1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-93 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

3 387 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

13.11.2009 - 4.11.2014 Praha 3, Písecká 9/1968, PSČ 13000
22.5.2002 - 13.11.2009 Praha 3, Koněvova 141/2660, PSČ 13083
12.4.1996 - 22.5.2002 Praha 3, Biskupcova 47/1890, PSČ 13000
1.5.1992 - 12.4.1996 Písek, Budějovická 255

46678506

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2001

003-46678506

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. listopadu 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. ledna 2012

Historické názvy

7.7.2011 - 4.11.2014

Baxter Management, a.s. v likvidaci

10.8.2000 - 7.7.2011

Baxter Management, a.s.

1.5.1992 - 10.8.2000

Pramen Písek, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 521

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.11.2008 - 4.11.2014

3 233 470 Kč

21.10.2002 - 14.11.2008

1 616 735 000 Kč

13.6.2001 - 21.10.2002

1 616 735 000 Kč

15.5.2001 - 13.6.2001

803 735 000 Kč

10.8.2000 - 15.5.2001

803 735 000 Kč

29.7.1996 - 10.8.2000

820 970 000 Kč

1.5.1992 - 29.7.1996

20 970 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 4. listopadu 2014 - 4. listopadu 2014 : Společnost Baxter Management, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 3, Písecká 1968/3, 130 00, IČ: 466 78 506 je vymazána z veřejného rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právn... í důvod výmazu je zrušení společnosti s likvidací a její ukončení. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2011 - 4. listopadu 2014 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 27.6.2011 byla společnost zrušena s likvidací, a to ke dni 1.7.2011.
 • 26. července 1996 - 4. listopadu 2014 : Společnost PRAMEN PÍSEK a.s. se sídlem Praha 3, Biskupcova47/1890 se z a p i s u j e do obchodního rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Praze a to do oddílu B vložka 4170.
 • 30. května 2008 - 14. listopadu 2008 : Jediný akcionář LEXBURG ENTERPRISES LIMITED se sídlem Larnaca, Arch. Makariou iii, 9, Lazaros Centre 1 st flor, Flat/Office 106, P.C. 6017, Kyperská republika, reg. č. 135194 při v... ýkonu působnosti valné hromady dne 29.5.2008 učinil následující R O Z H O D N U T ÍZákladní kapitál společnosti Baxter Management, a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 141/2660, PSČ 130 83, IČ 466 78 506, se snižuje z dosavadní výše 1.616.735.000,- Kč (slovy jedna miliarda šest set šestnáct milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých) na novou výši 3.233.470,- Kč (slovy tři miliony dvě stě třicet tři tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých), tedy o částku ve výši 1.613.501.530,- Kč (slovy jedna miliarda šest set třináct milionů pět set jeden tisíc pět set třicet korun českých).Důvodem pro snížení základního kapitálu je snížení celkové výše majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti, když současná výše základního kapitálu a tedy výše majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti je ve značném nepoměru k hodnotě vlastního kapitálu společnosti. K poklesu hodnoty vlastního kapitálu společnosti došlo zejména v důsledku poklesu hodnoty amerického dolaru vůči české koruně, když značná část vlastního majetku společnosti je tvořena cennými papíry, jejichž jmenovitá hodnota je vyjádřena v amerických dolarech. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je tak i stávající nepoměr mezi současnou hodnotou základního kapitálu společnosti v českých korunách a popsaným vlastním majetkem společnosti.Jediný akcionář rozhodl, že částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 1.613.501.530,- Kč (slovy jedna miliarda šest set třináct milionů pět set jeden tisíc pět set třicet korun českých) bude použita následovně :a) částka ve výši 194.717.065,- Kč (slovy sto devadesát čtyři milionů sedm set sedmnáct tisíc šedesát pět korun českých) bude použita na úhradu ztráty společnosti minulých let,b) částka ve výši 151.053.839,- Kč (slovy sto padesát jedna milionů padesát tři tisíc osm set třicet devět korun českých) bude použita na příděl do rezervního fondu ke krytí případných budoucích ztrát společnosti,c) zbývající částka ve výši 1.267.730.626,- Kč (slovy jedna miliarda dvě stě šedesát sedm milionů sedm set třicet tisíc šest set dvacet šest korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to do jednoho měsíce ode dne předložení akcií k výměně.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 99,8% jejich stávající jmenovité hodnoty, tedy :1. jmenovitá hodnota akcií společnosti o stávající jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu ve výši 2,- Kč (slovy dvě koruny české)2. jmenovitá hodnota akcií společnosti o stávající jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu ve výši 200,- Kč (slovy dvě stě korun českých),3. jmenovitá hodnota akcií společnosti o stávající jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých).Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou těchto akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie společnosti, aby je předložili ve lhůtě 60 dní od zveřejnění takového oznámení v Obchodním věstníku za účelem jejich výměny. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2005 - 3. listopadu 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 5.8.2005 následující usnesení:Hlavním akcionářem společnosti se určuje společnost LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Arch. Makar... iou III, 9, Lazaros Centre, 1st floor, Flat/Ofice 106, P.C. 6017, Larnaca, Cyprus, reg. číslo: 135194 (dále jen hlavní akcionář) vlastnící hromadnou akcii společnosti na majitele číslo 00001, která nahrazuje 813 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (čísla 1-813) a hromadnou akcii společnosti na majitele číslo B-00001, která nahrazuje 8 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Hlavní akcionář tak vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1 613 000 000,- Kč, což představuje 99,769 % hodnoty základního kapitálu společnosti ve výši 1 616 735 000,- Kč. Hlavní akcionář se prokázal hromadnými akciemi číslo 00001 a B-00001 při registraci na tuto mimořádnou valnou hromadu. Všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti, tedy akcie společnosti nevlastněné hlavním akcionářem (tj. kmenové akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč v zaknihované podobě) přechází na hlavního akcionáře. Protiplnění se určuje ve výši 720,- Kč za jednu akcii společnosti vydanou na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (akcie ostatních jmenovitých hodnot jsou majetkem hlavního akcionáře) s ohledem na závěry znaleckého posudku Ing. Milana Vodičky, CSc., znalce v oboru ekonomika č. 309/2005 z 19.7.2005, s přihlédnutím k ochraně zájmů minoritních akcionářů. Hlavní akcionář je povinen poskytnout protiplnění dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k těmto akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou ve výpise z evidence cenných papírů, který mu poskytne představenstvo společnosti. Je-li však prokázáno zastavení účastnických cenných papírů, poskytne hlavní akcionář částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavnímu věřiteli vyjma případů, kdy vlastník zastavených účastnických cenných papírů prokáže, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2004 - 3. listopadu 2006 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 19.2.2004 o snížení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:Snižuje se základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu na zák... ladě veřejného návrhu smlouvy dle ustanovení § 213c a násl. obchodního zákoníku. Základní kapitál se snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, maximálně však o 1 614 735 000,- Kč. Přesáhne-li součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu výše uvedenou částku, bude uspokojen každý ze zájemců tak, aby výsledná hodnota akcií braných z oběhu odpovídala částce, o kterou má být základní kapitál maximálně snížen dle tohoto usnesení valné hromady. Úplatu akcionářům za vzetí akcií z oběhu se stanovuje za akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč částku 709,41 Kč, za akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč částku 70 941,- Kč a za akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč částku 709 410,- Kč.Důvodem pro snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita tak, že z ní bude uhrazena úplata za akcie brané z oběhu. Případná zbývající část této částky bude převedena na účet Ostatní kapitálové fondy.Lhůta pro předložení listinných akcií společnost se stanovuje na 4 týdny od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního resjtříku.Valná hromada v souladu s ustanovení § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2001 - 13. června 2001 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 2.10.2000 o následujícímusnesení:Zvyšuje se základní jmění společnosti ze současné výše803.735.000,-Kč na částku 1.616.735.000,-Kč, tedy o čá... stku813.000.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad tutonavrhovanou částku zvýšení základního jmění.Základní jmění bude zvýšeno upsáním 813 kusů nových kmenovýchakcií společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kčznějící na majitele, které budou vydány v listinné podobě.Přednostní právo všech akcionářů společnosti se vylučuje sohledem na charakter zvýšení základního jmění pouze formounabídnutého nepeněžitého vkladu ve vlastnictví určeného zájemce,který není akcionářem společnosti.Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, společnostiTEELIN INTERNATIONAL LIMITED, reg. číslo-IBC. No. 394108 sesídlem Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy.Všechny akcie budou upsány určitým zájemcem v sídle společnostinejpozději do tří týdnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí -usnesení valné hromady (záměru zvýšení) do obchodního rejstříku.Emisní kurs upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitouhodnotou a bude tedy činit 1.000.000,- na jednu akcii.Upisovatel - určitý zájemce je povinen splatit 100% emisníhokursu upsaných akcií nejpozději v den jejich úpisu v sídlespolečnosti nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 21.778.955ks listinných kmenových akcií třídy B společnosti CharltonCapital Growth Investment Fund Limited, reg. číslo-IBC. No.357121 se sídlem Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovyo jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1,-USD s pořadovýmičísly od 1.159.727 do 22.938.681 včetně v celkové nominálníhodnotě 21.778.995,-USD, které nahrazuje certifikát číslo 2,vydaný na jméno společnosti TEELIN INTERNATIONAL LIMITED, reg.číslo-IBC. No. 394108 se sídlem Road Town, Tortola, BritskéPanenské ostrovy a které jsou oceněny znaleckým posudkem znalceIng. Richarda Motyčky číslo: 1362-085/2000 ze dne 29.září 2000na částku 813.880.000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Novotaa.s. číslo: 1803AJ1555/00 ze dne 28.září 2000 na částku813.880.000,-Kč.Nepeněžitý vklad valná hromada oceňuje v souladu s uvedenýmiznaleckými posudky na částku 813.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 1999 - 10. srpna 2000 : Valná hromada přijala dne 2.9.1999 následující usnesení osnížení základního jmění společnosti o 17.235.000,-Kč.
 • 12. října 1999 - 10. srpna 2000 : Důvodem snížení základního jmění společnosti je plnění zákonnépovinnosti podle ustanovení § 161b obchodního zákoníku vsouvislosti s provedeným veřejným odkupem akcií společnosti.Zá... kladní jmění bude sníženo o celkovou částku 17.235.000,-Kč(slovy sedmnáctmilionůdvěstětřicetpět akcií) o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých) veřejněneobchodovatelných, zaknihovaných, znějících na majitele. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1996 - 10. srpna 2000 : Valná hromada společnosti konaná dne 15.12.1995 přijala novéstanovy společnosti-jejich znění tvoří přílohu notářského zápisupořízeného o průběhu této valné hromady.
 • 1. května 1992 - 10. srpna 2000 : Den zápisu: 1.5.1992
 • 1. května 1992 - 10. srpna 2000 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuPramen Písek, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 10. srpna 2000 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 10. srpna 2000 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
posunout dolů