698 036 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

- 118 534 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

334 486 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

18.11.1996 - 31.12.2013 Chabařovice č.p. 682
4.5.1992 - 18.11.1996 Chabařovice, Husovo nám. 160

46708669

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2013

CZ46708669

Datum vzniku

4. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2013

Historické názvy

4.5.1992 - 31.12.2013

Chabařovické strojírny, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 270

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.3.1999 - 31.12.2013

77 803 000 Kč

14.8.1997 - 4.3.1999

60 446 000 Kč

13.12.1994 - 14.8.1997

60 446 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Historické provozovny

15.12.2000 - 31.12.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 403 17, Chabařovice 682

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2013 - 31. prosince 2013 : Právní důvod výmazu:Na základě projektu fúze ze dne 22.října 2013 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Magna Automotive (CZ) s.r.o., se sídlem Chomutov, Pražská 5447, PSČ ... 430 01, identifikační číslo 273 18 583, Magna Seating Chomutov s.r.o., se sídlem Chomutov, Pražská 5447, PSČ 430 01, identifikační číslo 254 06 876 a Chabařovické strojírny, a.s., se sídlem Chabařovice č.p. 682, PSČ 403 17, identifikační číslo 467 08 669 (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodních společností Magna Seating Chomutov s.r.o. a Chabařovické strojírny, a.s. a obchodní jmění těchto zanikajících obchodních společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Magna Automotive (CZ) s.r.o., se sídlem Chomutov, Pražská 5447, PSČ 430 01, identifikační číslo 273 18 583. Rozhodný den fúze byl stanoven na 01.01.2013. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2013 - 31. prosince 2013 : Společnost Chabařovické strojírny, a.s., se sídlem Chabařovice č.p. 682, PSČ 403 17, identifikační číslo 467 08 669, se vymazává z obchodního rejstříku.
 • 14. května 2010 - 31. prosince 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti Chabařovické strojírny, a.s., která se konala dne 12.5.2010, přijala toto usnesení:1. Na této mimořádné valné hromadě společnosti Chabařovické s... trojírny, a.s. (dále jen "Společnost") předložila společnost Magna Seating (Germany) GmbH, se sídlem Kurfürst-Eppstein-Ring 5, 36877 Sailauf, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Aschaffenburgu pod číslem HRB 9069, Společnosti listiny prokazující, že je majitelem celkem 70.365 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN: CS0005039056, čímž doložila, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 90,44 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 90,44 % podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Magna Seating (Germany) GmbH (dále jen "Hlavní akcionář") splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení.2. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a následující obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen "Minoritní akcionáři") na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu") na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen "oprávněné osoby") za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 826,- Kč za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou akcii vydanou v zaknihované podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 365/2010 ze dne 6.1.2010 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, v němž znalec dospěl k následujícímu závěru: " S ohledem na účel a předmět ocenění, povahu oceňované společnosti, poskytnuté informace a zvolenou metodologii bylo provedeno ocenění společnosti Chabařovické strojírny, a.s., se sídlem Chabařovice č.p. 682, PSČ: 403 17, IČ: 467 08 669, a stanovena tržní hodnota 1 ks emitované akcie ve výši 826,- Kč (slovy: Osm set dvacet šest korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 826,- Kč za jednu akcii emitovanou společností Chabařovické strojírny, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Chabařovické strojírny, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy."4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co po Dni přechodu dojde k zápisu vlastnického práva k akciím dosud vlastněných Minoritními akcionáři na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 183m odst. 2 obchodního zákoníku úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 - 31. prosince 2013 : Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Go... rkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1993 - 12. června 2002 : Valná hromada dne 3.2.l993 schválila změnu čl. l5 bod l sta-nov.
 • 22. prosince 1992 - 12. června 2002 : Valná hromada dne 13.11.1992 zrušila stanovy a.s. ze dne30.4.1992 a schválila nové stanovy, které jsou založeny ve spiseobchodního rejstříku.
 • 8. dubna 1998 - 4. března 1999 : Valná hromada dne 20.6.1997 schválila usnesení o zvýšenízákladního jmění společnosti o částku 17 357 000,- Kč, t.j.zdosavadní výše 60 446 000,- Kč na 77 803 000,- Kč, a to úpisemno... vých akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení se nepřipouští,- na toto zvýšení bude vydáno 17 357 ks akcií o jmenovitéhodnotě 1 000,-Kč každá, kmenových, na jméno, v zaknihovanépodobě,- veškeré akcie budou bez veřejné výzvy k upisování akciínabídnuty určitému zájemci, a to firmě Paulisch GmbH & Co. KG,Eisenbahnstrasse 17, Lohr am Main, SRN, a splaceny nepeněžitýmvkladem tohoto upisovatele,- Místem úpisu je sídlo společnosti, úpis bude proveden ve lhůtějednoho týdne od usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění společnosti, emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejichjmenovité hodnotě,- schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem upisovatele,firmy Paulisch GmbH & Co. KG, Eisenbahnstrasse 17, Lohr am Main,SRN, ve výši 17 357 000,- Kč, na základě předložených posudkůznalců Františka Flégla a Jaroslava Nováka; předmětemnepeněžitého vkladu je strojní zařízení dle předloženéhosoupisu, v němž jsou jednotlivé předměty uvedeny pod č. 1 až54,- upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději dojednoho týdne po upsání akcií, jako protiplnění na tento vkladbude upisovateli vydáno 17 357 shora uvedených akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1992 - 13. prosince 1994 : Základní jmění společnosti: 40 446 000,- Kčs.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:40 446 akcií na majitele po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 25. ledna 1994 - 14. července 1994 : Ing. Helmut B e r n d t , bytem Keblspitze 12, Lohr am MainNěmecko
 • 25. ledna 1994 - 14. července 1994 : Ing. Vladimír Č e r n i l , bytem Anežky České 634/13, Ústínad Labem
 • 4. května 1992 - 25. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti :1/ Zbyněk H r o m, bytem Chabařovice, Nádražní 5622/ Ing. Karel Š v a r c, bytem Duchcov, Na rybárně 3153/ Doc. Ing. Irena P e t r á k o v á, byt... em Stará Boleslav,Urxova 459. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 - 22. prosince 1992 : Základní jmění společnosti :Základní jmění společnosti činí 39.421.000,-- Kčs /slovy:třicetdevětmilionůčtyřistadvacetjedentisíc/. Zakladatelsplatil 100 % základního jmění společno... sti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu Státního podnikuzemědělské techniky se sídlem Praha 9 - Vinoř, o. z. Strojní atraktorové stanice Ústí nad Labem.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 39.421 akcií najméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů