Trendy

46 413 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

478 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

72 531 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 30.9.1998 Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 25789

Historické adresy

20.12.1994 - 30.9.1998 okr. Benešov, Smilkov 26, PSČ 25790

46357432

DIČ

od 1.1.1995

CZ46357432

Datum vzniku

20. prosince 1994

Datová schránka

73pgchh

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2757

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.6.2008

22 060 000 Kč

Historické jmění

15.7.2001 - 18.6.2008

13 160 000 Kč

30.9.1998 - 15.7.2001

9 685 000 Kč

20.12.1994 - 30.9.1998

7 495 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Votice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ5622500000001142540023

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 22.12.1992

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 257 89, Smilkov 26

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 20. prosince 1994 : Akciová společnost vznikla přeměnou Družstva Smilkov,se sídlemSmilkov 26,IČO 47048093,zapsaného v obchodním rejstříkuvedeném Obvodním soudem pro Prahu 1,v oddíle Dr.vložce 855,jež Akciová společnost vznikla přeměnou Družstva Smilkov,se sídlemSmilkov 26,IČO 47048093,zapsaného v obchodním rejstříkuvedeném Obvodním soudem pro Prahu 1,v oddíle Dr.vložce 855,jež... bylo zrušeno rozhodnutím členské schůze konané dne12.března 1994,bez likvidace. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. listopadu 2005 - 7. září 2009 : Valná hromada rozhodla dne 23.9.2005 o zvýšení základního kapitálu ve výši 13,160.000,-- Kč s tím, žea) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí nejméně 8,900.000... ,-- Kč (slovy. osmmilionůdevětsettisíc korun českých) a nejvíce 12,758.600,-- Kč a představentstvo společnosti rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu,b) základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním nejméně 89000 ks a nejvýše 127586 ks akcií kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých), jejichž emisní kurs musí být splacen peněžitými vklady,c) se nepřipouští upisování akcií nad shora uvedenou nejvyšší částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,d) místem pro vykonání přednostního práva, tj. místem pro upisování akcií, které budou upsány s využití přednostního práva je Smilkov č.p. 26,e) lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. lhůta pro upisování akcií, které budou upsány s využití přednostního práva je 15 (patnáct) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámit každému akcionáři dopisem adresovaným do místa bydliště nebo sídla akcionáře zapsaného v seznamu akcionářů, který je představenstvo společnosti povinno zaslat každému akcionáři do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku,f) na 1 (jednu) dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) lze upsat 50 (padesát) nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: jednosto korun českých),g) s využitím přednostního práva budou upisovány akcie kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: jednosto korun českých); emisní kurs každé akcie upisované s využitím přednostního práva je 100,-- Kč (slovy: jednosto korun českých),h) souhlasí, aby na pohledávky společnosti vůči níže uvedeným osobám, které vzniknou z důvodu povinnosti těchto osob splatit emisní kurs upisovaných akcií, pokud tyto osoby na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíší v rozsahu svých přednostních práv nové akcie, byly započteny pohledávky těchto osob vůči společnosti, a to tyto pohledávky:- pohledávka Boženy Havránkové, bytem Pražského povstání 2301, Tábor ve výši 149.377,08 Kč- pohledávka Petra Bartůňka, bytem Smilkov 63, ve výši 886,24 Kč- pohledávka Jitky Bartůňkové, bytem Smilkov 63, ve výši 543,74 Kč- pohledávka Josefa Bubníka, bytem Pražského povstání 1641, Benešov, ve výši 88.011,06 Kč- pohledávka Květuše Bubníkové, bytem Pražského povstání 1641, Benešov ve výši 88.011,06 Kč- pohledávka Karla Fiedlera, bytem Oldřichovec 6, Miličín ve výši 123.499,60 Kč- pohledávka Jaroslava Hudce, bytem Smilkov 64 ve výši 54.463,00 Kč- pohledávka Marie Kardové, bytem Oldřichovec 6, Miličín ve výši 80.944,36 Kč- pohledávka Oldřicha Kořána, bytem Pod Lázní 1128/6, 140 00 Praha 4 ve výši 1.478,93 Kč- pohledávka Petra Kořána, bytem Veletržní 42, 170 00 Praha 7, ve výši 1.478,93 Kč- pohledávka Františka Musila, Smilkov 15 ve výši 34.013,22 Kč- pohledávka Františka Opičky, Zechov, p. Heřmaničky ve výši 363.883,79 Kč- pohledávka Jiřího Opičky, Líštěnec 12, pošta Heřmaničky ve výši 1.001,24 Kč- pohledávka Anny Opičkové, bytem Líštěnec 12, pošta Heřmaničky ve výši 1.929,98 Kč- pohledávka Zdeňka Skuhrovce, bytem Smilkov 24, ve výši 3.187,72 Kč- pohledávka Karla Špačka, bytem Oldřichovec 11, pošta Miličín ve výši 23.725,05 Kč- pohledávka Miroslava Volšanského, bytem Kouty 16, pošta Heřmaničky ve výši 26.644,28 Kč- pohledávka Jany Randové, bytem Bezmíř 13, Vrchotovy Janovice ve výši 41.961,-- Kč- pohledávka Jana Proška, bytem Brodského 1667, Praha 4 ve výši 315.302,63 Kč- pohledávka Marie Repetné, bytem Smilkov 13, ve výši 87.872,22 Kč- pohledávka Ing. Miloslava Repetného, bytem Smilkov 13 ve výši 52.840,30 Kčvšechny vzniklé na základě nároku těchto osob na vydání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů),- pohledávka VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Suchdol, Stehlíkova 977, identifikační číslo 44268114 ve výši 8,900.310,13 Kč, vzniklá na základě smlouvy ze dne 15.06.2005 uzavřené mezi společností a VP AGRO, spol. s r.o., kterou se v tuto pohledávku sloučily pohledávky VP AGRO, spol. s r.o. vůči společnosti, které vznikly na základě smluv uzavřených VP AGRO, spol. s r.o. s osobami, které měly pohledávky vůči společnosti na základě nároku na vydání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jimiž na VP AGRO, spol. s r.o. přešly tyto nároky těchto osob vůči společnosti, a tím započtení těchto pohledávek valná hromada připouští a stanoví tato pravidla pro uzavření smluv o započtění:každá smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a osobou, která upsala akcie, do 20 (dvaceti) dnů od upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebude-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsažena v jedné listině, osoba, která upsala akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém jí byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 (pěti) dnů". zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2000 - 15. července 2001 : Valná hromada rozhodla o zvýšení dosavadního základního jmění vevýši 9,685.000,-Kč, které bylo zcela splaceno, upsáním novýchakcií, a to o částku 3,300.000,-Kč, přičemž se připoušt... íupisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základníhojmění, a to bez omezení.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je potřeba získatdalší prostředky do rozšířené výroby, zlepšení finančněekonomické situace společnosti pro realizaci podnikatelskýchzáměrů společnosti, a tak zvýšit konkurence schopnost na trhu.Tyto prostředky je potřeba získat zvýšením základního jměníupisováním nových akcií.Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění upsáním nových akciínepeněžitými vklady, a to nejméně 660, nejvýše 761 ks kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jednéakcie ve výši 5.000,-Kč, převoditelných podle stanov společnostia obchodního zákoníku.Navrhovaná výše emisního kursu jedné akcie se rovná jmenovitéhodnotě akcie.Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den, následující poprávní moci usnesení, jímž bude usnesení této valné hromadyzapsáno do obchodního rejstříku.Upisování akcií bude trvat 15 dnů, bude probíhat pouze vpracovní dny v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. v sídlespolečnosti. Listina upisovatelů bude umístěna v sídlespolečnosti, tj. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89.Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit může zmocnit jinouosobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena klistině upisovatelů.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitým vkladem se ust. § 204aobch. zákoníku o přednostním právu nepoužije.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu pohledávky je sídlospolečnosti, tj. Smilkov 26, PSČ 257 89, a to pouze v pracovníchdnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Lhůta pro splacenínepeněžitého vkladu činí 15 dnů ode dne následujícího po právnímoci usnesení obchodního rejstříku, jímž bude usnesení tétovalné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky, tj. ke dni uzavření smlouvy o postoupení pohledávkymezi oprávněnou osobou (maximálně 45 osob) a společností; ktémuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají (§ 59 odst.7 obchodního zákoníku).Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: pohledávky oprávněných osobobchodní společnosti Smilkov a.s., se sídlem Smilkov 26, okr.Benešov, 257 89, IČ: 46357432, z titulu majetkových podílů dlezákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Hodnota těchto nepeněžitých vkladů pohledávek se navrhuje vcelkové výši 3,805.000,-Kč, jak byla oceněna znaleckými posudkyIng. Oldřicha Jiráně ze dne 18. 5. 2000, č. posudku18/095/5636-2000 a Ing. Jaroslavy Medvědové ze dne 18.5.2000, č.posudku 243/2000.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 1997 - 30. září 1998 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o částku2.190.000,-Kč upsáním nových akcií v počtu 438 ks každá vejmenovité hodnotě 5.000,-Kč. Akcie budou na jméno, kmenové, vlis... tinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou snimi spojena práva uvedená ve stanovách, emisní kurs je shodný sjmenovitou hodnotou akcií. Nepřipouští se upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění. Upisování započne prvnípracovní den následující po právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, jímž bude úmysl zvýšení základníhojmění zapsán do obchodního rejstříku a bude trvat 30 dní. Budeprobíhat pouze v pracovní dny v době od 8 hodin do 15 hodin vsídle společnosti. Akcie lze upsat jen nepeněžitými vklady, a toživým inventářem u předem vybraných zájemců, kteří nepeněžitývklad získali z titulu restituce. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů