Trendy

48 371 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 147 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

74 791 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 15.2.2013 č.p. 220, 341 42 Velhartice

Historické adresy

1.10.1992 - 15.2.2013 Velhartice, okres Klatovy

46884335

DIČ

od 1.1.1993

CZ46884335

Datum vzniku

1. října 1992

Datová schránka

hjwui3v

Historické názvy

23.11.1994 - 25.10.2006

Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a. s.

1.10.1992 - 23.11.1994

Vesa Velhartice a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 298

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.2.2013

23 153 000 Kč

Historické jmění

4.5.2004 - 15.2.2013

26 120 000 Kč

23.11.1994 - 4.5.2004

26 120 000 Kč

1.10.1992 - 23.11.1994

24 810 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Sušice

Bankovní účty

zvěřejněno 11.5.2017

199902051 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 17.4.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 341 42, Velhartice 220

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. května 2016 : V důsledku rozdělení společnosti Vesa Velhartice, a. s., se sídlem Velhartice 220, PSČ 341 42, identifikační číslo 468 84 335, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským sou V důsledku rozdělení společnosti Vesa Velhartice, a. s., se sídlem Velhartice 220, PSČ 341 42, identifikační číslo 468 84 335, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským sou...dem v Plzni v oddíle B, číslo vložky 298, odštěpením sloučením přešla část jmění této společnosti uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost GASTEIN, s.r.o., se sídlem Česká Bělá 308, PSČ 582 61, identifikační číslo 274 93 890, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, číslo vložky 22335. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. června 2014 - 27. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 21. června 2014 - 27. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 25. června 2015 - 12. října 2015 : Řádná valná hromada společnosti Vesa Velhartice, a.s. se sídlem č.p. 220, 341 42 Velhartice, identifikační číslo 468 84 335, konaná dne 25.6.2015, přijala toto usnesení:I. Řádná v... alná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je JUDr. Jan Hamr, rodné číslo 59-03-13/1806, trvale bydliště a trvalý pobyt Havlíčkův Brod, Stromovka 3963, PSČ 580 01, když vlastní 21 kusů akcií Společnosti na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000.000,- Kč, 162 kusů akcií Společnosti na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10.000,- Kč a 38 kusů akcií Společnosti na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000,- Kč vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 23.153.000,- Kč a je rozdělen na 21 kusů akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 210 kusů akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 53 kusů akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22.658.000,- Kč, což představuje 97,86 % základního kapitálu Společnosti, snimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 97,86 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích.II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 375 a následujících zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to JUDr. Jana Hamra, rodné číslo 59-03-13/1806, trvale bydliště a trvalý pobyt Havlíčkův Brod, Stromovka 3963, PSČ 580 01. Vlastnické právo kúčastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti jejich menšinových akcionářů, přechází dle ustanovení § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 19.690,- Kč (slovy devatenáct tisíc šest set devadesát) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a částku 1.969,- Kč (slovy jeden tisíc devět set šedesát devět) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti číslo 111-05/2015 ze dne 12.5.2015 vypracovaného ke dni 31.3.2015 soudním znalcem Ing.Antonínem Smrčkem, Vyhlídka 860/4, 638 00 Brno Sever, Lesná, který Hlavní akcionář doručil Společností spolu se žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů je částka 19.690,- Kč (slovy devatenáct tisíc šest set devadesát) za každou jednu akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč a částka 1.969,- Kč (slovy jeden tisíc devět set šedesát devět) za každou jednu akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla soudním znalcem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), substanční metoda a metoda účetní hodnoty. Hodnota jmění Společnosti byla alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnosti a objemu vydaných akcií.IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu tohoto paragrafu, kterou je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo 45317054, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 1360, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti kokamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva ktěmto akciím. Vtom případě poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ustanovení § 389 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti.V. Řádná valná hromada osvědčuje, že pověřená osoba Komerční banka, a.s., která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné kvýplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.VI. Řádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie kpřevzetí Společností vřádné lhůtě podle ust. § 387 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, vsídle Společnosti na adrese Velhartice č.p. 220, PSČ 341 42 vpracovních dnech vdobě od 7.00 (sedmi) do 15.00 (patnácti) hodin,přičemž vpřípadě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 376583322 sjednat vrámci řádné lhůty jinou hodinu kpředání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do třiceti (30) dnů od přechodu vlastnického práva, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než čtrnáct (14) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie vrámci řádné lhůty, pak své akcie předloží vrámci dodatečné lhůty vmístě a čase jako vpřípadě lhůty řádné. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani vtéto dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odstavec 1 věty první zákona o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2012 - 15. února 2013 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 11.6.2012 o snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje o 2.967.000,- Kč z dosavadních 26.120.000,- Kč na 23.153.000,- Kč. S... nížení bude provedeno stažením z oběhu a fyzickou likvidací akcií, které má společnost ve svém majetku, konkrétně se jedná o 281 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 157 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je dobrá ekonomická situace společnosti a snaha o optimalizaci akcionářské struktury. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu nákladů souvisejících s odkupem vlastních akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 2007 - 15. února 2013 : Na obchodní společnost Vesa Velhartice, a.s. se sídlem Velhartice, okres Klatovy, identifikační číslo 46884335 se převádí jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů o... bchodní společnosti AGRAM, spol. s r.o. se sídlem Ždírec 1, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 49811771, jež z důvodu převodu jmění zaniká. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 23. listopadu 1994 : Základní jmění: 24.810.000,- Kčs, slovydvacetčtyřimiliónůosmsetdesettisíckorun československých.Splaceno zakladatelem v plné výši, bez vypisování akcií, přičemžtoto je představován... o cenou majetku uvedenou v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačnímprojektu státního podniku Oseva s. p. Havlíčkův Brod. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů