Trendy

583 723 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 146 865 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

194 953 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2014 Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

Historické adresy

27.3.2008 - 21.10.2014 Pardubice - Svítkov, Motoristů 24, PSČ 53006
13.5.1996 - 27.3.2008 Pardubice, Sukova třída 1556, PSČ 53233
4.5.1992 - 13.5.1996 Pardubice, Sukova třída 1556

46550496

DIČ

od 1.1.1993

CZ46550496

Datum vzniku

4. května 1992

Datová schránka

2fqfpuw

Historické názvy

9.2.1993 - 12.3.2013

Plynostav Pardubice holding akciová společnost

4.5.1992 - 9.2.1993

Plynostav Pardubice a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 655

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.11.2005

431 828 000 Kč

Historické jmění

4.5.1992 - 3.11.2005

361 828 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 8.12.2017

2114949029 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. dubna 2003 : Na obchodní společnost Plynostav Pardubice holding akciováspolečnost se sídlem Pardubice, Sukova třída 1556, PSČ 532 33identifikační číslo 46 55 04 96 přešlo jmění zanikajícíchobch Na obchodní společnost Plynostav Pardubice holding akciováspolečnost se sídlem Pardubice, Sukova třída 1556, PSČ 532 33identifikační číslo 46 55 04 96 přešlo jmění zanikajícíchobch...odních společností MECHANIZACE Chomutov, s.r.o. se sídlemChomutov, Spořická 4751, PSČ 430 01, identifikační číslo47 47 24 56, Mechanizace Praha, s.r.o., se sídlem Praha 9 -Horní Počernice, K Berance 1934, PSČ 190 00, identifikační číslo48 53 87 10, PLYNOSTAV PARDUBICE - SVÍTKOV s.r.o., se sídlemPardubice - Svítkov, Motoristů 24, identifikační číslo47 47 24 64, Plynostav Mělník, spol. s r.o., se sídlemPardubice, Sukova třída 1556, PSČ 532 33, identifikační číslo47 47 24 72. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. května 1992 - 22. srpna 2012 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se s... ídlem v Praze l, Gorkéhonáměstí 32. zobrazit více skrýt více
  • 21. září 2005 - 27. března 2008 : Usnesení o zvýšení základního kapitálu:1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je požadavek na oddlužení akciové společnosti vycházející z jejího zařazení do restruktur... alizačního vládního programu EXIT 2 (Usnesení vlády ČR č 887) a závazku vítěze výběrového řízení společnosti České přístavy a.s. k použití části od České konsolidační agentury v Praze získaných pohledávek za společností Plynostav Pardubice holding a.s. ke zvýšení jejího základního kapitálu.2. Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 70 000 000,-- Kč, (slovy sedmdesát milionů korun českých) upsáním 70 000 kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.3. Navrhuje se vydání nových neregistrovaných akcií společnosti v listinné podobě na majitele, v počtu 70 000 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč.4. Navrhovaný emisní kurz nově upisovaných akcií činí 1 000,-- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč a je odůvodněn potenciálem společnosti.5. Vylučuje se přednostní právo úpisu dosavadních akcionářů v důležitém zájmu společnosti vyjádřeném v odůvodnění navrhovaného zvýšení.6. Nově vydávané akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány předem určeným zájemcem, tj. vítězem veřejného výběrového řízení uvedeného ad 1. společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ: 452 74 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1579, a to ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy na úpis akcií, doručení návrhu smlouvy na úpis akcií určitému zájemci se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro úpis akcií, místem pro takovýto úpis akcií je sídlo akciové společnosti. Akciová společnost je povinna doručit určitému zájemci návrh smlouvy na úpis akcií nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Umožňuje se započtení pohledávek upisovatele za akciovou společností proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Předmětem započtení bude tato pohledávka předem určeného zájemce (upisovatele):Část ze splatné pohledávky - jistiny -, jak níže uvedeno ve výši ke dni započtení 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) nabyté upisovatelem smlouvou ze dne 9.5.2005 (účinnost smlouvy dne 23.5.2005) o postoupení pohledávek postupitele České konsolidační agentury v Praze, ke dni postoupení ve smlouvě označené, jako Pohledávka 1 vzniklé na základě Smlouvy o úvěru číslo 568-58-99 uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 (dále jen "Česká spořitelna") a dlužníkem dne 1.7.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2000, Dodatku č. 2 ze dne 10.11.2000, Dohody o uznání závazku a splacení dluhu uzavřené mezi postupitelem a dlužníkem dne 2.5.2002 a notářského zápisu N 275/2002 NZ 218/2002, sepsaného dne 14.5.2002 JUDr. Blankou Čechovou, notářkou se sídlem v Praze. Pohledávka byla postoupena na postupitele na základě Smlouvy o postoupení pohledávky č. RF00114401 uzavřené dne 30.6.2001 mezi Českou spořitelnou a právním předchůdcem postupitele Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., IČ 48118672, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.7.2001. Ve smlouvě o úvěru 1 se dlužník zavázal postupně vrátit poskytnuté peněžní prostředky ve lhůtě do 31.12.2006 (slovy: třicátého prvního prosince roku dvou tisícího šestého), zaplatit úrok a v případě prodlení se zaplacením i úrok z prodlení.Předmět započtení:Jistina Pohledávky 1 po splatnosti ve výši 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů koru českých), dle splátkového kalendáře sjednaného na základě notářského zápisu N 257/2002, NZ 218/2002, sepsaného dne 14.5.2002 JUDr. Blankou Čechovou a Smlouvy o změně splatnosti peněžitého závazku, jako Dodatku č. 1 tohoto notářského zápisu ze dne 23.6.2005.8. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu, tj. uzavření smlouvy na úpis.9. Návrh smlouvy o započtení pohledávek upisovatele za akciovou společností proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií předloží upisovatel akciové společnosti k přijetí do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu s tím, že akciová společnost je povinna návrh přijmout ve lhůtě uvedené v odstavci 8. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 1993 - 27. března 2008 : Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 30.6.1993.
  • 9. února 1993 - 27. března 2008 : Změna stanov schválena na valné hromadě dne 4.2.1993.
  • 17. září 2002 - 17. září 2002 : Dle oznámení povinného Plynostav Pardubice holding, akciováspolečnost, byla exekuce pod č.j. 12 Nc 9555/2002-14 ze dne 4.června 2002, na základě usnesení Okresního soudu v Pardubic... íchze dne 22. července 2002, č.j. 12 Nc 9555/2002-28, zastavena. zobrazit více skrýt více
  • 7. června 2002 - 17. září 2002 : Soudní exekutor Mgr. Ivo Nedbálek, Exekutorský úřad Ostrava,Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, pověřenýprovedním exekuce rozhodnutím Okresního soudu v Pardubicíc... h č.j.12 Nc 9555/2002-14 ze dne 4. června 2002, vede exekuci protipovinné Plynostav Pardubice holding, akciová společnost, sesídlem Pardubice, Sukova třída 1556, PSČ 532 22, identifikačníčíslo 465 50 496, a to prodejem podniku povinné.Správcem podniku povinné ustavuje JUDr. Michala Kačmaříka,advokáta, se sídlem ul. Poštovní č. 2, PSČ 728 95 Ostrava. zobrazit více skrýt více
  • 4. května 1992 - 17. srpna 1993 : člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti, čiotisku razítka společnosti.Prokura - prokurista podepi... suje tak, že k obchodnímu jménuspolečnosti, za kterou bude jednat, připojí dodatek označujícíprokuru a svůj podpis. zobrazit více skrýt více
  • 4. května 1992 - 17. srpna 1993 : Zastupování a podepisování:Společnost zastupuje vůči třetím osobám , před soudem a předjinými orgádny v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenst... va, nebo samostatně jeden členpředstavenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisujíspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstvak, a nebosamostatně jeden zobrazit více skrýt více
  • 4. května 1992 - 4. května 1992 : Základní jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 361 828 000,- Kčs /slovy: třista-šedesátjednamilionů osmsetdvacetosm tisíc korunčeskoslovenských), a je rozděleno na 325 ... 644 akcií na majitele po1 000,- Kčs jmenovité hodnoty a 36 184 akcií na jméno po1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů