51 061 tis. Kč

Zisk za rok 2010

2 039 379 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

10.10.2011 - 1.12.2012 Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69801
9.4.2005 - 10.10.2011 Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01
6.5.1992 - 9.4.2005 Chomutov, Beethovenova 1269/68

46708715

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.12.2012

CZ46708715

Datum vzniku

6. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2012

Historické názvy

24.3.2011 - 1.12.2012

Z - holding, a.s.

9.4.2005 - 24.3.2011

Hutní druhovýroba - reality a.s.

6.5.1992 - 9.4.2005

Železárny Chomutov a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 274

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.12.2011 - 1.12.2012

1 819 557 250 Kč

1.12.2010 - 1.12.2011

1 509 748 520 Kč

26.1.2009 - 1.12.2010

823 681 000 Kč

9.4.2005 - 26.1.2009

434 581 000 Kč

7.2.1994 - 9.4.2005

434 581 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Veselí nad Moravou

Historické provozovny

1.12.2010 - 1.12.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ohrada 791, 755 01, Vsetín

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2012 - 1. prosince 2012 : Vymazává se z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností ke dni 01.12.2012, nebo dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pokud toto datum bude pozdější.
 • 1. prosince 2012 - 1. prosince 2012 : Obchodní společnost Z - holding, a.s., IČ: 467 08 715, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, se vymazává z obchodního rejstříku ke dni 01.12.2012 z důvodu vnitr... ostátní fúze sloučením dle projektu fúze sloučením ze dne 29.06.2012. Nástupnickou společností je obchodní společnost BENT HOLDING, a.s., IČ: 634 87 799, se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 3910, PSČ 760 01, a dalšími zanikajícími společnostmi jsou obchodní společnosti: ŽV-TUBE, a.s., IČ: 634 96 771, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, okres Hodonín, PSČ 698 12, AZ - COMMERCE, s.r.o., IČ: 636 72 111, se sídlem Praha 1, Opletalova 27, a FerroEuroReality, s.r.o., IČ: 645 09 044, se sídlem Zlín, Třída Tomáše Bati 3910, PSČ 760 01. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2011 - 1. prosince 2012 : V obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 4344, se zapisuje:Na základě projektu fúze sloučením ze dne 25.06.2011 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením. Na nástu... pnickou společnost Z - holding, a.s., IČ: 467 08 715, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4344, přešlo jmění zanikajících společností: společnosti Zlínská dopravní a.s., IČ: 494 36 333, se sídlem Zlín - Louky, tř. Tomáše Bati 258, PSČ 764 20, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1099, a společnosti Dopravní podnik Mariánské Lázně, a.s., IČ: 610 58 238, se sídlem Mariánské Lázně, Tepelská 551/5, okres Cheb, PSČ 353 33, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 650. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2010 - 1. prosince 2012 : Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 26.06.2010 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením. Na nástupnickou společnost Hutní druhovýroba - reality a.s., IČ: 467 08 715, se sídlem Ves... elí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4344 přešlo jmění zanikajících společností: společnosti Plzeňská dopravní a.s., IČ: 290 70 392, se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, PSČ 312 78, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 1501; společnosti AKV Reality a.s., IČ: 290 80 878, se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 1515; společnosti Vsetínská dopravní a.s., IČ: 285 90 791, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 4171; společnosti FINTEST, s.r.o., IČ: 634 84 137, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 3910, PSČ 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 21174; a společnosti SHIPPING INVESTMENT CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ: 264 80 921, se sídlem Praha 7, Korunovační č.or. 6 čp. 103, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 84984. zobrazit více skrýt více
 • 20. února 2004 - 1. prosince 2012 : Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5.1.2004, č.j. 18 K 128/2000-1144, bylo řízení o prohlášení konkursu na majetek společnosti Železárny Chomutov a.s. se sídlem Chom... utov, Beethovenova 1269/68, IČO 467 08 715, zastaveno. Usnesení nabylo právní moci dne 23.1.2004. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 1993 - 1. prosince 2012 : Valná hromada, konaná dne 15.4.1993 rozhodla o snížení zá-kladního jmění akciové společnosti z částky 460 153 tis. Kčna 434 581 000,-- Kč.
 • 6. května 1992 - 1. prosince 2012 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2008 - 26. ledna 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 03.10.2008:Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 389.100.000,-Kč, slovy: tři sta osmdesát devět mil... ionů jedno sto tisíc korun českých, s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkem 39 ks akcií z toho: 38 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000.000,-Kč, kmenové, na majitele, v listinné podobě a 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 9.100.000,-Kč, kmenová, na majitele, v listinné podobě.Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti se vylučuje, a to pro všechny akcionáře společnosti: důležitým zájmem společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je zájem společnosti na kapitalizaci pohledávek vůči ní a posílení její finanční situace; započtení pohledávek vůči společnosti se navrhuje připustit proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání obchodní společnosti PROMABYT SLOVAKIA, a.s., IČ: 362 52 476, se sídlem Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 2429/16, PSČ: 915 01, Slovenská republika, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl Sa, vložka číslo: 10533/R, která je věřitelem pohledávek vůči společnosti.Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do třiceti kalendářních dnů od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty k upisování akcií bude oznámen upisovateli dopisem.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek vyhotoví společnost a doručí upisovateli, obchodní společnosti PROMABYT SLOVAKIA, a.s., do tří pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek musí obsahovat specifikaci započítávaných pohledávek včetně jejich výše a právního důvodu vzniku, rozsah započtení a k akceptaci návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek musí být upisovateli, obchodní společnosti PROMABYT SLOVAKIA, a.s., poskytnuta lhůta tří pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek; smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí mít písemnou formu.Specifikace peněžitých pohledávek vůči společnosti, které budou použity pro započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií:- pohledávka ve výši 30.110.938,90 Kč, slovy: třicet milionů jedno sto deset tisíc devět set třicet osm korun českých 90/100, která vznikla na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 601199023 ze dne 27.04.1999 uzavřené mezi společností a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s., jedná se o pohledávku na zaplacení dohodnutých úroků z úvěru,- pohledávka ve výši 201.275.659,60 Kč, slovy: dvě stě jeden milion dvě stě sedmdesát pět tisíc šest set padesát devět korun českých 60/100, která vznikla na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 601199022 ze dne 27.04.1999 uzavřené mezi společností a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s.; jedná se o pohledávku na vrácení poskytnutého úvěru (jistiny),- pohledávka ve výši 3.269.896,06 Kč, slovy: tři miliony dvě stě šedesát devět tisíc osm set devadesát šest korun českých 06/100, která vznikla na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 601199022 ze dne 27.04.1999 uzavřené mezi společností a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU,a.s.; jedná se o pohledávku na zaplacení sankčních úroků,- pohledávka ve výši 149.206.492,67 Kč, slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů dvě stě šest tisíc čtyři sta devadesát dvě koruny české 67/100, která vznikla na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 601199023 ze dne 27.04.1999; jedná se o pohledávku na vrácení poskytnutého úvěru (jistiny),- pohledávka ve výši 1.320.912,53 Kč, slovy: jeden milion tři sta dvacet tisíc devět set dvanáct korun českých 53/100, která vznikla na základě běžného obchodního styku s obchodní společností FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 000 00 884, se sídlem Veselí nad Moravnou, Kollárova 1229, PSČ 698 01,pohledávka ve výši 4.059.209,50 Kč, slovy: čtyři miliony padesát devět tisíc dvě stě devět korun českých 50/100, která vznikla na základě běžného obchodního styku s obchodní společností První ocelářská,a.s., IČ: 266 83 091, se sídlem Kunovice, Na rynku 1493, PSČ: 686 04.Všechny nové akcie budou upsány upisovatelem ve smlouvě o upsání akcií, kterou tento upisovatel uzavírá se společností; smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a k upsání akcií se poskytuje lhůta patnácti dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2008 - 29. října 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.07.2008 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti Hutní druhovýroba-reality a.s.:-určuje, že na základě údajů list... iny přítomných akcionářů na této mimořádné valné hromadě společnosti Hutní druhovýroba-reality a.s. JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č. 510713/122, trvale bytem Vlčnov 1037, PSČ 671 61 je hlavním akcionářem společnosti Hutní druhovýroba-reality a.s. se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, IČ 46708715, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4344, s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti Hutní druhovýroba-reality a.s. přesahujícím 90%, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 428.016.000,-Kč (slovy čtyři sta dvacet osm milionů šestnáct tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 434.581.000,-Kč (slovy čtyři sta třicet čtyři milionů pět set osmdesát jedna tisíc korun českých) činí 98,49%, a tedy že JUDr. Ing. Zdeněk Zemek je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku,zejména prodle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku,- rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listinné akcie na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné á 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře JUDr. Ing. Zdeňka Zemka, r.č. 510713/122, trvale bytem Vlčnov 1037, PSČ 671 61, za podmínek stanovených ustanoveními § 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 156,-Kč (slovy jedno sto padesát šest korun českých) za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), jehož přiměřenost odkazuje hlavní akcionář na znalecký posudek č. 0405/08 vypracovaný dne 28.04.2008 společností PROSCON, s.r.o., ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ: 49356381, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 19831. zobrazit více skrýt více
 • 24. května 2004 - 14. prosince 2007 : Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 22.4.2004, č.j. Nc 4852/2004-5 byla nařízena exekuce na majetek povinné společnosti Železárny Chomutov a.s., IČO 467 08 715. Provedení... m exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ivan Rehák se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2, PSČ 400 01. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2004 - 4. srpna 2005 : Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 14.5.2004, č.j. Nc 5098/2004-6 (ve znění opravného usnesení ze dne 26.7.2004, č.j. Nc 5098/2004-10), byla nařízena exekuce na majetek p... ovinné společnosti Železárny Chomutov a.s., IČO 467 08 715. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Katarína Maisnerová, Praha 1, Vodičkova 30, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 7. února 1994 : Základní jmění společnosti činí 460 153 000,- Kčs (slovy:čtyřistašedesátmilionůstopadesáttřitisíce). Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které je představovánoceno... u vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podniku Železárny,s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 460 153 akcií namajitele po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 30. května 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Jiří M a r š n e r , bytem Chomutov, Okrajová 4764,JUDr. Bedřich H á j e k , bytem Kadaň, 1.máje 1534 aIng. Jan F i s c h e r , bytem Chomutov, Kar... oliny Světlé 3542. zobrazit více skrýt více
posunout dolů