Trendy

4 600 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-5 735 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

96 516 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 6.10.2016 Závodu míru 891/111, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

Historické adresy

16.8.2010 - 6.10.2016 Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 891, PSČ 36017
1.11.1992 - 16.8.2010 Karlovy Vary, Závodu míru 93, PSČ 36017

46886419

DIČ

od 1.1.1993

CZ46886419

Datová schránka

ymqgfgj

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 307

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.1.2012

38 061 310 Kč

Historické jmění

16.8.2010 - 30.1.2012

72 454 060 Kč

24.8.1994 - 16.8.2010

229 285 000 Kč

23.12.1993 - 24.8.1994

145 933 000 Kč

1.11.1992 - 23.12.1993

132 514 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karlovy Vary

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

18709341 / 0100

Historické provozovny

6.1.1993 - 1.11.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Závodu míru 93/109, 360 17, Karlovy Vary - Stará Role

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 11. ledna 2012 - 30. ledna 2012 : Rozhodnutím insolvenčního správce Ing. Lee Loudy konané dne 26.10.2011, o kterém byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Ivanou Kondrovou, č.j. NZ 934/2011 N 930/2011, bylo rozhod... nuto o snížení základního kapitálu společnosti celkem o částku 34.392.750,00,- Kč, sestávající z částky 34 268 000,00 Kč určené k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2010 a z částky 124 750,- Kč určené k úhradě neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2010.Důvod snížení základního kapitálu podle ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku byl osvědčen zprávou nezávislého auditora, Ing. Jaroslava Petery, číslo osvědčení 0358, ze dne 3.3.2011.Insolvenční správce společnosti Starorolský Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda rozhodl, že schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. takto:a) důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2010, ověřené auditorem, a dále též i úhrada neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce ze rok 2010, ověřené auditoremb) základní kapitál společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. se snižuje o částku v hodnotě 34 392 750,00,- Kč, z toho, co do částky 34 268 000,-- Kč určené k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2010, a co do částky 124 750,- Kč určené k úhradě neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2010, v důsledku čehož bude hodnota základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. po zápisu snížení základního kapitálu činit 38 061 310,- Kč a základní kapitál tak bude rozvržen na 229.285 kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 166,- Kč.c) Snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných společností tak, že stávající jmenovitá hodnota akcií ve výši 316 Kč na jednu akcii bude snížena na hodnota 166 Kč na jednu akcii, tzn. že jmenovitá hodnota stávajících akcií bude snížena o částku 150,- Kč.d) Akcie musí být předloženy Společnosti za účelem jejich výměny ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Pokud akcionáři ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 16. srpna 2010 - 11. ledna 2012 : Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 28.06.2010, o kterém byl pořízen notářský zápis sepsaný Mgr. Ing. Jaroslavem Havlem, č.j. NZ 129/2010, N 130/2010, bylo rozho... dnuto o snížení základního kapitálu společnosti celkem o částku 156.830.940,- Kč sestávající z částky 64.735.000,- Kč určené k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2009 a z částky 92.095.940,- Kč určené k úhradě neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2009. Důvod snížení základního kapitálu podle ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku byl osvědčen zprávou nezávislého auditora, Ing. Jaroslava Petery, číslo osvědčení 0358, ze dne 29.04.2010.Valná hromada společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. rozhodla, že schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. takto:a) důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2009, ověřené auditorem, a dále též i úhrada neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2009, ověřené auditorem;b) základní kapitál společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. se snižuje o částku v hodnotě 156.830.940,- Kč (stopadesátšest milionů osmsettřicet tisíc devětsetčtyřicet korun českých), z toho co do částky 64.735.000,- Kč (šedesátčtyři milionů sedmsettřicetpět tisíc korun českých) určené k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2009, a co do částky 92.095.940,- Kč (devadesátdva milionů devadesátpět tisíc devětsetčtyřicet korun českých) určené k úhradě neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2009, v důsledku čehož bude hodnota základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. po zápisu snížení základního kapitálu činit 72.454.060,- Kč (sedmdesátdva milionů čtyřistapadesátčtyři tisíc šedesát korun českých) a základní kapitál tak bude rozvržen na 229.285 (dvěstědvacetdevět tisíc dvěstěosmdesátpět) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 316,- Kč (třistašestnáct korun českých);c) snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných společností tak, že stávající jmenovitá hodnota akcií ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii bude snížena na hodnotu 316,- Kč (třistašestnáct korun českých) na jednu akcii, tzn. že jmenovitá hodnota stávajících akcií bude snížena o částku 684,- Kč (šestsetosmdesátčtyři korun českých);d) listinné akcie vydané Společností budou předkládány v důsledku snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. k výměně ve lhůtě 180 (stoosmdesát) kalendářních dní od dne, kdy se rozhodnutí o snížení základního kapitálu stane účinným, tj. ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem Společnosti způsobem totožným pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 11. října 1996 - 24. června 1997 : Akcie: Základní jmění společnosti je rozděleno na 229 285 kusůakcií, z toho:a) 218 692 kusů akcií na majitele po 1000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelnýc... h cenných papírů v zaknihované podobě,b) 10 593 kusů zaměstnaneckých akcií znějících na jméno po 1000,- Kč jmenovité hodnoty v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
  • 15. února 1995 - 11. října 1996 : Akcie:Základní jmění společnosti je rozděleno na 229 285 kusů akcií,z toho:a) 218 692 kusů akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč s charakterem v... eřejně obchodovatelných cenných papírů,b) 10 593 kusů akcií znějících na jméno (zaměstnanecké akcie) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč.Akcie společnosti budou emitovány v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
  • 23. prosince 1993 - 24. srpna 1994 : Základní jmění: základní jmění společnosti činí 145 944 000,-- Kčpředstavující hodnotu majetku vloženého do společnosti podleschváleného privatizačního projektu aktualizovaného v ú... četnictvík 26. 2. 1993. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 1992 - 23. prosince 1993 : Základní jmění: 132.514.000,- Kčs (slovy:stotřicetdvamilionypětsetčtrnácttisíckorunčeskoslovenských)Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představovánocenou majetku uv... edenou v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podnikuKarlovarský porcelán s. p. schváleném MSNMP ČR pod čj.20/2015/92 ze dne 5. 5. 1992 a usnesením vlády ČR č. 323 ze dne29. 4. 1992 bez upisování akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů