Základní údaje

Historické adresy

5.11.1993 - 27.9.2011 Chomutov, Na Moráni 4878, PSČ 43025
4.5.1992 - 5.11.1993 Chomutov, Na Moráni 4878

46708685

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.4.2011

CZ46708685

Datum vzniku

4. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. září 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. září 2011

Historické názvy

11.8.1997 - 27.9.2011

IMO Chomutov, a.s.

28.2.1996 - 11.8.1997

MASOKOMBINÁT Chomutov a.s.

5.11.1993 - 28.2.1996

MASOKOMBINÁT a.s. Chomutov

4.5.1992 - 5.11.1993

Masokombinát a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 271

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.8.1997 - 27.9.2011

164 094 000 Kč

22.12.1995 - 11.8.1997

164 094 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 27. září 2011 - 27. září 2011 : Společnost IMO Chomutov, a.s., se sídlem Chomutov, Na Moráni 4878, IČ 467 08 864, s e v y m a z á v á z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu:Usnesením Krajského soudu v Ústí... nad Labem ze dne 9. září 2010, č.j. 27 K 54/98-33 byl zrušen konkurs na majetek úpadce IMO Chomutov, se sídlem Chomutov, Na Moráni 4878, IČ 467 08 685, po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 - 27. září 2011 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č.92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3O.4.l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1993 - 22. prosince 1995 : 155 998 akcií na majitele po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty
 • 5. listopadu 1993 - 22. prosince 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:
 • 5. listopadu 1993 - 22. prosince 1995 : Základní jmění společnosti: 164 094 000,-- Kč
 • 5. listopadu 1993 - 22. prosince 1995 : a) předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebob) generální ředitel společnosti neboc) člen představenstva v rozsahu svého zmocněníd) předseda nebo... místopředseda dozorčí rady společně s jed- ním jejím dalším členem a to v záležitostech svěřeným obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společ- nosti k projednávání a rozhodování dozorčí radě. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1993 - 22. prosince 1995 : Jednání jménem společnosti:Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a předjinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď spo-lečně všichni členové představenstva... , anebo samostatně je-den člen představenstva, který byl k tomu představenstvempísemně pověřen.Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačníma podpisovým řádem společnosti tak, že k napsanému nebo vy-tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastno-ruční podpis s uvedením jména a funkce: zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1993 - 22. prosince 1995 : 8 096 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty
 • 5. srpna 1992 - 22. prosince 1995 : Prokurista podepisuje za společnost tak, že připojí podpis knázvu společnosti nebo otisku razítka společnosti.
 • 4. května 1992 - 28. dubna 1995 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Zdeněk S m ě l í k , bytem Jeseniova 32, Ústí nad Labem,Miroslav T o š n e r , bytem Klášterecká 895, Kadaň,Josef Š v a r c , bytem Březenecká 4689, C... homutov. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1993 - 5. listopadu 1993 : Základní jmění společnosti : 164 094 000,-- Kč.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :164 094 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty.
 • 4. května 1992 - 5. listopadu 1993 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 - 23. dubna 1993 : Základní jmění společnosti činí l6l 925 OOO,-Kčs (slovy:stošedesátjedenmiliondevětsetdvacetpěttisíc). Zakladatelsplatil lOO% základního jmění společnosti, které je představovánocen... ou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podniku Chomutovskýprůmysl masný, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na l6l 925 akcií najméno po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů