Trendy

298 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 250 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

13 519 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.1.2015 U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová

Historické adresy

1.3.2002 - 5.1.2015 Písek, Lesnická 157, PSČ 39701
11.10.2000 - 1.3.2002 Písek, Lesnická 157
1.5.1992 - 11.10.2000 Písek, Havlíčkovo nám. 95/11

46678336

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 19.12.2013

CZ46678336

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

xy3eeij

Historické názvy

5.1.2015 - 18.6.2015

HIKOR Písek, a.s.

7.11.1997 - 5.1.2015

HIKOR Písek, a.s.

1.5.1992 - 7.11.1997

HIKOR Písek a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 507

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.1993

55 763 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Orlová

Historické provozovny

4.11.1992 - 11.12.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vojnova 281, 375 01, Týn nad Vltavou - Malá Strana

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. května 1992 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakldatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakldatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkéhonáměsti 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu §11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby.V zakldatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. června 2015 - 27. února 2016 : 1) Určení hlavního akcionáře Valná hromada dle ust. § 382 odst. 1 ZOK tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti s firmou HIKOR Písek, a.s., IČ: 466 78 336, se sídlem U Centru... mu 751, Lutyně, 735 14 Orlová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507 (dále také jako Společnost), je společnost s firmou EA Invest, spol. s r.o., IČ: 253 92 697, se sídlem Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 (dále také jako Hlavní akcionář), která má ve svém vlastnictví účastnické cenné papíry, a to akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář prokázal splnění podmínek podle ust. § 375 písm. a), písm. b) ZOK předložením jednotlivých akcií i Hromadných listin č. 1 a č. 2 nahrazující akcie Společnosti v jeho vlastnictví představenstvu Společnosti dne 20.4.2015 a splnění podmínky dle ust. § 375 písm. a) ZOK vyplývá také ze seznamu akcionářů vedeného Společností. Hlavní akcionář vlastní 54.961 kusů akcií Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě, což představuje celkem 98,56% podílu na základním kapitálu i hlasovacích právech Společnosti. 2) Rozhodnutí o přechodu akcií Valná hromada tímto rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK. To znamená, že všechny akcie vydané Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, přecházejí na Hlavního akcionáře. V souladu s ust. § 385 odst. 1 ZOK přejde vlastnické právo k těmto akciím Společnosti na Hlavního akcionáře uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku podle §384 ZOK. 3) Určení výše protiplnění Valná hromada v souladu s ust. § 376 odst. 1 ZOK určuje výši přiměřeného protiplnění v penězích, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti tak, že ostatním akcionářům náleží za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč protiplnění ve výši 232,- Kč. Hlavní akcionář doložil přiměřenost tohoto protiplnění znaleckým posudkem č. 705/15 ze dne 12. 3. 2015, který vypracoval doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc., znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě dne 23. 12. 1976, č.j. Spr. 4618/76 pro základní obor ekonomika, odvětví organizace, řízení a plánování ekonomiky, odvětví ceny a odhady movitostí a odvětví oceňování podniků. 4) Předložení akcií a poskytnutí protiplnění Valná hromada stanoví, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží akcie, které přejdou na Hlavního akcionáře, v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je předloží pověřenému obchodníku s cennými papíry, kterým je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27758419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen Pověřená osoba), a to v pracovních dnech připadajících na pondělí a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v sídle Pověřené osoby na adrese Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno nebo je předloží přímo Společnosti v sídle na adrese U Centrumu 751, 735 14 Orlová-Lutyně, a to v pracovních dnech připadajících na pátek v době od 9.00 do 12.00 hodin. Výplatu protiplnění provádí v souladu s ust. § 378 odst. 1 ZOK Pověřená osoba jako obchodník s cennými papíry, které Hlavní akcionář v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, což bylo před konáním valné hromady doloženo potvrzením Pověřené osoby. Protiplnění v penězích, včetně případného úroku, vyplatí Pověřená osoba po předání akcií Společnosti, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů po předání. Protiplnění náleží také za každou jednu akcii ve formě na majitele, která doposud nebyla jejich vlastníky předložena k výměně za akcii ve formě na jméno. Při předložení akcií na jméno bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Při předložení akcií na majitele bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet, který dosavadní vlastník akcií na majitele sdělí při předložení akcií. V případě že nedojde ke sdělení bankovního účtu, bude protiplnění poukázáno poštovní poukázkou. V souladu s ust. § 389 odst. 2 ZOK poskytne Pověřená osoba protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. 5) Postup při nepředložení akcií Valná hromada v souladu s ust. § 387 odst. 2 ZOK upozorňuje dosavadní vlastníky akcií, že nepředloží-li akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, bude Společnost postupovat podle §346 odst. 1 věty první ZOK a tyto akcie budou prohlášeny za neplatné. 6) Předání akcií Valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost vrácené akcie Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu, případně v souladu s ust. § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu za akcie prohlášené za neplatné vydá Hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 1993 - 18. června 1996 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 55.763 akcií nadoručitele po 1.000 Kč jmenovité hodnoty.
  • 1. května 1992 - 30. listopadu 1993 : Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí55.252.000,Kčs, slovy padesátpětmilionůdvěstěpadesítdvatisícekorun čsl.Zakldatel splatil 100% základního jmění společnost... i, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuHikor Písek, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 55.252 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 30. listopadu 1993 : Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylp... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 30. listopadu 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí rada společnosti:1. Ing. Josef Hrouda, Písek, Nádražní 22962. Bedřich Klíma, Písek, 17. listopadu 17053. JUDr. Věra Stará, Písek... , Vinařického 414 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů