259 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-1 778 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

4 462 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.5.1992 - 26.1.2011 Studená, Masná ul. 480, PSČ 37856

46678174

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.11.2010

CZ46678174

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. ledna 2011

Historické názvy

1.4.2010 - 26.1.2011

MASNA Studená, a.s. v likvidaci

1.5.1992 - 1.4.2010

MASNA Studená, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 499

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.2.1993 - 26.1.2011

236 897 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 26. ledna 2011 - 26. ledna 2011 : Na základě návrhu likvidátora podaného po ukončení procesu likvidace společnosti se z obchodního rejstříku vymazává společnost MASNA Studená, a.s. v likvidaci, Studená, Masná ul. 4... 80, PSČ 378 56, IČ 466 78 174 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2008 - 26. ledna 2011 : Usnesení mimořádné valné hromady MASNA Studená, a.s., konané 3. října 2008, svolané na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 3. září 2008, přijaté v souladu s ustanoveními §18... 3i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů: Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta MASNA Studená, a.s., se sídlem Studená, Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ: 466 78 174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 499 (dále také jako "Společnost"), přijímá v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující usnesení: o Valná hromada k o n s t a t u j e na základě předložení písemného prohlášení ze dne 11. 9. 2008, vyhotoveného společností CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 602 81 308, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127, jako osoby, která vykonává pro uschovatele Maso Planá, a.s., se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 v souladu s §156 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, úschovu listinných akcií na majitele v počtu 52 038 ks o jmenovité hodnotě 1000,- Kč a v počtu 160 ks o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Na základě písemného potvrzení dozorčí rady emitenta MASNA Studená, a.s. ze dne 3. 10. 2008 o provedení kontroly předložených akcií v listinné podobě, znějících na majitele, 2 230 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč, čísla akcií 012 839 - 015 036, 024 944 - 024 975, o kterých svým čestným prohlášením ze dne 1. září 2008 Maso Planá, a.s. prohlásilo, že jsou tyto akcie v jejím majetku, že obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o nominální hodnotě 1 000 000,- Kč, 160 kusů a 1 000,- Kč 54 268 kusů, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti MASNA Studená, a.s. ve výši 90,45 %. o Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti MASNA Studená, a.s., se sídlem Studená, Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ: 466 78 174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 499. Maso Planá, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. o Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. o Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 (dále jen Maso Planá, a.s.) doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 602 81 308, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127 ze dne 2. 10. 2008, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ: 602 81 308, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127. o Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Maso Planá, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622, IČ 600 71 231 za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. o Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1000,- Kč činí 21,38 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.1072-112/2008 zpracovaným ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost - A & CE Consulting, s. r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037. o Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 05. Usnesení mimořádné valné hromady MASNA Studená, a.s., přijaté v souladu s ustanoveními §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů, přijaté mimořádnou valnou hromadou dne 3. října 2008, notářský zápis, zápis prostý, znalecký posudek o přiměřenosti protiplnění, jakož i další listiny, jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2007 - 26. ledna 2011 : Podnik společnosti MASNA Studená, a.s. sídlem Studená, Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ 466 78 174, byl smlouvou o prodeji podniku uzavřenou dne 19.1.2007, která nabyla účinnosti dne ... 31.1.2007, prodán společností MASNA Studená, a.s., Masná ul. 480, PSČ 378 56, IČ 466 78 174, jako prodávajícím, společnosti Maso Planá, a.s., sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 391 11, IČ 600 71 231, jako kupujícímu. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. ledna 2011 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 26. ledna 2011 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1... , Gorkéhonám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. ledna 2011 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMasný průmysl, Studená. zobrazit více skrýt více
 • 17. února 1993 - 15. srpna 1994 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 231.623 kusůakcií na majitele po 1.000,- kč jmenovité hodnoty a5.274 kusů akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovitéhodnoty.
 • 17. srpna 1992 - 23. března 1994 : Zapisuje se člen dozorčí rady:Ing. Milan Průša, Praha 3, U kněžské louky 8
 • 1. května 1992 - 23. března 1994 : Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylp... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 23. března 1994 : Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí radu společnosti tvoří:JUDr. Petr Zderčík, Praha 4, Zárubova 492Ing. Jan Maňhal, Studená 451
 • 17. srpna 1992 - 17. února 1993 : Výše základního jmění společnosti:Výše základního jmění společnosti činí 219 767 000,- Kčs, slovydvěstědevatenáctmilionůsedmsetšedesátsedmtisíc korun čsl.
 • 17. srpna 1992 - 17. února 1993 : Základní jmění je rozděleno na 214 493 kusů akcií jmenovitéhodnoty 1.000,Kčs, znějících na majitele a 5 274 kusů akciíjmenovité hodnoty 1.000,- Kčs znějících na jméno.
 • 1. května 1992 - 17. srpna 1992 : člen dozorčí rady: Petr Vobr, Počátky 579
 • 1. května 1992 - 17. srpna 1992 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 212 607 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 17. srpna 1992 : Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnostičiní 212 607 000,- Kčs, slovydvěstědvanáctmiliónůšestsetsedmtisíc korun čsl.
posunout dolů