Trendy

279 472 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 288 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

132 903 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.6.2015 Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov

Historické adresy

14.1.2013 - 30.6.2015 Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov
19.7.2010 - 14.1.2013 Prostějov, Kojetínská 3700/5, PSČ 79747
17.2.1998 - 19.7.2010 Prostějov, Kojetínská 5, PSČ 79747
3.6.1993 - 17.2.1998 Prostějov, Dolní 3700, PSČ 79747
30.4.1992 - 3.6.1993 Prostějov, Dolní 3700

Adresa z obchodního rejstříku

od 6.1.2010 Prostějov, Kojetínská 3700/5, PSČ 79601

46900331

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900331

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

523ggz4

Historické názvy

30.4.1992 - 3.6.1993

Strojírenský podnik a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 830

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.5.2013

12 000 000 Kč

Historické jmění

30.4.1992 - 30.5.2013

74 587 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 10.6.2013

43- 9894170287 / 0100

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Historické provozovny

18.9.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kojetínská 3700/5, 796 01, Prostějov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. května 2013 : Na společnost Strojírny Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Kojetínská 3700/5, PSČ 797 47, IČ 469 00 331, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění z Na společnost Strojírny Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Kojetínská 3700/5, PSČ 797 47, IČ 469 00 331, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění z...anikající společnosti SP New a.s., se sídlem Brno, Nad Lomem 2621/26, PSČ 628 00, IČ 293 60 374. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 2012 : Zapisuje se nové znění stanov přijatých jediným akcionářem při výkonu valné hromady 6.11.2012.
 • 30. dubna 1992 : Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle §172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle §172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého... nám. 32, nakterý přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStrojírenský podnik, s.p. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. srpna 2000 - 19. listopadu 2012 : Zapisuje se nové znění stanov přijatých valnou hromadou18.8.2000.
 • 29. srpna 2005 - 27. července 2011 : Usnesením ze dne 16.8.2005 valná hromada společnosti Strojírny Prostějov, a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ust. § 183i a násl. obch. z. ve prosp... ěch Ing. Rudolfa Jedličky, r.č. 481113/409, bytem Rozdrojovice 245, Brno-venkov. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Evy Vláčilové, notářky se sídlem v Prostějově, NZ 107/2005, N 126/2005.Valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti, který vlastní akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota tvoří 97,59% (slovy: devadesát sedm celých padesát devět setin procenta) základního kapitálu společnosti, je Ing. Rudolf Jedlička, r.č. 481113/409, bytem Rozdrojovice 245, okres Brno-venkov, s tím, že tato skutečnost byla osvědčena:- z předloženého Prohlášení o úschově akcií vydaného společností Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s. se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1, IČ 26143119, ve kterém jako schovatel prohlašuje, že je u něj na základě Smlouvy o úschově ze dne 28.6.2002 uzavřené s Ing. Rudolfem Jedličkou uloženo 13 396 ks listinných akcií na majitele č. 000001 - 013396 ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 230 ks hromadných listinných akcií č. 000001 - 000230, které nahrazují 23 000 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.- ze skutečnosti, že Ing. Rudolf Jedlička při prezenci na valné hromadě fyzicky předložil 360 ks hromadných akcií č. 000231 - 000590, které nahrazují 36 000 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 396 ks listinných akcií na majitele č. 013397 - 013792.Valná hromada určuje výši protiplnění částkou 175,50 Kč (slovy: jedno sto sedm desát pět korun českých padesát haléřů) na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to v souladu se znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem Ing. Otto Šmídou, znalcem z oboru ekonomika - zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, ze dne 07.07.2005, č. 484/62/05.Valná hromada konstatuje, že vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o výkupu účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů jsou povinni je společnosti předložit do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním těchto cenných papírů společnosti.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů povinen poskytnout protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů předloží tyto cenné papíry společnosti, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předložení účastnických cenných papírů společnosti.Valná hromada rozhoduje, že všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti, jež nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře společnosti, pana Ing. Rudolfa Jedličku, r.č. 481113/409, bytem Rozdrojovice 245, Brno-venkov.Valná hromada konstatuje, že v případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto nepředloží společnosti ve stanovené lhůtě, bude společnost postupovat v souladu s ustanovením § 183l odstavec 5 a 6 obchodního zákoníku.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti bez zbytečného odkladu pro přijetí tohoto usnesení podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a současně uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady toto usnesení valné hromady a závěra posudku a uložit notářský zápis o rozhodnutí této valné hromady v sídle společnosti k nahlédnutí a na tuto skutečnost v uveřejněném oznámení upozornit. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1999 - 29. srpna 2000 : Zapisuje se nové znění stanov přijatých valnou hromadou20.8.1999.
 • 22. října 1998 - 29. srpna 2000 : Zapisuje se nové znění stanov přijatých valnou hromadou14.8.1998.
 • 17. února 1998 - 29. srpna 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou15.8.1997.
 • 24. ledna 1997 - 29. srpna 2000 : Zapisuje se nové znění stanov přijatých valnou hromadou26.8.1996.
 • 30. ledna 1995 - 29. srpna 2000 : Ke dni 20.12.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravenéa doplněné v čl. 13,19,29,30.
 • 14. listopadu 1994 - 29. srpna 2000 : Ke dni 30.9.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
 • 30. dubna 1992 - 29. srpna 2000 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 17. února 1998 - 17. února 1998 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou15.8.197.
 • 30. dubna 1992 - 14. listopadu 1994 : Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členovépředstavenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, kterýk tomu byl... představenstvem písemně pověřen. Podepisování zaspolečnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členovépředstavenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jedenčlen představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 3. června 1993 : Dozorčí rada společnosti :- Jarmila Dostálová, Malé Hradisko 97- Ladislav Kuba, Praha 4, Hodonínská 1242- ing. Miroslav Zikmund, Prostějov, sídl. Svobody 5/18
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů