1 280 621 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

8 141 tis. Kč

Zisk za rok 2008

656 329 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

8.9.2000 - 15.11.2009 České Budějovice, U sirkárny 30, PSČ 37155
1.5.1992 - 8.9.2000 České Budějovice, U sirkárny 30, PSČ 37155

46678956

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 15.11.2009

CZ46678956

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. listopadu 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. listopadu 2009

Historické názvy

1.5.1992 - 15.11.2009

AGROZET České Budějovice, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 485

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.2.2009 - 15.11.2009

16 311 822,80 Kč Kč

26.7.2007 - 19.2.2009

2 811 818,80 Kč Kč

1.5.1992 - 26.7.2007

85 050 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. listopadu 2009 - 15. listopadu 2009 : I.Společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, U sirkárny 30, IČ 466 78 956 zanikla bez likvidace podle projektu vnitrostátní fúze ze dne 22.9.2009 s rozho... dným dnem 1.1.2009 splynutím se společností Kalone Consulting a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 282 29 983, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 13896, se současným vznikem nástupnické společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, U sirkárny 30, IČ 281 13 128 s tím, že na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zaniklých společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, U sirkárny 30, IČ 466 78 956 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 26. července 2007 - 15. listopadu 2009 : Na společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, U sirkárny 30, PSČ 371 55, IČ 466 78 956, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jm... ění společností AWZ-Plzeň a.s. se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 305 41, IČ 279 61 974 a Gotebo Consulting a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 276 09 073, jako zanikajících společností. Společnost AGROZET České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, U sirkárny 30, PSČ 371 55, IČ 466 78 956 je právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých společností AWZ- Plzeň, a.s. se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 305 41, IČ 279 61 974 (dosud zapsána v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddílu B vložce 1261) a Gotebo Consulting a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 276 09 073 (dosud zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu B vložce 11171). zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 15. listopadu 2009 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32., na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne21. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 15. listopadu 2009 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuAGROZET České Budějovice, s.p. U sirkárny 30, 371 55 ČeskéBudějovice.   zobrazit více skrýt více
  • 13. října 2008 - 19. února 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. přijala dne 9. září 2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení zá... kladního kapitálu společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. peněžitým vkladem takto: A. Základní kapitál společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. IČ 46678956, se sídlem České Budějovice, U sirkárny 30, PSČ 371 55, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 485 (dále jen ?AGROZET České Budějovice, a.s.?) bude zvýšen z částky 2,811.818,80 Kč (slovy: dvamilionyosmsetjedenácttisícosmsetosmnáct korun českých a osmdesát haléřů) o částku 13,500.004,- Kč (slovy: třináctmilionůpětsettisícčtyři koruny české) na celkovou částku 16,311.822,80 Kč (slovy: šestnáctmilionůtřistajedenácttisícosmsetdvacetdvě koruny české a osmdesát haléřů). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. B. Na zvýšení základního kapitálu společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. bude vydáno 435.484 kusy kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 31,- Kč (slovy: třicetjedna koruna česká). C. Akcie upisované s využitím přednostního práva budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., IČ: 63907020, na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, v pracovní dny v době od 09:00 do 16:00 hodin. Lhůta k upisování akcií s využitím přednostního práva (1. kolo upisování akcií) činí dva (2) týdny. Upisování nových akcií bude, v případě, že před jeho zahájením nebude pravomocně rozhodnuto o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. do obchodního rejstříku. Informace o přednostním právu k úpisu nových akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty k upisování akcií bude oznámena formou zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a uveřejněním oznámení v Lidových novinách, pokud tato valné hromada společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. neschválí změnu článku 42 odst. 1 stanov tak, jak bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, a nebo v internetovém deníku iDenik.cz na internetové adrese www.idenik.cz, v případě, že tato valná hromada schválí změnu článku 42 odst. 1 stanov tak, jak bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu. D. Na jednu (1) dosavadní kmenovou akcii společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 31,- Kč (slovy: třicetjedna koruna česká) lze s využitím přednostního práva upsat 4 celé a 804546/0004221 (osmsetčtyřitisícpětsetčtyřicetšest jedenmiliončtyřitisícedvěstějednadvacetin) kusů nově vydávaných kmenových akcií společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 31,- Kč (slovy: třicetjedna koruna česká) s tím však, že upisovat lze pouze celé akcie. E. Na jednu (1) dosavadní kmenovou akcii společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 11,20 (slovy jedenáct korun českých a dvacet haléřů) lze s využitím přednostního práva upsat 1 celou a 737715/1004221 (sedmsettřicetsedmtisícsedmsetpatnáct jedenmiliončtyřitisícedvěstějednadvacetin) kusů nově vydávaných kmenových akcií společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 31,- Kč (slovy: třicetjedna koruna česká) s tím však, že upisovat lze pouze celé akcie. F. S využitím přednostního práva lze upsat 435.484 kusy kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 31,- Kč (slovy: třicetjedna koruna česká). Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 31,- Kč (slovy: třicetjedna koruna česká), upisované s využitím přednostního práva, činí 31,- Kč (slovy: třicetjedna koruna česká). Důvodem stanovení emisního kurzu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. na výši základního kapitálu společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. zapisovanou do obchodního rejstříku. G. Nové akcie budou upisovány s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. H. Nové akcie, které případně nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, společnosti Kalone Consulting a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ: 28229983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13896 (dále jen ?Kalone Consulting a.s.?). I. Společnost Kalone Consulting a.s., jako určitý zájemce ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku může upsat nové akcie, které případně nebudou upsány s využitím přednostního práva, v sídle společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. na adrese České Budějovice, U sirkárny 30, PSČ 371 55, a to ve lhůtě dvou (2) týdnů, která počne běžet následující den poté, co společnosti Kalone Consulting a.s. bude představenstvem společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. úpis nových akcií nabídnut, tj. od okamžiku, kdy společnosti Kalone Consulting a.s. bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií se společností AGROZET České Budějovice, a.s. (2. kolo upisování akcií). Pro upisování akcií společností Kalone Consulting a.s. platí tentýž emisní kurz nově vydávaných akcií jako pro upisování akcií s využitím přednostního práva. J. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz (100%) upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní bankovní účet společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. č. 43-2910930257/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 10. června 1994 : Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí radu společnosti tvoří:Ing. Vagenknecht Vladislav, 140 00 Praha 4, Čiklova 19,Ing. Nehasil Ivan, 393 01 Pelh... řimov, Táborská 1790Boukal Rudolf, 378 01 Lásenice 130 zobrazit více skrýt více
posunout dolů