Základní údaje

Historické adresy

14.8.1997 - 25.3.2015 Děčín I, Karla Čapka 211/1
6.5.1992 - 14.8.1997 Děčín, Karla Čapka l

46708936

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 13.1.2014

CZ46708936

Datum vzniku

6. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. března 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. března 2015

Datová schránka

46dakwz

Historické názvy

6.5.1992 - 25.3.2015

Československá plavba labská, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 287

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.4.1998 - 25.3.2015

2 057 212 000 Kč

14.8.1997 - 23.4.1998

2 571 515 000 Kč

13.10.1992 - 14.8.1997

2 571 515 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Děčín

Historické provozovny

1.2.1999 - 25.3.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Přístavní 432/8, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno

... více provozoven (celkem 108) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 25. března 2015 - 25. března 2015 : Právní důvod výmazu : Společnost byla vymazána na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.9.2012, č.j. 44 K 35/2001-2870, kterým byl konkurs, prohlášený na maje... tek úpadce Československá plavba labská, a.s., Děčín I, Karla Čapka 211/1, identifikační číslo 467 08 936, zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 20.10.2012. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 2015 - 25. března 2015 : Vymazává se společnost Československá plavba labská, a.s. se sídlem Děčín I, Karla Čapka 211/1, identifikační číslo : 467 08 936 ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech za... psaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2006 - 25. března 2015 : Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18.9.2006, v právní moci dne 25.10.2006, č.j. 44 K 35/2001-2100 soud zprostil Ing. Vladimíra Komedu funkce zvláštního správce.
 • 28. května 2003 - 25. března 2015 : Se souhlasem obsaženým v usnesení Krajského soudu v Ústí nadLabem č.j. 44 K 35/2001 ze dne 22.6.2002 uzavřel správcekonkurzní podstaty úpadce Československá plavba labská, a.s.... dne 24.9.2002:a) Smlouvu o prodeji majetkových hodnot sloužících provozování části podniku úpadce - Rejdařství ze dne 24.9.2002, na základě níž se s účinností od 24.9.2002 vlastníkem části podniku úpadce Rejdařství stala obchodní společnost Argo Internationale Spedition, s.r.o. se sídlem Brno, U vlečky 418/2, PSČ 617 00, IČ 25501071.b) Smlouvu o prodeji majetkových hodnot sloužících provozování části podniku úpadce - Přístavy ze dne 24.9.2002, na základě níž se s účinností od 1.10.2002 vlastníkem části podniku úpadce - Přístavy stala obchodní splečnost Argo Moravia, s.r.o. se sídlem Brno, U vlečky 418/2, PSČ 617 00, IČ 64618358.c) Smlouvu o prodeji majetkových hodnot sloužících části podniku úpadce - Loděnice ze dne 24.9.2002, na základě níž se s účinností od 1.11.2002 vlastníkem části podniku úpadce - Loděnice stala obchodní společnost České loděnice, a.s. se sídlem Praha 8, Voctářova 18/3, IČ 00152226. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1998 - 25. března 2015 : Vlastníkem 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 800,-- Kč sezvláštními právy může být pouze fond národního majetku Českérepubliky, popř. subjekt jím určený.
 • 1. prosince 1997 - 25. března 2015 : Valná hromada obchodní společnosti Československá plavba labská,a.s. se sídlem v Děčíně I, Karla Čapka 211/1, IČO 46 70 89 36konaná dne 28.8.1997 v Děčíně - Křešicích rozhodla usne... sením osnížení základního jmění takto:1. Základní jmění společnosti se snižuje z původních 2 571 515000,- Kč na 2 057 212 000,- Kč, tj. o 514 303 000,- Kč, znásledujících důvodů:a) v rozsahu 474 543 925,63 Kč se základní jmění snižuje podle §216a odst. 1 písm. b) obch. zák. z důvodu úhrady ztráty za rok1996,b) v rozsahu 39 759 074,37 Kč se základní jmění snižuje podle §216a odst. 1 písm. c) obch. zák. za účelem převodu do rezervníhofondu na úhradu budoucí ztráty.2. Snížení základního jmění se provede snížením jmenovitéhodnoty akcií z původních 1 000,- Kč na 800,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1992 - 25. března 2015 : Obchodní jméno v německé verzi: Tschechoslowakische ElbeSchifffahrts AG Obchodní jméno v anglické verzi: The CzechoslowakElbe Navigation Ltd.Zkrácené znění obchodního jména: ČSPL, ... a.s. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 25. března 2015 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Československá plavba labskooderská s.p. ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/l99l Sb., opodmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne5.5.l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 1998 - 25. srpna 1998 : Vlastníkem 5 143 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 800,--Kč může být pouze Fond národního mejetku České republiky, popř.subjekt jím určený.
 • 14. října 1994 - 25. srpna 1998 : Jiří R u b á n k o, bytem Teplice, Trnovanská 1291/30
 • 14. října 1994 - 25. srpna 1998 : Kolektivní prokura:
 • 14. října 1994 - 25. srpna 1998 : Ing. Josef P i c e k, bytem Děčín 32, Přímá 319/B
 • 30. ledna 1997 - 12. června 1998 : Vlastníkem 5 143 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč může být pouze Fond národního majetku České republiky, popř.subjekt jím určený.
 • 26. září 1995 - 29. července 1996 : Ing. Jaroslav V á v r a, bytem Riegrova 522/46, Děčín II.
 • 14. října 1994 - 29. července 1996 : JUDr. Zdeněk L a n d a, bytem Palackého 63, Benešov nadPloučnicí
 • 14. října 1994 - 29. července 1996 : Ing. Štěpán K o m e n d a, bytem Družstevní 170, Jílovéu Děčína
 • 14. října 1994 - 29. července 1996 : Bohumil Š v a r c, bytem Rabasova 3184/21, Ústí nad Labem
 • 14. října 1994 - 29. července 1996 : Václav S e l l n e r, bytem Slovanská 87, Děčín VI
 • 14. října 1994 - 26. září 1995 : Ing. Jaroslav V á v r a, bytem R iegrova 52/46, Děčín II.
 • 7. června 1993 - 26. září 1995 : Ing. Rudolf Káninský , bytem Láskova 1797, Praha 4Ing. Josef Pekárek , Vašátkova 1011, Praha 9Ing. Pavel Kupka , bytem Průchodní 117, Děčín 31.
 • 2. února 1993 - 14. října 1994 : Kolektivní prokura:Ing. Jiří A s t r , bytem Koperníkova 143, Děčín 31,JUDr. Zdeněk L a n d a , bytem Palackého 63, Benešov nadPloučnicí, Václav S e l l n e r , bytem Slovanská ... 87, Děčín VI,JUDr. Milan Š p r y s l , bytem Novoměstská 1113/61, Děčín VI,Bohumil Š v a r c , bytem Rabasova 3184/21, Ústí nad Labem -Dobětice, Ing. Jaroslav V á v r a , bytem Riegrova 522/46, DěčínII. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 7. června 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Jorika K i l i á n o v á , bytem Kamenická 299/lO4, DěčínIng. Milka R i c h t e r o v á , bytem Na výsledku ll/2, Praha 4Ing. Vojtěch O n d r i á š ... , bytem Kovařovice ll37, Praha 4Ing. Bohumír B á r t a , bytem Hrdinů 367, Děčín XXXIIIng. Miroslav M a l ý , bytem Doubravčická l7, Praha lO. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 13. října 1992 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 13. října 1992 : Základní jmění společnosti činí 2 56l 642 OOO,-Kčs (slovy:dvěmiliardypětsetšedesátjedenmiliónšestsetčtyřicetdvatisíce korunčeskoslovenských).Zakladatel splatil lOO% základního jměn... í společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeskoslovenská plavba labsko oderská s.p.Toto základní jmění je rozděleno na 2 556 5l9 akcií na majitelepo l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty a na 5 l23 akcií na jméno pol OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů