Trendy

44 836 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-2 591 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

26 934 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.1.2014 Mostecká 229/13, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

Historické adresy

28.1.2002 - 6.1.2014 Litoměřice, Mostecká čp. 229, PSČ 41201
5.5.1992 - 28.1.2002 Litoměřice, Mostecká 13

46708723

DIČ

od 1.1.1993

CZ46708723

Datum vzniku

5. května 1992

Datová schránka

pf6et49

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 275

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.2.2018

22 238 550 Kč

Historické jmění

31.8.2012 - 22.2.2018

22 513 500 Kč

14.6.1993 - 31.8.2012

50 030 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litoměřice

Bankovní účty

zvěřejněno 19.7.2016

4367922309 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 30.9.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 1. máje 36, 411 45, Úštěk - Úštěk-České Předměstí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. května 1992 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor...kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. září 2017 - 22. února 2018 : Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 22. 6. 2017: 1.Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti.2.Základní kapi... tál společnosti bude snížen o celkovou částku 274.950,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát- čtyřitisícedevětsetpadesát korun českých), tj. z 22.513.500,- Kč (slovy: dvacetdvamilionů- pětsettřinácttisícpětset korun českých) na 22.238.550,- Kč (slovy: dvacetdvamilionůdvěstětřicetosmtisícpětsetpadesát korun českých). 3.Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 611 ks (slovy: šestsetjedenáct kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 274.950,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětsetpadesát korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen Zrušované akcie) jejich zničením dle ust. § 522 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako zákon o obchodních korporacích). Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 274.950,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětsetpadesát korun českých). 4.Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 274.950,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětsetpadesát korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. 5.Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2017 činí 214.550,- Kč (slovy: dvěstěčtrnácttisícdvěstěpadesát korun českých). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 60.400,- Kč (slovy: šedesáttisícčtyčista korun českých) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. 6.Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2012 - 22. února 2018 : Řádná valná hromada rozhodla dne 7.6.2012 o snížení základního kapitálu, a to takto: a) Základní kapitál se snižuje o částku 27.516.500,- Kč, slovy: Dvacetsedm milionů pětsetšestná... ct tisíc pětset korun českých, tedy z částky 50.030.000,- Kč, slovy: Padesát milionů třicet tisíc korun českých na částku 22.513.500,- Kč, slovy: Dvacetdva miliónů pětsettřináct tisíc pětset korun českých. b) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát minulých období a dále pak snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno postupem dle § 213a Obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty všech 50030 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: Jeden tisíc korun českých, každé z nich, na novou jmenovitou hodnotu 450,- Kč, slovy: Čtyřistapadesát korun českých, každé z nich. d) Částka odpovídající snížení základního kapitálu, t.j. částka ve výši 27.516.500,- Kč, slovy: Dvacetsedm miliónů pětsetšestnáct tisíc pětset korun českých, bude ve výši 26.929.914,- Kč, slovy: Dvacetšest milionů devětsetdvacetdevět tisíc devětsetčtrnáct korun českých, použita na úhradu ztrát společnosti a částka ve výši 586.586,- Kč, slovy: pětsetosmdesátšest tisíc pětsetosmdesátšest korun českých, bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Vzhledem k uvedenému důvodu snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům vyplacena, a to ani zčásti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů poskytnuto ani žádné jiné plnění. e) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty se stanoví na 3, slovy: tři, kalendářní měsíce ode dne následujícího po dni, kdy bude zveřejněna výzva představenstva k jejich předložení způsobem předepsaným ve stanovách pro zveřejnění oznámení o konání valné hromady společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1997 - 22. února 2018 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
 • 14. června 1993 - 24. března 1995 : Dana T s c h a k e r t o v á , bytem Lovosice, Zvonařova959/B.
 • 5. května 1992 - 14. června 1993 : Dozorčí rada společnosti:Josef H r s t k a , bytem Litoměřice, M.Majerové 1842/33,JUDr. Radka Š u m e r o v á , bytem Litoměřice, A.Muchy 12 aMarie Š n á b l o v á , bytem Litom... ěřice, Dobrovského 31. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 - 14. června 1993 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 - 14. června 1993 : Základní jmění společnosti činí 24 012 000,- Kčs (slovy:dvacetčtyřimilionů dvanácttisíc). Zakladatel splatil 100%základního jmění společnosti, které je představování cenouvkládanéh... o hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podniku Kovovýroba Litoměřice,s.p..Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 24 012 akcií najméno po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů