Trendy

129 131 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

293 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

85 440 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.10.2001 Pardubice - Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316, PSČ 53207

Historické adresy

17.11.1997 - 2.10.2001 Pardubice, S.K.Neumanna 1316
1.5.1992 - 17.11.1997 Pardubice, S.K.Neumanna 1316, PSČ 53002

46504711

DIČ

od 1.1.1993

CZ46504711

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

tx5gitu

Historické názvy

1.5.1992 - 17.11.1997

SYNPO, a. s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 627

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.5.1992

51 071 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

78- 9263320277 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 22.10.1992

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 17. listopadu 254, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje ...obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod-niku SYNPO. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, ...Gorkého nám. 32, na kterýpřešel majetek státního podniku SYNPO. V zakladatelské listině,učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schváleníjejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. prosince 2008 - 30. dubna 2009 : 1. Mimořádná valná hromada společnosti SYNPO, akciová společnost, se sídlem 532 07 Pardubice, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316, IČ: 465 04 711, zapsané v obchodním rejstříku v... edeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627 (dále také "Společnost") v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "ObchZ") určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, zapsaná ve vložce 47, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále také "hlavní akcionář"), která ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 49.355 (čtyřicet devět tisíc tři sta padesát pět) kusů listinných akcií Společnosti na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), z celkového počtu 51.071 (padesát jedna tisíc sedmdesát jedna) kusů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,64% (devadesát šest celých šedesát čtyři setin procenta) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií společnosti SYNPO, akciová společnost představenstvu společnosti SYNPO, akciová společnost dne 18.8.2008 a prohlášením o uložení listinných akcií ze dne 10.9.2008, vydaným osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu a uložení cenných papírů, společností KEY INVESTMENTS a.s., IČ 257 48 611, se sídlem Růžová 15, Praha 1.2. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti SYNPO, akciová společnost na společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, a to za protiplnění, které za jednu akcii společnosti SYNPO, akciová společnost znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, činí 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost poskytne prostřednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti KEY INVESTMENTS a.s., se sídlem Růžová 950/15, 110 00, Praha 1, IČ 257 48 611, ostatním akcionářům společnosti SYNPO, akciová společnost, respektive zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých) za jednu akcii společnosti SYNPO, akciová společnost, znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Výplatu protiplnění provádí obchodník s cennými papíry. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění ostatním akcionářům společnosti SYNPO, akciová společnost, či ostatním oprávněným osobám.4. Mimořádná valná hromada konstatuje, že přiměřenost výše protiplnění byla doložena posudkem znalce, a to společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585 ze dne 18.7.2008, dle kterého je výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českýc) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem.5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti SYNPO, akciová společnost projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií a je tedy přiměřená ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ (dále jen "znalecký posudek").6. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předložil mimořádné valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i, odst. 5 ObchZ prohlášení obchodníka s cennými papíry společnosti KEY INVESTMENTS a.s., se sídlem Růžová 950/15, 110 00 Praha 1, IČ: 257 48 611, o tom, že společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předala obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a příslušenství. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. zobrazit více skrýt více
  • 14. června 1993 - 17. listopadu 1997 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 51.071 akcií nadoručitele po Kč 1.000,-- jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů