Základní údaje

Historické adresy

1.1.1994 - 22.4.2015 Kolín IV., Polepská 4

46357041

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 13.5.2008

CZ46357041

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. dubna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. dubna 2015

Datová schránka

4zdwiyy

Historické názvy

21.9.2000 - 22.4.2015

EGRETTA Kolínská dopravní, a.s. "v likvidaci"

20.5.1997 - 21.9.2000

EGRETTA Kolínská dopravní, a.s.

22.8.1996 - 20.5.1997

EGRETTA, kolínská dopravní a.s.

1.1.1994 - 22.8.1996

ČSAD Kolín a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2396

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.9.1997 - 22.4.2015

142 860 000 Kč

1.1.1994 - 16.9.1997

84 160 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kolín

Historické provozovny

25.9.2000 - 22.4.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Polepská 867, 280 02, Kolín - Kolín IV

... více provozoven (celkem 16) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. dubna 2015 - 22. dubna 2015 : Obchodní společnost EGRETTA Kolínská dopravní, a.s. "v likvidaci", se sídlem Kolín IV., Polepská 4 , identifikační číslo 46357041 , je vymazána z obchodního rejstříku z důvodu zru... šení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, a to na základě usnesení Městského soudu v Praze dne 23.11.2010 pod čj. 98 K 56/2000-385, o zrušení konkurzu na majetek dlužníka, z důvodu, splnění rozvrhového usnesení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 21.12.2010. zobrazit více skrýt více
  • 24. dubna 2014 - 22. dubna 2015 : Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23.11.2010 číslo jednací 98 K 56/2000-385 byl zrušen konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení. Rozhodnutí nabylo právní mo... ci dne 21.12.2010. zobrazit více skrýt více
  • 24. dubna 2014 - 22. dubna 2015 : Valná hromada společnosti konaná dne 9.8.2000 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátorů. Společnost vstupuje do likvidace dne 9.8.2000.
  • 1. ledna 1994 - 22. dubna 2015 : Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábr. 42... ,na který přešel majetek státního podniku ČSAD Kolín s.p. vesmyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 8.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 22. dubna 2015 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje o... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku ČSAD Kolín s.p. zobrazit více skrýt více
  • 20. května 1997 - 16. září 1997 : Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění společnosti upsánímnových akcií z 84 160 000,- Kč maximálně o 84 160 000,- Kč.Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Na zvýšení základníh... ojmění bude vydáno maximálně 84 160 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. Akcie budou znít namajitele, budou vedeny v zaknihované podobě a budou veřejněobchodovatelné.Dosavadní akcionáři budou mít přednostní právo na upsání novýchakcií na zvýšení základního jmění. Přednostní právo budou mocidosavadní akcionáři uplatnit v I. a II. kole přednostního práva.Dosavadními akcionáři jsou ty fyzické a právnické osoby, kteréjsou ke dni zahájení upisování vedeni jako akcionáři v SCP.Za jednu starou akcii může každý akcionář na základě svéhopřednostního práva upsat v I. kole 1,00 nových akcií.Ve II. kole využití přednostního práva budou upisovány akcieneupsané akcionáři v I. kole a akcionáři mohou upsat akcie vpoměru, ve kterém již upsali.Akcie neupsané v I. a II. kole využití přednostního práva budounabídnuty k upsání dalším osobám na základě veřejné výzvy kupisování akcií.Emisní kurz je 1 : 1. Za jednu akcii o nominální hodnotě 1 000,-Kč je upisovatel povinen splatit 1 000,- Kč. Upisování akciínepeněžitými vklady se nepřipouští.Upisovatelé jsou povinni mít zaplaceno 100% z jimi upisovanéčástky v okamžiku upisování a potvrdí splnění této povinnostipředložením dokladu o zaplacení této částky na účet společnostiu KB pobočka Kolín. Pokud takový doklad nepředloží, nebudouzapsáni do listiny upisovatelů a k upsání nedojde.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti uveřejnitzpůsobem určeným zákonem a stanovami oznámení o účelu apodmínkách upisování včetně uvedení místa a lhůt pro vykonánípřednostního práva a dále ukládá představenstvu realizovatjednotlivé kroky směřující ke zvýšení základního jměníschváleným způsobem. zobrazit více skrýt více
  • 20. května 1997 - 20. května 1997 : Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění společnosti upsánímnových akcií z 84 160 000,- Kč maximálně o 84 160 000,- Kč.Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Na zvýšení základníh... ojmění bude vydáno maximálně 84 160 000 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. Akcie budou znít namajitele, budou vedeny v zaknihované podobě a budou veřejněobchodovatelné.Dosavadní akcionáři budou mít přednostní právo na upsání novýchakcií na zvýšení základního jmění. Přednostní právo budou mocidosavadní akcionáři uplatnit v I. a II. kole přednostního práva.Dosavadními akcionáři jsou ty fyzické a právnické osoby, kteréjsou ke dni zahájení upisování vedeni jako akcionáři v SCP.Za jednu starou akcii může každý akcionář na základě svéhopřednostního práva upsat v I. kole 1,00 nových akcií.Ve II. kole využití přednostního práva budou upisovány akcieneupsané akcionáři v I. kole a akcionáři mohou upsat akcie vpoměru, ve kterém již upsali.Akcie neupsané v I. a II. kole využití přednostního práva budounabídnuty k upsání dalším osobám na základě veřejné výzvy kupisování akcií.Emisní kurz je 1 : 1. Za jednu akcii o nominální hodnotě 1 000,-Kč je upisovatel povinen splatit 1 000,- Kč. Upisování akciínepeněžitými vklady se nepřipouští.Upisovatelé jsou povinni mít zaplaceno 100% z jimi upisovanéčástky v okamžiku upisování a potvrdí splnění této povinnostipředložením dokladu o zaplacení této částky na účet společnostiu KB pobočka Kolín. Pokud takový doklad nepředloží, nebudouzapsáni do listiny upisovatelů a k upsání nedojde.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti uveřejnitzpůsobem určeným zákonem a stanovami oznámení o účelu apodmínkách upisování včetně uvedení místa a lhůt pro vykonánípřednostního práva a dále ukládá představenstvu realizovatjednotlivé kroky směřující ke zvýšení základního jměníschváleným způsobem. zobrazit více skrýt více
posunout dolů