Základní údaje

Historické adresy

25.11.2008 - 1.9.2009 Mokrá 359, PSČ 66404
27.1.1999 - 25.11.2008 Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 39181
1.5.1992 - 27.1.1999 Veselí nad Lužnicí, ul. ČSA

46680438

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.9.2009

CZ46680438

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2009

Datová schránka

fbeec32

Historické názvy

9.10.2000 - 1.9.2009

Hanson ČR, a.s.

27.1.1999 - 9.10.2000

Pioneer stavební materiály, a.s.

1.5.1992 - 27.1.1999

Štěrkovny a pískovny Veselí nad Lužnicí a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 524

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.12.2004 - 1.9.2009

86 243 000 Kč

10.5.1993 - 22.12.2004

90 097 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2009 - 1. září 2009 : Společnost Hanson ČR, a.s. se ruší bez likvidace s tím, že jmění této společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází v důsledku fúze sloučením na nástupnic... kou společnost Českomoravský štěrk, a.s. se sídlem Mokrá č.p. 359, PSČ 664 04, IČ: 25502247. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2006 - 1. září 2009 : Na společnost Hanson ČR, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 391 81, IČ 466 80 438, jako nástupnickou společnost, přešlo podle smlouvy o fúzi ... sloučením ze dne 9. 8. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2006 jmění společností Hanson Holding, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, PSČ 391 81, IČ 260 83 612 a Hanson Kamenivo, s.r.o. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 391 81, IČ 610 64 483, jako společností zanikajících. Společnost Hanson ČR, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 391 81, IČ 466 80 438 je právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých společností Hanson Holding, a.s. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, PSČ 391 81, IČ 260 83 612 (dosud zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1423) a Hanson Kamenivo, s.r.o. se sídlem Veselí nad Lužnicí, třída Čs. armády 824, okres Tábor, PSČ 391 81, IČ 610 64 483 (dosud zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajksým soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 11141). zobrazit více skrýt více
  • 28. července 2005 - 13. července 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 12. července 2005: "Mimořádná valná hromada společnosti Hanson ČR, a.s. v souladu s § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní ... zákoník, v platném znění, rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, na hlavního akcionáře společnosti, společnost Pioneer Internationa. B.V. se sídlem Harmonieplein 117, 3603BS Maarssen, Nizozemsko. Hlavní akcionář k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. k 5. červenci 2005, vlastnil 83 151 akcií společnosti, které představují přibližně 96,41 % základního kapitálu společnosti. Tyto údaje osvědčující, že společnost Pioneer International B.V. je hlavním akcionářem společnosti, vyplývají z výpisu ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni a zůstávají nezměněny i ke dni konání této mimořádné valné hromady, tedy k 12. červenci 2005. Hlavní akcionář určil protiplnění oprávněným osobám podle § 183m ods. 1 písm. b) obchodního zákoníku ve výši 4.445,- Kč (slovy čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet pět korun českých) za jednu akcii společnosti. Podle závěru znaleckého posudku č. TC 56-2/2005 ze dne 10. června 2005 vypracovaného znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., Bredovský dvůr - Olivova 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 63998581, hodnota jedné akcie společnosti Hanson ČR, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků k datu 10. června 2005 činí 4.445,- Kč. Znalec proto konstatoval, že protiplnění navržené hlavním akcionářem je protiplněním přiměřeným znalcem zjištěné hodnotě akcií. Lhůta pro poskytnutí protiplnění činí dva měsíce ode dne podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku." zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 13. července 2006 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1... , Gorkéhonáměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu §11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 13. července 2006 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozdhonuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
  • 1. května 1992 - 13. července 2006 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuŠtěrkovny a pískovny, s.p.. zobrazit více skrýt více
  • 17. července 2004 - 22. prosince 2004 : Usnesení valné hromady ze dne 31. 5. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o 3,854.000,- Kč (to je slovy: tři miliony osm set pades... át čtyři tisíc korun českých).Základní kapitál se snižuje za účelem zrušení vlastních akcií v majetku společnosti, zejména s ohledem na maximální dobu 18 měsíců, na jakou může společnost vlastní akcie nabýt podle ustanovení § 161 a odst. 1 písm. a) bod 2 obch. zák. a povinnost ke snížení základního kapitálu podle ustanovení § 161 b odst. 4 obch. zák. Částka, o kterou se základní kapitál snižuje, odpovídá součtu jmenovitých hodnot všech vlastních akcií v majetku společnosti, to je 3.854 kusů akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Ke snížení základního kapitálu budou v souladu s ustanovením § 231 odst. 1 obch. zák. v plném rozsahu použity tyto vlastní akcie v majetku společnosti. Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že dá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných akcií, ke zrušení akcií.Částka odpovídající snížení základního kapitálu v rozsahu připadajícím na jmenovitou hodnotu zrušovaných vlastních akcií bude vypořádána proti účtu základního kapitálu a rozdíl mezi pořizovací cenou vlastních akcií (včetně souvisejících nákladů) a jejich jmenovitou hodnotou bude vypořádán proti účtu vlastního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 10. května 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 88 973 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
  • 1. května 1992 - 10. května 1993 : Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí rada společnosti:JUDr. Ing. Petr Holátko, Tábor, Moskevská 2716Ing. Zdeněk Líkař, Veselí nad Lužnicí, Svojsí... kova 392Rostislav Mlčoch, Suchdol nad Lužnicí 517 zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 10. května 1993 : Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí88 973 000,-Kčs slovyosmdesátosmmiliónůdevětsetsedmdesáttřitisíce korun čsl.
posunout dolů