Trendy

300 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-4 690 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

18 791 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Lidická tř. 458/51, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Historické adresy

2.10.2000 - 7.12.2016 České Budějovice, Lidická 458/51
30.5.2000 - 2.10.2000 České Budějovice, Lidická 51/110
1.5.1992 - 30.5.2000 České Budějovice, Karoliny Světlé 4

46678158

DIČ

od 1.1.1993

CZ46678158

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

c7xtpt5

Historické názvy

1.5.1992 - 2.7.2001

Jihočeské pivovary, a.s.

2.7.2001 - 2.7.2001

BUDĚJOVICK´Y MĚŠŤANSK´Y PIVOVAR a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 497

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.12.2011

2 000 000 Kč

Historické jmění

30.6.2011 - 1.12.2011

30 000 000 Kč

25.2.2002 - 30.6.2011

27 276 200 Kč

5.2.2001 - 25.2.2002

27 276 200 Kč

15.12.2000 - 5.2.2001

4 747 020 Kč

21.8.1995 - 15.12.2000

474 702 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2107377667 / 2700

Provozovny

od 1.5.2000

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Lidická tř. 458/51, 370 54, České Budějovice - České Budějovice 7

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. prosince 2011 : Společnost BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. se rozdělila odštěpením, když část jejího jmění vymezená v Projektu rozdělení ze dne 21.10.2011, včetně práv a povinností z pracovněpr Společnost BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. se rozdělila odštěpením, když část jejího jmění vymezená v Projektu rozdělení ze dne 21.10.2011, včetně práv a povinností z pracovněpr...ávních vztahů, přešla na novvě vzniklou společnost Pivovar Samson a.s. se sídlem České Budějovice, Lidická 458/51, IČ 281 43 345, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 2014. Rozhodným dnem rozdělení je 1.10.2011. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. června 2011 - 30. června 2011 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. dne 28.6.2011 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 27... .276.200,- Kč na 30.000.000,- Kč, tedy o 2.723.800,- Kč (slovy dvamilionysedmsetdvacettřitisícosmset korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to celkem 272.380 ks (slovy dvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy deset korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované. Emisní kurs upsaných akcií činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Jediný akcionář při zvýšení základního kapitálu využije v plném rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií, tedy že všechny shora blíže určené nové akcie upíše jediný akcionář. Místem pro upisování nových akcií bude sídlo společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. na adrese České Budějovice, Lidická tř. 458/51. Úpis akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem JD BEER INVEST a.s., jako upisovatelem a společností BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. s tím, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 27238/272762 nové akcie. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení představenstva společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři JD BEER INVEST a.s., když počátek této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem nejpozději do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem a jejich emisní kurs ve výši 100 % jmenovité hodnoty jím bude plně splacen peněžitým vkladem ve výši 2.723.800,- Kč (slovy dvamilionysedmsetdvacettřitisícosmset korun českých) na účet společnosti č. 1010426018/2700, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení oznámení představenstva společnosti jedinému akcionáři, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za uvedený peněžitý vklad bude upisovateli vydáno celkem 272.380 ks (slovy dvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy deset korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, a to do jednoho měsíce od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2011 - 25. června 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., konaná dne 17.5.2011, rozhodla takto: I.určuje, že na základě skutečnosti uvedených v listině přítomných... akcionářů a doložených výpisem z Centrálního depozitáře cenných papírů je vlastníkem 2668725 ks akcií v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 15986, s podílem na hlasovacích právech 97,84 %. II. konstatuje, že akcionář společnosti, společnost JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924 ( dále též " hlavní akcionář "), je hlavním akcionářem oprávněným k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu dle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění. III. schvaluje, návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti (akcií) takto: zakni-hované akcie ve formě na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře, tj. společnost JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924 , za podmínek stanovených §§ 183i až 183m zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ( § 183 pdst.3). IV. určuje, že výše protiplnění činí 18,- Kč.(slovy osmnáct korun českých)(podle § 183i odst.4)za každou jednu zaknihovanou akcií společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč(deset korun českých) a že výše protiplnění je doložena na základě znaleckého posudku č.1838-53/2011 ze dne 31.3.2011 vypracovaného znaleckým ústavem Bohemian Appraisal, a.s. se sídlem České Buděovijovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, identifikační číslo 26065703. V. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 dnů od splnění podmínek stanovených § 183 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění a sdělení účtu oprávněným akcionářem hlavnímu akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 2000 - 19. května 2011 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 2. 11. 2000 o sníženízákladního jmění společnosti:Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát společnosti zaminulá období.Základní jměn... í bude sníženo v rozsahu o 469,954.980,- Kč (slovy:čtyřistašedesátdevětmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícedevětsetosmdesátkorunčeských) z původních 474,702.000,- Kč (slovy:čtyřistasedmdesátčtyřimilionysedmsetdvatisícekorunčeských) nanovou výši 4,747.020,- Kč (slovy:čtyřimilionysedmsetčtyřicetsedmtisícdvacetkorunčeských).Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty všech akcií společnosti z původní výše 1.000,- Kč nanovou nominální hodnotu 10,- Kč změnou zápisu o výši jmenovitéhodnoty všech akcií v zákonem stanovené evidenci cenných papírůu SCP na základě příkazu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 19. května 2011 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 19. května 2011 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 19. května 2011 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího najetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuPivovary České Budějovice, s.p.. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 2. 11. 2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti:Z důvodu posílení kapitálové situace ve společnosti podle § 216bobch. zák. se zvyšuje zákl... adní jmění takto:Základní jmění bude zvýšeno v rozsahu o 15,000.000,- Kč (slovy:patnáctmilionůkorunčeských), a to upsáním nových akcií, přičemžupisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení sepřipouští až do výše 200,000.000,- Kč.Navrhovaný způsob zvýšení základního jmění, druh, podoba, formaa počet akcií:Nové akcie budou vydány o jmenovité hodnotě 10,- Kč jako veřejněobchodovatelné akcie znějící na majitele v zaknihované podobě stím, že jejich emisní kurz bude činit 10,- Kč za každou jednunovou akcii a bude roven její jmenovité hodnotě. Nové akciebudou vydány v počtu 1,500.000 ks s tím, že tento počet budepřípadně zvýšen o počet odpovídající upsaným akciím nadnavrhované zvýšení základního jmění.Všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitímpřednostního práva akcionáře v souladu s ust. § 204a obch. zák.a příslušných ustanovení stanov společnosti v rozsahu jehopodílu na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat [42.13] novýchakcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvníden lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Přednostní právo je možno vykonat v sekretariátu generálníhoředitele v sídle společnosti Jihočeské pivovary, a. s., tj. naadrese Lidická 458/51, České Budějovice, v pracovní dny od 9.00do 12.00 hod. a ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet ode dnenabytí právní moci usnesení valné hromady společnosti o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku nebo od právní mociusnesení soudu o zápisu sníženého základního jmění společnostipodle toho, která z právních mocí usnesení nastane později.Nebudou-li s využitím přednostního práva upsány všechny nověemitované akcie, může ten akcionář, který zcela nebo zčástivyužil přednostního práva k úpisu akcií, upsat zbývající akcieaž do výše maximálního přípustného zvýšení základního jmění (tj.do výše Kč 200,000.000,-) v sekretariátu generálního ředitelespolečnosti v sídle společnosti na adrese Lidická 458/51, ČeskéBudějovice v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod. ve lhůtě 14 dnínásledujících po skončení úpisu akcií s využitím přednostníhopráva s tím, že bude-li takovýchto akcionářů více, bude jejichúpis přípustný pouze v poměru podílu akcií, které upsali přivyužití svého přednostního práva.Upisovatelé jsou povinni splatit alespoň 30 % jmenovité hodnotyupsané akcie v hotovosti při úpisu akcií proti vydání příjmovéhopokladního dokladu nebo na účet společnosti číslo 30001004/2700vedený u Bank Austria Creditanstalt s var. symbolemodpovídajícím rodnému číslu akcionáře, je-li jím fyzická osoba av případě právnické osoby s uvedením identifikačního čísla, velhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však tak, aby platbabyla připsána na účet společnosti do konce 15 denní lhůty, vekteré byl úpis zahájen, resp. do konce 14 denní lhůty určené proúpis akcií, které nebyly upsány ve lhůtě do 15 dnů od zahájeníúpisu akcií.Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír aregistrovány ve Středisku cenných papírů. Upisovateli, kterýsplatí alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie, bude vydán pozápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříkuzatímní list.Emisní kurz nově upsané akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie ačiní tak 10,- Kč, když počet nově upsaných akcií bude případnězvýšen o počet odpovídající upsaným akciím nad navrhované zvýšenízákladního jmění. Emisní kurz je stanoven s ohledem na současnouhospodářskou situaci společnosti a potřebu jejího kapitálovéhoposílení.O konečné částce zvýšení základního jmění společnosti nadnavrhované zvýšení základního jmění společnosti je oprávněnorozhodnout představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 1994 - 27. února 1997 : Způsob jednání jménem společnosti:Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, ato buď společně všichni členové představenstva, anebo sa-mostatně jeden člen představens... tva nebo prokurista, kteřík tomu představenstvem byli písemně pověřeni.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanémunebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojísvůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce:- předseda představaenstva, nebo- místopředseda představenstva, nebo zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 1994 - 27. února 1997 : - člen představenstva v rozsahu svého zmocnění- generální ředitel- prokurista
 • 17. ledna 1994 - 27. února 1997 : generální ředitel může k podepisování za společnostzmocnit případně i další zaměstnance společnosti.O svém rozhodnutí informuje představenstvo na nejbližšímzasedání.
 • 30. května 1994 - 21. srpna 1995 : Výše základního jmění společnosti činí 237,351.000,- kč.
 • 17. ledna 1994 - 21. srpna 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:základní jmění společnosti je rozděleno na 237.351 akciína jméno po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty, z toho jevydáno 23.735 akcií zaměstnaneckých.
 • 17. ledna 1994 - 25. října 1994 : Dozorčí rada:l. předseda dozorčí rady: ing.Václav HoloubekLáskova 1794, Praha 42. Mgr.Václav Štajner, Jáchymovská 260, Liberec lO3. Milan Hejda, Ježkova 33, České Budějovice
 • 11. prosince 1992 - 30. května 1994 : Výše základního jmění společnosti činí 237,531.000,- Kčs, slovydvěstštřicetsedmmilionůpětsettřicetjeden tisíc korun čsl.
 • 11. prosince 1992 - 17. ledna 1994 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 237.351 akcií na jménopo 1.000, Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 17. ledna 1994 : Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí radu společnosti tvoří:Ing. Vladimír Ambrož, České Budějovice, O. Ostrčila 18, 370 05Vojtěch Tvrdek, Protiví... n, Pivovarská 236, 398 11Milan Hejda, České Budějovice, Ježkova 33, 370 06 zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 17. ledna 1994 : Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylp... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 11. prosince 1992 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 235 115 akcií na jménopo 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů