Trendy

7 023 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

886 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

27 163 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

11.11.2016 - 21.12.2016 Anglické nábřeží 2434/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
19.9.2001 - 11.11.2016 Plzeň, Anglické nábřeží 1/2434, okres Plzeň-město, PSČ 30545
13.11.1997 - 19.9.2001 Plzeň, Anglické nábřeží 1, okres Plzeň-město, PSČ 30545
1.9.1992 - 13.11.1997 Plzeň

46882031

DIČ

od 1.1.1993

CZ46882031

Datum vzniku

1. září 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. prosince 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. prosince 2016

Datová schránka

dsfc9ur

Historické názvy

7.5.2015 - 21.12.2016

Business center Bohemia, a.s., v likvidaci

6.10.2003 - 7.5.2015

Business center Bohemia, a.s.

19.9.2001 - 6.10.2003

Hutní projekt Plzeň, a.s.

1.9.1992 - 19.9.2001

Hutní projekt Plzeň a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 285

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.9.1992 - 21.12.2016

19 853 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

801671015 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 18.9.1992

hlavní
  • Adresy:
    • Anglické nábřeží 2434/1, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 21. prosince 2016 - 21. prosince 2016 : Společnost Business center Bohemia, a.s., v likvidaci, se sídlem Anglické nábřeží 2434/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, identifikační číslo 468 82 031 se vymazává z obchodního ... rejstříku po skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2015 - 21. prosince 2016 : Společnost byla rozhodnutím jediného akcionáře, jenž má formu notářského zápisu, sepsaného dne 28.04.2015, pod čj. N 162/2015, NZ 146/2015, JUDr. Josefem Burdou, notářem se sídlem ... v Plzni, zrušena s likvidací, a to ke dni 01.05.2015.Likvidátorem byl povolán: JUDr. JOSEF HLAVÁČ, dat. nar. 1. března 1970, Svahová 1243/4, Černice, 326 00 Plzeň, sídlo likvidátora na adrese: Martinská 8, 301 00 Plzeň. zobrazit více skrýt více
  • 11. února 2015 - 21. prosince 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. ledna 2014 - 21. prosince 2016 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 19.12.2013 rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na ná... vrh hlavního akcionáře Ing. Ivana Baláše, nar. 24.10.1961, bytem Pod Kalou 158, Vonoklasy takto:1) Mimořádná valná hromada určuje, že na základě výsledku prezence na jednání valné hromady je Ing. Ivan Baláš, narozen 24.10.1961, bytem Pod Kalou čp. 158, Vonoklasy, PSČ 252 28 hlavním akcionářem společnosti Business center Bohemia, a.s., IČ: 46882031, se sídlem Plzeň, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 285, (dále jen Společnost). Tento hlavní akcionář je majitelem celkem 17982 kusů listinných akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč s nimiž je spojeno celkem 89910 hlasů a svědčí mu právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění (dále jen obchodní zákoník). 2) Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, které nevlastní hlavní akcionář Ing. Ivan Baláš v celkovém počtu 1.871 kusů na Ing. Ivan Baláše, nar. 24.10.1961, bytem Pod Kalou čp. 158, Vonoklasy, PSČ 252 28, jako na osobu hlavního akcionáře, s tím, že vlastnické právo přejde v souladu s ustanovením §183l odst.3 obchodního zákoníku na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.3) Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, určené podle §183j odst.6 obchodního zákoníku, činí 515,59 Kč (pět set patnáct korun českých a padesát devět haléřů) na jednu listinnou akcii Společnosti znějící na majitele o nominální hodnotě akcie 1.000,-- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Davida Šoffera, Lábkova 8, Plzeň č. 077-016/13 ze dne 4.11.2013. 4) Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavní akcionář doložil Potvrzení o převedení peněžních prostředků ve výši 964.688,89,-- Kč k výplatě protiplnění menšinovým akcionářům v souvislosti s realizací práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku vystaveného Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1 dne 19.12.2013.5) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění navýšené o úrok v souladu s ust. §183m odst.2 obchodního zákoníku bude bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku vyplácet původním vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů nebo zástavním věřitelům v případě, že bude prokázáno zastavení cenného papíru, Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 (patnáct) dnů poté, kdy jí budou listinné cenné papíry předány na základě uzavřené smlouvy mezi společností Business center Bohemia, a.s. a Komerční bankou, a.s.. 6) Dosavadní vlastníci předloží listinné akcie z pověření společnosti Business center Bohemia, a.s. Komerční bance a.s. v některém z těchto jejích obchodních míst v pracovních dnech v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00:- pobočka Komerční banky a.s. v Plzni, Goethova ulice- pobočka Komerční banky a.s. v Plzni - Bory, Boettingerova 2902/26- pobočka Komerční banky a.s. v Plzni - Lochotín, Gerská 11 - pobočka Komerční banky a.s. v Plzni, Klatovská 11 - pobočka Komerční banky a.s. v Plzni - Slovany, Koterovská 11 - pobočka Komerční banky a.s. v Praze, Václavské náměstí 42 ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost podle § 214 odst.1 až 3 obchodního zákoníku. 7) Komerční banka a.s. vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 11. září 2004 - 8. ledna 2005 : Zapisuje usnesení valné hromady společnosti ze dne 30. 6. 2004 dle § 203 odst. 2 obch. zák.Rozhodnutím valné hromady dojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových... akcií v souladu s ust. § 203 a násl. obch. zák..Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 15.882.400,-- Kč ze současné výše 19.853.000,-- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 19853 ks kmenových akcií na majitele v podobě listinného cenného papíru, o jmenovité hodnotě 800,-- Kč. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Veškeré nově upsané akcie budou primárně upsány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Lhůta pro vykonání přednostního práva v sídle společnosti akcionáři bude činit 20 dnů ode dne oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (lhůta pro uplatnění přednostního práva). Ve stejné lhůtě je upisovatel povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevřela na vlastní jméno, a to u HVB Bank Czech Republik, a.s. pobočka Plzeň, č.ú.: 801671998/2700. Představenstvo bude povinno oznámit vznik přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti nabude právní moci. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 800,-- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. Ing. Petru Kratochvílovi nar. 17. 10. 1950, bytem Praha 10, Brigádníků 127. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 1992 - 22. září 1994 : Akcie: Základní jmění je rozvrženo na 19 853 ks akcií znějícíchna jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.-Kčs
posunout dolů