Trendy

2 578 239 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 208 183 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

2 282 823 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.6.2015 Důlní 362/2, 400 04 Trmice

Historické adresy

20.5.2015 - 25.6.2015 Důlní 362, 400 04 Trmice
9.7.2014 - 20.5.2015 Důlní 362/2, 400 04 Trmice
9.3.2001 - 9.7.2014 Trmice, Důlní 362, okres Ústí nad Labem, PSČ 40004
21.11.1995 - 9.3.2001 Trmice, Důlní 362, okres Ústí nad Labem
7.5.1992 - 21.11.1995 Ústí nad Labem, Důlní 362

46708952

DIČ

od 1.1.1993

CZ46708952

Datum vzniku

7. května 1992

Datová schránka

7ugeu5h

Historické názvy

21.11.1995 - 4.7.2007

METAL Ústí n.L., a.s.

4.7.2007 - 4.7.2007

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

7.5.1992 - 21.11.1995

METAL a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 289

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.12.2004

248 560 000 Kč

Historické jmění

22.4.1997 - 8.12.2004

124 280 000 Kč

14.12.1995 - 22.4.1997

135 825 000 Kč

9.11.1992 - 14.12.1995

115 448 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 23.5.2014

117542583 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

31.7.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Důlní 362/2, 400 04, Trmice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 8. prosince 2004 : Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Go Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Go...rkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. září 2005 - 24. března 2006 : Mimořádná valná hromada přijala dne 1. září 2005 toto usnesení:Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií tak... to:Valná hromada bere na vědomí, že hlavním akcionářem společnosti je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. společnost KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní 235.630 z 248.560 kusů akcií, tj. akcie představující 94,80% souhrnné jmenovité hodnoty základního kapitálu společnosti, což je prokázáno výpisem ze Střediska cenných papírů.Všech 12.930 kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na akcii, které nejsou vlastněny hlavním akcionářem, přechází na hlavního akcionáře společnosti KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo. Za jednu akcii společnosti bude hlavním akcionářem poskytnuto protiplnění ve výši 2.890,- Kč, tato výše je doložena a shoduje se s výší stanovenou znaleckým posudkem č. 65-1/2005 ze dne 21.7.2005 vypracovaným společností TACOMA Consulting, a.s.Protiplnění bude poskytnuto akcionářům bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od zápisu vlastnického práva ke všem ostatním akciím ve prospěch hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 - 8. prosince 2004 : Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení přijatého usnesení.
 • 11. srpna 2004 - 8. prosince 2004 : Emisní kurz jedné nově upisované akcie činí 1.000,- Kč. Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u AB... N AMRO Bank N.V., pobočka Praha, číslo účtu 185914/5400 ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 - 8. prosince 2004 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům v níže uvedeném rozsahu a to tak, že:a) úpis těchto akcií proběhne následující prac... ovní den po dni skončení lhůty pro úpis s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v době od 8.00 do 9.00 hod;b) přesný termín tohoto úpisu bude oznámen v dopise oznamujícím lhůtu pro úpis akcií s využitím přednostního práva (bod 3.b.);c) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno;d) akcionáři mohou upsat všechny zbývající neupsané akcie - každý akcionář však maximálně tolik akcií, kolik na něj připadá podle poměru podílu akcií, které vlastní, k součtu všech akcií vlastněných akcionáři, kteří se zúčastnili tohoto dodatečného úpisu; do počtu akcií se započítávají i akcie upsané akcionáři s využitím přednostního práva; některé akcie tak mohou být ve spoluvlastnictví;e) technicky proto bude úpis proveden tak, že se v době od 8.00 do 9.00 hod. zjistí zájem akcionářů o zbývající akcie, akcionáři se upíší do listiny upisovatelů bez uvedení počtu akcií a podpisu; v 9.00 hod. bude možnost upsat se do listiny ukončena a akcionáři si mezi sebou rozdělí zbývající akcie v poměru uvedeném výše ad 4.d.; pokud bude mít akcionář zájem o nižší počet akcií než by na něj připadal podle tohoto poměru rozdělí se zbývající na něj připadající akcie mezi ostatní; konkrétní počet akcií, popř. spoluvlastnické podíly na akcii se pak doplní do listiny upisovatelů a akcionáři je stvrdí svým podpisem. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 - 8. prosince 2004 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 124.280 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,-... Kč. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 - 8. prosince 2004 : Řádná valná hromada konaná dne 8.6.2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 124.280.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Poukáz... ky na akcie vydávány nebudou. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 - 8. prosince 2004 : Akcie budou upsány nejprve s využitím přednostního práva a to tak, že:a) nové akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího st... řediska, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00hod.; lhůta pro upsání akcií je dva týdny ode dne zveřejnění oznámení o možnosti využití přednostního práva na úpis nových akcií;b) počátek lhůty pro úpis nových akcií bude akcionářům oznámen stejným způsobem jako pozvánka na valnou hromadu, tedy dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále oznámením v Obchodním věstníku;c) na každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat s využitím přednostního práva jednu další celou akcii;d) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno;e) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být uplatněno poprvé, tedy první den, kdy bude možné akcie začít upisovat (bod 3.a). zobrazit více skrýt více
 • 30. května 1997 - 8. prosince 2004 : Řádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 30. srpna1996 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterým seruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou d... ne23. 11. 1995, jsou založeny ve spise. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1996 - 8. prosince 2004 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 30. 8. 1996 rozhodla osnížení základního jmění společnosti o 11 545 000,--Kč zrušením11 545 zaměstnaneckých akcií z důvodu nezájmu zaměst... nanců ojejich nákup. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1992 - 8. prosince 2004 : Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Go... rkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne4.5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1996 - 30. května 1997 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne23.11.1995 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterýmse ruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou ... dne24.3.1995, jsou založeny ve spise. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 1992 - 30. května 1997 : Valná hromada akciové společnosti konaná dne 12.10.1992schválila nové znění stanov.
 • 22. listopadu 1995 - 18. března 1996 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 24.3.1995rozhodla o změnách stanov a jejich úplné nové znění, kterým seruší stanovy schválené řádnou valnou hromadou akciovés... polečnosti konanou dne 16.9.1993 je založeno ve spiseobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1993 - 22. listopadu 1995 : Řádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 16.9.93rozhodla o změnách stanov a jejich úplně nové znění, kterýmse ruší stanovy vydané zakladatelem při vzniku společnosti,vče... tně dodatků, jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 1993 - 19. října 1993 : Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím valné hromadykonané dne 21.5.1993 a to formou notářského zápisu z tétovalné hromady.
 • 7. května 1992 - 15. července 1993 : Dozorčí rada společnosti :1/ Milan H r o m a d a, bytem Ústí nad Labem, Dukel. hrdinů535/112/ Ing. Josef K l o f á č, bytem Praha 3, Poznaňská 4513/ Fridrich O n d r e j i ... č k a, bytem Ústí na Labem, Kmochova3 B. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1992 - 9. listopadu 1992 : Základní jmění společnosti :Základní jmění společnosti činí 103.455.000,-- Kčs /slovy:jednostotřimilionyčtyřistapadesátpěttisíc korunčeskoslovenských/.Zakladatel splatil 100 % zákl... adního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku METAL, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 103.455 akcií najméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů