Trendy

260 804 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

845 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

225 564 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.6.2016 Třída Čs. armády 541, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Historické adresy

1.5.1992 - 22.6.2016 Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 540

46678832

DIČ

od 1.1.1993

CZ46678832

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

z3mujb5

Historické názvy

1.5.1992 - 1.9.1998

Lužan Veselí nad Lužnicí a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 484

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.8.2005

89 715 000 Kč

Historické jmění

15.4.1993 - 3.8.2005

103 858 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Soběslav

Bankovní účty

zvěřejněno 6.2.2014

CZ3303001712800117524123

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 23.10.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Třída Čs. armády 541, 391 81, Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí II

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. září 2014 : Obchodní společnost GRENA, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 540, IČ 46678832, se jako společnost nástupnická sloučila se zanikající obchodní společností LUCO CZ, s.r.o Obchodní společnost GRENA, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 540, IČ 46678832, se jako společnost nástupnická sloučila se zanikající obchodní společností LUCO CZ, s.r.o.... se sídlem Mělník, U sadů 318, PSČ 276 01, IČ 25126814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 51936, přičemž na nástupnickou společnost přešlo podle projektu fúze ze dne 28.4.2014 veškeré jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. října 2005 : Dne 20. 9. 2005 schválila valná hromada společnosti GRENA, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, toto usnesení: a) určuje hlavního Dne 20. 9. 2005 schválila valná hromada společnosti GRENA, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, toto usnesení: a) určuje hlavního ...akcionáře společnosti takto: Hlavním akcionářem ve smyslu usta-novení § 183i odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku je společnost LUCO CZ, s.r.o., IČ 251 26 814, se sídlem Mělník, U Sadů 318, PSČ 376 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 51936, která vlastní ve společnosti GRENA, a.s., IČ 466 78 832, se sídlem Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 540, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 484, akcie, jejichž sou-hrnná jmenovitá hodnota činí 95,17 % (slovy devadesát pět procent a sedmnáct setin procen-ta) jejího základního kapitálu, tj. je vlastníkem 85382 (slovy osmdesáti pěti tisíc tři sta osmde-sáti dvou) kusů akcií emitovaných v listinné podobě společností GRENA, a.s. sídlem Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 540, znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na akcii, z celkového počtu 89715 (slovy osmdesát devět tisíc sedm set patnáct) akcií emitovaných společností GRENA, a.s. Veškeré své akcie hlavní akcionář uschoval u HVB Bank Czech Republic a.s., což doložil potvrzením této banky ze dne 15. 9. 2005. b) stanovuje výši protiplnění za přechod akcií z dosavadních minoritních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislostí s realizací práva výkupu akcií ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku ve výši 355,- Kč (slovy tři sta padesát pět korun českých) za akcii. Navrhovaná výše protiplnění se shoduje s údajem ve znaleckém posudku č. 133-26/2005 zpracovaným pro účely výkupu účastenských cenných papírů dle ustanovení § 183m odst. 1 písm b) zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 17. 8. 2005 Ing. Liborem Bučkem, Průmyslová 899, 686 01 Uherské Hradiště. Tuto výši protiplnění považuje představenstvo společnosti GRENA, a.s. za spravedlivou. c) schvaluje přechod všech akcií ve vlastnictví minoritních akcionářů, emitovaných společností GRENA, a.s., IČ 466 78 832, se sídlem Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 540, za-psanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 484, v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden ti-síc korun českých) na akcii, a to z dosavadních minoritních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je společnost LUCO CZ, s.r.o., IČ 251 26 814, se sídlem Mělník, U Sadů 318, PSČ 376 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vlož-ce 51936. d) stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění minoritním akcionářům ve smyslu usta-novení § 183i odst. 3 a § 183m obchodního zákoníku v délce dvou měsíců, která počne běžet den následující po dni, ve kterém minoritní akcionář předá společnosti své listinné akcie (ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku). O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis sepsaný dne 20. 9. 2005 pod NZ 208/2005, N 218/2005. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1995 : Usnesením valné hromady ze dne 22.5.1995 byly přijaty změnystanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářskéhozápisu pořízeného o konání uvedené valné hromady.
 • 31. října 1995 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. srpna 2014 - 12. srpna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 8. července 2005 - 3. srpna 2005 : Usnesení valné hromady ze dne 19.4.2005 o snížení základního kapitálu společnosti:Valná hromada společnosti GRENA, a. s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavad... ní výše 103,858.000,- Kč (sto tři milionů osmi set padesáti osmi tisíc korun českých) o částku 14,143.000,- Kč (čtrnáct milionů sto čtyřicet tři tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 89,715.000,- Kč (osmdesát devět milionů sedm set patnáct tisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v § 161a idst, 1 bod 2 a § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost nemůže nabýt vlastní akcie na dobu delší než 18 měsíců.Společnost v současné době vlastní 14.143 ks akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč za 1 ks akcie, tj. akcie v hodnotě 14,143.000,- Kč.Způsob snížení základního kapitálu bude proveden výhradně zničením 14.143 ks (čtrnácti tisíc sto čtyřiceti tří kusů) vlastních akcií v majetku společnosti stažených z oběhu.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu ztrát z minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 31. října 1995 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne17.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 12. října 1993 : Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylp... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 15. dubna 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 102.235 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 15. dubna 1993 : Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí102.235.000,Kčs, slovy jednostodvamilionydvěstětřicetpěttisíckorun čsl.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnos... ti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku Lužan Veselí nad Lužnicí, s.p.. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 15. dubna 1993 : Den zápisu: 24.4.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí rada společnosti:Ing. Marie Prunnerová, Tábor, Varšavská 2746Marián Herda, Třeboň, Komenského 876/IIIng. Ol... dřich Radovský, Veselí nad Lužnicí 463/I zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů