Základní údaje

Historické adresy

16.11.2001 - 1.3.2009 Pardubice - Pardubičky, Průmyslová 393, PSČ 53045
1.5.1992 - 16.11.2001 Pardubice, Průmyslová 393, PSČ 53045

46504656

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.3.2009

CZ46504656

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. března 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. března 2009

Historické názvy

1.5.1992 - 1.3.2009

Energostrojírny Pardubice, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 617

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

7.8.2003 - 1.3.2009

31 384 005 Kč

25.3.1993 - 7.8.2003

85 515 000 Kč

1.5.1992 - 25.3.1993

84 800 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. března 2009 - 1. března 2009 : Společnost byla zrušena bez likvidace, sloučením, s přechodem jmění na nástupnickou společnost, kterou je společnost CS Kotlárny, a.s. se sídlem Pardubice, Dělnická 393, PSČ 533 01... , identifikační číslo 277 10 912. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2008 - 1. března 2009 : Dne 17. 6. 2008 schválila valná hromada společnosti Energostrojírny Pardubice, a. s., ve smyslu ust. § 183i a násl. z č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, toto usnesení:- valná hr... omada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, společnosti Československá obchodní banka, a. s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, ze dne 16. 6. 2008 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností Energostrojírny Pardubice, a. s., které jsou v majetku hlavního akcionáře a které jsou u oprávněné osoby pro hlavního akcionáře uschovány, že společnost CS Kotlárny, a. s., se sídlem na adrese Brno, Čajkovského 3014/9a, PSČ 616 00, IČ: 277 10 912, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka4801, je hlavním akcionářem společnosti Energostrojírny Pardubice, a. s. s podílem na hlasovacích právech společnosti Energostrojírny Pardubice, a. s. ve výši 90,027% (devadesátcelých a sedmdesátdvatisícin procenta), neboť jsou pro něj u společnosti Československá obchodní banka, a. s. uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 28.254.229,-- Kč (slovy: dvacetosm milionů dvěstěpadesátčtyřitisíce dvěstědevět korun českých) valná hromada konstatuje, že akcionář CS Kotlárny, a. s. se sídlem na adrese Brno, Čajkovského 3014/9a, PSČ 616 00, IČ: 277 10 912, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4801, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění;- valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto:všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 367,-- Kč (slovy: třistašedesátsedm korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost CS Kotlárny, a. s., se sídlem na adrese Brno, Čajkovského 3014/9a, PSČ 616 00, IČ: 277 10 912, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;- valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 340,-- Kč (slovy: třistačtyřicet korun českých) za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 367,-- Kč (slovy: třistašedesátsedm korun českých), a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce, vyhotoveným Doc. Ing. Pavlem Legátem, CSc., bytem Brno, Urbánkova 791/24, PSČ 624 00, IČ: 146 28 287, znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod zn. 44/2000-Zn ze dne 12. 5. 2008, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 278/2008;- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na majoritního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti - emitenta. zobrazit více skrýt více
  • 7. října 1993 - 1. března 2009 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 24.6.1993.
  • 1. května 1992 - 1. března 2009 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze ... 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
  • 25. března 1993 - 7. října 1993 : Změna stanov schválena valnou hromadou dne 16.10.1992.
  • 1. května 1992 - 7. října 1993 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
  • 1. května 1992 - 25. března 1993 : Zakladatel splatil 100/% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku ... je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ČEZ, s.p. - OZ Elektrostrojírny Pardubice. zobrazit více skrýt více
posunout dolů