Trendy

233 762 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 676 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

350 878 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.1.2008 Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000

Historické adresy

6.9.2003 - 3.1.2008 Praha 2, Uruguayská 176, PSČ 12000
17.8.2000 - 6.9.2003 Praha 7, Dělnická 54, PSČ 17004
1.5.1992 - 17.8.2000 Hradec Králové, Machkova 587

46504869

DIČ

od 1.1.1993

CZ46504869

Datová schránka

ds2d54q

Historické názvy

31.7.2000 - 1.5.2017

FOMEI a.s.

1.4.1998 - 31.7.2000

FOMEI RADIODIAGNOSTIKA a.s.

1.5.1992 - 1.4.1998

Terronic a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 648

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.5.2017

4 000 000 Kč

Historické jmění

5.11.2009 - 1.5.2017

326 000 000 Kč

31.7.2000 - 5.11.2009

271 684 000 Kč

14.3.2000 - 31.7.2000

184 610 000 Kč

31.3.1998 - 14.3.2000

151 610 000 Kč

5.2.1998 - 31.3.1998

71 235 500 Kč

1.5.1992 - 5.2.1998

142 471 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ5901000000270317720217

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Historické provozovny

1.10.2007 - 1.8.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U libeňského pivovaru 2015/10, 180 00, Praha - Libeň

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. května 2017 : Společníci:Společník: Ing. JOSEF DOSTÁL, dat. nar. 26. května 1948, Honkova 555/36, Kukleny, 500 02 Hradec KrálovéJUDr. ERVÍN PERTHEN, dat. nar. 30. října 1972, Modřínová 1828, N Společníci:Společník: Ing. JOSEF DOSTÁL, dat. nar. 26. května 1948, Honkova 555/36, Kukleny, 500 02 Hradec KrálovéJUDr. ERVÍN PERTHEN, dat. nar. 30. října 1972, Modřínová 1828, N...ový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové svěřenští správci Josef Dostál, svěřenského fonduPodíl: Vklad: 4 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2017 : Společnost změnila svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
 • 5. srpna 2014 : Obchodní korporace uzavřela se společností MEDIKON, akciová společnost, IČ 60914017, se sídlem Machkova 587/42, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, dne 16.5.2014 Smlouvu o koupi části o Obchodní korporace uzavřela se společností MEDIKON, akciová společnost, IČ 60914017, se sídlem Machkova 587/42, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, dne 16.5.2014 Smlouvu o koupi části o...bchodního závodu, na základě které obchodní korporace ke dni 25.6.2014 převedla na tuto společnost část svého obchodního závodu, a to účetní středisko 9 (fotovoltaická elektrárna na adrese Hradec Králové, Honkova 555). zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. prosince 2016 - 1. května 2017 : Jediný akcionář:Ing. Josef Dostál, nar. 26.5.1948, bytem Hradec Králové - Kukleny, Honkova 555/36, 50002JUDr. Ervín Perthen, nar. 30.10.1972, bytem Modřínová 1828, Nový Hradec Král... ové, Hradec Králové, 50008svěřenští správci Josef Dostál, svěřenského fondu zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2014 - 1. května 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 10. února 2014 - 1. května 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 8. října 2009 - 5. listopadu 2009 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 5. října 2009 schválil usnesení tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.316.000,-- Kč (padesátčtyř... imilionytřistašestnáct korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:a) 54 (padesátčtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč. (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva,b) 3 tři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva,c) 16 (šestnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovitosté hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva.Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech nově emitovaných akcií, tj. 54 (padesátčtyři) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, 3 (tří) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovitosté hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, a 16 (šestnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena pouze předchozím souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu akcionáři Ing. Josefu Dostálovi, r.č. 480526/059, bytem Slovenská republika, Bratislava, Za kasárňou 315/1, (dále jen "Ing. Josef Dostál" nebo jen "určitý zájemce"), který tím využije i svého přednostního práva akcionáře na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku.4. Akcie je možno upsat v provozovně společnosti FOMEI a.s. v Hradci Králové, Machkova čp. 587, PSČ 500 11, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti FOMEI a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií je určitý zájemce povinen zcela splatit peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti FOMEI a.s. ve výši 54.316.000,-- Kč (padesátčtyřimilionytřistašestnáct korun českých). za určitým zájemcem Ing. Josefem Dostálem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky Ing. Josefa Dostála za společností FOMEI a.s. ve výši 54.316.000,-- Kč (padesátčtyřimilionytřistašestnáct korun českých) z titulu dohody o novaci závazku a jeho uznání uzavřené dne 11. srpna 2009 mezi Ing. Josefem Dostálem, na straně jedné jako věřitelem, a společností FOMEI a.s., na straně druhé jako dlužníkem.Existence pohledávky Ing. Josefa Dostála byla osvědčena zprávou auditora - společnosti DTG Audit, s.r.o., osvědčení KA ČR č. 415, ze dne 18. srpna 2009.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti FOMEI a.s. určitému zájemci současně s návhrem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu učiněného při výkonu působnosti valné hromady. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2009 - 5. listopadu 2009 : Valná hromada konaná dne 24.června 2009 schválila dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku usnesení tohoto znění:1) Valná hromada určuje, že akcionář - Ing. Josef D o s ... t á l , r.č. 48 05 26/059, bytem Slovenská republika, Bratislava, Za kasárňou 315/1, (dále též jen "Ing. Josef Dostál" nebo jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti FOMEI a.s., se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 180 00, IČ 465 04 869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 6727, (dále též jen "společnost") ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je doložena (osvědčena):a) žádostí Ing. Josefa Dostála o svolání mimořádné valné hromady ze dne 4. května 2009 obsahující prohlášení o splnění podmínky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 6. května 2009, v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo, že hlavní akcionář vlastní akcie společnosti, které představují 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisícetřistašedesát-jednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář Ing. Josef Dostál vlastní k datu konání valné hromady:- 26 (dvacetšest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 1093 (jedentisícdevadesáttři) kusy kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 2186 (dvatisícejednostoosmdesátšest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč (dvatisícepětset korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 1863 (jedentisícosmsetšedesáttři) kusy kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250,-- Kč (dvěstěpadesát korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 240 (dvěstěčtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 35 (třicetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 40 (čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,- 2816 (dvatisíceosmsetšestnáct) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých), které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva,tzn. akcie představující 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisíce-třistašedesátjednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti FOMEI a.s.Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,24361 % (slovy: devadesátpětcelýchadvacetčtyřitisícetřistašedesátjednadesetitisícina procenta) základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ust. § 183i odst. 4 obchodního zákoníku.2) Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Ing. Josefa Dostála, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále též jen "den účinnosti") s tím, že:a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto:- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpěttisíc korun českých) protiplnění ve výši 9.099,-- Kč (devěttisícdevadesátdevět korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) protiplnění ve výši 1.820,-- Kč (jedentisícosmsetdvacet korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč (dvatisícepětset korun českých) protiplnění ve výši 910,-- Kč (devětsetdeset korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250,-- Kč (dvěstěpadesát korun českých) protiplnění ve výši 91,-- Kč (devadesátjedna koruna česká),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) protiplnění ve výši 363.952,-- Kč (třistašedesáttřitisícedevětsetpadesátdvě koruny české), --- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) protiplnění ve výši 36.395,-- Kč (třicetšesttisíctřistadevadesátpět korun českých), pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) protiplnění ve výši 3.640,-- Kč (třitisícešestsetčtyřicet korun českých),- pro jeden kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) protiplnění ve výši 364,-- Kč (třistašedesátčtyři koruny české),přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 223/2009 ze dne 4. května 2009 vypracovaným znalcem z oboru ekonomika Ing. Václavem Prokopem a zdůvodněním výše protiplnění a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za přiměřenou,b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ust. § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) po předání akcií společnosti v provozovně společnosti FOMEI a.s. na adrese Hradec Králové, Machkova 587, PSČ 500 11; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit a předat společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 (slovy: patnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ust. § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku,c) hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené v písm. b) tohoto odstavce usnesení prostřednictvím banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1171." zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Určený zájemce - společnosti FOMEI a.s. upíše akcie dolistiny upisovatelů v sídle společnosti FOMEI RADIODIAGNOSTIKAa.s. a to na základě výzvy společnosti FOMEI RADIODIAGNOSTIKAa.s... . ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady ozvýšení zákl. jmění do obch. rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Celkové jmění akciové společnosti tak bude činit Kč184 610 000,-- a bude tvořeno 156 ks akcií na jméno v nominálníhodnotě Kč 1 000 000,-- Kč, 14 ks akcií na jméno v nominálníhodnot... ě Kč 100 000,-- Kč, 40 ks akcií na jméno v nominálníhodnotě Kč 25 000,-- Kč a 2 200 ks akcie na jméno v nominálníhodnotě Kč 5 000,-- Kč, 4 000 ks o nominální hodnotě Kč 2 500,--4 000 ks o nominální hodnotě Kč 1 000,-- a 4 840 ks o nominálníhodnotě Kč 250,--. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku33 000 000,-- vydáním nových listinných akcií na jméno v počtu anominální hodnotě 33 ks akcií á 1.000.000,- Kč upisovanýchspol... ečností FOMEI a.s. se sídlem v Hradci Králové, Honkova 555.Nepřipouští se úpis akcií nad tuto částku. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Usnesení valné hromady, která vyjadřuje rozhodnutí o zvýšenízákl. jmění společnosti takto:
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitému zájemci- společnosti FOMEI a.s. se sídlem v Hradci Králové, Machkova587, IČ: 25253891. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovit... éhodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Rozdíl mezi hodnotou vkladu a částkou, o kterou se zvyšujezákladní jmění, je příplatkem k tvorbě rezervního fonduspolečnosti.
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Valná hromada bere na vědomí znalecké posudky k oceněnínemovitostí a akceptuje částku 33.627.260,-- Kč jako hodnotunepeněžitého vkladu.
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Vkladem splatí nepeněžitý vklad ve lhůtě 60-ti dnů ode dneúpisu akcií a to předáním "prohlášení vkladatele" a faktickýmpředáním nemovitostí společnosti na adrese Hradec Králové,Hon... kova 555. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1999 - 9. května 2007 : Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem - souboremnemovitostí ve vlastnictví společnosti FOMEI a.s., který senachází v Hradci Králové v kat. území Kukleny a který je zapsá... nu KÚ Hradec Králové, na LV č. 20760 jako pozemková parcela č.parc. 1692/2 o výměře 121 m2, poz. parc. č. 1834/13 o výměře 3m2, poz. parc. č. 1834/14 o výměře 7 m2, st. parc. č. parc.143/1 o výměře 2.266 m2 se stavbou čp. 555, stavební parcela č.parc. 143/3 o výměře 323 m2 se stavbou ostatního stavebníhoobjektu, poz. parc. č. 87/2 o výměře 4.266 m2, poz. parc. č.115/1 o výměře 22 m2 a poz. parc. č. parc. 116/12 o výměře 419m2. zobrazit více skrýt více
 • 15. září 1997 - 9. května 2007 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 28. 2. 1997 o sníženízákladního jmění na částku 71 235 500 Kč.Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty akcií.
 • 17. listopadu 1993 - 9. května 2007 : Stanovy akciové společnosti byly změněny dodatkem č. 2 zedne 19.10.1993.
 • 6. října 1993 - 9. května 2007 : Nové stanovy schváleny na valné hromadě dne 4.8.1993.
 • 1. května 1992 - 9. května 2007 : Založení společnosti:
 • 1. května 1992 - 9. května 2007 : V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu,bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 9. května 2007 : Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32... , na který přešel majetek státního podniku Terronic. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 9. května 2007 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni-ku Terronic. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů