Trendy

71 880 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

5 325 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

55 357 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 13.9.2016 Tovární 1200/26, 769 01 Holešov

Historické adresy

1.5.1992 - 13.9.2016 Holešov, Tovární 1200

46900063

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900063

Datová schránka

2jurdiv

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 817

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.9.2011

31 596 250 Kč

Historické jmění

12.12.2005 - 12.9.2011

45 137 500 Kč

20.9.2002 - 12.12.2005

72 220 000 Kč

5.4.1993 - 20.9.2002

90 275 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Holešov

Bankovní účty

zvěřejněno 11.6.2013

CZ9801000000008390910267

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

30.4.1992 - 26.4.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovární 1200/26, 769 01, Holešov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. července 2014 - 13. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 7. července 2014 - 13. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 12. července 2013 - 7. července 2014 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2013: Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti MGM a.s. je obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice ... 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066, když obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o. vlastní 87 987 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč vydaných společností MGM a.s., se sídlem Holešov, Tovární 1200, IČ 469 00 063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 817, jejíž základní kapitál činí 31.596.250 Kč a je rozdělen na 90.275 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč. Obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, je tak hlavním akcionářem společnosti MGM a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkValná hromada rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti MGM a.s. odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066, ostatním akcionářům společnosti MGM a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií společnosti MGM a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 198,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti MGM a.s. znějící na majitele vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč.-Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 300–9/2013 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Znalecký posudek tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu.Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Valná hromada bere na vědomí, že obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 18. června 2013 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada bere na vědomí, že společnost MGM a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 27. června 2013 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti MGM a.s. v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l odst. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností MGM a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost MGM a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 2002 - 23. ledna 2009 : Valná hromada konaná dne 26. června 2001 přijala změny stanov.
 • 18. listopadu 1998 - 23. ledna 2009 : Valná hromada konaná dne 24.7.1998 přijala změny stanovspolečnosti.
 • 10. října 1997 - 23. ledna 2009 : Valná hromada konaná dne 27.06.1997 přijala změny stanov.
 • 2. srpna 1995 - 23. ledna 2009 : Ke dni 2.8.1995 se zapisuje změna stanov v čl.3,9,13,17,22,25,35,48, přijatá valnou hromadou dne 9.6.1995.
 • 25. října 1994 - 23. ledna 2009 : Ke dni 10.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl. 1,4,14.
 • 1. května 1992 - 23. ledna 2009 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku Opravna zemědělských strojů Holešov.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu, bylorozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členůpředstavensta a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2005 - 12. prosince 2005 : Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady ztráty minulých let. Navrhuje se snížení základního kapitálu z 72.220.000,- Kč o 27.082.500,- Kč na 45.137.500,- Kč snížením... jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota 800,- Kč na jednu akcii se sníží na 500,- Kč na jednu akcii změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tím způsobem, že o tuto částku bude snížena ztráta vykazovaná v účetnictví společnosti. Zbývající část ztráty ve výši 2.394.894,65 Kč bude kryta z rezervního fondu společnosti. Tím bude uhrazena celá ztráta společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 21. října 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 21. října 1993 : Dozorčí rada společnosti:a) Ing. Ladislav S k l e n á ř , Holešov, Kráčiny 320b) Imrich B e š t a n d i g , Holešov, P. Bezruče 1402c) Zdeněk Z a j í č e k , Ochoz u Br... na 339 zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 5. dubna 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 90.234 akciína majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 5. dubna 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 90,234.000,-- KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvede... ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuOpravna zemědělských strojů Holešov. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů