Základní údaje

Sídlo

od 29.9.1997 Sedlec, okres Most, PSČ 43435

Historické adresy

1.5.1992 - 29.9.1997 Most - Sedlec, PSČ 43435

46708260

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.5.2002

206-46708260

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

h2frjb4

Historické názvy

11.9.1998 - 11.10.2007

Pivovar Most, a.s.

12.2.1996 - 11.9.1998

Pivovar Radegast Sedlec, a.s.                              jazykové mutace: Brauerei Radegast Sedlec A.G., Radegast Sedlec Brewery J.S.C., Fabrica de Cerveza Radegast Sedlec S.A., Brasserie Radegast Sedlec S.A.

12.2.1996 - 11.9.1998

Pivovar Radegast Sedlec, a.s. jazykové mutace: Brauerei Radegast Sedlec A.G., Radegast Sedlec Brewery J.S.C., Fabrica de Cerveza Radegast Sedlec S.A., Brasserie Radegast Sedlec S.A.

28.2.1994 - 12.2.1996

Pivovar Most, a.s., Brewery Most, Inc - angl., Brasserie Most, s.p.a. - franc., Braurei Brűx - Most A.G. - němec., Pivnoj zavod Most a.o. - rusk

1.5.1992 - 28.2.1994

Pivovar Most, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 248

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.6.1995

148 097 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. října 2007 : Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 71 Cm 261/2007-31, ze dne 11.9.2007, které nabylo právní moci dne 6.10.2007, byla nařízena likvidace společnosti Pivovar Most, a.s. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 71 Cm 261/2007-31, ze dne 11.9.2007, které nabylo právní moci dne 6.10.2007, byla nařízena likvidace společnosti Pivovar Most, a.s...., se sídlem Sedlec, okres Most, PSČ 434 35, IČ 467 08 260 a jmenován likvidátor. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1997 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 %
 • 28. února 1994 : Valná hromada a.s. dne 19.8.1993 schválila změnu stanov a.s.
 • 1. května 1992 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor...kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne23.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 1994 - 12. února 1996 : Ing. Anna B l a h u t o v á Nošovice čp. 156
 • 1. srpna 1994 - 12. února 1996 : Jednání jménem společnosti:Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představen-stva. Podepisovat za společnost je oprávněn každý člen před-stavenstva a to tak, že k napsané... mu nebo vytištěnému obchod-nímu jménu společnosti připojí svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 28. února 1994 - 12. února 1996 : Věra T e r š í p o v á, bytem Bílina, Za Chlumem 12/799
 • 28. února 1994 - 12. února 1996 : Mgr. František B í n a, bytem Most, Čelakovského 520/889
 • 28. února 1994 - 12. února 1996 : Dozorčí rada společnosti:
 • 28. února 1994 - 29. června 1995 : Základní jmění společnosti činí 128 097 000,-Kčs ( slovy:jednostodvacetosmmilionů devadesátsedmtisíc korunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jměníspolečnosti, kt... eré je představováno cenou vkládaného hmotné-ho a dalšího majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku Pivovar Most.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 12 810 akciíznějících na jméno se jmenovitou hodnotou po 1000,-Kč a na115 287 akcií znějících na majitele se jmenovitou hodnotoupo 1000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. února 1994 - 1. srpna 1994 : Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem apřed jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstvaanebo samostatně každý člen představ... enstva. Za společnost podepisují vždy dva členové předsta-venstva nebo jiná osoba představenstvem písemně pověřená vrozsahu tohoto pověření. Všichni tak činí způsobem, že knávrhu či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastno-ruční podpis s uvedením jména a funkce. zobrazit více skrýt více
 • 28. února 1994 - 1. srpna 1994 : Ing. Dáša S c h m o t z e r o v á, bytem Bratislava -Nové Město, Chemická 1038
 • 1. května 1992 - 28. února 1994 : Dozorčí rada společnosti:Mgr. František B í n a , bytem Most, Čelakovského 520/889,Ing. Milan K ř i v o h l a s ý , bytem Teplice, U Zámeckézahrady 1667/5 a Věra T e r š í p o v... á , bytem Bílina, ZaChlumem 12/799. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 28. února 1994 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 28. února 1994 : Základní jmění společnosti činí l28 O97 000,- Kčs (slovy:jednostodvacetosmmilionů devadesátsedmtisíc korunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jměníspolečnosti, kt... eré je představováno cenou vkládaného hmotného adalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku Pivovar Most.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 125 729 akcií namajitele po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 13 970 akcií najméno po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1992 - 18. září 1992 : Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 23.7.l992 osnížení základního jmění společnosti z částky l39 699 OOO,-Kčs načástku l28 O97 OOO,-Kčs na základě výsledku účetní závěrk... yspolečnosti ke dni vzniku společnosti, a dále rozhodla o změněčl. 6 a čl. l3 odst. l stanov a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů