1 776 823 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

18 685 tis. Kč

Zisk za rok 2008

1 148 396 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

20.8.1998 - 1.10.2010Tábor, Čekanice 207, PSČ 39002
26.5.1997 - 20.8.1998Tábor, U Bechyňské dráhy 1505, PSČ 39002
9.11.1992 - 26.5.1997Tábor, U Bechyňské dráhy 1505, PSČ 39071
1.5.1992 - 9.11.1992Tábor, U Bechyňské brány 1505, PSČ 39071

Historické adresy z obchodního rejstříku

6.4.2006 - 1.10.2010č.207/None, 390 02 Tábor

46678492

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.10.2010

CZ46678492

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2010

Historické názvy

3.5.2000 - 1.10.2010

Tagrea, a. s.

1.5.1992 - 3.5.2000

Zemědělské zásobování a nákup v Táboře, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 520

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.5.2010 - 1.10.2010

106 376 480 Kč

3.10.1995 - 1.5.2010

189 958 000 Kč

9.11.1992 - 3.10.1995

143 214 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2010 - 1. října 2010 : Společnost Tagrea, a.s. se sídlem Tábor, Čekanice 207, PSČ 390 02, IČ 466 78 992, spolu s dalšími zanikajícími společnostmi, a to společností Proagro, a.s. se sídlem Klatovy, Drago... unská 130, IČ 453 59 181, společností Výkrm Grana, s.r.o. se sídlem Záhoří 72, PSČ 398 18, IČ 261 03 192, společností Výkrm Domažlice, s.r.o. se sídlem Domažlice, Cihlářská 511, PSČ 344 23, IČ 264 07 531 a společností Výkrm Staňkov s.r.o. se sídlem Domažlice, Cihlářská 511, PSČ 344 23, IČ 264 10 290, zanikla sloučením se společností Výkrm Tagrea, s.r.o. se sídlem Tábor, Čekanice 207, PSČ 390 02, IČ 261 02 463, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 14066, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením vypracovaného dne 23.6.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Tagrea, a.s. se sídlem Tábor, Čekanice 207, PSČ 390 02, IČ 466 78 492 včetně všech ostatních zapsaných skutečností zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2010 - 1. října 2010 : Společnost Tagrea, a.s. se sídlem Tábor, Čekanice 207, IČ 466 78 492, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 520, se rozděl... ila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností ZZN Pelhřimov a.s. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, IČ 466 78 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B vložce 496. Na nástupnickou společnost ZZN Pelhřimov a.s. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, IČ 466 78 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 496, přešla část jmění rozdělované společnosti Tagrea, a.s. se sídlem Tábor, Čekanice 207, IČ 466 78 492 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 520, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením schváleným dne 13.4.2010, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2008 - 1. října 2010 : Na společnost Tagrea, a.s. se sídlem Tábor, Čekanice 207, IČ 466 78 492, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 21. 5. 2008 s rozhodným dn... em sloučení 1. 1. 2008 jmění bez likvidace zrušené společnosti Grana, a.s. se sídlem Záhoří 72, PSČ 398 18, IČ 600 66 245, jako zanikající společnosti.Společnost Tagrea, a.s. se sídlem Tábor, Čekanice 207, IČ 466 78 492 je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 21. 5. 2008 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2008 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Grana, a.s. se sídlem Záhoří 72, PSČ 398 18, IČ 600 66 245, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 602. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. října 2010 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatel společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, G... orkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. října 2010 : Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 13. listopadu 2006 - 16. července 2007 : Valná hromady společnosti přijala dne 7. listopadu 2006 toto rozhodnutí:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Ople... talova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 251 00 025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4501 (dále jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti Tagrea, a.s., se sídlem Tábor, Čekanice 207, PSČ 390 02 IČ 466 78 492 (dále jen "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena:a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané společností, a to 16 (šestnáct) kusů kmenových a listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč (desetmilionů Kč), 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (jedenmilion Kč), 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíc Kč ) a 17.200 (sedmnácttisícdvěstě) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jedentisíc Kč);b) prohlášením představenstva společnosti ze 7. 11. 2006, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku;c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze 21. 8. 2006, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 96,4% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti, a že hranici 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti překročil dne 18. 8. 2006, čímž nabyl rozhodný podíl podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku;d) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze 7. 11. 2006, že v době konání valné hromady je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 183,700.000,-Kč a představují podíl 96,7% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti;e) stanovami společnosti, podle jejichž článku 4. odst. 3. je s každým 1.000,-Kč jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasování na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, a to 96,7%. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2006 - 16. července 2007 : 4. Předložení akcií a poskytnutí protiplněnía) K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřen obchodník s ce... nnými papíry GAUDEA a.s., Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 30 , IČ 612 50 309 (dále jen "obchodník s cennými papíry").b)Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 4,380.600,-Kč (čtyřimilionytřistaosmdesáttisícšestset Kč) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 6. 11. 2006.c) Předložení akcií společnosti ve lhůtě podle § 183l odst. 5 popřípadě 6 obchodního zákoníku budou dosavadní vlastníci akcií společnosti přecházejících podle tohoto rozhodnutí (dále jen "dosavadní akcionáři"), kteří mají tyto listinné akcie v držení, uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle a do rukou obchodník s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo pooštovní poukázkou); pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,-Kč (pěttisíc Kč), může být výplata provedena na místě v hotovosti. Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.d) Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění bude poskytnuto dosavadními akcionáři bez zbytečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od tohoto vzniku práva.e) Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavními věřiteli (to neplatí, prokáže-li dosavadní akcionář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi dosavadním akcionářem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2006 - 16. července 2007 : 2. Přechod akciíVšechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jedentisíc Kč), které jsou ve vlastnictví všech ostat... ních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku.3. Výše protiplněnía) Výše protiplnění podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za akcie přecházející podle tohoto rozhodnutí je v návaznosti na postup podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku určena tak, že za každou kmenovou akcii na majitele vydanou společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jedentisíc Kč), jíž se přechod týká, náleží protiplnění ve výši 700,-Kč (sedmset Kč).b) Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu, společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 256 40 585, a to znaleckým posudkem č. 060915 vyhotoveným dne 15. září 2006, jímž je zjištěna hodnota každé z akcií, jíž se přechod týká, rovněž ve výši 700,-Kč (sedmset Kč).c) Česká národní banka rozhodnutím č.j. 45/N/106/2006/3/7728/540 ze dne 19.9.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti na hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 700,-kč (sedmset Kč) za každou z akcií, jichž se přechod týká. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 12. října 1993 : Dozorčí radu společnosti tvoří:Václav Pazdera, Roudná č. 50Petr Kadlec, Tábor, Horky č. 132Ing. Josef Jankovský, Tábor, Budějovická č. 2268
 • 1. května 1992 - 9. listopadu 1992 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 142 082 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 9. listopadu 1992 : Výše základního jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 142 082 000,- Kčs slovyjednostočtyřicetdva miliónyosmdesátdvatisíce korun čsl.Zakladatel splatil 100% základního j... mění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojetku státního podniku ZZN Tábor, s.p. zobrazit více skrýt více
posunout dolů