Trendy

761 886 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

39 184 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 017 558 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 18.1.2018 č.p. 65, 798 13 Vrbátky

Historické adresy

6.12.2003 - 18.1.2018 Vrbátky č.p. 65, PSČ 79813
20.11.2001 - 6.12.2003 Vrbátky č.p.65, okres Prostějov, PSČ 79813
1.9.1997 - 20.11.2001 Vrbátky č.p.65, okres Prostějov
1.5.1992 - 1.9.1997 Vrbátky

Adresa z obchodního rejstříku

od 27.3.2002 Vrbátky čp. 65, okres Prostějov, PSČ 79813
od 24.6.1999 Vrbátky č.p. 65, okres Prostějov

46900187

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900187

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

x9tdiqt

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 821

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.4.2008

66 547 000 Kč

Historické jmění

22.3.2002 - 22.4.2008

103 000 000 Kč

6.5.1993 - 22.3.2002

77 267 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 28.11.2013

11207280

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Historické provozovny

22.5.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 798 13, Vrbátky 65

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. července 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 10.6.2014
 • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 6. května 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Cukrovary Uherské Hradiště s.p. odštěp. závodVrbátky. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. července 2014 - 30. prosince 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 10. července 2014 - 30. prosince 2017 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 30. července 2009 - 10. července 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.6.2009.
 • 13. června 2000 - 30. července 2009 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 16.5.2000.
 • 11. června 1999 - 30. července 2009 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 29.4.1999.
 • 28. srpna 1998 - 30. července 2009 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 16.6.1998.
 • 1. září 1997 - 30. července 2009 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.6.1997.
 • 19. února 2008 - 22. dubna 2008 : Usnesení řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ze dne 11.2.2008 o snížení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti v roz... sahu jmenovitých hodnot akcií, které budou úplatně vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, nejvýše však o 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je nabídka společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem v Němčicích nad Hanou, Masarykova č.p. 279, identifikační číslo 16193679 na prodej akcií emitovaných společností Cukrovar Vrbátky a.s. o celkové nominální hodnotě 25.831.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za cenu 4.350,- Kč (slovy čtyři tisíce tři sta padesát korun českých) za jednu akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, s nimiž bude uzavřena smlouva o prodeji akcií na základě veřejného návrhu smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby zveřejnilo návrh smlouvy o prodeji akcií v Lidových novinách a v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Přednostní právo k úpisu akcií lze využít ke kmenovým akciím vcelkovém počtu 22733 kusů, v nominální hodnotě 1000 Kč na jednuakcii, znějících na majitele a v zaknihované pdobě. Emi... sní kursupisovaných akcií činí 1000 Kč u jedné upisované akcie. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Akcionáři mohou přednostní právo k úpisu akcií vykonat ve lhůtědo 20 dnů od právní moci povolení zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, a... to vsídle společnosti. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen navývěsní tabuli v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Upsáno bude 22 733 kmenových akcií v nominální hodnotě jednéakcie 1000 Kč, znějících na majitele a v zaknihované podobě.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 22 733 000 Kč.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu:
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Upsat lze pouze celé akcie s tím, že na jednu dosavadní akciipřipadá 0,294 nové akcie.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Část emisního kursu akcií nepodléhající splacení upisovatelembude společností kryta ze zisku vykázaného v účetní závěrce zarok 2000 ve vlastním kapitálu společnosti.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kursu akcie vevýši 50%.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Připouští se upsání akcií nad částku navrženého zvýšenízákladního kapitálu. O konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo společnosti.
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Upisovatel je povinen splatit celou část emisního kursu upsanýchakcií, kterou je povinen upisovatel zaplatit tj. 500,- Kč zajednu akcii, a to na účet číslo 170484247/5100 u Českosl... ovenskéobchodní banky, a.s. obchodní síť IPB, pobočka Prostějov velhůtě do pěti dnů od svého úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno vsídle společnosti a ve lhůtě od 21. do 30. dne od právní mocipovolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základn... íhokapitálu v obchodním rejstříku. Počátek této lhůty bude oznámenzveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti. Emisní kursupisovaných akcií činí 1000 Kč na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty osobám, které již úpis akcií provedly s využitímpřednostního práva, a to každé z těchto osob v poměru, jaký... m sena přednostním právu podílela. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2001 - 22. března 2002 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akciíje den právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 1. května 1992 - 25. srpna 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 6. května 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 78.073 akciína majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 6. května 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 78.073.000,-KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedené... ho v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuCukrovary Uherské Hradiště s.p., o.z. Vrbátky zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 6. května 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů