Trendy

557 285 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

18 569 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

471 274 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2001 Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PSČ 41313

Historické adresy

19.5.1997 - 1.11.2001 Roudnice nad Labem, Na Urbance 632
5.5.1992 - 19.5.1997 Roudnice nad Labem, Na Urbánce 632

Adresa z obchodního rejstříku

od 9.7.2014 Na Urbance , 413 13 Roudnice nad Labem
od 27.9.2000 Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PSČ 41301

46708766

DIČ

od 1.1.1993

CZ46708766

Datová schránka

vnwe7a6

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 278

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.5.1997

121 596 000 Kč

Historické jmění

1.2.1993 - 19.5.1997

121 596 000 Kč

5.5.1992 - 1.2.1993

120 557 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Roudnice nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 3.12.2015

CZ3803001712800315073263

... více účtů (celkem 16) najdete zde

Historické provozovny

6.6.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Chelčického 1228, 413 01, Roudnice nad Labem

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 : Popis práv a povinností spojených s akciemi obsahují stanovy společnosti uložené ve sbírce listin. Převoditelnost akcií je podmíněna rozhodnutím valné hromady (v případě, že není p Popis práv a povinností spojených s akciemi obsahují stanovy společnosti uložené ve sbírce listin. Převoditelnost akcií je podmíněna rozhodnutím valné hromady (v případě, že není p...ůsobnost valné hromady vykonávána jediným akcionářem), přičemž k přijetí rozhodnutí o převodu akcií je potřebný souhlas všech hlasů všech akcionářů společnosti, tj. 121 596 hlasů. zobrazit více skrýt více
 • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 11. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 5. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze... 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Meva Roudnice nad Labemve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2007 - 12. prosince 2007 : Usnesení číslo 5. mimořádné valné hromady společnosti MEVA a.s., uskutečněné dne 30.07.2007.Text usnesení: Mimořádná valná hromada akcionářů schvaluje rozhodnutí o přechodu akcií s... polečnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku a stanovisko představenstva.Usnesení v úplném znění1. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti MEVA a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PSČ 413 13, identifikační číslo: 46708766, je společnost EKO-LIMA, s.r.o., se sídlem Litoměřice, Mlékojedská 954, PSČ 412 01, identifikační číslo: 62245368 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 20.6.2007 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Hanou Královou, notářkou v Litoměřicích pod č.j. NZ 113/2007,N 116/2007 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil:(i) 106 ks, slovy: jedno sto šest kusů hromadných listin na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné hromadné listiny je 1.000.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 106.000.000,- Kč, série B, čísla: 000 001 - 000 106, datum emise 7.listopad 2005. Tyto hromadné listiny nahrazují 106 000 ks / slovy jedno sto šest tisíc kusů / akcií emitovaných společností v nominální hodnotě 1 000,- Kč, série A. čísla 000 001 - 106 000, datum emise 7.listopad 2005.(ii) 9872 ks, slovy: devět tisíc osm set sedmdesát dva kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 9 872 000,-Kč, datum emise 7. listopad 2005, skládajících se z akciísérie A , čísla 106 001 - 106 984 , počet kusů 984série A , čísla 106 986 - 107 032 , počet kusů 47série A , čísla 108 001 - 108 116 , počet kusů 116série A , čísla 108 237 - 108 272 , počet kusů 36série A , čísla 108 281 - 108 332 , počet kusů 52série A , čísla 108 336 - 108 550 , počet kusů 215série A , čísla 108 556 - 109 277 , počet kusů 722série A , čísla 109 515 - 109 625 , počet kusů 111série A , čísla 109 638 - 109 681 , počet kusů 44série A , čísla 109 697 - 109 712 , počet kusů 16série A , čísla 109 736 - 109 753 , počet kusů 18série A , čísla 109 775 - 109 783 , počet kusů 9série A , čísla 109 789 - 109 819 , počet kusů 31série A , čísla 109 828 - 109 847 , počet kusů 20série A , čísla 109 864 - 109 879 , počet kusů 16série A , čísla 109 889 - 109 908 , počet kusů 20série A , čísla 109 941 - 110 000 , počet kusů 87série A , čísla 114 001 - 118 332, počet kusů 4 332série A , čísla 118 347 - 118 358 , počet kusů 12série A , čísla 118 376 - 118 385 , počet kusů 10série A , čísla 118 614 - 119 315 , počet kusů 702série A , čísla 119 325 - 121 596 , počet kusů 2 272Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 95,29 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tím i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 90,00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.164,- Kč (slovy: tři tisíce jedni sto šedesát čtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 0610/07, zpracovaným společností - znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti MEVA a.s., na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 3.164,-Kč ( slovy: tři tisíce jedno sto šedesát čtyři koruny české), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 3.162,-Kč/akcie." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena metodou diskontovaných peněžních toků (DCF) pro vlastníky a věřitele. Byla to jediná metoda ocenění použitá pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář.4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti Merx a.s., IČ: 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00 bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tzn. po jejich předání společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií.5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení a předání seznamů oprávněných osob, které předali akcie společnosti a kterým vzniklo právo na výplatu protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to vždy bez zbytečného odkladu po převzetí předmětných akcií.Stanovisko představenstva:"Představenstvo společnosti MEVA a.s. se seznámilo s návrhem usnesení k bodu 3. mimořádné valné hromady svolané na den 30.7.2007, předloženého hlavním akcionářem s tím, že představenstvo nepředkládá akcionářům k předloženému návrhu vlastní protinávrh,---- nemá k návrhu usnesení hlavního akcionáře výhrady.Toto stanovisko vydává představenstvo MEVA a.s. s přihlédnutím na své vyjádření k navrhované výši protiplnění uveřejněné dne 4.7.2007 v rámci oznámení o konání mimořádné valné hromady a s ohledem na skutečnost, že schválení předmětného návrhu na usnesení mimořádnou valnou hromadou nebude mít podle názoru představenstva vliv na podnikatelskou činnost společnosti." zobrazit více skrýt více
 • 22. září 1998 - 8. listopadu 1999 : Valná hromada akciové společnosti schválila dne 19.6.1998 změnučlánků 12 odst. 5, článku 16 a článku 9 odst. 2 písm. j stanovspolečnosti.
 • 7. května 1998 - 8. listopadu 1999 : Valná hromada akciové společnosti schválila dne 20.6.1997 novéznění stanov.
 • 22. února 1994 - 8. listopadu 1999 : Valná hromada společnosti dne 26.6.1993 schválila změnu článků2/ 9 odst. 2 a 13 odst. písm. d) stanov společnosti.
 • 11. února 1994 - 8. listopadu 1999 : Valná hromada akciové společnosti schválila dne 30.3.1993 novéznění stanov společnosti.
 • 5. května 1992 - 11. února 1994 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 5. května 1992 - 1. února 1993 : Základní jmění společnosti činí 120.557.000,- Kčs (slovy:stodvacetmiliónůpětsetpadesátsedmtisíc korun československých).Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které... jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMeva Roudnice nad Labem.Toto základní jmění je rozděleno na 120.557 akcií na majitelepo 1000 Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů