Základní údaje

Historické adresy

10.3.1995 - 1.10.2013 Vrchlabí, Českých bratří 509, PSČ 54314
20.7.1994 - 10.3.1995 Vrchlabí, Žižkova 509, PSČ 54314
1.5.1992 - 20.7.1994 Vrchlabí, Žižkova 509

46504753

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2010

CZ46504753

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2013

Historické názvy

1.1.2013 - 1.10.2013

nkt cables Vrchlabí s.r.o., člen skupiny NKT

1.10.2007 - 1.1.2013

nkt cables Vrchlabí k.s., člen skupiny NKT

20.7.1994 - 1.10.2007

KABLO ELEKTRO, a.s.

1.5.1992 - 20.7.1994

Kablo Vrchlabí a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 633

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

1.1.2013 - 1.10.2013

200 000 Kč

26.3.1993 - 1.10.2007

254 226 000 Kč

1.5.1992 - 26.3.1993

241 611 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vrchlabí

Historické provozovny

14.1.1993 - 1.10.2013

KABLO ELEKTRO, a.s.
 • Adresy:
  • Českých bratří 509, 543 01, Vrchlabí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2013 - 1. října 2013 : V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společnosti nkt cables Vrchlabí s.r.o., člen skupiny NKT, IČO: 465 04 753, se sídlem Vrchlabí, Českých bratří 509, PSČ 543 14, zapsaná v ob... chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 31563, bez likvidace a k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost nkt cables s.r.o., IČO: 272 03 395, se sídlem Kladno, Průmyslová 1130, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 104176, a to v souladu s příslušným projektem fúze. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2013 - 1. října 2013 : Komanditní společnost nkt cables Vrchlabí k.s., člen skupiny NKT, se sídlem Vrchlabí, Českých bratří 509, PSČ 543 14, identifikační číslo 465 04 753 změnila právní formu na společn... ost s ručením omezeným s obchodní firmou nkt cables Vrchlabí s.r.o., člen skupiny NKT. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 2012 - 1. října 2013 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 24. 4. 2012 převedla společnost nkt cables Vrchlabí k.s., člen skupiny NKT, část podniku, kterou provozovala jako samostatnou, fun... kčně oddělenou organizační jednotku, jejíž náplní činnosti je výroba a prodej silikonových kabelů, trubiček, kabelové konfekce a svazků a související činnosti, na společnost ProPS, s.r.o. se sídlem Praha 1 - Hradčany, Nový Svět 89/4, PSČ 118 00, IČ 257 10 672, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63299. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2007 - 1. října 2013 : Obchodní společnost KABLO ELEKTRO, a.s. se sídlem Vrchlabí, Českých bratří 509, PSČ 543 14, identifikační číslo 465 04 753, změnila právní formu na komanditní společnost. Právní úč... inky změny právní formy nastávají ke dni 1. 10. 2007. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2005 - 1. října 2007 : Usnesení valné hromady společnosti ze dne 19. září 2005:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost INGRAMM INTERNATIONAL N.V., číslo vložky:24323401, ... se sídlem 24, 2993 LD Barendrecht, Nizozemí, NIČ: 90052853, identifikační číslo SCP: 00 90 05 28 53, zapsaná v Obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory pro Rotterdam, vložka č. 24323401 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti.Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že v době podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání této mimořádné valné hromady stále je vlastníkem 239 463 (slovy: dvě sta třicet devět tisíc čtyři sta šedesát tři) zaknihovaných akcií na majitele vydaných společností KABLO ELEKTRO, a.s. ve jmenovité hodnotě každé z nich 1000 Kč, ISIN CS0005034156, které představují 94,1929% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu KABLO ELEKTRO, a.s., což hlavní akcionář dokládá výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1 964 Kč (slovy: jeden tisíc devět set šedesát čtyři korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na majitele, ISIN CS0005034156.Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 60/2005 ze dne 7. 7. 2005 vypracovaným Ing. Alešem Galatíkem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, motorových vozidel, cenných papírů, akcií, podniků a obchodních společností a nehmotného investičního majetku (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že protiplnění za jednu akcii ve výši 1 964 Kč je přiměřené hodnotě akcií Společnosti. Jak vyplývá za znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena za použití výnosové metody na bázi diskontovaných peněžních toků (DCF).4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 5 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na mejetkový účet hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude nejpozději do 10 pracovních dnů ode účinnosti přechodu akcií oznámen hlavním akcionářem způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 1993 - 1. října 2007 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou 26.3.1993.
 • 1. května 1992 - 1. října 2007 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v ... Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Kablo Vrchlabí ve smyslupar.11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb, o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 28. 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů přestavenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1993 - 11. června 1993 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 27.11.1992.
 • 1. května 1992 - 26. března 1993 : Základní jmění společnosti činí 241.611.000,-- Kčs (slovy:dvěstěčtyřicetjednamilionůšestsetjedenácttisíc korunčeskoslo-venských). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnos... -ti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto ma-jetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projetku státní-ho podniku Kablo Vrchlabí. zobrazit více skrýt více
posunout dolů