Trendy

72 169 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 267 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

57 691 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.10.2015 Triumf 413, 384 11 Netolice

Historické adresy

23.2.2010 - 14.10.2015 Netolice, Triumf 413, PSČ 38411
1.5.1992 - 23.2.2010 Netolice, Triumf 413

46678166

DIČ

od 1.1.1993

CZ46678166

Datová schránka

a7aqzzd

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 498

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.4.1992

36 345 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Prachatice

Bankovní účty

zvěřejněno 3.1.2015

2109675051 / 2700

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 8.6.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Triumf 411, 384 11, Netolice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. listopadu 1995 : Mimořádná valná hromada konaná dne 20.10.1995 přijala změnystanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářskéhozápisu pořízeného o průběhu uvedené valné hromady.
 • 1. května 1992 : V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylorozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1 Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1..., Gorkéhonáměstí 32, na který přešel majetek státního podniku LARM. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuLARM. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. dubna 2014 - 13. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 11. dubna 2014 - 13. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 9. dubna 2008 - 19. listopadu 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti LARM a.s., se sídlem Netolice, Triumf 413, PSČ 384 11, IČ 46678166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích... v oddílu B, vložce 498 (dále jen ,,společnost"), 1/ určuje: Hlavním akcionářem společnosti LARM a.s. je pan Čestmír Velíšek, RČ 550122/2034, bytem Losiná 45, 332 04 p. Nezvěstice (dále jen ,,hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 14. 1. 2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 32.931 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2/ schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ,,den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3/ konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1.020,- Kč (jeden tisíc dvacet korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou společností LARM a.s., se sídlem v Netolicích, Triumf 413, PSČ 384 11, IČ 46678166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 498. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 22/2007 ze dne 27. 12. 2007, který vypracovala Ing. Jitka Čočková - znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku a také rozhodnutím České národní banky (dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku). Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 22/2007 (závěru) je uvedeno následující: ,,Výše protiplnění při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů (akcií) společnosti LARM, a.s. se sídlem Netolice, Triumf 413, IČO 46678166, na základě podkladů a informací, které mám k dispozici, k datu ocenění, tzn. 30.09.2007, po zaokrouhlení činí 1.017,- Kč (slovy: jeden tisíc sedmnáct korun českých) za jednu kmenovou akcii, znějící na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč)? Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena výnosovou metodou dle plánu LARM a.s., a to z důvodu, že základním zdrojem hodnoty akcií jsou pro akcionáře výnosy. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář, společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČO 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1004, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo na mimořádní valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti WEST BROKERS a.s. ze dne 20.2.2008. Pan Čestmír Velíšek, RČ 550122/2034, bytem Losiná 45, 332 04 p. Nezvěstice, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., ObchZák v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., Obch. Zák v platném znění. Notářský zápis NZ 24/2008, N 21/2008 ze dne 29.2.2008, který osvědčuje přijetí výše uvedeného usnesení je k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČO 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1004, která dosavadním akcionářům respektive zástavním věřitelům vyplatí protiplnění do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČO 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1004, tel. 377237510, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZák. Společnost WEST BROKERS a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi nám a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 20. března 2008 - 9. dubna 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti LARM a.s., se sídlem Netolice, Triumf 413, PSČ 384 11, IČ 46678166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích... v oddílu B, vložce 498 (dále jen ?společnost?), 1/ určuje: Hlavním akcionářem společnosti LARM a.s. je pan Čestmír Velíšek, RČ 550122/2034, bytem Losiná 45, 332 04 p. Nezvěstice (dále jen ?hlavní akcionář?), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 14. 1. 2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 32.931 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2/ schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3/ konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1.020,- Kč (jeden tisíc dvacet korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou společností LARM a.s., se sídlem v Netolicích, Triumf 413, PSČ 384 11, IČ 46678166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 498. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 22/2007 ze dne 27. 12. 2007, který vypracovala Ing. Jitka Čočková - znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku a také rozhodnutím České národní banky (dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku). zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. září 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. září 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 36 345 akcií najméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 28. května 1993 : Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí rada společnosti:Ing. Ivan Lubomírský, Praha 1, Jungmanova 7Ing. Miroslav Klimeš, Praha 4, Daškova 3080Broni... slav Jedlička, Prachatice, Černohorská 259 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů