Trendy

761 886 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

39 184 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 017 558 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 6.12.2003 Vrbátky č.p. 65, PSČ 79813

Historické adresy

20.11.2001 - 6.12.2003 Vrbátky č.p.65, okres Prostějov, PSČ 79813
1.9.1997 - 20.11.2001 Vrbátky č.p.65, okres Prostějov
1.5.1992 - 1.9.1997 Vrbátky

Adresa z obchodního rejstříku

od 27.3.2002 Vrbátky čp. 65, okres Prostějov, PSČ 79813
od 24.6.1999 Vrbátky č.p. 65, okres Prostějov

46900187

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900187

Datová schránka

x9tdiqt

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 821

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.4.2008

66 547 000 Kč

Historické jmění

22.3.2002 - 22.4.2008

103 000 000 Kč

6.5.1993 - 22.3.2002

77 267 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 28.11.2013

11207280

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Historické provozovny

22.5.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 798 13, Vrbátky 65

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. července 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 10.6.2014
 • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 10. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 6. května 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Cukrovary Uherské Hradiště s.p. odštěp. závodVrbátky. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. července 2009 - 10. července 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.6.2009.
 • 13. června 2000 - 30. července 2009 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 16.5.2000.
 • 11. června 1999 - 30. července 2009 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 29.4.1999.
 • 28. srpna 1998 - 30. července 2009 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 16.6.1998.
 • 1. září 1997 - 30. července 2009 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.6.1997.
 • 19. února 2008 - 22. dubna 2008 : Usnesení řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ze dne 11.2.2008 o snížení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti v roz... sahu jmenovitých hodnot akcií, které budou úplatně vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, nejvýše však o 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je nabídka společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem v Němčicích nad Hanou, Masarykova č.p. 279, identifikační číslo 16193679 na prodej akcií emitovaných společností Cukrovar Vrbátky a.s. o celkové nominální hodnotě 25.831.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za cenu 4.350,- Kč (slovy čtyři tisíce tři sta padesát korun českých) za jednu akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, s nimiž bude uzavřena smlouva o prodeji akcií na základě veřejného návrhu smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby zveřejnilo návrh smlouvy o prodeji akcií v Lidových novinách a v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty osobám, které již úpis akcií provedly s využitímpřednostního práva, a to každé z těchto osob v poměru, jaký... m sena přednostním právu podílela. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akciíje den právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Přednostní právo k úpisu akcií lze využít ke kmenovým akciím vcelkovém počtu 22733 kusů, v nominální hodnotě 1000 Kč na jednuakcii, znějících na majitele a v zaknihované pdobě. Emi... sní kursupisovaných akcií činí 1000 Kč u jedné upisované akcie. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Upsat lze pouze celé akcie s tím, že na jednu dosavadní akciipřipadá 0,294 nové akcie.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Upsáno bude 22 733 kmenových akcií v nominální hodnotě jednéakcie 1000 Kč, znějících na majitele a v zaknihované podobě.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 22 733 000 Kč.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu:
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Akcionáři mohou přednostní právo k úpisu akcií vykonat ve lhůtědo 20 dnů od právní moci povolení zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, a... to vsídle společnosti. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen navývěsní tabuli v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Část emisního kursu akcií nepodléhající splacení upisovatelembude společností kryta ze zisku vykázaného v účetní závěrce zarok 2000 ve vlastním kapitálu společnosti.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kursu akcie vevýši 50%.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Připouští se upsání akcií nad částku navrženého zvýšenízákladního kapitálu. O konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo společnosti.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Upisovatel je povinen splatit celou část emisního kursu upsanýchakcií, kterou je povinen upisovatel zaplatit tj. 500,- Kč zajednu akcii, a to na účet číslo 170484247/5100 u Českosl... ovenskéobchodní banky, a.s. obchodní síť IPB, pobočka Prostějov velhůtě do pěti dnů od svého úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno vsídle společnosti a ve lhůtě od 21. do 30. dne od právní mocipovolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základn... íhokapitálu v obchodním rejstříku. Počátek této lhůty bude oznámenzveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti. Emisní kursupisovaných akcií činí 1000 Kč na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 25. srpna 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 6. května 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 78.073 akciína majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 6. května 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 78.073.000,-KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedené... ho v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuCukrovary Uherské Hradiště s.p., o.z. Vrbátky zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 6. května 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů