Trendy

12 354 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

98 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

6 055 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.1.2013 Doudlevecká 1711/63, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

1.1.1993 - 22.1.2013 Sušice, Pražská 250, PSČ 34202

46884378

DIČ

od 1.1.1993

CZ46884378

Datum vzniku

1. ledna 1993

Datová schránka

btrcj4m

Historické názvy

1.1.1993 - 22.1.2013

ACHP Sušice a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 299

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.7.2011

2 000 000 Kč

Historické jmění

14.2.2007 - 19.7.2011

5 000 000 Kč

20.3.2001 - 14.2.2007

8 600 000 Kč

17.12.1996 - 20.3.2001

28 535 000 Kč

1.1.1993 - 17.12.1996

28 535 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2317351 / 0100

Provozovny

od 1.1.1993

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pražská 250, 342 01, Sušice - Sušice II

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. ledna 2011 - 19. července 2011 : a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů... při změně rozsahu podnikání a základní kapitál ve stávající výši je pro společnost nadbytečný.Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita k efektivnímu snížení základního kapitálu, a to v k výplatě akcionářům, kteří na základě návrhu na vzetí akcií z oběhu uzavřou se společností smlouvu podle § 213c odst. 3 obch. zák.b) Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje o 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), tj. z dosavadní výše 5.000.000,-- Kč na částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých).c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno úplatným vzetím 30 kusů akcií z oběhu na základě uzavřené smlouvy o vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu a jejich následnou likvidací. Společnost zašle veřejný návrh smlouvy všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit.d) Výše úplaty a lhůta splatnosti kupní ceny:Výše kupní ceny akcií při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu bude činit na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíckorunčeských) částku 295.000,-- Kč (dvě stě devadesát pět tisíc korun českých) a kupní cena bude splatná posledním dnem prvního měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.e) Lhůta pro předložení listinných akcií:Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře, který využil veřejné nabídky k uzavření smlouvy o vzetí akcií z oběhu, způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady k předložení listinných akcií. Lhůta k předložení akcií, které společnost bere z oběhu činí 30 dní ode dne doručení výzvy k předložení akcií. zobrazit více skrýt více
  • 12. července 2006 - 14. února 2007 : Usnesení valné hromady ze dne 31. 5. 2006 o snížení základního kapitálu.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti jest změna podnikatelského záměru společnosti.S částkou, o k... terou bude snížen základní kapitál společnosti, bude naloženo tak, že v důsledku úplatného vzetí akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu dle § 213 c) obch. zák. akcionářům bude společností akcionářům, kteří návrh přijmou, vyplacena za každou akcii o nominální hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě na jméno, ACHP Sušice a.s., částka 100.000,- Kč (stotisíc).Způsob snížení základního kapitálu společnosti stanoví se tak, že akcie společnosti budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu učiněného vůči akcionářům v souladu s § 213 c) obch. zák. a to úplatně za úplatu popsanou shora. Akcie vzaté z oběhu na základě přijatého veřejného návrhu akcionářům, které se takto dostanou do držení společnosti, budou po zápisu skutečnosti snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny.Veřejný návrh smlouvy akcionářům směřující k vzetí akcií z oběhu uveřejněn v souladu s § 183 a obch. zák. způsobem v zákoně a stanovami určeným a bude učiněn nejpozději do třiceti dnů od zápisu rozhodnutí této valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené § 183 a) obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 213 c) odst. 3 obchodního zákoníku. Veřejný návrh smlouvy bude obsahovat zejména výši úplaty za akcie, které by měly být vzaty z oběhu, jak popsáno shora. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude určena na 40 dnů od uveřejnění oznámení o přijetí. Přijetí veřejného návrhu smlouvy, i případné odvolání přijetí veřejného návrhu smlouvy již akcionářům učiněné, bude akcionář povinen společnosti učinit písemně s úředně ověřeným podpisem. Kupní cena bude společnosti akcionáři, který veřejný návrh přijme, vyplacena dle dohody, nejpozději však do 30ti dnů od předložení akcií společnosti v důsledku přijetí návrhu akcionářem, ne však dříve, než dojde k zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společnosti v důsledku přijetí veřejného návrhu smlouvy stanoví se v délce třiceti dnů (30) ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, pakliže veřejný návrh přijal, není oprávněn až do předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti v tomto případě postupuje dle § 214 obchodního zákoníku.Rozsah snížení základního kapitálu stanoví se dle § 213 c) odst. 1 písm. b) pevnou částkou a to, že základní kapitál se sníží ze stávající výše 8.600.000,- Kč na novou výši 5.000.000,- Kč, tedy o pevnou výši 3.600.000,- Kč. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne stanovenou částku, bude společnost postupovat dle § 183 a) odst. 6 písm. b) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 25. července 2000 - 20. března 2001 : Usnesení valné hromady ze dne 29.5.2000 o snížení základníhojmění1. Důvodem snížení základního jmění je změna podnikatelskéhozáměru společnosti2. Rozsah snížení základního jmění či... nní 19.935.000,- Kč.Základní jmění společnosti ve výši 28.535.000,- Kč se tedy snížína 8.600.000,- Kč. Nové základní jmění bude rozděleno na 86 ksakcií o nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.3. Způsob snížení základního jmění je určen tak, že snížení budev souladu s ustanovením §213 obchodního zákoníku použitovlastních akcií společnosti, které má společnost ve svémmajetku. Jedná se celkem o 3987 ks akcií ACHP Sušice, a.s. vnominální hodnotě 5.000,- Kč/ks, které společnost nabyla v rámcipovinného odkupu, a které jsou k datu konání valné hromady vmajetku společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů