Základní údaje

Historické adresy

25.4.2006 - 30.6.2007 České Budějovice, Lannova 22, PSČ 37001
1.5.1992 - 25.4.2006 České Budějovice, Lannova 22, PSČ 37157

46678514

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2007

CZ46678514

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2007

Historické názvy

1.9.1997 - 30.6.2007

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

1.5.1992 - 1.9.1997

PRIOR České Budějovice, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 522

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.4.2006 - 30.6.2007

154 450 450 Kč

4.1.2003 - 25.4.2006

166 834 700 Kč

30.4.1992 - 1.1.2001

100 141 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2007 - 30. června 2007 : I. Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 22, PSČ 370 01, IČ 466 78 514 zanikla s převodem jmění na hlavního akcionáře, a to společnost PRIO... R CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem České Budějovice, Lannova 22, PSČ 370 01, IČ 260 93 022, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu C, vložce 13561, a to podle smlouvy o převzetí jmění ze dne 28. 5. 2007 s rozhodným dnem převzetí 1. 1. 2007. II. Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložky 522 se vymazává obchodní společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 22, PSČ 370 01, IČ 466 78 514 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2001 - 30. června 2007 : Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se ke dni 1. 1. 2OO1slučuje se společnostmi SEVEROSKLO a.s. IČ46 70 88 98 se sídlemKamenický Šenov, Huťská 129, PSČ 471 14 a PRIOR TRADING, a... .s.,IČ 45 19 24 56 se sídlem Praha 4, Závišova 30. Společnost PRIORČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je právním nástupcem společnostíSEVEROSKLO a.s. a PRIOR TRADING, a.s.. Veškerý majetek,závazky, práva, pohledávky a rezervy společností SEVEROSKLO a.s.a PRIOR TRADING, a.s. přecházejí na společnost PRIOR ČESKÁREPUBLIKA, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 2007 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 30. června 2007 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1... , Gorkéhonám. 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 2007 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuPRIOR České Budějovice. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2005 - 25. dubna 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 23. 9. 2003 o snížení základního kapitálu společnosti: Snižuje se základní kapitál společnosti za následujících podmínek: 1. Důvodem snížen... í základního kapitálu společnosti je plnění povinnosti podle ustanovení § 161b, odst.4 ObchZ, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nabyla v souladu se zákonem a které nebyly zcizeny ve lhůtě uvedené v ustanovení § 161b, odst.3 ObchZ. Jedná se o tyto akcie :a) název emise: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. datum emise: 29.3.1993 druh a forma akcií: listinné akcie na majitele jmenovitá hodnota jedné akcie : 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) počet kusů nabytých akcií : 5.758 (pět tisíc sedm set padesát osm) hodnota vlastních akcií v majetku společnosti: 5,758.000,- Kč (pět milionů sedmset padesát osm tisíc korun českých)b) název emise: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. datum emise: 20.8.2003 druh a forma akcií: listinné akcie na majitele jmenovitá hodnota jedné akcie : 50,- Kč (padesát korun českých) počet kusů nabytých akcií : 132.525 (jedno sto třicet dva tisíce pětset dvacet pět) hodnota vlastních akcií v majetku společnosti: 6,626.250,- Kč (šest milionů šestset dvacet šest tisíc dvěstě padesát korun českých) 2. S celou částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 12,384.250,- Kč (dvanáct milionů třista osmdesát čtyři tisíce dvěstě padesát korun českých) bude naloženo tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 2,035.728,- Kč (dva miliony třicet pět tisíc sedmset dvacet osm korun českých) bude odúčtována z účtu vlastní akcie a rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti a jejich pořizovací hodnotou ve výši 10,348.522,- Kč (deset milionů třista čtyřicet osm tisíc pětset dvacet dvě koruny české), bude přeúčtován ve prospěch účtu ostatní kapitálové fondy. 3. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 166,834.700,- Kč (jedno sto šedesát šest milionů osmset třicet čtyři tisíce sedmset korun českých) o částku 12,384.250,- Kč (dvanáct milionů třista osmdesát čtyři tisíce dvěstě padesát korun českých) na novou výši 154,450.450,- Kč (jednosto padesát čtyři miliony čtyřista padesát tisíc čtyřista padesát korun českých). 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti. Lhůta pro fyzické zničení vlastních akcií v majetku společnosti je 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 1995 - 1. září 1997 : členIng. Olga MatějkováVrbenského 1084, Most, 434 00
 • 29. května 1995 - 1. září 1997 : předsedaJUDr. Miroslav BartoňHodonínská 8, Praha 4, 140 00
 • 13. prosince 1993 - 1. září 1997 : Dozorčí rada společnosti:
 • 13. prosince 1993 - 1. září 1997 : člen Jana SmetanováJiráskova 475, Hluboká nad Vlt.
 • 13. prosince 1993 - 29. května 1995 : ing. Alois PospíšilRezlerova 302, Praha 10
 • 13. prosince 1993 - 29. května 1995 : předseda - doc.ing.Jiří Pokorný, CSc.Příběnická 8, Praha 3
 • 10. února 1993 - 29. května 1995 : Způsob jednání jménem společnosti: Společnost dále zastupujegenerální ředitel a prokuristé jmenovaní představenstvem,a to každý samostatně.Za společnost dále podepisuje generální ř... editel a prokuristéa to každý samostatně.Prokurista je povinnen se podepisovat tím způsobem, že kobchodnímu jménu společnosti připojí písemný dodatekoznačující prokuru /p.p.a./ a svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1993 - 29. května 1995 : Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové předsta-venstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, kterýk tomu byl... představenstvem písemně pověřen. Podepisováníza společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo sa-mostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl před-stavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1993 - 13. prosince 1993 : Dozorčí rada společnosti:- předseda: Doc.ing.Jiří Pokorný, CSc.bytem Praha 3, Příběnická ul.č.8, PSČ 130 00- ing.Jiří Kuntbytem Praha l, Na poříčí č.14- Jana Smetanovábytem Hluboká... n/Vlt., Jiráskova 475, 373 41 zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1993 - 29. března 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ludmila Klabouchová, Chmelenského 2, České BudějoviceJana Smetanová, Jiráskova 475, Hluboká nad VltavouIng. Lubomír Vejdovec, Lidická 12, České Budějovice
 • 1. května 1992 - 10. února 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 10. února 1993 : Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí radu společnosti tvoří:Ing. Marie Kroupová, Ledenice, gen. Svobody 344Ludmila Klabouchova, České Budějovice... , Chmelenského 2Jana Smetanová, Hluboká nad Vltavou, Jiráskova 475 zobrazit více skrýt více
posunout dolů