Trendy

325 204 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

8 872 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

448 654 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 9.11.2016 č.p. 75, 256 01 Struhařov

Historické adresy

16.10.1997 - 9.11.2016 Struhařov č.p. 75, PSČ 25601
29.7.1994 - 16.10.1997 256 01 Benešov u Prahy, Struhařov 75

46357343

DIČ

od 14.11.1994

CZ46357343

Datum vzniku

29. července 1994

Datová schránka

5wrdr93

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2660

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.3.1998

208 829 000 Kč

Historické jmění

2.12.1996 - 27.3.1998

162 829 000 Kč

29.7.1994 - 2.12.1996

2 370 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Benešov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4200027978 / 6800

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 4.8.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 281 63, Toušice

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 29. července 1994 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníkuzakladatelskou listinou ze dne 2. 5. 1994 a rozhodnutím zakla-datele ze dne 2. 5. 1994. Zakladatelem společnosti je Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníkuzakladatelskou listinou ze dne 2. 5. 1994 a rozhodnutím zakla-datele ze dne 2. 5. 1994. Zakladatelem společnosti je ...Zemědělskédružstvo Struhařov, Benešov u Prahy, Struhařov 75,IČO 001 025 04.Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti nepeněžitýmvěcným vkladem uvedeným v zakladatelské listině. Ocenění věcnéhovkladu je provedeno znaleckým posudkem soudního znalceing. Oldřicha Jiráně. V zakladatelské listině učiněné ve forměnotářského zápisu ze dne 2. 5. 1994 bylo rozhodnuto o schváleníjejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. října 1997 - 27. března 1998 : Akcie vydané společností jsou kmenové, v listinné podobě, jsoupřevoditelné po předchozím souhlasu představenstva (čl. VIII.odst. 7 stanov).
  • 15. října 1997 - 27. března 1998 : Základní jmění společnost DZS Struhařov a.s. se zvyšuje upsánímnových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Důvodem zvýšení základního jmění je potřeba získat no... vé zdroje kuskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak provozní kapitálpro rozšíření výroby.Základní jmění ve výši 162.829.000,-Kč se zvyšuje o částku46.000.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.Bude upisováno:800 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč4520 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčVšechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku ajsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení §204a obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije.Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístněna v sídle společnosti ve Struhařověe 75, okr.Benešov, v sekretariátu předsedy představenstva společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuusnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Doba upisování se stanoví 30 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejichjmenovitou hodnotou. Nepeněžité vklady budou spláceny současněa) pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského družstva Struhařov se sídlem VeStruhařově 75, okr. Benešov u Prahy, PSČ 256 01, IČ: 00 10 25 04podle zákona č. 42/1992.Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem účinnosti smlouvyo převodu pohledávky z upisovtele na společnosti, tj. dnem úpisuakcií.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majektových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. byloprovedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 28.5.1997, znalecký posudek č. 6/97 a ing. René Matyse, CSc. zedne 28.5.1997, znalecký posudek č. 6/97 oba znalci z oboruekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktivitv oblasti zemědělství.Hospodářské využití nepeněživých vkladů do společnosti spočívá vrealizaci převodu majetku Zemědělského družstva Struhařov zapostoupené pohledávky na společnosti DZS Struhařov, a.s.Převažujícím předmětem podnikání této společnosti je zemědělskávýroba a veškerý majeteke, k jehož převodu dojde je zemědělskéhocharakteru a nepeněžité vklady budou maximálně využity.Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům-oprávněnýmosobám ZD Struhařov, kteří jsou vlastníky majetkových podílů ztransformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsouuvedeni v notářském zápisu NZ 214/97 notářky Liběny Pernicové.Celková výše pohledávek oprávněných osob činí 16.560.000,-KčJako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základníhojmění Zemědělské družstvo Struhařov se sídlem ve Struhařově 75,okr. Benešov u Prahy, PSČ 256 01, IČ: 00 10 25 04 úpisemnepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou nemovitosti vevlastnictví tohoto družstva.Nepeněžitý vklad bude splacen současně dnem úpisu akcií.Vkladatel při úpisu předá písemné prohlášení vkladatele vesmyslu ustanovení § 60 obchodního zákoníku.Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckými posudky Ing. Vladimíra Kardy ze dne 23.4.1997,14.4.1997,19.4.1997,28.3.1997,28.4.1997,2.5.1997, znalec z oboruekonomika a odvětví ceny a odhady nemovitostí, ing. MilošeKudibala ze dne25.4.1997,15.4.1997,20.4.1997,2.4.1997,30.4.1997, znalec z oboruekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí. Ing. PetraSyrovátka ze dne 9.2.1997, znalec z oboru ekonomika - ceny aodhady nemovitostí. Nepeněžitý vklad a to do výše uvedenénemovitosti - potřebujespolečnost pro zajištění podnikatelého záměru. Jelikožpřevažujícím předmětem činnosti společnosti je zemědělskávýroba, bude nepněžitý vklad využíván za stejným účelem.Dozorčí rada společnosti schválila jednomyslně na základěposudků znalců z oboru ekonmika - odvětví ceny a odhady hmotnýcha nehmotných aktivit v oblasti zemědělství, a to ing. AntonínaNováka ze dne 20.5.1997 (znalecký posudek č. 6/97) a ing. RenéMatyse ze dne 20.5.1997 (znalecký posudek č. 6/97) a na základěposudků znalců v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí, a to ing. Vladimíra Kardy ze dne 23.4.1997,14.4.1997,19.4.1997,28.3.1997,28.4.1997,2.5.1997, a ing. MilošeKudibala ze dne 25.4.1997,15.4.1997,20.4.1997,2.4.1997,30.4.1997 a ing. Petra Syrovátky zedne 9.2.1997 výši ocenění nepeněžitých vkladů. zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 1996 - 16. října 1997 : Akcie vydané společností jsou kmenové, v listinné podobě jsoupřevoditelné bez omezení.Ke dni zápisu do obchodního rejstříkubylo základní jmění zcela splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů