny

od 20.9.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 289 13, Písty

... více provozoven (celkem 59) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. června 2017 - 28. června 2017 : 1. Valná hromada Společnosti schválila dne 6.6.2017 zvýšení základního kapitálu Společnosti celkem o částku 15.846.000,- Kč (patnáct milionů osm set čtyřicet šest tisíc korun český... ch), tedy z částky 749.970.000,-- Kč (sedm set čtyřicet devět milionů devětset sedmdesát tisíc korun českých ) na částku 765.816.000,- Kč (sedm set šedesát pět milionů osmset šestnáct tisíc korun českých), tím, že nově upisované akcie budou splaceny bezvýhradně nepeněžitými vklady;a)na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 15 846 (patnáct tisíc osm set čtyřicet šest) kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle článku 12 odst. 2 stanov Společnosti a jejichž emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. rovněž částce 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), b)upisování 15 846 (patnáct tisíc osm set čtyřicet šest) kusů nových akcií bude provedeno pouze předem určenými zájemci, a to obcí Jabkenice, obcí Kounice a obcí Rožďalovice, jakožto vlastníky předmětů nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, v důsledku čehož s ohledem na tento způsob zvýšení základního kapitálu nepřipadá v souladu s § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není ani možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK;c)akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry;d)upisování nad částku 15.846.000,- Kč (patnáct milionů osm set čtyřicet šest tisíc korun českých) se nepřipouští, avšak upisování pod tuto částku se připouští.2. Valná hromada Společnosti bez újmy ustanovení § 426 písm. b) ZOK schvaluje předměty následujících nepeněžitých vkladů předem určených zájemců, jak byly následovně oceněny postupem podle ZOK:a)Obec Jabkenice vkládá kanalizaci (lokalita Profesorka) v k.ú. Jabkenice, obec Jabkenice, okres Mladá Boleslav. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 46/3137/17, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.317.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmnáct tisíc korun českých).b)Obec Kounice vkládá kanalizaci a vodovod (lokalita K Vinici II, K Vinici II/B) v k.ú. Kounice, obec Kounice, okres Nymburk, jakož i kanalizaci a vodovod (Kounice III. etapa) v k.ú. Kounice, obec Kounice, okres Nymburk.Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckými posudky č. 47/3138/17 a č. 48/3139/17, které jsou vypracovány dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalecké posudky vypracoval Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckými posudky stanoveno v celkové výši 7.806.000,- Kč (slovy: sedm milionů osm set šest tisíc korun českých).c)Obec Rožďalovice vkládá kanalizaci (lokalita U Kálku) v k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, dále kanalizaci a vodovod (lokalita Panská zahrada) v k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, dále kanalizaci a vodovod (lokalita Zámostí) v k.ú. Zámostí u Rožďalovic, obec Rožďalovice, okres Nymburk, jakož i vodovod (lokalita Hasina, Ledečky, Viničná Lhota, Podlužany) v k.ú. Hasina, Ledečky, Podlužany, obec Rožďalovice, okres Nymburk.Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckými posudky č. 50/3141/17 a č. 49/3140/17, které jsou vypracovány dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 23. 3. 2017. Znalecké posudky vypracoval Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, znalec z oboru ekonomika, ve spolupráci se společností B.I.R.T. GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá č.o.16, č.p.704, PSČ 110 00, IČO: 257 81 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6024. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckými posudky stanoveno v celkové výši 6.723.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set dvacet tři tisíc korun českých).3. Místo pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů je na adrese Bobnická 712, 288 21 Nymburk (sekretariát předsedy představenstva). Lhůta pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů ode dne konání Valné hromady. Nejpozději v této lhůtě musí dojít k upsání akcií podle § 479 ZOK na základě smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh bude doručen nebo předán předem určeným zájemcům obci Jabkenice, obci Kounice a obci Rožďalovice bez zbytečného odkladu po konání Valné hromady. V téže lhůtě 30 dnů ode dne konání Valné hromady je každý z předem určených zájemců povinen předat svůj nepeněžitý vklad Společnosti a doručit do místa pro vnesení vkladů též své písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení svého nepeněžitého vkladu.4. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2016 - 2. srpna 2016 : Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. schválila svým usnesením ze dne 26.5.2016 zvýšení základního kapitálu společnosti celkem o částku 17.819.000,-- Kč (se... dmnáct milionů osm set devatenáct tisíc korun českých), tedy z částky 732.151.000,-- Kč (slovy : sedm set třicet dva milionů jedno sto padesát jeden tisíc korun českých) na částku 749.970.000-- Kč (sedmset čtyřicet devět milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 17.819 (sedmnáct tisíc osm set devatenáct) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Nově upisované akcie budou splaceny nepeněžitými vklady. Upisování nad částku 17.819.000,-- Kč (sedmnáct milionů osmset devatenáct tisíc korun českých) se nepřipouští. Upisování 17.819 ks (sedmnáct tisíc osmset devatenáct kusů) nových akcií bude provedeno předem určeným zájemci, a to Městem Poděbrady a Obcí Poříčany, a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle ustanovení § 488 zákona o obchodních korporacích.Představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 488 odst. 4. zákona o obchodních korporacích předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva a navrhovaný emisní kurs.2. Valná hromady schvaluje předmět nepeněžitého vkladu oceněný postupem dle zákona č. 90/2012 Sb. předložený představenstvem společnosti :Město Poděbrady vkládá kanalizaci " Stadion Bohemia Poděbrady" v k. ú. Poděbrady, obec Poděbrady, okres Nymburk v celkové délce 581 m. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn posudkem, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb., podle stavu ke dni 18.2.2016. Znalecký posudek, číslo 35/2977/16, vypracoval dne 22.2.2016 Ing. Jan Fujáček, znalec z oboru ekonomika Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda ve spolupráci s B.I.R.T. GROUP, a.s. Dlouhá 16, 110 00 Praha. Ocenění je stanoveno výší 973.000,- Kč (devětset set sedmdesát tři tisíc korun českých). Obec Poříčany vkládá kanalizační řady vč. příslušenství v k.ú. Poříčany, okres Kolín v celkové délce 9.502 m. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn posudkem, který je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb., podle stavu ke dni 18.2.2016. Znalecký posudek, číslo 35/2977/16, vypracoval dne 22.2.2016 Ing. Jan Fujáček, znalec z oboru ekonomika Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda ve spolupráci s B.I.R.T. GROUP, a.s. Dlouhá 16, 110 00 Praha. Ocenění je stanoveno výší 16.846.000,- Kč (šestnáct milionů osmset čtyřicet šest tisíc korun českých). Akcie budou upsány podle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určeného zájemce písemně informovat. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích bude doručen předem určeným zájemcům Městu Poděbrady a Obci Poříčany spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci Městem Poděbrady a obcí Poříčany, a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií nepeněžitými vklady v tomto usnesení specifikovanými do 10 (deseti) dnů od upsání akcií. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2016 - 1. ledna 2016 : Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČRa základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů akanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.199... 3č.j. 24/93 - 360.Na základě rozhodnutí valné hromady a s ohledem na čl. 9 stanov společnosti, představenstvo v souladu s § 551 odst.1, resp. § 514 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích ) schvaluje svým usnesením ze dne 12.listopadu 2015 navýšení základního kapitálu společnosti z 710.738.000,- Kč (sedmset deset milionů sedmdest třicet osm tisíc korun českých)na 732.151.000,- Kč (sedmset třicet dva milionů jednosto padesát jeden tisíc korun českých)tedy o 21.413.000,- Kč (dvacet jeden milion čtyřista třináct tisíc korun českých).Jedná se o nepeněžité vklady obcí Chleby, Kostelní Lhota, Písková Lhota a Poříčany.Obec Chleby vkládá kanalizaci (stoka A1, C1, část stoky C, C4, výtlak V2, čerpací stanice) včetně příslušenství v k. ú. Chleby, obec Chleby, okres Nymburk. Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2015 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 30.9.2015 pod pořadovým číslem 106/2912/15 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 1.123.000,- Kč (jeden milion jednosto dvacet tři tisíc korun českých).Obec Kostelní Lhota vkládá pozemek p.č. st. 408 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 146 m2, jehož součástí je objekt čp. 352 (ČOV), pozemků p.č. 1000/2 (orná půda) o výměře 302 m2, p.č. 1000/3 (orná půda) o výměře 226 m2 a tlakovou kanalizaci, to vše v k.ú. Kostelní Lhota, obec Kostelní Lhota, okres Nymburk. Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2015 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 21.9.2015 pod pořadovým číslem 65/2871/15 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 5.359.000,- Kč (pět milionů třista padesát devět tisíc korun českých). Obec Písková Lhota vkládá vodovodní řady včetně příslušenství (vodovod Písková Lhota) v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad a k.ú. Přední Lhota u Poděbrad, okres Nymburk.Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2015 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 24.9.2015 pod pořadovým číslem 71/2877/15 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 5.643.000,- Kč (pět milionů šestset čtyřicet tři tisíc korun českých).Obec Písková Lhota vkládá tlakovou kanalizaci v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad, obec Písková Lhota, okres Nymburk a podíl na objektu čp. 352 ČOV, který je součástí pozemku p.č. st. 408 v k.ú. Kostelní Lhota, obec Kostelní Lhota, okres Nymburk. Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2015 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 21.9.2015 pod pořadovým číslem 66/2877/15 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 8.402.000,- Kč (osm milionů čtyřista dva tisíce korun českých).Obec Poříčany vkládá čistírnu odpadních vod včetně příslušenství a pozemků p.č. 755/2 (ostatní plocha) o výměře 973 m2, p.č. 755/50 (orná půda) o výměře 118 m2, p.č. 755/51 (orná půda) o výměře 144 m2, to vše v k.ú. Poříčany, obec Poříčany, okres Kolín. Posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 24.9.2015 znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, ve spolupráci s B.I.R.Z. GROUP, a.s., Dlouhá 16, 110 00 Praha znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady dne 1.10.2015 pod pořadovým číslem 110/2916/15 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 886.000,- Kč (osemset osmdesát šest tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 21.413 kusů (dvacet jeden tisíc čtyřista třináct) kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Nepeněžitými vklady bude splaceno 21.413 kusů (dvacet jeden tisíc čtyřista třináct kusů)kmenových akcií, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a jejichž převoditelnost bude omezena v souladu s článkem 12 odstavec 2 stanov společnosti. Upisování 21.413 kusů (dvacet jeden tisíc čtyřista třináct kusů) nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, a to Obcí Chleby, Kostelní Lhota, Písková Lhota a Poříčany, a proto představenstvo společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva v souladu s §§ 484-486 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů .Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. jsou akciovou společností, která ve více jak 50 městech a obcích našeho regionu vlastní vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a zajišťuje jejich komplexní správu. Je v zájmu společnosti zásobit obyvatelstvo pitnou vodou a odvádět, čistit nebo jinak zneškodňovat odpadní vody. Za tímto účelem společnost Vodovody a kanalizace Nymburk a. s., v rámci svých podnikatelských aktivit a rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, umožňuje městům a obcím vstupovat do společnosti se svým infrastrukturním majetkem. Cílem je navýšit základní kapitál majetkem plně využitelným pro podnikatelské aktivity naší společnosti a tím posílit prestiž a význam VaK Nymburk, a.s. v regionu. Pro naši akciovou společnost je toto kapitálové zvýšení výhodné vzhledem k tomu, že posílíme aktiva společnosti za velmi rozumných podmínek. Majetek zcela odpovídá našemu předmětu podnikání. Výhodou je, že tato aktiva můžeme používat bez jakéhokoli časového odkladu. Konkrétně se jedná o obec Chleby, která vkládá kanalizační řad včetně příslušenství, Kostelní Lhota, která vkládá kanalizační řad a čistírnu odpadních vod včetně příslušenství, Písková Lhota, která vkládá kanalizační a vodovodní řady a čistírnu odpadních vod včetně příslušenství a obec Poříčany, která vkládá čistírnu odpadních vod včetně příslušenství.Akcie budou upsány v souladu s §§ 487-489 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě smluv o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 479 doručí představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. předem určenému zájemci, a to Obci Chleby, Kostelní Lhota, Písková Lhota a Poříčany, bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí valné hromady.Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií infrastrukturním majetkem specifikovaném v citovaných znaleckých posudcích do 30 dnů od upsání akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. ledna 2016 : Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČRa základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů akanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.199... 3č.j. 24/93 - 360. zobrazit více skrýt více
 • 12. února 1996 - 15. ledna 2015 : S jednou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kčje spojeno zvláštní právo spojené s hlasováním.
 • 25. června 2013 - 31. července 2013 : Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti celkem o částku 1.956.000,-- Kč (jeden milion devětset padesát šest ... tisíc korun českých), tedy z částky 708.782.000,-- Kč (slovy : sedmset osm milionů sedmsetosmdesát dva tisíc korun českých) na částku 710.738.000,-- Kč (sedmset deset milionů sedmset třicet osm tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 1.956 (jeden tisíc devětset padesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady. Upisování nad částku 1.956.000,-- Kč (jeden milion devětset padesát šest tisíc korun českých) se nepřipouští. Upisování 1.956 ks (jeden tisíc devětset padesáet šest kusů) nových akcií bude provedeno předem určeným zájemci, a to Městem Městec Králové a Obcí Chleby, a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Předložená zpráva je přílohou číslo 6 notářského zápisu. Cílem tohoto kroku je navýšit základní kapitál majetkem plně využitelným pro podnikatelské aktivity společnosti a tím posílit prestiž a význam VaK Nymburk, a.s. v regionu.Pro akciovou společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. je toto kapitálové zvýšení výhodné vzhledem k tomu, že posílí aktiva společnosti za velmi rozumných podmínek. Majetek zcela odpovídá předmětu podnikání společnosti. Výhodou je, že tato aktiva může společnost používat bez jakéhokoli časového odkladu. Město Městec Králové vkládá čistírnu odpadních vod včetně příslušenství a pozemků v katastrálním území a obci Městec Králové, kraj Středočeský. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomika– odhady nemovitostí dne 22.1.2013, pod pořadovým číslem 1750/01/2013 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno ve výši 1.716.000,-- Kč (slovy : jeden milion sedmset šestnáct tisíc korun českých). Znalecký posudek je vypracován v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku. Obec Chleby vkládá čistírnu odpadních vod včetně příslušenství a pozemků v katastrálním území a obci Chleby, kraj Středočeský. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomika – odhady nemovitostí dne 25.2.2013, pod pořadovým číslem 1758/09/2013 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno ve výši 240.000,-- Kč (slovy : dvěstě čtyřicet tisíc korun českých).Znalecký posudek je vypracován v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku. Akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určeného zájemce písemně informovat. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům – Městu Městec Králové a Obci Chleby spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci – Obcí Chleby a Městem Městec Králové, a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií infrastrukturním majetkem specifikovaným v citovaných znaleckých posudcích do 30 dnů od upsání akcií.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2012 - 27. července 2012 : Valná hromada konaná dne 31.5.2012 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (dále i jako společnost) celkem o částku 11.431.000,-- Kč (... slovy: jedenáct milionů čtyřistatřicet jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 11.431 (jedenáct tisíc čtyřistatřicet jedna) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.Peněžitými vklady bude splaceno 10.892 kusů (deset tisíc osmsetdevadesát dva korun českých) kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.Upisování 10.892 kusů (deseti tisíc osmsetdevadesát dva) nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, a to Obcí Budiměřice a Městem Poděbrady, a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 8 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům – Obci Budiměřice a Městu Poděbrady spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci – Obcí Budiměřice a Městem Poděbrady, a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Obec Budiměřice má na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 24.1.2012 mezi Obcí Budiměřice a společností VaK Nymburk, a.s., se sídlem Bobnická ul. 712, Nymburk, IČ 46357009, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 2381, pohledávku za VaK Nymburk, a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých).Město Poděbrady má na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 1.12.2011 mezi Městem Poděbrady a společností VaK Nymburk, a,s, se sídlem Bobnická ul. 712, Nymburk, IČ 46357009, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 2381 pohledávku za VaK Nymburk, a.s. ve výši 5.892.000,-- Kč (slovy: pět milionů osmsetdevadesát dva korun českých).Představenstvo předkládá potvrzení nezávislého auditora Ing. Františka Kurky, auditorské oprávnění č. 0375 ze dne 21.2.1991, o skutečnostech, že výše uvedené smlouvy o půjčce jsou vedeny v účetnictví společnosti. Potvrzení auditora je přílohou číslo 9 notářského zápisu.Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Obce Budiměřice ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých), kterou má na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24.1.2012 proti pohledávce společnosti VaK Nymburk, a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých), která vznikne společnosti VaK Nymburk, a.s. za Obcí Budiměřice z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány Obcí Budiměřice na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu.Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Města Poděbrady ve výši 5.892.000,-- Kč (slovy : pět milionů osmset devadesát dva tisíc korun českých), kterou má na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1.12.2011 proti pohledávce společnosti VaK Nymburk, a.s. ve výši 5.892.000,-- Kč (slovy : pět milionů osmset devadesát dva korun českých), která vznikne společnosti VaK Nymburk, a.s. za Městem Poděbrady z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány Městem Poděbrady na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti tím, že navrženým započtením pohledávky vůči Společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, proti závazku, který má Společnost proti příslušnému upisovateli, svému věřiteli, by došlo k vyrovnání dluhu ve smyslu smlouvy o půjčce, který společnost eviduje ve svém účetnictví. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:a) lhůta 30 (třicet) dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,b) lhůta 10 (deset) dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určeným zájemcům bez zbytečného odkladu poté, co budou Společnosti doručeny uzavřené smlouvy o upsání akcií uvedená pod písm. a)Valná hromada ukládá představenstvu učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2011 - 30. srpna 2011 : Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konaná dne 3.6.2011 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 16.928.000,-- Kč (slovy: šestnáct mili... onů devětsetdvacetosm tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští.Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 16.928 ks (slovy: šestnáct tisíc devětsetdvacetosm kusů) kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností podle stanov společnosti (stanovy čl. 13), o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks. Tyto akcie budou vydány v listinné podobě.Akcie budou upsány předem určenými zájemci, obcemi - Mcely, Pátek, Poděbrady, Sány, Třebestovice, Všechlapy, Žitovlice a Budiměřice nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku:- Obec Mcely vkládá vodovodní řady včetně příslušenství a vodárny s pozemky v katastrálním území a obci Mcely, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 18.2.2011 pod pořadovým číslem 1584/10/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3.746.000,-- Kč (slovy: tři miliony sedmsetčtyřicet šest tisíc korun českých).- Obec Pátek vkládá vodovodní a kanalizační řady včetně příslušenství v katastrálním území Pátek u Poděbrad, obci Pátek, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 18.2.2011 pod pořadovým číslem 1585/11/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 6.134.000,-- Kč (slovy: šest milionů jednostotřicet čtyři tisíc korun českých).- Město Poděbrady vkládá vodovodní řady včetně příslušenství v katastrálním území Polabec a Poděbrady, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 19.2.2011 pod pořadovým číslem 1586/12/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 1.608.000,-- Kč (slovy: jeden milion šestset osm tisíc korun českých).- Obec Sány vkládá vodovodní řady včetně příslušenství v katastrálním území a obci Sány, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 19.2.2011 pod pořadovým číslem 1587/13/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 1.470.000-- Kč (slovy: jeden milion čtyřista sedmdesát tisíc korun českých).- Obec Třebestovice vkládá vodovodní a kanalizační řady včetně příslušenství v katastrálním území a obci Třebestovice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 18.2.2011 pod pořadovým číslem 1588/14/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 2.562.000,-- Kč (slovy: dva miliony pětsetšedesát dva tisíc korun českých).- Obec Všechlapy vkládá vodovodní řady včetně příslušenství v katastrálním území Všechlapy u Nymburka, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 21.2.2011 pod pořadovým číslem 1589/15/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 718.000,-- Kč (slovy: sedmsetosmnáct tisíc korun českých).- Obec Žitovlice vkládá vodovodní řady včetně příslušenství v katastrálním území a obci Žitovlice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 22.2.2011 pod pořadovým číslem 1590/16/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 270.000,-- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát tisíc korun českých).- Obec Budiměřice vkládá kanalizační řady včetně příslušenství v katastrálním území Rašovice u Nymburka, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 22.2.2011 pod pořadovým číslem 1591/17/2011 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 420.000,-- Kč (slovy: čtyřistadvacet tisíc korun českých).Výše uvedené znalecké posudky jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.Akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určené zájemce písemně informovat.Emisní kurz je totožný se jmenovitou hodnotou akcií, tj. 1 000,- Kč/ks.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií v příloze uvedeným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií.Valná hromada ukládá představenstvu učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 21. května 2009 - 18. června 2009 : Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konaná dne 14.5.2009 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 45.993.000,-- Kč (slovy: čtyřicetpět ... milionů devětsetdevadesáttři tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští.Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 45.993 ks (slovy: čtyřicetpět tisíc devětsetdevadesáttři kusů) kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností podle stanov společnosti (stanovy čl. 13), o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks. Tyto akcie budou vydány v listinné podobě.Akcie budou upsány předem určenými zájemci, obcemi - Činěves, Velenice, Všechlapy, Milovice, Budiměřice, Opočnice, Pátek, Kounice a Městec Králové nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku:- obec Činěves vkládá vodovodní řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 3.3.2009 pod pořadovým číslem 31/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3.553.000,-- Kč (slovy: tři miliony pětsetpadesáttři tisíc korun českých).- obec Velenice vkládá vodovodní řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 5.3.2009 pod pořadovým číslem 32/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3.141.000,-- Kč (slovy: tři miliony jednostočtyřicetjeden tisíc korun českých).- obec Všechlapy vkládá vodovodní a kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 9.3.2009 pod pořadovým číslem 33/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 2.883.000,-- Kč (slovy: dva miliony osmsetosmdesáttři tisíc korun českých).- obec Milovice vkládá vodovodní řad v ulici Komenského. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 2.3.2009 pod pořadovým číslem 28/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 552.000,-- Kč (slovy: pětsetpadesátdva tisíc korun českých).Dále vkládá kanalizační řad - stoku "G" v Milovicích - Mladé. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 3.3.2009 pod pořadovým číslem 29/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 1.858.000,-- Kč (slovy: jeden milion osmsetpadesátosm tisíc korun českých).- obec Budiměřice vkládá kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 11.3.2009 pod pořadovým číslem 34/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 11.522.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů pětsetdvacetdva tisíc korun českých).- obec Opočnice vkládá vodovodní řady včetně příslušenství vybudovaného pro 8 rodinných domů. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 1.3.2009 pod pořadovým číslem 26/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 303.000,-- Kč (slovy: třistatři tisíc korun českých).- obec Pátek vkládá vodovodní řad. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 11.3.2009 pod pořadovým číslem 35/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 5.758.000,-- Kč (slovy: pět milionů sedmsetpadesátosm tisíc korun českých).- Městys Kounice vkládá vodovodní a kanalizační řady - II. etapa. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 3.3.2009 pod pořadovým číslem 30/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 12.690.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů šestsetdevadesát tisíc korun českých).- Město Městec Králové vkládá vodovodní a kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie - odhady nemovitostí dne 1.3.2009 pod pořadovým číslem 27/2009 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3.733.000,-- Kč (slovy: tři miliony semdsettřicettři tisíc korun českých).Akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určené zájemce písemně informovat.Emisní kurz je totožný se jmenovitou hodnotou akcií, tj. 1 000,- Kč/ksUpisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií v příloze uvedeným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2007 - 22. června 2007 : Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konaná dne 10.5.2007 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 23 911 000,- Kč (slovy: dvacettři mil... ionů devětsetjedenáct tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští.Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 23 911 ks (slovy: dvacettřitisíc devětsetjedenást kusů) kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností podle stanov společnosti (stanovy čl. 13), o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks. Tyto akcie budou vydány v listinné podobě.Akcie budou upsány předem určenými zájemci, obcemi - Budiměřice a Oskořínek nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku:obec Budiměřice vkládá, kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 10.3.2007 pod pořadovým číslem 39/2007 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 17 830 000,-Kč.obec Oskořínek vkládá čistírnu odpadních vod a kanalizační řady včetně příslušenství. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 11.3.2007 pod pořadovým číslem 40/2007 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 6 081 000,- Kč.Akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 na základě smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (sekretariát předsedy představenstva) Bobnická 712, 288 21 Nymburk ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu lhůty je den následující po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo předem určené zájemce písemně informovat.Emisní kurz je totožný se jmenovitou hodnotou akcií, tj. 1 000,- Kč/ks.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií v příloze uvedeným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2006 - 23. listopadu 2006 : Na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 16. května 2002 je představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. pověřeno ke zvýšení základního kapitálu v souladu... s § 210 obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady bylo přijato na dobu 5 let, představenstvo je tedy oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v roce 2006.--Zasedání představenstva schválilo toto usnesení : -----------------------------------------------------1. Základní kapitál bude zvýšen o částku 81 959 000,- Kč (slovy: osmdesátjeden milion devětsetpadesátdevět tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku 81 959 000,- Kč(osmdesátjeden milion devětsetpadesátdevět tisíc korun českých) se nepřipouští.-------2. V souladu s pověřovacím rozhodnutím představenstva bude připraveno k úpisu 81 959 (osmdesátjeden tisíc devětsetpadesátdevět) kusů akcií společnosti. Každá upisovaná akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč (slovy. jeden tisíc korun českých), každá upisovaná akcie bude akcií kmenovou, na jméno, v listinné podobě, její emisní kurz bude odpovídat její jmenovité hodnotě.-------------------------------------------------3. Přednostní právo akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno ve prospěch předem určených zájemců, kterými jsou města a obce, jež vkládají infrastrukturní majetek ve formě nepeněžitého vkladu. Vkládaný majetek je výhodně použitelný ve prospěch akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Akcie, které nebudou upsány předem určenými zájemci, nebudou vydány a nebudou tudíž nabídnuty jiným zájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.-----------------4. Místem pro upisování je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712 Nymburk, sekretariát předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů, slovy třicet dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.------------------------------------------------------------------------------5. Místo a lhůta pro upisování předem určenými zájemci bude zájemcům oznámeno formou doporučených dopisů obsahujících informaci o počátku běhu lhůty k upisování, druh, formu, podobu a výši emisního kurzu upisovaných akcií, způsobu jeho určení. Emisní kurz bude stejný pro všechny upisovatele.-----------------------------6. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií nepeněžitými vklady, a to níže označeným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií.-------------------7. Předmětem vkladu jednotlivých upisovatelů jsou nepeněžité majetky výhodně použitelné pro podnikání společnosti:----------------------------------------------------------- Nepeněžité vklady dle znaleckého posudku:---------------------------------------------------- Obec Zvěřínek vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 1/2003 ze dne 12.12.2003, vodovodní a kanalizační řád k č.p. 29 a 61. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 23.9.2006 pod pořadovým číslem 107/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výší 292 000,- Kč.-------------------------------- dále obec Zvěřínek vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 11/2003 ze dne 16.1.2004, vodovodní přípojky ? venkovní část v ulici Rudé Armády. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 23.9.2006 pod pořadovým číslem 106/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 30 000,- Kč.------------Upisovatel obec Zvěřinek upíše 322 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 322.000,-- Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------------------------- Obec Stará Lysá vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 2//2003 ze dne 25.9.2003, vodovodní a kanalizační řad ve Višňové ulici v Milovicích. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 117/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 610 000,- Kč.----------- dále obec Stará Lysá vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 6/2003 ze dne 21.10.2003, vodovodní řad v lokalitě ?Za Pecí?. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 118/2006. znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 897 000,- Kč.-------------------------------Upisovatel obec Stará Lysá upíše 1.507 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 1.507.000,--Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------- Obec Křinec vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 3/2003 ze dne 23.9.2003, kanalizační a výtlačné řady včetně přečerpacích stanic v obci Křinec. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 27.9.2006 pod pořadovým číslem 121/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 6 645 000,- Kč.-------- dále obec Křinec vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 3/2003 ze dne 23.9.2003, čistírnu odpadních vod v obci Křinec. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 27.9.2006 pod pořadovým číslem 120/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 9 147 000,- Kč.-------------------------------------------Upisovatel obec Křinec upíše 15.792 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 15.792.000,--Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------- Obec Hradčany vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 4//2003 ze dne 22.9.2003, vodovodní řady I. a II. ? stavba v obci Hradčany. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Karlem Svobodou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 29.9.2006 pod pořadovým číslem 1008-2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 3 110 000,- Kč.-------Upisovatel obec Hradčany upíše 3.110 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v souhrnné jmenovité hodnotě 3.110.000,-- Kč , které splatí výše---------- popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------------------------- Obec Kněžice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 7//2003 ze dne 21.10.2003, vodovodní řad z Kněžic do Oseka včetně AT stanice a vodovodní řady v lokalitě Osek. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 24.9.2006 pod pořadovým číslem 108/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 4 083 000,- Kč.-------------------------------------------------------------------Upisovatel obec Kněžice upíše 4.083 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 4.083.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. -------------------------------------------------------------------- Obec Třebestovice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 8//2003 ze dne 21.10.2003, dvě kanalizační přečerpávací stanice v ulicích Kerská a Hraniční. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 27.9.2006 pod pořadovým číslem 122/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 62 000,- Kč.------------- dále obec Třebestovice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 8/2003 ze dne 21.10.2003, kanalizační řad v ulici Tovární. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 27.9.2006 pod pořadovým číslem 123/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 529 000,- Kč.---------------------------------------------Upisovatel obec Třebestovice upíše 591 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 591.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------- Obec Bobnice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 10//2003 ze dne 12.12.2003, vodovodní řady v lokalitě ?Za Hřištěm?. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 119/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 646 000,- Kč.-------------------------------Upisovatel obec Bobnice upíše 646 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 646.000,-- Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------- Město Sadská vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 12/2003 ze dne 3.3.2004, zemní vodojem v Sadské. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 29.9.2006 pod pořadovým číslem 126/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 4 969 000,- Kč.------------------------------------------------------ dále Město Sadská vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 12/2003 ze dne 3.3.2004, kanalizační řad ke zdravotnímu středisku, Palackého náměstí. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem u oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 29.9.2006 pod pořadovým číslem 127/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 181 000,- Kč---------- dále Město Sadská vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 12/2003 ze dne 3.3.2004, kanalizační řad v ulici Nádražní. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 29.9.2006 pod pořadovým číslem 124/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 254 000,- Kč.---------------------------------------------- Město Sadská vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 12/2003 ze dne 3.3.2004, zemní vodojem v Sadské. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 29.9.2006 pod pořadovým číslem 125/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 8.991. 000,- Kč.----------------------------------------------------Upisovatel město Sadská upíše 14.395 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 14.395.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. -------------------------------------------------------------------- Obec Opočnice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 1//2003 ze dne 3.2.2004, vodovodní řad. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 116/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 767 000,- Kč.-----------------------------------------------------Upisovatel obec Opočnice upíše 767 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité---- hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 767.000,-- Kč , které splatí výše----------- popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------------------------- Obec Sloveč vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 2//2004 ze dne 12.2.2004, vodovodní přivaděč z Městce Králové a vodovodní řady v obci. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9.2006 pod pořadovým číslem 111/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 5 922 000,- Kč.--------Upisovatel obec Sloveč upíše 5.922 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 5.922.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------- Město Městec Králové vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 4/2004 ze dne 26.2.2004, vodovodní řady v ulici Přemysla Otakara a náměstí Republiky. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9.2006 pod pořadovým číslem 115/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši -------------1.099.000,-- Kč.--------------------------------------------------------------------------------- dále Město Městec Králové vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 5/2003 ze dne 26.2.2004, kanalizační řady v ulicích Na Barevně a T.G. Masaryka. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem v oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 26.9.2006 pod pořadovým číslem 114/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši------------- 8 435 000,- Kč.-------------------------------------------------------------------------------------Upisovatel město Městec Králové upíše 9.534 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 9.534.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------------------- Obec Jabkenice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 9//2003 ze dne 3.3.2003, kanalizační řady 2. etapa. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 24.9.2006 pod pořadovým číslem 109/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 8 277 000,- Kč.-------------------------------------------Upisovatel obec Jabkenice upíše 8.277 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 8.277.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------- Obec Kounice vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 8//2004 ze dne 2.4.2004, vodovodní a kanalizační řady v obci Kounice v lokalitě K Vinici. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 24.9.2006 pod pořadovým číslem 110/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 13. 356 000,- Kč.------Upisovatel obec Kounice upíše 13.356 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 13.356.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------- Obec Všechlapy vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 9//2004 ze dne 23.2.2004, kanalizační řady v obci Všechlapy v ulicích Oskořínská a Všechlapská. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9.2006 pod pořadovým číslem 112/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši ------------- 1 160 000,- Kč.---------------------------------------------------------------------------------Upisovatel obec Všechlapy upíše 1.160 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 1.160.000,-- Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------- Obec Krchleby vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 10//2004 ze dne 25.2.2004, kanalizační řady včetně výtlaku v obci Všechlapy v ulicích Oskořínská a Bobnická. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9.2006 pod pořadovým číslem 112/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši ------- 973 000,- Kč.-----------------------------------------------------------------------------------Upisovatel obec Krchleby upíše 973 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité----- hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 973.000,-- Kč , které splatí výše------------ popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------------------------- Město Nymburk vkládá, dle prohlášení vkladatele č. 7//2004 ze dne 2.4.2004, vodovodní řady v lokalitě Drahelice. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn ve znaleckém posudku zpracovaném ing. Janou Netíkovou, znalcem z oboru ekonomie ? odhady nemovitostí dne 25.9..2006 pod pořadovým číslem 113/2006 znaleckého deníku. Ocenění je stanoveno výši 1 524 000,- Kč.-----------------------------Upisovatel město Nymburk upíše 1.524 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 1.524.000,-- Kč , které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. ------------------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 2000 - 24. března 2005 : Usnesením valné hromady z 8. 7. 1999 bylo rozhodnuto o zvýšenízákladního jmění akciové společnosti nepeněžitými vklady očástku 70.155.000,- Kč určenými zájemci převzetíminfrastrukt... urního majetku města Městec Králové, města Poděbrady,města Milovice nad Labem, města Sadská a obce Třebestovice. Nazvýšení základního jmění bude vydáno 70.155 kusů kmenových akciíznějících na jméno s omezenou převoditelností v zaknihovanépodobě ve Středisku cenných papírů ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurs bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií. Místempro upisování akcií nepeněžitými vklady je sídlo společnostiBobnická 712, Nymburk v sekretariátu předsedy představenstva.Lhůta pro upisování akcií je třicet dnů s počátkem běhu lhůtydnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci usnesenísoudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisníkurs upsaných akcií nepeněžitými vklady a valnou hromadouschváleným infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsání akcií.Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního jmění ve výši70.155.000,- Kč se nepřipouští. Navrhované vklady jsou oceněnyznaleckými posudky znalců Františka Janouška, bytem Hellichova509/II, Poděbrady a Ing. Jany Netíkové, bytem Tyršova 593/II,Poděbrady. zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 2000 - 24. března 2005 : Usnesením valné hromady z 25. května 2000 bylo rozhodnuto ozvýšení základního jmění akciové společnosti o částku61.398.000,- Kč nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetkustanove... ného znaleckými posudky v hodnotě 61.398.000,- Kč.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. Bude upsáno 61.398 kmenových akcií na jméno somezenou převoditelností podle stanov (stanovy čl. 13) ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus v dematerializované podobězaknihované ve Středisku cenných papírů. Vylučuje se přednostníprávo na úpis akcií. Úpis nových akcií se nabízí určenýmzájemcům, kterými jsou: město Městec Králové, město Milovice,obec Zvěřínek, obec Kněžice, obec Rožďalovice, obec Jabkenice,obec Zbožíčko, obec Kounice. Předmět nepeněžitých vkladů tvoříinfrastrukturní majetek specifikovaný a oceněný znaleckýmiposudky znalců Františka Janouška, Helichova 509/II, 290 01Poděbrady, číslo 15/00, 9/00, 14/00, 123/99, 124/99, 110/99,16/00, 37/2000, 38/00, 36/00, 33/00, 34/00, 35/00 a Ing. JanyNetíkové, Tyršova 593/II, 290 01 Poděbrady číslo 19/2000,11/2000, 16/2000, 186/99, 185/200, 166/99, 20/2000, 45/2000,44/2000, 42/2000, 40/2000, 39/2000, 41/2000. Akcie budouupisovány do listiny upisovatelů umístěné v sídle společnosti ato v emisním kursu akcií rovnajícím se hodnotě 1.000,- Kč,přičemž upisování bude zahájeno první pracovní den následujícípo dni, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, doba upisování sestanoví na 30 dnů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kursupsaných akcií infrastrukturním majetkem do 30 dnů od upsáníakcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 24. března 2005 : Usnesením představenstva ze dne 6.10.1998 na základě zmocněnívalné hromady podle § 210 odst. l obchodního zákoníku zedne 22.5.1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění akciov... éspolečnosti o částku 40.417.000,- Kč nepeněžitým vklademinfrastrukturního majetku stanoveného znaleckými posudky vhodnotě40.417.000,-Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění.Bude upsáno 40.417kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,veřejněobchododvatelných,v zaknihované podobě a budou s nimi spojenapráva uvedená ve stanovách společnosti.Vylučuje se přednostníprávo na upisování akcií.Schvaluje se, že úpis nových akcií senabízí určeným zájemcům,kterými jsou: Město Poděbrady,IČO00239640,obecRožďalovice,IČO 00239712,obec Milovice,IČO00239453,obecVšechlapy,IČO 00239941,obec Kolaje,IČO00239259.Schvaluje se,že akcie budou upisovány do listinyupisovatelů umístěné v sídle společnosti, a to v emisním kursuakcií rovnajícím se hodnotě 1.000,-Kč,přičemž upisování budezahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení soudu o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, doba upisování se stanoví na 30 dnů.Schvaluje se, že nepeněžité vklady budou splaceny předáníminfrastrukturního majetku spolu s písemným" Prohlášenímvkladatele o vkladu nemovitostí" s návrhem na vklad změnyvlastnických a jiných práv do příslušného katastru nemovitostí ato nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu usnesení představenstva ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Schvaluje seupisování akcií nepeněžitými vklady,jejichž předmět tvoříinfrastrukturní majetek specifikovaný a oceněný znaleckýmiposudky znalců stavitele Františka Janouška,Hellichova509/II,290 01 Poděbrady, číslo31/98,79/98,80/98,78/98,42/98,42/98,14/98,a 45/98 a Ing. JanyNetíkové,Tyršova 593/III,290 01 Poděbrady,číslo53/98,136/98,137/98,138/98,57/98,56/98,20/98 a 55/98 o oceněníinfrastrukturního majetku.Uvedené nepeněžité vklady se oceňujícelkem částkou 40.417.000,- Kč.Schvaluje se, že hodnotanepeněžitého vkladu odpopvídá emisnímu kursu upsaných akciísplacených tímto vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1996 - 16. dubna 1998 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.9.1995 o sníženízákladního jmění společnosti o 118,032.000,-Kč z hodnoty356,590.000,-Kč na 238,558.000,-Kč.
 • 31. října 1994 - 12. února 1996 : Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hod-notě 1.000,-Kč je ve smyslu zák.č.92/1991 Sb., o převodu ma-jetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č.92/1992 Sb., zák.č.... 264/1992 Sb., zák.č. 541/1992 Sb., zák.č. 544/1992 Sb.,zák.č.210/1993 Sb. a zák.č.306/1993 Sb. uvedena ve stanováchspolečnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými s výko-nem hlasovacího práva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů