45 003 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

38 332 tis. Kč

Zisk za rok 2008

230 082 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

16.10.2007 - 30.6.2011 Liberec V, Jablonecká 7/22, PSČ 46001
6.8.2002 - 16.10.2007 Liberec 1, Klostermannova 690/15, PSČ 46001
30.1.1996 - 6.8.2002 Turnov, Nudvojovická 1681, PSČ 51101
1.5.1992 - 30.1.1996 Turnov, Nudvojická 365

46504681

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2011

CZ46504681

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2011

Historické názvy

6.8.2002 - 30.6.2011

LIF TRADE, a.s.

14.1.1997 - 6.8.2002

Autoopravna Turnov a.s. v likvidaci

1.5.1992 - 14.1.1997

Autoopravna Turnov a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 625

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.7.2010 - 30.6.2011

35 000 000 Kč

4.1.2008 - 26.7.2010

30 000 000 Kč

23.6.2004 - 4.1.2008

4 107 600 Kč

27.9.2003 - 23.6.2004

2 053 800 Kč

29.11.1993 - 27.9.2003

20 538 000 Kč

1.5.1992 - 29.11.1993

20 538 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2011 - 30. června 2011 : Společnost LIF TRADE, a.s., IČ: 465 04 681, se sídlem Liberec V, Jablonecká 7/22, PSČ 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka v Lib... erci, v oddíle B, vložce 1439, zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností PIVOVAR SVIJANY, a.s., IČ: 250 35 207, se sídlem Příšovice, Svijany čp. 25, PSČ 463 46, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, v oddíle B, vložce 1608, která je nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2010 - 30. června 2011 : Na základě projektu rozdělení odštěpením se založením nové společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti LIF TRADE, a.s., se sídlem Liberec V, Jablonecká 7/22, PSČ 46... 0 01, IČ: 465 04 681 dne 18.11.2010 ve znění projektu rozdělení založeného do sbírky listin dne 13.10.2010 došlo k odštěpení části jmění společnosti LIF TRADE, a.s., které přešlo na nově vzniklou společnost LIF TRADE 2, a.s. se sídlem Liberec V, Jablonecká 7/22, PSČ 460 01. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2010 - 30. června 2011 : Valná hromada konaná dne 29.6.2010 všemi hlasy přítomných akcionářů přijala tato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií: - základní kapitál společnosti se zvyšuj... e z částky 30,000.000,- Kč, slovy: Třicetmilionůkorunčeských, na částku 35,000.000,- Kč slovy: třicetpětmilionůkorunčeských, tedy o částku 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionůkorunčeských, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 5 ks (pět kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, za akcii, všechny akcie budou v listinné podobě, emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady, - akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, když se akcionáři na valné hromadě přednostního práva vzdali, všechny akcie, tj. 5 ks (pět kusů), budou upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obch. zák. o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti, - dohoda o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu bude uzavřena do 60 dnů od konání dnešní valné hromady v notářské kanceláři JUDr. Marcely Fianové na adrese Liberec IV, Revoluční 123/17, což berou akcionáři na vědomí, - emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, - upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs na účet č. 43-7357280297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od uzavření dohody o upsání akcií dle § 205 obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 2005 - 30. června 2011 : Dne 1.8.2005 se konala mimořádná valná hromada společnosti LIF TRADE, a.s., která přijala usnesení o převodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře spole... čnost LIF, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 2011 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na ... který přešel majetekstátního podniku České automobilové opravny. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 2011 : V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu bylorozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady.
 • 27. září 2003 - 23. června 2004 : S využitím přednostního práva budou upisovány akcie se jmenovitou hodnotou 100,-Kč,kmenové akciena majitele v listinné podobě s emisním kursem 100,-Kč.
 • 27. září 2003 - 23. června 2004 : Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100,-Kč lze upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 100,-Kč.
 • 27. září 2003 - 23. června 2004 : Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů,přičemž místem vykonání přednostníhopráva bude sídlo společnosti,tj.na adrese Liberec 1,Klostemannova 690/15,PSČ 460 01 .... Lhůta k vykonání přednostního práva začne běžet 31.dnem od právní moci zápisu záměru zvýšení kapitálu do obchodníhorejstříku a bude trvat 14 dnů.Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen v deníku SPORT a Obchodnímvěstníku nejméně 5 dní před jejím začátkem. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2003 - 23. června 2004 : Upíše se 20.538 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100,-Kč,za akcii v listinné podobě.
 • 27. září 2003 - 23. června 2004 : Základní kapitál bude zvýšen o částku 2.053.800,-Kč,přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,emisní kurs bude splacen peněžitými v... klady. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2003 - 23. června 2004 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 7.3.2002 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto:
 • 27. září 2003 - 23. června 2004 : Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet č.19-8544440297/0100,vedený uKB,a.s. pobočka v Liberci tak,že 30% jeho hodnoty splatí do 14 dnů od úpisu akcií a 70... % jeho hodnoty do 14 dnů od zápisu výše základního kapitálu zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2003 - 23. června 2004 : Akcie,které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci,tj.společnosti LIF,a.s.,se sídlem v Liberci,Klostermannova 690/15, IČ 40 23... 27 51,přičemž místem úpisu bude sídlo společnosti,tj.Liberec 1,Klostermannova 690/15,PSČ 460 01.Emisní kurs akcií bude 100,-Kč.Lhůta pro upsání bude trvat 14 dnů, začne běžet prvním dnem po skončení lhůty pro upisování v 1.kole a začátek tétolhůty bude zájemci písemně oznámen nejméně 5 dnů před jejím začátkem. , zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2002 - 27. září 2003 : -valná hromada společnosti rozhodla dne 7.3.2002 o sníženízákladního kapitálu společnosti o 18,484.200,- Kč slovy:osmnáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisícedvěstěkorunčeských,tedy n... a částku 2,053.800,- Kč, slovy:dvamilionypadesáttřitisíceosmsetkorunčeských, zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2002 - 27. září 2003 : částka, která odpovídá snížení základního kapitálu, tj.18,484.200,- Kč, slovy:osmnáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisícedvěstěkorunčeských,bude použita k úhradě kumulované ztráty z ... munulých let, tj. budezaúčtována proti účtu 429.000,- zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2002 - 27. září 2003 : důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnostiz minulých let,
 • 6. srpna 2002 - 27. září 2003 : snížení základního kapitálu bude realizováno rovnoměrnýmsnížením jmenovité hodnoty každé akcie z hodnoty 1.000,- Kč,slovy: jedentisíckorunčeských o 900,- Kč, slovy:devětsetkorunčes... kých, tedy na jmenovitou hodnotu jedné akcie vevýši 100,- Kč, slovy: jednostokorunčeských, zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2002 - 27. září 2003 : snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií zaakcie s nižší jmenovitou hodnotou,
 • 6. srpna 2002 - 27. září 2003 : Představenstvo společnosti vyzve akcionáře, kteří mají listinnéakcie, prostřednictvím oznámení v deníku SPORT, aby předložiliakcie za účelem jejich výměny ve lhůtě 60 dnů od pravom... ocnéhozápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1993 - 21. prosince 2001 : Nové Stanovy schváleny valnou hromadou dne 23.8.1993.
posunout dolů