Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2016 Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov

Historické adresy

20.9.1995 - 20.10.2016 Velký Šenov, Mikulášovická 552
8.11.1993 - 20.9.1995 Velký Šenov, Mikulášská 552
1.5.1992 - 8.11.1993 Velký Šenov 499

46708537

DIČ

od 1.1.1993

CZ46708537

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

k6swxxe

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 266

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.7.2000

19 235 000 Kč

Historické jmění

26.4.1999 - 31.7.2000

22 512 000 Kč

13.8.1997 - 26.4.1999

22 412 000 Kč

10.11.1992 - 13.8.1997

22 412 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rumburk

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

20007461 / 0100

Provozovny

od 8.12.1997

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Moskevská 637/6, 460 01, Liberec - Liberec IV-Perštýn

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. ledna 2008 : Valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu a zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem:1. základní kapitál obchodní společnosti Veseko, a.s. se zvyšuje z částky 19 Valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu a zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem:1. základní kapitál obchodní společnosti Veseko, a.s. se zvyšuje z částky 19....235.000,- Kč o částku 65.000,- Kč na výsledný kapitál 19.300.000,2. upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,3. ke zvýšení základního kapitálu se z důvodů zlepšení finanční pozice akciové společnosti připouští nepěněžitý vklad - souhrn výrobně technických a výrobních poznatků k udělení certifikátu IFS (International Food Standard) - oceněný znaleckým posudkem číslo 663/28/07 Ing. Otto Šmídy, znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 72 Nc 1087/2007-18, které nabylo právní moci dne 10.10.2007,4. schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu, a to Souhrnu výrobně technických a obchodních poznatků (Certifikát IFS( ve výši 33.084.000,- Kč na základě znaleckého posudku číslo 663/28/07 Ing. Otto Šmídy, znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 72 Nc 1087/2007-18, které nabylo právní moci dne 10.10.2007,5. za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 65 kusů nových akcií v zaknihované podobě, znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč,6. akcie se nabízejí předem určenému zájemci Ing. Václavu Grabmüllerovi, CSc., bytem Zručská cesta 12, 301 62 Plzeň, bez využití přednostního práva akcionářů na úpis, protože předmět úpisu je vázán s využitím Souhrnu výrobně technických a obchodních poznatků,7. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány upisovateli jako protiplnění, je emisní ážiem podle ust. § 163a, odst. 3 obch. zák.,8. místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti ve Velkém Šenově, Mikulášovická 552, lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na třicet dnů od nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to každý pracovní den od 8,00 do 13,00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Go Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Go...rkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Drůbežářské Závody Příšovice vesmyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. dubna 1998 - 12. prosince 2002 : Valná hromada a.s. schválila na své valné hromadě dne 15.8.1997změnu stanov, a to v čl. 5/1, 7/3, 9, 10/2, 10/4, 11/1-6,12/1-2, 13/1,2 a 7, 14/4, 15/5,6, 16/3, 17/1, 21, 22/3 a 4, ... 23/1a 2, 28, 29/b, 30-44. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 1996 - 12. prosince 2002 : Valná hromada a.s. schválila na své valné hromadě dne 1.12.1995změnu stanov, a to v čl. 4, 11.3, 15. 1.3, 23.3,.
 • 8. listopadu 1993 - 12. prosince 2002 : Valná hromada dne 6.8.1993 schválila nové stanovy akciovéspolečnosti.
 • 10. listopadu 1992 - 12. prosince 2002 : Valná hromada akciové společnosti konané dne 3O.7.l992 schválilazměnu stanov formou dodatku č. l, a to v čl. 5, čl. 6, čl. 36 ačl. 37.
 • 30. března 2000 - 31. července 2000 : Mimořádná valná hromada konaná dne 21.1.2000 rozhodla k úhraděztráty společnosti z minulých let a roku 1999 snížit základníjmění z 22,512.000 Kč o 3,277.000 Kč na výsledné základní... jměníve výši 19,235.000 Kč zrušením 3 227 kusů akcií na majitele vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za 1 kus akcie,jež jsou v majetku společnosti. K úhradě ztráty dále použítčástku 11,613.000 Kč z účtu 412 - emisní ažio a použít částku2,452.000 Kč z rezervního fondu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1999 - 26. dubna 1999 : Mimořádná valná hromada dne 23.10.1998 rozhodla, že se zvyšujezákladní jmění společnosti z částky 22.412.000,- o částku100.000,-Kč na výsledné základní jmění 22.512.000,-Kč úpisemn... ových akcií, když emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladempodnikatelského záměru na využití zdrojů přírodní pitné vody vhodnotě 11.713.000,- Kč. Upisování nových akcií nad čásku11.713.000,- Kč se nepřipouští. Základní jmění společnosti sezvyšuje z původní výše 22.412.000,- Kč na 22.512.000,- Kč.- bude vydáno 100 kusů nových akcií, a to akcií zaknihovaných,znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jedenkus.- veškeré akcie se nabízejí předem určenému zájemci Ing. JanuHolému, r.č. 501225/012, bytem Liberec 15, Franklinoa 571, bezvyužití přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií s tím,že předmětem nepeněžitého vkladu je podnikatelský záměr navyužití zdrojů přírodní pitné vody v hodnotě 11.713.000,- Kč.- emisní kurs za jednu akcii se stanoví částkou 117.130,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií, které budou vydány upisovateli jako protiplnění, jeemisním ážiem podle ust. § 163a odst. 3 obch.zák.- místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti ve VelkémŠenově, Mikulášovická 552 do 30 dnů od právní moci zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, a to každý pracovní den od 8,00 do 13,00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 1993 - 20. září 1995 : Zbyněk O n d ř i c h , bytem Stříbrského 686, Praha 4
 • 10. listopadu 1992 - 8. listopadu 1993 : Samostatným podepisováním za společnost byl pověřen předsedapředstavenstva a ředitel a.s. Vladimír Vykoukal.
 • 1. května 1992 - 8. listopadu 1993 : Členové dozorčí rady :1/ Ing. Miroslav D r á b, bytem Děčín Malšovice 692/ Ing. Josef Č í ž e k, bytem Krásná Lípa, Doubická 828/23/ Anna D u š í k o v á, bytem Veslký Šen... ov 335. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 8. listopadu 1993 : Jednání jménem společnosti :Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl předsta... venstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 10. listopadu 1992 : Základní jmění společnosti činí 21.839.000,-- Kčs /slovy:dvacetjedenmilionosmsettřicetdevěttisíc korunčeskoslovenských/.Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které... jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuDrůbežářské Závody Příšovice.Toto základní jmění je rozděleno na 21.839 akcií na majitele po1.000,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů